1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Özel Tarama Desenleri “Hatch Pattern” Oluşturma

Genelde, bir alanı doldurmak için, desenli tarama “hatch” kullanılır ve AutoCAD‘de mevcut çok sayıda hazır desen bulunur. Ancak kendi özel tarama deseninizi “hatch pattern” kullanmak isterseniz, bunu bir tür basit kod kullanarak ve aynı zamanda SUPERHATCH adında bir hızlı araçlar komutu ile yapabilirsiniz.

Bu makalemde sizlere, tarama desenini “hatch pattern” bir çizimden başka bir çizime aktarma sürecini de içerecek şekilde, her iki yöntemi de detaylı olarak anlatacağım.

SUPERHATCH komutunu kullanarak tarama “hatch” yapmak oldukça kolaydır ve herhangi bir kod gerektirmez. Ancak bu özel kapakları bir çizimden diğerine aktararak kullanamazsınız. Bu da kullanım için çok sınırlayıcı olabilir.

Öte yandan, kod ile yapılmış taramaları “hatch” kolaylıkla aktarabilirsiniz. Başlamak için, önce kod kullanarak özel tarama desenini “hatch pattern” nasıl oluşturacağınızı ve sonrasında SUPERHATCH aracını kullanmayı anlatacağım.

Tarama Kodu Kullanarak Taramalar Oluşturma

Bu örneğimiz için, aşağıdaki şekilde görünen bu basit merdiven tipi tarama desenini kod kullanarak oluşturacağım.

Bunu yapmak için, Not Defteri “Notepad” (veya isterseniz başka bir Unicode metin düzenleyiciyi) uygulamasını açın ve aşağıdaki satırları yazın.

*TESTHATCH, Merdiven desenli test taramamız

0, 0,0, .2,.2, .2,-.2

90, .2,0, .2,.2, .2,-.2

Bu çizgiler yukarıdaki şekilde gördüğünüz deseni yapacaktır. Bu satırları metin düzenleyiciye (Not Defteri “Notepad”) ekledikten sonra, bu kodun 1. satırında tanımlanan aynı adı kullanarak bir PAT dosyası olarak kaydedin.

Bu örneğimiz için, PAT dosyası için dosyayı TESTHATCH.PAT olarak kaydetmeniz gerekir. Şayet dosyayı farklı bir isim ile kaydederseniz, özel tarama deseni çalışmayacaktır.

Şimdi aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere çizgilerimizi biraz renklendirelim. Ben basitleştirmek için, yatay çizgileri Kırmızı ve dikey çizgileri Yeşil olarak renklendirdim.

Şimdi, size daha önce gösterdiğim tarama “hatch” koduna geri dönelim. Tam kod, her satırda virgülle ayrılmış üç satırlık çizgiye sahip.

Virgül içindeki her karakter dizisinin kendine özgü bir anlamı vardır ve bu çizgilerin tümü, tüm deseni oluşturmak için toplanır. Bu durumda, satır 1: tarama “hatch” modelinin adını ve açıklamasını belirleyecektir, satır 2: taramanın yatay kesimi için ve satır 3: taramanın düşey çizgileri içindir.

Satır 1: * TESTHATCH, desenli test taramanız

Bu satırda, tarama kodu, bir yıldız (*) işaretiyle başlayıp; daha sonra taramanın büyük harfle yazılmış ismiyle devam eder. Daha sonra, virgülle (,) ayrılmış tarama tanımı gelir. Yani, esas olarak, tarama “hatch”  kodu yıldız (*) işareti ile başlamalı ve daha sonra bir virgülle ayrılan tüm açıklamaları içermelidir.

Satır 2: 0, 0,0, .2,.2, .2,-.2

İkinci satır aşağıdaki şekilde görünen kırmızı renkli yatay çizgi içindir.

Burada ilk karakter olan(0), çizgiyi yatay yapan 0 derece açı içindir.

İkinci ve üçüncü karakterler (0,0) yatay çizginin başlangıç noktalarının koordinatlarıdır. Bu durumda, 0,0 mutlak koordinat değil; sadece o model için tarama deseni tarafından atanan bir orijindir.

Sonraki karakterler, .2, .2 birinci nokta için ayarlanan başlangıç noktasına (tarama deseninin orijinine)  göre yatay çizginin bir sonraki kümesindeki başlangıç noktasının koordinatıdır.

Son iki karakter 2, – 2 yatay çizgi segmentinin ve boşluğun uzunluğu içindir. Segmentin uzunluğu .2 (pozitif değer) olarak gösterilir ve boşluk -.2 (negatif değer) birimi olarak gösterilir.

