1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Ölçülere “Dimension” Tolerans Ekleme

Neredeyse her teknik çizimde tasarımın amacını ve tüm bilgilerini iletmek için toleranslar gereklidir. AutoCAD‘de, Ölçü Stili “Dimstyle” iletişim kutusunu kullanarak doğrudan Tolerans ekleyebilirsiniz.

Tolerans ölçü stiline uygulanır; bu yüzden farklı toleranslar kullanmak için her bir tolerans değerine karşılık gelen çoklu ölçü stilleri oluşturmanız gerekir.

Örneğin, çemberin tolerans sınırının ± 0.05 ve çizginin tolerans limitlerinin +0.04 (üst sınır) -0.03 (alt sınır) olduğu bir çemberve çizgi içeren bir çizime sahip olduğumuzu varsayalım. İlk önce çember için tolerans ± 0,05 ve çizgi için  +0.04, -0.03 tolerans değerlerine sahip ölçü stili oluşturmalıyız.

Daha sonra yarattığımız ölçü stillerini kullanarak geometrimizi ölçülendirmeliyiz.

Komut satırına DIMSTYLE yazıp Enter tuşuna basın ve isimleri Doğrusal, Açısal ve Radyal olan üç adet ölçü stili yaratın.

Ölçü Stili Yöneticisinde “Dimension Style Manager” sol taraftaki Stiller “Styles” listesinden yaratmış olduğunuz Doğrusal  isimli ölçü stilini seçin ve Düzenle… “Modify…” düğmesine tıklayın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, Toleranslar “Tolerances”  sekmesine gidin ve sol taraftaki Metod “Method” aşağı açılır listesinden Sapma “Deviation” yöntemini seçtikten sonra, Hassasiyet “Precision” değerini 0.00  & Üst değer “Upper value” ve Alt değer “Lower value” değerlerini 0.05 olarak ayarlayın ve OK düğmesine tıklayın.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere bu işlemi Açısal ölçü stili için, Üst değer “Upper value” ve Alt değer “Lower value” değerlerini 0.04 olarak ayarlayarak tekrarlayın.

Son olarak aynı işlemi aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere bu işlemi Radyal ölçü stili için, Üst değer “Upper value” ve Alt değer “Lower value” değerlerini 0.02 olarak ayarlayarak tekrarlayın.

Şimdi geometrinize Doğrusal ölçü, Açısal ölçü ve Radyal ölçü uygulayın. Aşağıdaki şekilde görünen sonucu elde etmiş olmalısınız.

Not: Toleransların görünür olmasını sağlamak için, Açısal ölçünün Hassasiyetini “Precission” değiştirmeniz gerekebilir. Bunun için, aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere Açısal ölçü stilinin Birincil Birimler “Primary Units sekmesine gidin ve Hassasiyet “Precision” değerini 0.00 olarak değiştirdikten sonra OK düğmesine tıklayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz. Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce) …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.