1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Ölçülendirme İşlerini Hızlandırmak İçin DIM Komutunu Kullanma

Ölçülendirme yüksek hız ve verimlilik gerektirdiğinden, AutoCAD, birden fazla komutu ve komut seçeneğini tek bir komutta birleştirerek DIM komutunu sundu. Birkaç ölçülendirme komutu arasında geçiş yapmak yerine, tek bir komutla farklı sonuçlar elde etmek için bu DIM komutunu kullanabilirsiniz.

DIM komutunu kullanarak ölçülendirme yaparken;

  • Seçtiğiniz DIM seçeneği
  • İmleci üzerine getirdiğiniz nesnenin türü
  • Nesnenin neresinin üzerine geldiğiniz
  • Seçtiğiniz veya tıkladığınız yer
  • İmleci hareket ettirdiğiniz yön

Bunların hepsi nihai sonuçta rol oynayabilir.

Şimdi DIM komutunun hayali bir tasarımı tek bir komut dizisinde nasıl ölçülendirebildiğini aşağıdaki videoda bir görelim:

İlişkili Kavramlar

Ölçü Çeşitleri

Birçok yönlendirme ve hizalamadaki çeşitli nesne tipleri için çeşitli ölçü nesneleri yaratabilirsiniz.

Temel ölçülendirme tipleri doğrusal “linear”, radyal “radial”, açısalangular”, bir orijin noktasına göre “ordinate”  ve yay uzunluğu “arc length“ tipleridir. Ölçülendirmek istediğiniz nesne türüne göre otomatik olarak ölçüler oluşturmak için, DIM komutunu kullanın.

Ölçü stillerini ayarlayarak veya özel durumlarda kişisel ölçüleri düzenleyerek ölçülerin görünümünü kontrol edebilirsiniz. Ölçü stilleri, tasarımlarınızı hızlı bir şekilde belirtmenize ve endüstri veya proje ölçülendirme standartlarını korumanıza olanak sağlar.

İpucu: Çizim organizasyonunu ve ölçü nesnelerini ölçeklendirmeyi basitleştirmek için, ölçüleri model alanında değil, yerleşimlerde “layout” yaratabilirsiniz.

Doğrusal “Linear” Ölçüler

Doğrusal ölçüler yatay, dikey veya hizalı olabilir. Ölçünün metnini yerleştirirken imleci nasıl hareket ettirdiğinize bağlı olarak DIM komutuyla hizalanmış, yatay veya dikey bir ölçü oluşturabilirsiniz.

Döndürülmüş “Rotated” ölçülerde, ölçü çizgisi, uzatma çizgisinin başlangıç ve bitiş noktalarına bir açıyla yerleştirilir. Aşağıdaki şekilde görünen örnekte, ölçü dönüşü için belirlenen açı, parçadaki yuvanın açısına eşittir.

Not: Ayrıca, ölçü çizgilerine dik olmayan uzatma çizgileriyle doğrusal “linear” ölçüler oluşturabilirsiniz. Bunlara eğik ölçüler denir ve en sık izometrik çizimlerde kullanılır. Bu durumda, ölçü çizgisi açıları mevcut çalışma düzlemine bağlı olarak 30 ve 60 derecede yönlendirilecektir.

Radyal “Radial” Ölçüler

Radyal “Radial” ölçü, isteğe bağlı bir orta çizgi veya merkez işaretiyle yayların ve dairelerin yarıçapını veya çapını ölçer. Aşağıdaki şekilde bu ölçülendirme tipinin çeşitli seçenekleri gösterilmiştir.

Not: Ölçünün bir kısmı ölçülendirilen yay veya çember içine yerleştirildiğinde, ölçü nesnesi ile ilişkisel olmayan merkez çizgisi veya merkez işareti otomatik olarak yerleştirilir.

Açısal “Angular” Ölçüler

Açısal “Angular” ölçüler, seçilen iki geometrik nesne veya üç nokta arasındaki açıyı ölçer. Aşağıdaki şekilde soldan sağa doğru, iki nokta, bir yay ve bir köşe ve iki çizgi kullanılarak oluşturulan açısal “angular” ölçüler gösterilmiştir.