Şayet AutoCAD’de özel çizgi tiplerini yaratma konusuna aşina iseniz, bu tarama “hatch” kodunun özel AutoCAD çizgi tipleri koduna oldukça benzediğini fark edeceksiniz.

Satır 3: 90, .2,0, .2,.2, .2,-.2

Üçüncü satır aşağıdaki şekilde görünen yeşil renkli düşey çizgi içindir.

Burada ilk karakter olan (90), dikey veya 90 derecelik bir açıda görebileceğiniz çizginin açısı içindir.

İkinci karakter kümesi, .2,0 ilk yeşil çizginin başlangıç noktasının alt sol sütuna doğru olan koordinatlarıdır ve bu durumda, bu koordinat noktası, tarama kodunun ikinci satırında tanımlanan yukarıdaki üçüncü şekilde gösterilen ilk kırmızı çizginin başlangıç noktasıdır.

Üçüncü karakter kümesi, .2, .2 bir sonraki yeşil çizgiler kümesinin başlayacağı bir sonraki nokta içindir; ancak şimdi bu satırın ilk karakteri tarafından tanımlanan şekilde eksen 90 derecelik bir açıya kaydırılır. Yeni eksen, paralel yeşil nokta kümesinin .2, .2 koordinatında başlayacağı bir sonraki noktadır.

Sonuncu karakter kümesi, .2, – 2 bir kez daha düşey çizgi segmentinin ve boşluğun uzunluğudur. Pozitif değer uzunluk içindir; negatif değer ise, boşluk içindir.

Tam Tarama Deseninin Elde Edilmesi

Sizin de gördüğünüz gibi, her satırın, tüm tarama desenini oluştururken kendi rolü vardır ve bu kodun sonuna tam bir desen oluşturmak için kullanılacak daha fazla satır ekleyebilirsiniz. Bu nedenle, özet olarak, tarama desen kodunun her bir satırı, bir desen şekli veren bir dizi benzer paralel çizgi oluşturacaktır.

Ayrıca, tarama “hatch” kodunun çalışmasını sağlamak için, tarama “hatch” kodunun sonuna en az bir boş satır eklemeniz gerektiği gibi dikkat etmeniz gereken tarama “hatch” örüntüsü yapmakla ilgili bazı daha ince ayrıntılar da vardır. Ayrıca, kodda ve PAT dosyasında tanımlanan tarama deseni “hatch pattern” isminin aynı olduğundan emin olmanız gerekir.

Tarama Desenlerinin “Hatch Pattern” Kullanımı ve Aktarılması

Çizimde bu tarama “hatch” desenini kullanmak için, PAT dosyasını destek “support” klasörüne kopyalamanız gerekir. Destek “Support” klasörünün konumunu bulmak için komut satırına OP yazıp;  Enter tuşuna basın. Açılan Seçenekler “Options” iletişim kutusunda, Dosyalar “Files” sekmesini seçin ve Destek Dosya Arama Klasör Yolu “Support File Search Patch” ağacını genişletin. Burada destek klasörünün yerini göreceksiniz.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, benim bilgisayarım için destek klasörünü  kırmızı renkli kutu ile işaretledim.

Tarama “Hatch” desenini başka bir bilgisayara aktarmak için, yapmanız gereken tek şey, bu özel PAT dosyasını kopyalamak istediğiniz bilgisayardaki AutoCAD destek “support” klasörüne kopyalamaktır.

SUPERHATCH Aracını Kullanarak Tarama Desenleri “Hatch Pattern” Oluşturma

Taramalar “Hatch”, yazı karakter tiplerinin “font” vektör imajları gibi çalışır. Normal şartlar altında, imaj dosyalarını yükleyemez ve bunları bir tarama “hatch” olarak tanımlayamazsınız. Bunun yerine, belirli bir kodlamaya sahip bir metin dosyası oluşturmalısınız. Ancak süper tarama “süper hatch” aracı ile, imajlar ile bile taramalar “hatch” yapabilirsiniz.

Süper Taramalar “Super Hatches”, adından da anlaşılacağı gibi, taramalar “hatch” oluştururken daha ileri ve ötesine gitmenizi sağlar. SUPERHATCH komutunda 5 seçenek var. Bu kısımda İlk üçünü nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz.

İmajdan “From Image“ Seçeneği

Bir imajı (resmi) tarama deseni “hatch pattern” olarak oluşturmak her zaman çok pratik değildir; ancak şayet gerekirse, mümkündür.

