1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’e Derinlemesine Dalış Serisi-Dinamik Bloklar Kısım #1

Site kullanıcılarından dinamik bloklar ile ilgili çok sayıda soru alıyorum… Bu yüzden bu konu hakkında daha detaylı bilgiler vererek kullanıcıların sorunlarını gidermeye karar verdim. 3 makalelik bir seride dinamik blokları her yönüyle anlatmayı planlıyorum.

AutoCAD’de iki tip blok bulunmaktadır … Bunlar eski statik bloklar & dinamik bloklardır. Bu iki tip arasındaki ortak nokta bloğun birçok nesneyi tek bir nesne olarak toplama ve gruplamanın bir yolu olmasıdır. Böylelikle tek bir nesne olarak blokları taşımak, kopyalamak ve döndürmek için seçmek ve birden fazla çizimde paylaşmak kolaylaşır. Sizin ve şirketinizin tüm çizimlerinde aynı sembol blok olarak kullanılarak tutarlılık ve standardizasyon sağlanır.

Bir bloğu yarattığınız zaman o bloğun tipi statiktir. Bu blok bir bütün olarak taşınabilir, ölçeklenebilir ve döndürülebilir. Fakat bloğu oluşturan nesneler için tek tek bu işlemleri yapamazsınız. Örneğin bir kapı sembolünü düşünün; şayet kapı 80 veya 90 enindeyse, kapıyı sembolize eden geometri de tam olarak aynı ende olmak zorundadır. Kapının eninde olan bu farklılıktan dolayı, statik bloklarda iki farklı blok yaratmanız gerekirken; dinamik bloklarda bu iki farklı en için geçiş yapabilen tek bir akıllı blok yaratmanız yeterli olacaktır.

 

Bir blok yarattığınız zaman, blok tanımı “block definition”  çizim veritabanına eklenir. İster statik blok yaratın isterseniz dinamik blok bu aynıdır. Bu iki blok tipi arasındaki fark (farklı ölçeklenmiş olsalar bile) bloğu oluşturan her bir nesne statik bloklarda aslında aynıyken dinamik bloklarda farklıdır. Örneğin kapı örneğini ele alırsak, ister 80 eninde olsun isterse 90 dinamik bloklarda aynı bloğu yerleştirirken; statik bloklarda iki farklı bloğu yerleştirmemiz gerekir.

Dinamik blok için geometri yaratırken, iki seçeneğe sahipsinizdir: bloğu yarat ve blok düzenleyicide düzenle veya blok düzenleyiciyi çalıştır ve geometriyi yarat.

BLOCK komutunu kullanırken, blok tanımını  “block definition” yarattıktan sonra blok otomatik olarak Blok Düzenleyici’de “Block Editor” açılsın diye Blok Düzenleyici’de Aç “Open in Block Editor” işaretleme kutusunu işaretleyebilirsiniz. Alternatif olarak, blok tanımını “block definition” Blok Düzenleyici’de “Block Editor” açmak için, bloğa sağ tıklayın ve Blok Düzenleyici “Block Editor” seçeneğini seçin.

Sekil-01

Diğer bir seçenekte Şeritin > Yerleştir “Insert sekmesi içerisinde > Blok Tanımı “block Definition” panelinde > Blok Düzenleyici “Block Editor” komut düğmesini seçmektir….

Sekil-02

Geometriyi yaratın ve bloğu kaydedeceğiniz zaman, bloğa isim vermeniz için bir uyarı alırsınız.

Bloğun dinamik bileşenlerini tanımlama ya Parametreler & Eylemler “Parameters & Actions” kullanılarak ya da Parametrik Ölçüler & Kısıtlamalar “Parametric Dimensions & Kısıtlamalar” kullanılarak sağlanabilmektedir. Hatta birçok durumda her ikisini de kullanacaksınız. Dinamik bloklar ile ilgili serimin bu ilk makalesinde, Parametrikleri “Parametrikler” kullanmayı anlatacağım; Parametreler & Eylemler “Parameters & Actions” özelliklerini sonraki makalelerimde ele alacağım.

Parametrikler ve Dinamik Bloklar

Parametrikler geometrinizin davranışlarını tanımlamak için, kurallar (kısıtlamalar) uygulamaktır. Örneğin, şayet bir çizgiye yatay kısıtlılık eklerseniz, kuralı kaldırmaktan başka hiçbir şey bu çizgiyi yatay olmaktan alıkoyamayacaktır. Parametrik ölçüler nesnenin mevcut ebatını okuyan AutoCAD’in ölçülerinin tersi olan nesnenin ebatını tanımlamaktadırlar. AutoCAD nesneleri ile nesneyi istenen ebada ayarlarsınız; parametrik ölçüler ileyse, ölçünün değerini ayarlarsınız ve bu yeni ölçü değerinin nesnenin ebatını ayarlamasını sağlarsınız.

