1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Yerleşim “Layout” ve Antet Bloğu Şablonlarınızı Ayarlama

İyi sayfa ayarı zorunludur. Kullanacağınız her bir yerleşim “layout” ebatı için bir şablon oluşturmanın yanı sıra, bu yerleşimlerin “layout” her birine gidecek antet bloğu için bir şablon oluşturmanızı öneriyorum. Bu şablonlar, ihtiyaç duyduğunuz her defasında sıfırdan sayfalar oluşturmak yerine, hemen hemen anında bir çizim için yeni bir sayfa ebatı eklemenize olanak tanır.

Böylece çizimlerinizin her birinde olası bir yerleşim “layout” ebatı için bir sayfa eklemeniz gerekmeyecektir. Ancak, ihtiyacınız olan her durumda, yaygın olarak kullanılan her bir yerleşim “layout” ebatını doğru antet bloğuyla birlikte getirme kabiliyetine kesinlikle sahip olmak istersiniz.

 

Neden Farklı Pafta Ebatlarına İhtiyacınız Var?

Mimarlar ve mühendisler genellikle 24 x 36 inç (594 × 841 mm) (veya A1) paftalara baskı alırlar ve sizin de, baskılarınızın büyük kısmı bu ebatta olabilir. Bununla birlikte, farklı disiplinler ve tasarım sürecinin farklı aşamaları, kaçınılmaz olarak farklı bir büyüklükte çizim yapmanızı gerektirir.

 

Örneğin, mühendisler ve mimarlar ara sıra bastırılan bir sayfada daha büyük bir alan veya daha fazla ayrıntı göstermek için 36 x 48 inç (841 × 1189 mm)  (veya A0) olarak çalışırlar. Şayet bu disiplinlerdeki (büyük olasılıkla) insanlarla çalışıyorsanız, bu büyüklükte çizim yeteneğine ve daha da önemlisi çiziminizin doğru ölçeğini sağlamanız gerekir.

 

Daha sonra, tasarım sürecinde, planınızın bir kısmı için bir değişiklik yapmanız gerekebilir. Bu durumda, tüm çizimin gözden geçirilmiş bir revizyonunu sağlamak mantıklı olmaz. Bunun yerine, genellikle, planın sadece değişiklik gerektiren kısmını bastırırsınız. Burası, hala çiziminizin bir bölümünü ölçekli tutma yeteneğine sahip olduğunuz 11 x 17 inç (297 × 420 mm)  (A3) ve 8,5 x 11 inç (210 × 297 mm)  (A4) sayfa boyutlarının kullanışlı olduğu yerdedir;

 

Farklı durumlar farklı yerleşim “layout” ebatları gerektirecektir. Bu durumlar ortaya çıktığında, her bir yerleşim “layout” ebatı için bir şablonunuz olduğu için mutlu olursunuz. Bu şablonu çağıracak; antet bloğunu güncelleyecek ve kullanıma hazır olacaksınız.

 

Bir Yerleşim Layout” Şablonu Yaratma ve Kaydetme

Boş çizim şablonunuzu kullanarak uygun birimlerde yeni bir çizim açın ve Yerleşim “Layout” sekmelerinden birini seçin.

Seçtiğiniz yerleşim “layout” sekmesine sağ tıklayın. Ardından açılan menüden Pafta Ayar Yöneticisi “Page Setup Manager” seçeneğini seçin.

Pafta Ayar Yöneticisinde “Page Setup Manager” Yeni “New” düğmesine tıklayın.

Yeni Pafta Ayarı “New Page Setup” iletişim kutusunda, OK düğmesine tıklayın.

Pafta Ayar Yöneticisi “Page Setup Manager” açılacaktır.

   1. Yerleşim “Layout” stili için varsayılan bir yazıcı veya baskı makinesi seçin.

   2. Yerleşim “Layout” için bir Kağıt ebatı “Paper size” seçin. Bu örnekte 24 x 36 inçlik bir yerleşim “layout” oluşturacağız.

   3. Ne bastırılacak “What to plot” kısmında aşağı açılır listeden, Yerleşim “Layout” seçeneğini seçin.

  4. Ölçeği “Scale” 1: 1 olarak ayarlayın ve alanların 1 inç (veya milimetre) = 1 birim “units” olarak ayarlandığından emin olun.

   5. LFX.ctb gibi bir Baskı stil tablosu “Plot style table” seçin.

   6. Baskı seçenekleri “Plot options” altındaki beş işaretleme kutusunun ilk dördünü işaretlemenizi öneririm.

  7. Tamamlandığınızda, OK düğmesine tıklayın.

Artık, seçtiğiniz kağıt ebatı için yerleşim “layout” şablonunuzu oluşturdunuz. Bu dosyayı bir şablon (DWT) dosyası olarak kaydedin ve dosya ismine sayfa ebatını ekleyin. Bu dosyayı, AutoCAD şablonlarınızın bulunduğu klasörünüze kaydetmenizi öneririm.

Artık az önce oluşturduğunuz yerleşim “layout” şablonuyla aynı ebatlı antet bloğu şablonunu getirmenin zamanı geldi.

