1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’e Derinlemesine Dalış Serisi-7 (Öznitelikleri “Attributes” Süzme)

Bu Derinlemesine Dalış Serisinin ilk makalelerinden AutoCAD’e Derinlemesine Dalış Serisi-4 (Bloklar & Öznitelikler “Attributes”) isimli makalede, bloğa öznitelikler “attributes” eklemeyi incelemiştik. Öznitelikler “Attributes” bloğa aynı blok tanımının farklı öznitelik “attribute” yazı bilgisine sahip birden fazla örneğini bloğa yerleştirme olanağını sunan yazı değişkenlerini eklerler. Bu harika bir özellik olup; öznitelikleri “attributes” süzmek için de güçlü bir özelliktir. AutoCAD içerisinde bir çizimden veya çizimler setinden öznitelik “attribute” bilgilerini harici bir dosyaya veya çizim içine yerleştireceğiniz bir tabloya süzebilirsiniz… ve bu işlem çok kolaydır!

AutoCAD’de birçok işlemde olduğu gibi, Veri Süzme “Data Extraction” sihirbazına ulaşmanın birden fazla yolu vardır:

 • Birinci yol, şeritten Yerleştir “Insert” sekmesi içerisinde > Bağlantılama & Süzme “Linking & Extraction” panelindeki >Veri Süz “Extract Data” düğmesini seçmektir.
 • İkinci yol, Tablo Yerleştir “Insert Table”iletişim kutusu içerisinde Yerleştirme Seçenekleri “Insert Option” kısmındaki Çizimdeki nesne verilerinden (Veri Süzme “From object data in the drawing (Data Extraction) seçeneğini seçmektir.

 Sekil-01

Veri Süzme “Data Extraction” işlemi sihirbaz vasıtasıyla 8 adımlık bir işlemler seriyle tamamlanır.

 1. Birinci adım ya yeni birveri süzme şablonu yaratmak ya da mevcut bir veri süzme şablonunu seçmektir. Veri süzme sihirbazı işlem için bir şablona ihtiyaç duymaktadır. Buradaki avantaj şayet benzer veri süzmelerini tekrarlayacaksanız, işlemi kolaylaştırmak için, şablonu tekrar kullanabilmenizdir.Sekil-02
 2. Sonraki adımda, verilerin süzüleceği ya o anki (aktif) çizim içerisindeki nesneleri ya da diğer çizimleri veya çizimlerin bulunduğu klasörü seçersiniz. Aktif çizim otomatik olarak listeye eklenir. (Sağ alt köşede bulunan) Ayarlar “Settings” düğmesine tıklayarak referansların “xref” nasıl işleneceği ve veri süzme işleminin sadece model alanı mı yoksa yerleşim “layout” alanlarını da içereceği gibi ilave seçenekler sunan geçerli veri süzme ayarlarını kontrol etmeyi unutmamalısınız.Sekil-03
 3. Üçüncü adımda, verilerin süzüleceği nesneleri seçersiniz. Veri süzülebilecek tek nesne tipinin özniteliğe “attribute” sahip bloklar olmadığını hatırlamak dikkate almanız gereken önemli bir konudur. AutoCAD bu süzme işlemini Öznitelik Süzme “Attribute Extraction” olarak değil de Veri Süzme “Data Extraction” olarak algılayacağı için, çizim içerisinde bulunan tüm nesneler ve bu nesnelerin özellikleri süzülebilmektedir. Delikleri simgeleyen X,Y koordinatlarını bilmek istediğiniz birçok çemberiiz mi var? Sorun değil yine aynı sihirbazı kullanın.

Veri Süzme “Data Extraction” sihirbazı içerisinde, herhangi bir sayfaya sağ tıklama isnenen özellikleri hızlıca seçmek için, Tümünü İşaretle “Check All” veya Tümünü Temizle “Uncheck All” seçeneklerini sunacaktır. Aşağıdaki şekilde görünen bu sağ tıklama seçeneklerinin hemen altındaki iki fitre kendisinden veri süzülecek olan nesnelerin sayısını daraltmaktadır. Sadece Öznitelikli blokları görüntület “Display blocks with Attributes only” filtresi bloğun bir tane veya elli tane özniteliğe “attribute” sahip olduğuna bakmaksızın seçimi sadece özniteliklere “attributes” sahip bloklarla sınırlamaktadır… Bloktaki özniteliklerin “attributes” tümü listede gösterilecektir. Sadece kullanımda olan nesneleri görüntület “Display objects currently in-use only” filtresi listeyi çizimde mevcut olan nesnelerle sınırlamaktadır. Tüm nesne tiplerini görüntület “Display all object types” işaretleme kutusu sadece blokları gösterme seçeneğini sunmaktadır.

Görüntületme İsmi “Display Name” nesnenin ismini baskın kılmak için ayarlanabilir. Örneğin, şayet çemberlerin merkez noktaları için veri süzme yapıyorsanız, görüntületme ismini “display name” Çember olarak değil de Delik olarak ayarlayabilirsiniz.