Örnek olarak aşağıdaki şekilde görünen bu kırışık kağıt imajını kullanacağız. Bu imajı (resmi) sağ tıklayarak ve açılan kısa yol menüsünden Resmi Farklı Kaydet “Save Image as” seçeneğini seçerek benim kullandığım bu imajı (resmi) indirebilirsiniz.

Dosyayı Kırışık Kağıt.jpg olarak bilgisayarınıza kaydedin.

AutoCAD‘e geri dönün ve aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, orta noktasından dikey bir çizgi geçen bir dikdörtgen yaratın. Bu dikdörtgeni indirdiğimiz imaj (resim) dosyası ile süper tarama “süper hatch” yapacağız.

SUPERHATCH komutunu çalıştırın ve açılan Süper Tarama “Super Hatch” iletişim kutusunda, İmaj .. ” Image..” seçeneğini seçin.

Açılan Windows Gezgini Penceresinde, Kırışık Kağıt.jpg olarak bilgisayarınıza kaydettiğiniz imaj (resim) dosyasını bulun; seçin ve Aç “Open” düğmesine tıklayın.

Bir sonraki pencerede OK düğmesine tıklayın.

Bunu takiben, AutoCAD komut satırında bir yerleştirme noktası Seç: “Select an insertion point:“ veri istemi (uyarısı) görüntülenecektir. Çizmiş olduğunuz dikdörtgenin sol alt köşesini tıklayın.


Ardından, AutoCAD, yerleştirme için bir Ölçek Faktörü “Scale Factor” seçmenizi isteyecektir. Genellikle en iyi ölçek faktörünü belirlemek bir iki deneme gerektirir. Ben deneme ve hata yoluyla, bu imaj (resim) için ölçek faktörü olarak 50 değerinin kullanılmasının en iyisi olduğunu buldum. Sizin durumunuzda farklı olabilir. (deneyerek bulmalısınız.)

Komut satırına 50 yazın ve Enter tuşuna basın. Yerleşimi kabul ettiğinizi bildirmek için, tekrar Enter tuşuna basın. Ardından, komut satırında İç noktaları tıklayarak seç: “Pick internal points:“ veri istemi (uyarısı) görüntülenecektir. Sol taraftaki küçük dikdörtgenin içerisinde herhangi bir yere tıklayın. İlk çizmiş olduğunuz büyük dikdörtgenin sol yarısı seçilip vurgulanacaktır. Dikdörtgeninizin aşağıdaki şekle benzer görünmesi gerekir.

Son bir kez daha Enter tuşuna basın. Şimdi dikdörtgeniniz aşağıdaki şekildeki gibi görünmelidir.

İmaj (Resim) Taramalar “Image Hatch” ilgili olarak gerçekten özel olan şey, her bir imaj (resim) karosunu tek tek seçip silebilir veya isterseniz yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Taramayı “ Hatch” Güncelleme

Dikdörtgenin sağ taraftaki parçası için, sıradan bir tarama “hatch”oluşturun ve ardından İmaj Tarama “Image Hatch”  ve sıradan taramayı “hatch” birbirinden ayıran dikey çizgiyi silin. Şimdi, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, şayet sıradan taramayı “hatch” çevreleyen imaj (resim) karolarını silerseniz ve boş alanlar için tekrar sıradan tarama “hatch” uygularsanız,  boş karoları da kapsayacak şekilde sıradan taramanız “hatch” güncellenir.

İmaj (Resim) karolarını sınırlayan beyaz çizgiler göreceksiniz. Şayet bunlardan kurtulmak istiyorsanız, bunu yapmak oldukça basittir. Sadece komut satırına IMGFRAME yazın ve Enter tuşuna basın. Sonra 0 yazıp tekrar Enter tuşuna basın.

Bu taramada eklenen imaj (resim) bir referans çizim “xref” gibi davranır. Şayet orijinal görüntüyü silerseniz, tarama “hatch” imaj (resim) ızgaraları yerine sadece dikdörtgen sınırlar bırakarak kaybolacaktır.

Bloktan “From Block” Seçeneği

AutoCAD bloğundan bir tarama deseni “hatch pattern” yapacağız. Bu işlem, AutoCAD‘deki herhangi bir 2 boyutlu 2B “2D” blok ile yapılabilir.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, AutoCAD çiziminizde büyük bir çember içerisinde küçük bir çember ve çizgiler olan bir desen yapın. Herhangi bir desen olabilir; ama ben böyle bir şey yaptım.


Bir sonraki adım, taramayı “hatch” uygulayacağımız bir dikdörtgen çizmektir. Bir sonraki bölümde, birçok adım var, bu yüzden yakından ilgilenin.