Bir Antet Bloğu Şablonu Yaratma

Yerleşim “Layout” ebatlarınızdan her birinin, firma adı, işveren ismi ve proje adı, tarih ve sayfa başlığı gibi bilgileri sağlayan bir antet bloğu içermesi gerekir. Oluşturduğunuz yerleşimde “layout” antet bloğu şablonunuzu doğrudan oluşturacaksınız.

 Antet Bloğu Yaratma veya Getirme

Bu noktada, antet bloğunu yerleşim “layout” şablonunuza çizebilir veya mevcut bir tanesini getirebilirsiniz.

Şayet ofisinizin hali hazırda kullandığı standart bir antet bloğunuz varsa, onu kopyalayıp yerleşim “layout” çizimine yapıştırabilirsiniz.

İstenmeyen nesnelerin önüne geçmek için, AutoCAD’in Copy With Base Point komutunu kullandığınızdan emin olun.

Getirmek istediğiniz antet bloğunun tüm öğelerini seçin. Bu öğeler seçiliyken; sağ tıklayın ve açılan menüden Pano “Clipboard” seçeneğini seçin.

Ardından açılan alt menüden Temel Noktayla Kopyala “opy with Base Point” seçeneğini seçin.

Daha sonra, AutoCAD’in Yapıştır “Paste” komutunu kullanabilir veya antet bloğunuzu yerleşim “layout” şablonunuza yapıştırmak için, CTRL + V tuşlarına basabilirsiniz.

Antet bloğunuzu her bir sayfa ebatına getirdiğinizde, uygun ebat kenar boşluklarını (örneğin, 1/2 inç ([1.25 cm] veya 1 inç [2.50 cm]) verdiğinizden emin olun. Seçmek için, antet bloğunu tıklayın; ardından antet bloğu istediğiniz boyutta olana kadar köşelerdeki tutamaç noktalarını sürükleyin.

Şayet antet bloğunuz, düzen sayfası sınırları içine (yukarıdaki şekilde gösterilen beyaz renkli noktalı çizgiler) sığmazsa, düzgün bastırılmayacaktır.

Antet bloğunuzu oluştururken, köşelerinden birine bastırılmayacak “not top lot” bir tabakaya “layer” iki küçük kesişen çizgi çizmenizi öneririm (aşağıdaki şekle bakın).

Bu çizgiler, her defasında doğru yere yerleştirdiğinizden emin olarak, bir sayfadaki antet bloğunu yerleştirirken çıtçıtlanabileceğiniz bir nokta sağlayacaktır.

Antet Bloğu Şablonunuzu Kaydetme

Artık antet bloğu şablonunuzu nasıl oluşturacağınız konusunda bir fikriniz var ve sonuç olarak bunları gelecekte çizimlerinize nasıl getireceksiniz?:

Seçenek 1: Antet Bloğunuzu Başka Bir Çizim Dosyasına (Harici Çizim “Xref” Olarak Eklemek) WBLOCK

İlk seçenek, antet bloğunuzu kendi çizimine taşımak için Blok Yazma (WBLOCK) komutunu kullanmayı içerir. Daha sonra o bloğu bir sayfaya yerleştirmeniz gerektiğinde, bunu bir Harici Referans (Harici çizim “Xref”) olarak getireceksiniz. Bu yöntem Bloğu Kaydetme yönteminden biraz daha fazla zaman alır (bkz. Aşağıdaki 2. Seçenek), ancak gelecekte çok fazla zaman kazandıracaktır.

Antet bloğunu içeren yerleşim “layout” şablonunun komut satırına WBLOCK yazın.

Blok Yaz “Write Block” iletişim kutusu açılacaktır.

Kaynak “Source” kısmının altında Nesneler “Objects” seçeneğini seçin.

Daha sonra OK düğmesine tıklayın.

Veri istemi (Uyarı) geldiği zaman, Nesneleri Seç “Select Objects” düğmesine tıklayın.

Komut satırında Nesneleri Seç: “Select Objects:” veri istemini (uyarısını) gördüğünüzde, tüm antet bloğunu seçin.

Seçtiğiniz antet bloğunun sağ alt köşesine görüntü yakınlaştırma “zoom in” yapın ve antet bloğunuza yerleştirdiğiniz; fakat farklı sayfalarda sık sık değişecek bilgileri kaldırın. Bunlar aşağıdaki bilgilerdir:

  • Proje tanımı “Project Description”
  • Tarih “Date”
  • Sayfa Numarası “Page number”
  • Sayfa Tanımı “Sheet description”

Enter tuşuna basın. Blok Yaz “Write Block” iletişim kutusu tekrar açılacaktır.

Antet bloğunuzu kaydetmek istediğiniz yere göz atmak için “…” simgesine sahip düğmeye tıklayın. Antet bloğunuzu CAD çizimlerini normalde kaydettiğiniz aynı dosya sisteminde saklamanızı öneririm.