Sekil-04

 1. Artık nesneler seçildiğine göre dördüncü adımda, süzmek istediğiniz özellikleri tanımlarsınız. Bu özellikler herhangi bir nesne özelliği olabileceği gibi herhangi bir blok özniteliği “attribute” de olabilir. Süzmek istediğiniz özellikleri kolayca bulmak için, aşağıdaki şekilde görünen Kategori “Category” filtrelerini kullanın. Aynen nesnelerde görüntületme ismini ayarlayabildiğiniz gibi süzme işlemine dahil edeceğiniz özellikleri daha iyi tanımlamak için, Görüntületme İsmini “Display Name” ayarlayabilirsiniz.Sekil-05
 2. Beşinci adımda karşınıza süzülen verilerin bir ön izlemesi gelir; fakat bu sayfa sadece süzme işleminin ön izlemesi için olmayıp; aynı zamanda verilerin arıtılması içindir.Sekil-06
 • Süzülecek olan nesnelerin ve özelliklerinin tam listesini görmek için, herhangi bir adımda Tam Ön izleme “Full Preview”düğmesine tıklayın.
 • Sütun başlığına tıklayarak verileri artan veya azalan sıra ile sıralatabilirsiniz. Şayet veriler istediğiniz sıranın tersinde ise, diğer sıra ile sıralatmak için, sütun başlığına tekrar tıklayın.
 • Daha fazla sıralatma seçeneği için, size sütun sıralatma ve sıralatma önceliğini ayarlama olanağı sunan Sütun Sıralatma Seçenekleri “Sort Column Options” düğmesini seçin.
 • Sütunların dizilme sırasını değiştirmek için, sütunları tutup sürükleyin; sütunu yeniden isimlendirmek veya gizlemek için, o sütuna sağ tıklayın.
 • Sütunun en alt sırasına Sütun Toplamı “SUM”, Sütun Ortalaması “AVERAGE”, Sütun Minimumu “MIN” veya Sütun Maksimumu “MAX” değerini eklemek için sütun başlığına sağ tıklayın.
 • Adet “Count”, İsim “:Name” sütunlarını göstermek veya gizlemek için ve aynı satırları birleştirmek “combine identical rows” için, üç işaretleme kutusunu kullanın.

Aşağıdaki şekilde, yukarıdaki şekilde gördüğünüz verilerin arıtılmış halini görüyorsunuz…

Sekil-07

 1. Nesneler ve özelliklerini seçip; verileri istediğiniz gibi arttığınıza göre altıncı adımda, sonuçların nasıl çıktı haline getirileceğini belirlersiniz. Burada seçenekleriniz sonuçları çizime tablo olarak yerleştirmek ve harici bir dosyaya yazdırmaktır. Harici bir dosyaya yazdırıldığı zaman, veri Excel (.xls) dosyasına, virgül ile ayrılmış mrtin (.csv) dosyasına, Acces veri tabanı (.mbd) dosyasına veya metin (.txt) dosyasına dışa aktarılabilir. Harici bir dosyaya süzülen veri eşzamanlı değildir ve çizimde değişiklik olduğu zaman, otomatik olarak güncellenmez. Bu dosyalardaki verileri güncellemek için, yeniden süzme işlemi yapılmalıdır.Sekil-08
 2. 7. Adım isteğe bağlı olup; sadece süzülen veri çizime bir tablo olarak yerleştirileceği zaman, görüntülenir. Bu adımda yerleştirecek olan tabloyu yapılandırırsınız. Sonuç bir AutoCAD tablosu olduğu için, tablo stili ve diğer tablo özellikleri yerleştirmeden sonra ayarlanabilmektedir.Sekil-09
 3. Nihayet, sekizinci son adımda, işlemin tamamlandığını onaylarsınız. İşlemin tamamlanması ve verilerin tablo olarak yerleştirilmesi veya harici bir dosyaya yazdırılması için, Bitir “Finish”düğmesini seçin.

Sekil-10

Sekil-11

Müthiş! Karışık birçok adımdan oluşan bir işlem gibi görünse de o kadar da zor değil ve işlemi bir kez başarı ile uygularsanız, daha sonra aldığınız nefes kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

Şimdi kaynak çizim değiştirildiği zaman ne olacağı konusuna gelelim:

Çizime yerleştirilen tablo bir veri bağlantısı ile yönetilebilir. Bu şayet çizim değişirse, tabloda bulunan verilerinde güncelleneceği anlamına gelmektedir. Bunun için iki seçeneğe sahipsiniz:

 • #1 Aşağı şekilde gördüğünüz üzere durum çubuğunda bulunan veri bağlantı “data link” simgesine sağ tıklayın ve Tüm Veri Bağlantılarını Güncelle “Update All Data Links” seçeneğini seçin.

Sekil-12

 • #2 Çizime yerleştirdiğiniz tabloya sağ tıklayın ve Tablo Veri Bağlantılarını Güncelle “Update Table Data Links” seçeneğini seçin.

 

Sekil-13

Sekil-14

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.