1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’den AutoCAD Mimariye “AutoCAD Arhitecture” Geçiş İçin Hızlı Bir Başlangıç

Autocad Arhitecture

Şayet mimari görevlerinizi daha önce AutoCAD ® programı ile tamamladıysanız ve AutoCAD Mimari’ye “AutoCAD Architecture ®” geçmek istiyorsanız, mimarlar için özel olarak tasarlanmış araçları kullanmanın daha önce kullandığınız AutoCAD ® taslak (çizim) oluşturma yöntemlerine göre ek verimlilik ve avantajlar sağladığını göreceksiniz. Yardım sistemi, AutoCAD ®‘den AutoCAD Mimari’ye “AutoCAD Architecture ®” geçişi basitleştirmek için tasarlanmıştır. Bu yardım bileşenleri, önceki AutoCAD ® deneyimine sahip yeni kullanıcıların AutoCAD MimariAutoCAD Architecture®” ile çalışmaya kolayca geçmelerine yardımcı olacaktır:

  • Kullanıcı Arayüzüne Genel Bakış: AutoCAD MimariAutoCAD Architecture®” kullanıcı arayüzünü keşfetmek için, etkileşimli bir yöntem.
  • Komutum nerede?: Bu araç komutları AutoCAD MimariAutoCAD Architecture ®” programında önceki menü konumlarına göre listeleyen ve şeritte geçerli konumlarını görüntüleyen bir araçtır. Yardım “Help“ açılır menüsünde mevcuttur.
  • Kullanıcı Arayüzü Turu: AutoCAD MimariAutoCAD Architecture®” programı kullanıcı arayüzü hakkında kısa bir tanıtım videosunu http://www.autodesk.com/autocadarchitecture-uivideo adresinde bulabilirsiniz.

Not: Aşağıda listelenen araçlar, paletler ve kataloglar için yazılım konumları, standart bir ABD kurulumu için varsayılan konumlardır. Özelleştirilmiş kurulumların yanı sıra yerelleştirilmiş sürümler, sağladıkları araçlara ve araç paletlerinin yapısına göre değişiklik gösterebilir.

Nasıl yapabilirim….

AutoCAD ® araçları ile AutoCAD Architecture ® araçları ile

Şeritteki Konumu

Kavramsal Kitle “Conceptual Massing” ile mi çalışacaksınız?      
Kitle Çalışmaları Tasarımı mı yapacaksınız? Katılar “Solids” Kitle “Mass” Elemanları ve Kitle “Mass” Grupları Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Kutu “Box” aşağı açılır komut listesi

Bir Yerleşim “Layout” Alanı ve Renkli Planlar mı oluşturacaksınız?      
Alan Planları mı oluşturacaksınız? Sürekli Çizgi “Polyline” ve Tarama “Hatch” Alanlar “Spaces” Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Alan “Space” aşağı açılır komut listesi

Renk Dolgulu Planlar mı oluşturacaksınız? Katı dolgulu Tarama “Solid fill Hatch” ve Sürekli çizgiler “Polylines” Temaları “Theme” ve Space” Alanları Görüntüleme Görünüş “View” sekmesi içerisinde > Görünüm “Appearance” panelinde > Temalar “Themes” aşağı açılır komut listesi:

Kat Planları mı oluşturacaksınız?      
Duvarları mı çizeceksiniz? Çizgi “Line” işleri veya Çoklu çizgiler “Multiline” Duvarlar “Walls” Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Duvar “Wall” aşağı açılır komut listesinden > Duvar “Wall” [ ] komutu
Kapıları mı çizeceksiniz? Bloklar “Block” veya Dinamik Bloklar “Dynamic Blocks” Kapılar “Doors” Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Kapı “Door” aşağı açılır komut listesinden > Kapı “Door” [ ] komutu
Pencereleri mi çizeceksiniz? Bloklar “Block” veya Dinamik Bloklar “Dynamic Blocks” Pencereler “Windows” Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Pencere “Window” aşağı açılır komut listesinden Pencere “Window” [ ] komutu
Merdivenleri mi çizeceksiniz? Çizgi “Line” işleri Merdivenler “Stairs” Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Merdiven “Stair” aşağı açılır komut listesinden Merdiven “Stair” [  ] komutu
Korkulukları mı çizeceksiniz? Çizgi “Line” işleri Korkuluklar “Railings” Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Merdiven “Stair” aşağı açılır komut listesinden Korkuluk “Railing” [ ] komutu
Perde duvarları mı çizeceksiniz? Çizgi “Line” işleri Perde duvarlar

“Curtain Walls”

Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Duvar “Wall” aşağı açılır komut listesinden > Perde Duvar “Curtain Wall” [  ] komutu
Mobilya ve Tesisat mı ekleyeceksiniz?      
Mobilya, Tesisat ve Ekipman mı yerleştireceksiniz? Bloklar “Blocks” veya Dinamik Bloklar “Dynamic Blocks” Çok Görünüşlü Bloklar

