1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Tablo Satırlarının AutoLISP ile Yaratılması ve Hücre Stillerinin Ayarlanması

sekil-01

AutoCAD’de tablolarda her satır veya hücre kendine has özel bir stile sahip olabilirler.

sekil-02

Bunu aşağıdaki kodda uygulama örneğini gördüğünüz CellRange.Style özelliğini kullanarak yapabilirsiniz.

[CommandMethod(“GetRowType”)]public void GetRowType(){    Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;    Database db = doc.Database;    Editor ed = doc.Editor;     PromptEntityOptions peo = new PromptEntityOptions(“\nToblo Seçin: “);    peo.SetRejectMessage(“\nGeçersiz seçim…”);    peo.AddAllowedClass(typeof(Table), true);     PromptEntityResult per = ed.GetEntity(peo);     if (per.Status != PromptStatus.OK)        return;     using (Transaction Tx = db.TransactionManager.StartTransaction())    {        Table table = Tx.GetObject(per.ObjectId, OpenMode.ForRead) as Table;         for (int row = 0; row < table.Rows.Count; row++)        {            ed.WriteMessage(“\nRow[{0}]: {1}”, row, table.Cells[row, -1].Style);        }         Tx.Commit();    }}

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.