Bir Orijin Noktasına Göre “Ordinate” Ölçüler

Bir başlangıç hattına göre “Ordinate”  ölçüler, dik mesafeleri, bir bölümdeki delik gibi referans noktası “datum” denilen bir başlangıç noktasından ölçer. Bu ölçüler, nesnelerin referans noktası ile doğru mesafelerini koruyarak ölçüm hatalarının artmasını önler.

Önemli: Referans noktası “Datum”, Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “(UCS) orijininin o anki geçerli (aktif) konumu tarafından belirlenir.

Yukarıdaki şekilde görünen bu örnekte, referans noktası “datum (0,0), gösterilen parçanın sol alt köşesindeki delik olarak belirlenmiştir.

Yay Uzunluğu “Arc Length” Ölçüleri

Yay uzunluğu “Arc length” ölçüleri, bir yay veya sürekli çizgi yay parçası boyunca mesafeyi ölçer. Yay uzunluğu “Arc length “ ölçülerinin tipik kullanımları arasında bir kameranın dönüş hareket mesafesinin ölçülmesi veya bir kablonun uzunluğunun belirtilmesi yer alır.

Bunları doğrusal veya açısal boyutlardan ayırt etmek için, yay uzunluğu ölçüleri ölçüm değerinin önünde varsayılan olarak bir yay simgesi görüntüler. Şapka veya şapka olarak da adlandırılan bu yay sembolü, ölçü metninin üstünde veya ölçü metninin önünde görüntülenir.

Başlangıç Hatlı “Baseline” ve Devamlı “Continued” Ölçüler

Zincirleme ölçüler olarak da adlandırılan devamlı “continued” ölçüler, bir uçtan bir uca yerleştirilmiş çoklu ölçülerdir.

Başlangıç hatlı “Baseline” ölçüler, aynı başlangıç konumdan ölçülen ofsetlenmiş  ölçü çizgilerine sahip çoklu ölçülerdir.

Not: Devamlı “Continued” veya başlangıç hatlı “baseline” ölçüleri oluşturmadan önce, önce sonraki ölçülere referans olacak temel ölçü olarak kullanılacak olan doğrusal “linear”, açısal “angular” veya bir orijin noktasına göre “ordinate”  ölçü oluşturmanız gerekir.

DIM Komutu

Tek bir komut oturumunda birden fazla ölçü tipi oluşturur.

Ölçülendirmek için, bir nesnenin üzerine geldiğiniz zaman, DIM komutu otomatik olarak kullanılacak uygun bir ölçü tipinin ön izlemesini görüntüler. Ölçülendirilecek nesneleri, çizgileri veya noktaları seçin ve ölçünün yaratılması için, çizim alanında herhangi bir yeri tıklayın.

Desteklenen ölçü tipleri, dikey “vertyical”, yatay “horizontal”, hizalı “aligned”ve döndürülmüş “rotated” doğrusal “linear” ölçülerden, açısal “angular” ölçülere, yarıçap “Radius”, çap “diameter”, zigzag “jogged” ve yay uzunluğu “arc length“ ölçülerine, başlangıç hatlı “baseline” ve devamlı “continued” ölçülere kadar uzanır. Gerekirse, komut satırı seçeneklerini kullanarak ölçü tipini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki eylemler gerçekleştirilir:

Nesne Seçimi

Seçtiğiniz nesneler için uygulanabilir bir ölçü tipi otomatik olarak seçilir ve bu ölçü tipine karşılık gelen veri istemleri (uyarılar) görüntülenir.

Seçilen Nesne Tipi

Eylem

Yay “Arc” Ölçülendirme tipini Yarıçap “Radius” ölçü tipine varsayılan olarak ayarlar.
Çember “Circle” Ölçülendirme tipini Yarıçap “Radius” ölçü tipine varsayılan olarak ayarlar.
zgi “Line” Ölçülendirme tipini Doğrusal “Linear” ölçü tipine varsayılan olarak ayarlar.
Ölçü “Dimension” Seçilen ölçü nesnesini düzenlemek için, seçenekleri görüntüler.
Elips “Ellipse” Ölçülendirme tipini Doğrusal “Linear” ölçü tipine varsayılan olarak ayarlar.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.