“Multi-View Blocks”

Yerleştir “Insert” sekmesi içerisinde > Blok “Block” panelinde > Çok Görünüşlü Bloklar “Multi-View Blocks” [  ] komutu
İlave Açıklamalar “Annotation” ve Çizelgeler “Schedule” mi Yaratacaksınız?      
Çizimleri mi ölçülendireceksiniz? Ölçüler “Dimensions” AEC Ölçüler

“AEC Dimensions”

İlave Açıklamalar “Annotate” sekmesi içerisinde > Ölçüler “Dimensions” panelinde > AEC  Ölçüler “AEC Dimension” aşağı açılır komut listesinden:

Çizelge etiketleri mi ekleyeceksiniz? Bloklar Blocks” Etiket Araçları

“Tag Tools”

İlave Açıklamalar “Annotate” sekmesi içerisinde > Çizelgeleme “Scheduling” panelinde:

Tasarımlarınızdan çizelgeler mi süzeceksiniz? Tablolar

“Tables”

Çizelgeler

“Schedules”

İlave Açıklamalar “Annotate” sekmesi içerisinde > Çizelgeleme “Scheduling” panelinde:

Çizelgeleme verileri için Blok Özelliklerini mi düzenleyeceksiniz? Öz nitelikler

“Attributes”

Özellik Seti Tanımları

“Property Set Definitions”

Çizelge Tablosu “Schedule Table” sekmesi içerisinde > Genel “General” panelinde > Stil Düzenleme “Edit Style” aşağı açılır komut listesinden > Özellik Seti Tanımları “Property Set Definitions” [  ] komutu
Genişletilmiş Planlar mı yaratacaksınız? XCLIP komutu Açıklamalar ve Proje Gezgini

“Callouts and Project Navigator”

İlave Açıklamalar “Annotate” sekmesi içerisinde > Açıklamalar “Callouts” panelinde > Detay “Detail“ aşağı açılır komut listesinden [ ] > Sınırlar “Boundary” aşağı açılır komut listesi:

Binanızın Kesitlerini mi oluşturacaksınız? Çizgi “Line” işleri Kesitler

“Sections”

İlave Açıklamalar “Annotate” sekmesi içerisinde > Açıklamalar “Callouts” panelinde > Kesit “Section” aşağı açılır komut listesi:

Binanızın Cephe görünüşlerini mi oluşturacaksınız? Çizgi “Line” işleri Cepheler

“Elevations”

İlave Açıklamalar “Annotate” sekmesi içerisinde > Açıklamalar “Callouts” panelinde > Cephe “Elevation” aşağı açılır komut listesi:

Çiziminizdeki revizyonlarımı işaretleyeceksiniz? REVCLOUD komutu Revizyon Bulutları

“Revision Clouds”

Giriş “Home” sekmesi içerisinde > İlave açıklama “Annotation panel” panelinde > Revizyon “Revision” aşağı açılır komut listesinden > Revizyon “Revision” komutu
Detaylar ve Anahtar Notlar mı Ekleyeceksiniz?      
Detaylar “Details” mı yaratacaksınız? Çizgi “Line” işleri Detay Bileşenler

“Detail Components”

Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Detaylar “Details” panelinde > Detay Bileşenler “Detail Components” [  ] komutu
Detaylar mı oluşturacaksınız? Kılavuzlar “Leaders” Anahtar Not  Ekleme

“Keynoting”

Giriş “Home” sekmesi içerisinde > İlave Açıklamalar “Annotation” panelinde > Anahtar Not “Keynote” aşağı açılır komut listesinden:

Bir Proje içinde mi Çalışacaksınız?      
Sunum grafikleri mi yaratacaksınız? Görsel Stiller

“Visual Styles”

Görsel Stiller

“Visual Styles”

Floating View panel   Visual Styles

İçerik bulup yönetecek misiniz? Windows® Araştırıcısı “Windows® Explorer” ve Tasarım Merkezi ”DesignCenter” İçerik Araştırıcısı

“Content Browser”

Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Araçlar “Tools” aşağı açılır komut listesinden > İçerik Araştırıcısı “Content Browser” [  ] komutu
Tabakaları mı yöneteceksiniz? Tabaka Özellikleri Yöneticisi

“Layer Properties Manager”

Tabaka Yöneticisi “Layer Manager”, Tabaka Anahtar Stilleri “Layer Key Styles”, Tabaka Standartları “Layer Standards” Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Tabakalar “Layers” panelinde > Tabaka Özellikleri “Layer Properties” [  ] komutu
Projenizin Çizimlerini mi Yöneteceksiniz? Sayfa Seti Yöneticisi

“Sheet Set Manager”

Proje Gezgini

“Project Navigator”

Hızlı Erişim Araç çubuğu içerisinde > Proje Gezgini

“Project Navigator” [ ] komutu

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.