Sekil-03

  1. Dinamik Bloğu Kaydetme & Test etme
  2. Geometrik Kısıtlamalar
  3. Parametrik Ölçüler
  4. Blok Tablosu
  5. Blok Yazma “Authoring” paleti – Kısıtlamalar “Constraints” sekmesi
  6. Özellikler “Properties” paleti

Dinamik Bloklar içerisine eklenen kısıtlamalar ve parametrik ölçüler standart çizim alanına eklenen kısıtlamalar ve parametrik ölçülerden çok ta farklı değillerdir. Fark Blok Düzenleyici “Block Editor” içerisinde ölçülerin üzerinde görüntülenen ilave özelliklerdir. Bu özellikler ölçünün görünürlüğünü ve ebatının sınırlanmasını içermektedir.

Aşağıdaki banyo küveti geometrisi örneğinde küçük köşe yuvarlamalara “fillets” Otomatik Kısıt ve Eşit “Equal” kısıtlaması ve küvetin uzunluğunu, enini ve küvetin kenar kalınlıklarını tanımlamak için, Doğrusal Ölçüler “Linear Dimensions” eklenmiştir.

Sekil-04

Blok herhangi bir çizime yerleştirildikten sonra, eklenen tüm Parametrik Ölçüler “Parametric Dimension” Özellikler “Properties” Paletinde listelenecektir ve bunlar bloğun ebatını ayarlamak için, değiştirilebilirler. Blok seçildiği zaman, her bir ölçü uygulanan ölçünün nesnelerin ayarlanmasına izin veren ilave bir tutamaç ile görüntülenecektir. (Üzerine tıklayarak) tutamacı aktif hale getirme size bir blok içinde olmalarına rağmen nesneleri sündürme, ebatı değiştirme olanağı sağlar ….  Dinamik Blokların gücü!

Sekil-05

Blok Düzenleyici “Block Editor” içerisinde ölçülerin özelliklerini ayarlayabiliriz. Tutamaçların Adedi “Number of Grips” özelliğini kullanarak blok seçili olduğu zaman, ayarlama için tutamaç görünür olsun diye değeri 0 olarak ayarlayabilirsiniz. Özellikleri Göster “Show Properties” seçeneği, Evet “Yes” olarak ayarlandığı zaman, parametrik Özellikler “Properties” Paletinde görünür olmaktadır.

Sekil-06

Banyo küveti örneğinde, d1 değeri sabit bir değerdir ve değiştirilemez; bu blok seçili olduğu zaman, herhangi bir seçenek görüntülenmemeli anlamına gelir.  Özellikleri Göster “Show Properties” seçeneği, Hayır “No” olarak ayarlı ve Tutamaçların Adedi “Number of Grips” 0 olarak ayarlanmıştır.

Yarattığım banyo küveti bloğu en olarak 12 birim ve katları için mevcuttur. Bu bloğu kullanan kullanıcıların küvetin eni olarak sadece belirli en değerlerini seçebilsinler anlamına gelmektedir. İlaveten küvetin boyu için en küçük ebat 60 birimdir. Küvetin eni ise sadece 3 farklı ebatta olabilir: 30,36 ve 54 birim.

Ölçünün Özellikleri “Properties” içerisinde, Değer Ayarla “Value Set” kısmı Uzunluk Tipini “Distance Type” ayarlamak için, seçenekler sunmaktadır. Artım “Increment” seçeneğini kullanarak ölçünün olası artım değerlerine ilaveten isteğe bağlı olarak da minimum ve maksimum değerlerini tanımlarsınız. Şayet bloğun kullanıcısı değer olarak ölçü değerinin izin verilen artım değerinden farklı bir değer ayarlamaya çalışırsa, girilen değer en yakın artım değerine yuvarlanır. Liste “List” seçeneğini kullanarak olası değer seçenekleri için bir liste tanımlarsınız.

Sekil-07

Sekil-08

Blok Tabloları

Birçok durumda blokların ebatlarını ve ölçü değerlerini birlikte ayarlamanız gerekecektir. 36 birim enindeki banyo küveti sadece 72 ve 84 birim uzunluğundaki küvet tipi ile mümkün olurken; 32 birim enindeki banyo küveti 60, 66 ve 72 birim uzunluğundaki küvet tipi ile mümkün olacaktır. Bu küvet tiplerini oluşturmak Blok Tablosu “Block Table” fözelliği ile sağlanmaktadır.

Tipleri oluşturmak için, (Şeritin Blok Düzenleyici “Block Editor” sekmesi içerisinde > Ölçüsel “Dimensional” paneli altında > Blok Tablosu “Block Table” komut düğmesini seçerek) Blok Tablosu “Block Table” iletişim kutusuna ulaşın. Birinci adım tutamacın yerini seçmektir. Bu tutamaç blok seçili olduğu zaman,  istenen ebatı seçmek için kullanılacaktır. Tutamacın yeri seçildiğinde, Blok Tablosu “Block Table” iletişim kutusu görüntülenecektir. Ya mevcut parametreleri seçerek ya da yeni parametreler yaratarak parametreler ekleyebilirsiniz. Parametreler yaratıldığında, her bir tipi tanımlayan değerler satırını eklersiniz.

Sekil-09

Sekil-10

İpucu: Dinamik blok içerisindeki tüm ölçüler için Blok Tablosunun “Block Table” her bir ölçüsünün baskınlığını geçersiz kılınmasına izin vermek için, Tutamaç Adedi “Number of Grips” öğesini 0 ve Özellikleri Göster “Show Properties” öğesini Hayır “No” olarak ayarlayın.…

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.