1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Özel Çizgi Tipleri “Linetype” Yaratma

AutoCAD’de çizgi tipleri “linetype” yaratmanın iki farklı yolu vardır.

  • Ya kendi çizgi tipi tanımı dosyanızı yazarsınız,
  • Ya da sizin için yaratması için, AutoCAD‘in yerleşik fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bu makalemde sizlere her iki yolu da göstereceğim.

Başlamadan önce, çizgi tipinin “linetype” ne olduğunu inceleyelim.

Çizgi tipi “linetype” yazıcıya kalemin ne kadar süreyle aşağıda tutulacağını veya kalemin kaldırılacağını söyleyen pozitif ve negatif sayılar serisidir. Pozitif sayılar kalemi aşağıda tutarlarken; negatif sayılar kalemi kağıt üzerinden kaldırırlar. Bir çizginin normal uzunluğu 0.5 birimdir; noktanın normal uzunluğu ise 0 birimdir. Örneğin, 0,-.25 ifadesi bir noktalar serisi üretecektir. İfadedeki ilk sıfır (0) sayısı noktayı üretir; -.25 sayısı kalemi .25 birim boyunca kağıt üzerinden kaldırır. Daha sonra seri kendini tekrar eder.

Aşağıdaki şekilde görünen çizgi nokta çizgi (-.-) şeklindeki çizgi tipi 5,-.25,0,-.25 ifadesi ile yaratılacaktır.

Aşağıdaki şekilde görünen kesik çizgi (– – ) şeklindeki çizgi tipi ise, .5,-.25 ifadesi ile yaratılacaktır.

Kolaymış değil mi? Haydi şimdi kendi özel çizgi tipimizi nasıl yaratacağımızı görelim.

Çizgi Tipi “Linetype” Yaratma

Çizgi nokta nokta nokta (-. . .) şeklinde bir çizgi tipi “linetype” yaratmak istediğimizi farz edelim. Çizgi tipimizin “Linetype” sayı dizisi. 5,-.25,0,-.25,0,-.25,0,-.25 şeklinde olacaktır ve bu çizgi tipini “linetype” autocadbeyni_tipi olarak isimlendireceğiz”. AutoCAD’i çalıştırın ve komut satırına aşağıda gördüklerinizi sırasıyla girin:

Command: -linetype

Geçerli Çizgi tipi: “Current linetype:” ByLayer

Bir seçenek girin [?/Yarat/Yükle/Ayarla]: “Enter an option [?/Create/Load/Set]:” c

Yaratılacak çizgi tipinin ismini girin: “Enter name of linetype to create:” autocadbeyni_tipi

Enter tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki şekilde görünen Çizgi tipi Dosyası Yaratma veya Ekleme “Create or Append Linetype File” iletişim kutusu görüntülenecektir:

Dosya ismi olarak AutoCADbeyni girin ve Kaydet “Save” düğmesini tıklayın.

Yeni dosya yaratılıyor… “Creating new file…”

Tanımlayıcı metin: “Descriptive text:” _ . . . _ . . . _ . . . _

(Sonraki satırda) çizgi tipi kodunu girin: “Enter linetype pattern (on next line):”A,.5, -.25, 0, -.25, 0, -.25, 0, -.25

Yeni çizgi tipi tanımı dosyaya kaydedildi. “New çizgi tipi tanımı “linetype definition” saved to file.”

Bir seçenek girin [?/Yarat/Yükle/Ayarla]:  “Enter an option [?/Create/Load/Set]:” <Enter>

Çizgi tipi tanımını “linetype definition” mevcut bir çizgi tipi “linetype” dosyasına da ekleyebiliriz; fakat bu makaledeki örneğimiz için biz yeni bir çizgi tipi “linetype” dosyası yaratacağız. Şayet mevcut bir çizgi tipi tanımını “linetype definition” değiştirmek istiyorsanız, , sadece yeni bir çizgi tipi “linetype” yaratın ve bu yeni çizgi tipine “linetype” eskisi ile aynı ismi verin. AutoCAD mevcut çizgi tipinin “linetype” üzerine yazılsın mı diye sorduğu zaman, evet cevabını verin. Daha sonra yeni tanımı ve açıklamayı girebilirsiniz.

Not: Karmaşık “Complex” çizgi tipleri “ linetype” komut satırında LINETYPE komutu kullanılarak yaratılamazlar.

Mevcut Çizgi Tipini “Linetype” Yükleme

Yeni çizgi tipinizi “linetype” yüklemek ve geçerli çizgi tipi “linetype” olarak ayarlamak için, komut satırına LINETYPE yazıp Enter tuşuna basın. Aşağıdaki şekilde görünen Çizgi tipi Yöneticisi “Linetype Manager” iletişim kutusu görüntülenecektir:

Çizgi tipi Yöneticisi “Linetype Manager” iletişim kutusunda Yükle “Load” düğmesine tıklayın.

Aşağıdaki şekilde görünen Yükle “Load” iletişim kutusu görüntülenecektir:

Dosya “File” menüsünü seçtikten sonra AutoCADbeyni.lin çizgi tipi dosyasını seçin.  Sonrasında autocadbeyni_tipi çizgi tipini “linetype” seçin ve OK düğmesine tıklayın.

Çizgi tipi Yöneticisi “Linetype Manager” iletişim kutusunda, autocadbeyni_tipi isimli çizgi tipini “linetype” tekrar seçin ve sağ üst köşedeki Geçerli “Current” düğmesine tıkladıktan sonra OK düğmesine tıklayın. autocadbeyni_tipi isimli çizgi tipiniz “linetype” artık yüklenmiş ve geçerli çizgi tipi “current linetype” olarak ayarlanmış olmalıdır. AutoCAD çizim alanına bir çizgi çizin. Çizginiz aşağıdaki şekildeki gibi görünmelidir:

Kendi çizgi tipi tanımınızı “linetype definition” yaratmak çok kolaydır. Öncelikle yeni yaratmış olduğunuz AutoCADbeyni.lin çizgi tipi “linetype” dosyasını bulun ve Not defteri “Notepad” uygulamasını kullanarak bu dosyayı açın. Dosyanız bilgisayarınızda aşağıdaki gibi bir konumdadır: C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Support\AutoCADbeyni.lin

AutoCADbeyni.lin çizgi tipi “linetype” dosyasını açtığınız zaman, aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi görünecektir:

Şayet isterseniz, dosyaya açıklamalar ekleyebilirsiniz. Açıklamalarınızın önüne noktalı virgül ( ; ) işareti koymanız yeterli olacaktır. Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere benim yarattığım AutoCADbeyni.lin çizgi tipi “linetype” dosyasını ilk satırı açıklamadır. Sizin de gördüğünüz üzere, çizgi tipi tanımı “linetype definition” dosyası 2 satır içermektedir.

  • Yıldız ( * ) işareti ile başlayan çizgi tipi “linetype” ismi ve çizgi tipi “linetype” görüntüsü.
  • A harfi ile başlayan çizgi tipi tanımı.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.