1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Öznitelikleri  “Attribute” Yaratma

Öznitelikler “Attributes” nesneler için işaretler veya bloklar için etiketlerdir. Herhangi bir metni bir bloğa eklemek için öznitelikler “attribute” kullanabilirsiniz. Örneğin, öznitelikler “attribute”, sıklıkla aşağıdaki şekilde görünen antet bloğundaki metinleri doldurmak için kullanılır.

Öznitelikleri “Attribute” antet bloğunda istediğiniz yere yerleştirerek metnin girilmesini kolaylaştırabilirsiniz. Metin girişinin bazılarını otomatikleştirmek için niteliklerdeki “attribute” alanları “field” da kullanabilirsiniz.

Bir çizimdeki öznitelikleri “attribute” bir tabloya veya harici bir dosyaya dışa aktarabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, basit bir veri tabanı oluşturmak için özellikleri “attribute” kullanabilirsiniz. Excel’e içe aktarabilir ve orada işleyebilirsiniz.

Şayet öznitelikleri “attribute” antet bloğu metinleri oluşturmak için kullanıyorsanız, bir yerleşim “layout”  üzerinde kağıt alanında çalışırsınız. Şayet öznitelikleri “attribute” çiziminizin kalan kısmında etiket oluşturmak için kullanıyorsanız, model alanında çalışırsınız.

ATTDEF Komutu

Öncelikle bloğunuzu oluşturacak nesneleri çizin. (Şayet hali hazırda bir bloğunuz varsa ve bu bloğa öznitelikler “attribute” eklemek istiyorsanız, bu bloğu patlatıp; öznitelikler “attribute” ekleyebilir ve bloğu yeniden oluşturabilirsiniz. Ayrıca bloğunuzu Blok Düzenleyicide “Block Editor” açıp öznitelikler “attribute” ekleyip değişiklikleri kaydedebilirsiniz.)

Aşağıdaki şekilde görünen Öznitelik Tanımlama “Attribute Definition“ iletişim kutusunu açmak için, Giriş “Home” sekmesi> (genişletilmiş halde) Blok “Block”paneli > Özniteliklerini Tanımla “”Define Attributes” komut düğmesini seçin veya komut satırına ATTDEF yazıp Enter tuşuna basın.

Mod “Mode” Kısmını Yapılandırma

Mod “Mode” bölümünde, aşağıdakilerden birini veya birkaçını işaretleyin:

  • Görünmez: “Invisible:” Süzebileceğiniz fakat çizimde görünmesini istemediğiniz görünmez öznitelikler “attribute” yaratır.
  • Sabit: “Constant:” Her defasında doldurmanız gerekmeyecek şekilde sabit bir değer ayarlar. Bu değeri değiştiremezsiniz.
  • Doğrulama: “Verify:” Değeri doğrulamanız için, uyarır. Hazır ayarlı değerleriniz olduğu zaman faydalıdır.
  • Hazır ayar: “Preset:” Öznitelik “Attribute” olarak varsayılan bir değer yerleştirir. ATTDIA sistem değişkenini 1 olarak ayarlarsanız, bu hazır ayarı değiştirebilirsiniz.
  • Çok satırlı: “Multiple Lines:” Özniteliğin “Attribute” çok satırlı metin içermesine izin verir. Ayrıca, öznitelikleri “attribute” basitbir metin düzenleyicide biçimlendirebilirsiniz de.

Özniteliğin “Attribute” konumunu bloğa göre kilitlemek için Pozisyonu Kilitle “Lock Position” işaretleme kutucuğunu işaretleyin; böylece özniteliği “attribute” düzenleyemez ve taşıyamazsınız.

Öznitelik “Attribute” Kısmını Yapılandırma

Öznitelik “Attribute“ kısmında, aynen alanların “field” sütun ismine benzeyen bir özellik olan özniteliğin “attribute” Etiketini, “Tag” belirleyin. Örneğin, öznitelik “attribute” maliyet bilgileri içeriyorsa, Maliyet yazın. Etiket “Tag” büyük harfe dönüştürülür ve boşluk veya ünlem işareti içeremez.

Aynen etikete benzeyen; ancak boşluk içerebilen bir uyarı “promp” girin.

Bir varsayılan değeri ayarlamak için bir değer girin. AutoCAD’in 2008 sürümünden itibaren buna Varsayılan “Default” denilmektedir. Bir alan “field” eklemek için Alan Ekle “Insert Field“ düğmesini tıklayın.

Metin Seçenekleri/Ayarları “Text Options/Settings” kısmında, yazılar için hizalama “justification”, yazı stili “text style”, yükseklik “height” ve dönme “rotation” seçin.

Yerleştirme Noktası “Insertion Point“ kısmında, özniteliğin “attribute” konumunu belirlemek için Ekranda Belirle “Specify On-Screen“ onay kutucuğunu işaretleyin. Aksi takdirde, istediğiniz koordinatları girin.

OK düğmesini tıklayın. Şayet İstenirse, veri istemi (uyarı) geldiğinde, öznitelik “attribute” için bir konumu belirtin.

Bloğu Oluşturma

Çizim “Draw” araç çubuğundaki Blok Oluştur “Make Block” (BLOCK komutu) komut simgesini seçin ve bloğu oluşturmak için Blok Tanımlama “Block Definition“ iletişim kutusunu kullanın. Öznitelikleri seçerken, onları değerlerini sormak için görünmesini istediğiniz sırada ayrı seçin. Daha sonra bloğu öznitelikler “attribute” ile yerleştireceğiniz için,  blok ve öznitelik “attribute” öğelerini silmek için Sil “Delete“ seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bloğu yerleştirmeye hazır olduğunuzda, komut satırında veya iletişim kutusunda öznitelik “attribute“ değerlerini belirleyebilirsiniz. Özniteliğin “attribute“ varsayılan değeri hangi AutoCAD sürümünü kullandığınıza bağlıdır. Öznitelik“attribute“ değeri girerken iletişim kutusu kullanmak için, ATTDIA sistem değişkeninin değerini 1 olarak değiştirin.

Bloğu Yerleştirme

Bloğu eklemek için INSERT komutunu kullanın. Şayet ATTDIA sistem değişkeninin değerini 1 olarak ayarladıysanız, özniteliklerin “attribute” değerlerini belirtebileceğiniz aşağıdaki şekilde görünen Öznitelikleri Düzenle “Edit Attributes“ iletişim kutusunu görürsünüz. Aksi takdirde, komut satırında bir veri istemi (uyarı)  görünecektir. Girdiğiniz varsayılan değerler metin kutularında gösterilir.

İstediğiniz değerleri girin ve OK düğmesini tıklayın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bloğunuz, şimdi (şayet görünmez “invisible” olarak ayarlamadıysanız) öznitelikleri “attribute” gösterir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.