Öncelikle komut satırına BLOCK yazın ve Blok Tanımlama “Block Definition” iletişim kutusunu açmak için Enter tuşuna basın. Blok Tanımlama “Block Definition” iletişim kutusunda, Nokta Seç “Pick point “ simgesine tıklayın ve ardından aşağıdaki şekilde kırmızı renkli elips içerisine alınmış olan büyük çemberinizin en alt noktasını tıklayın.

Blok Tanımlama “Block Definition” iletişim kutusunda, İsim: “Name:” metin kutusuna, bloğunuz için bir isim girin. Hatırlayabildiğiniz sürece istediğin her şey olabilir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, ben bloğumu Makale için Desen olarak isimlendirdim.

Ardından, Nesneleri Seç “Select Objects” simgesine tıklayın ve desenimizin tamamını seçin.

Bunu takiben, iletişim kutusunu kapatmak için, pencerenin altındaki OK düğmesine tıklayabilirsiniz.

Bu adımlar oldukça standart olup; sadece desenimizi blok içerisinde oluşturduk. Aşağıdaki adımlar bu bloğumuzu bir tarama “hatch” olarak uygulayacağımız yer olacaktır.

Şayet Hızlı Araçlar “Express Tools” özelliği bilgisayarınızda yüklü ise, şeritteki Araçlar “Express Tools” sekmesine gidebilir ve Süper Tarama “Super Hatch” komut simgesine tıklayabilirsiniz. Şayet Hızlı Araçlar “Express Tools” özelliği bilgisayarınızda yüklü değilse, komut satırına SUPERHATCH yazıp Enter tuşuna basabilirsiniz. Şayet Hızlı Araçlar “Express Tools” özelliği veya SUPERHATCH komutu AutoCAD LT‘de mevcut değildir.

Süper Tarama “Super Hatch” iletişim kutusunda, Blok…” Block… düğmesini tıklayın. Sonrasında, bir sonraki pencerede OK düğmesine tıklayın.

Bir sonraki adım, çizimimizdeki boş dikdörtgen içinde herhangi bir yere tıklamaktır.

Komut satırında x ölçeği “x-scale” değerini soracaktır. 0.5 yazın ve ENTER tuşuna basın. Aynı ölçeği Y eksenine de uygulamak için tekrar Enter tuşuna basın. “Bloğu Belirleyin[Uzantılar] “Specify Block [Extents]” veri istemi (uyarısı) gelene kadar tekrar Enter tuşuna basın.

Dikdörtgenimizin içinde, bu bloğu sınırlayan bir magenta renkli dikdörtgenle birlikte bloğumuzun daha küçük bir versiyonu olacaktır. Bu magenta renkli dikdörtgenin sol alt noktasını tıklayın. Bundan sonra, bu magenta renkli dikdörtgenin sağ üst noktasını tıklayın. Ardından Enter tuşuna basın ve taramayı “hatch” uygulamak istediğiniz yere dikdörtgenin İÇERİSİNDE herhangi bir yerine tıklayın ve son bir kez Enter tuşuna basın.

Nihayetinde aşağıdaki şekilde görünene benzer bir şey görünmelidir.

 

Referans Çizimden İliştir “From Xref Attach” Seçeneği

Referans çizimler “Xref” harici referanslardır. Bir harici referansı bir tarama “hatch” deseni yapmak için, başka bir çizimde bir tarama “hatch” tasarımı yapın ve ardından çizimi kaydedin. Bunu takiben o anki geçerli (aktif) çiziminizde SUPERHATCH komutunu çalıştırın. Süper Tarama “Super Hatch” iletişim kutusunda, Referans çizim İliştir… “Xref Attach…” düğmesini seçin. Görüntülenen Windows Gezgini penceresinde, oluşturduğunuz tarama “hatch” çizimini seçin. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey bir yerleştirme noktası seçip Enter tuşuna basmaktır.

Özet

Sizin de gördüğünüz gibi, doğrudan AutoCAD‘in, Süper Tarama “Super Hatch” aracını kullanarak ve aynı zamanda tarama “hatch”  koduyla doğruya tarama desenleri “hatch pattern” oluşturmak oldukça kolaydır. Her iki yöntem de taramalar “hatch” yapmak için kullanılabilir; ancak tarama “hatch” kodları, desenlerin kolayca aktarılabildiği ve tarama “hatch” kodundaki birkaç satır değiştirilerek özelleştirilebileceği için size daha fazla esneklik sunar.

Sizin sık olarak kullandınız veya özel taramalar “hatch” oluşturmak için, kullanmayı planladığınız yöntemler hangileridir? Aşağıdaki yorum kutusuna yazarak bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.