Yerleşim “Layout” şablonunuz artık yalnızca seçiminiz için belirlediğiniz bilgileri içerecek ve her çizim için sayfa şablonunuzda bunları değiştirmenize izin verecektir.

Yerleşim “Layout” şablonunuzu tekrar kaydedin. Artık, yerleşim “layout” şablonunuzu bir çizimde Referans çizim “Xref” yaptığınız zaman, yukarıdaki şekilde görünen bilgilerde yaptığınız herhangi bir değişiklik, o çizimdeki tüm sayfalarda da yapılacaktır. Antet bloğunuzu oluştururken Referans çizim “Xref” yöntemini kullanmanın en büyük avantajı budur.

WBLOCK komutunu kullanarak antet bloğunuzu kağıt alanda blok haline getirdikten sonra, ortaya çıkan dosyayı sayfalara referans çizim “xref” olarak iliştirebileceksiniz. Şayet ortaya çıkan dosyayı açarsanız, daha önce kullanacağınız yazı alanının artık Model alanda olduğunu göreceksiniz. Herhangi bir nedenden dolayı WBLOCK komutunu kullanmaktan kaçınmak istiyorsanız, kağıt alanda “paper space” yaptıklarınızı model alana taşımanız gerekir. Kes/Yapıştır “Cut/Paste” veya CHSPACE komutunu kullanabilirsiniz (ancak bu komut için, yerleşim1’deki “layout1” görüntü bakışının “viewport” 1: 1 ölçeğine ayarlanmış olması gerekir).

Bir dosyayı referans çizim “xref” antet bloğu olarak hazırlamanın başka bir yöntemi, ilk adım olarak sayfa ebatını belirlemek ve daha sonra sadece dış dikdörtgeni model alana taşımaktır.

Seçenek 2: Antet Bloğunuzu (Blok Olarak Yerleştirmek İçin) Save Block Komutunu Kullanarak Kaydetme

Diğer bir seçenek ise, antet bloğunuzu sistemimize kaydetmek için, Blok Kaydet “Save Block” aracını kullanmaktır. Bloğunuzu istediğiniz bir klasöre kaydedebilirsveya başlık antet dosyalarınızı saklamak için özel bir klasör yaratarak o klasöre koyabilirsiniz.

Şayet bu yöntemi kullanmayı seçerseniz, çizime gerektiğinde antet bloklarınızı yerleştirmek için, bu özel Antet bloklarım klasörünü kullanırsınız.

Antet bloklarınızı bu şekilde DWG blokları olarak kaydetmek, bunları (yukarıdaki 1. Seçenek) referans çizimler “xrefs” olarak getirmekten daha az zaman gerektirir. Ancak, referans çizim “xref” yöntemi, bir başlık bloğundaki bilgileri değiştirmeniz gerektiğinde, aynı anda birden çok sayfada genel düzenlemeler yapmanızı sağlar. Şayet (önerdiğim gibi) tüm sayfalarınızı ayrı çizimlerde saklıyorsanız, antet bloğu şablonunuzu oluştururken referans çizim “xref” yöntemini kullanmak iyi bir fikirdir.

Antet bloğunu bir blok olarak kaydetmek için Kaydetme “SaveBlock” komutunu çalıştırın. Daha sonra, herhangi bir diğer blokta olduğu gibi antet bloğunu seçebilir ve kaydedebilirsiniz.

Antet bloğu şablonunuzu Antet bloklarım klasörünüze kaydedin.

Antet bloğu şablonunuzu bu şekilde kaydettikten sonra, ihtiyacınız olduğunda sayfalarınıza yerleştirmek için, INSERT komutunu kullanırsınız.

Her İlave Yerleşim “Layout” Sayfa Boyutu için Şablon Yaratma

Artık bir sayfa ebatı için yerleşim “layout” ve antet bloğu şablonları oluşturduğunuza göre, kullanmayı düşündüğünüz diğer sayfa ebatları için aynı adımları tekrarlamanız gerekir. Bu şablonların her birini yaratmak zorunda olmak sıkıcı görünebilir; ancak bunu yalnızca bir kez yapmanız gerekeceğini unutmayın. Daha sonra, ihtiyaç duyduğunuz anda şablonlarınızı hızlı bir şekilde getirebileceksiniz.

Kolay erişim için, tüm sayfa ebatlarının şablonlarının aynı çizimde kaydedilmesini öneririm.

Yerleşim “Layout” Şablonlarınızı Bir Çizimde Kullanma

Çiziminizin altındaki mevcut yerleşim “layout” sekmelerinin sağındaki artı (+) işaretini sağ tıklayın.

 Açılan menüden Şablondan From Template seçeneğini seçin.

Yarattığınız çizim şablon dosyasını araştırıp bulun. Dosyanızı seçin ve Aç “Open” düğmesine tıklayın.

Kullanmayı planladığınız bir sayfa ebatını seçin (örnek: 24×36). OK düğmesine tıklayın.

Artık seçtiğiniz sayfa ebatı için bir yerleşiminiz “layout” olacaktır ve kaydedilmiş antet bloğu şablonlarınızı yerleştirmeye başlayabilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.