1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Nokta Filtrelerini “Point Filter” Anlama

AutoCAD’de nokta filtreleri “point filter” çizim alanından görsel olarak tıklanmak suretiyle önceden tanımlanmış noktaların seçimini kolaylaştırmaktadır. Bu özellik özellikle noktaları 3 boyutta 3B “3D” girmek için yararlıdır; ancak aynı verimlilikte 2 boyutlu 2B “2D” çizimlerde de kullanabilirsiniz.

2 Boyutlu 2B “2D” Çizimler için Nokta Filtrelerini “Point Filter” Kullanma

Bu makalemiz için, aşağıdaki şekilde görünen kenar orta noktaları A, B, C ve D harfleri ile işaretli dikdörtgeni kullanacağız ve bu dikdörtgenin merkezine nokta filtreleri “point filter” kullanarak yeşil renkli çemberi çizeceğiz.

CIRCLE komutunu çalıştırmak için, komut satırına CIRCLE yazın ve Enter tuşuna basın.

Shift tuşuna basın ve basılı tutarak sağ tıklayın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi açılan kısa yol menüsünden Nokta Filtreleri “Point Filter” seçeneğini ve alt menüden .X seçeneğini seçin.

Örneğimizdeki dikdörtgenin B ile işaretli üst kenar orta noktasına tıklayın. Bu işlem AutoCAD’e B noktasının X koordinatını almasını ve bu koordinatı çemberin merkez noktasının X koordinatı olarak atamasını söyler. Örneğimizdeki dikdörtgenin B ile işaretli üst kenar ve D ile işaretli alt kenar orta noktalarının X koordinatları aynı olup; B noktası yerine D noktasını da seçebilirsiniz.

Tekrar Shift tuşuna basın ve basılı tutarak sağ tıklayın. Açılan kısa yol menüsünden Nokta filtreleri “Point Filter” seçeneğini ve alt menüden .Y seçeneğini seçin. Dikdörtgenin A ile işaretli sol kenar veya C ile işaretli sağ kenar orta noktasını tıklayın. Bu işlem AutoCAD’e A veya C noktasının Y koordinatını almasını ve bu koordinatı çemberin merkez noktasının Y koordinatı olarak atamasını söyler. Bu sefer de A ve C noktalarının Y koordinatı aynıdır ve bu koordinat çemberin merkez noktasının Y koordinatı olacaktır.

Komut satırında Z koordinatı için bir değer seçin: “Select a value for Z coordinate:” veri istemi (uyarısı) görüntülenecektir. 2 boyutta 2B “2D” çalıştığınız için, Z koordinatı için 0 yazın ve Enter tuşuna basın.

Farenizi hareket ettirdikçe dikdörtgenin merkezinde bir çember çizilmeye başladığını göreceksiniz. Komut satırında Çemberin yarıçapını belirleyin: “Specify radius value for circle:” veri istemi (uyarısını gördüğünüzde, istediğiniz bir yarıçap değeri girin ve Enter tuşuna basın. Çemberiniz tam olarak dikdörtgenin merkezine çizilecektir.

Her ne kadar nokta filtreleri “point filter” başlangıçta çok korkutucu görünse de, pratik yaptıkça zaman kazanmak mümkün olacaktır.

3 Boyutlu 3B “3D” Çizimler için Nokta Filtrelerini “Point Filter” Kullanma

Şimdi de aşağıdaki şekilde gördüğünüz XY düzlemindeki yüzü yeşil renkli, YZ düzlemindeki yüzü kırmızı renkli ve XZ düzlemindeki yüzü mavi renkli olan küpü örnek olarak alalım. Bu örnekte, aşağıdaki şekilde görünen 3 boyutlu uzaydaki küpün A ile işaretli köşesini referans noktası alarak bir çember çizmek için nokta filtrelerini “point filter” kullanacağım.

CIRCLE komutunu çalıştırmak için, komut satırına CIRCLE yazın ve Enter tuşuna basın. Yukarıdaki şekilde görünen nokta filtreleri “point filter” kısa yol menüsünü açmak için, Shift tuşuna basın ve basılı tutarak sağ tıklayın. Açılan menüden  Nokta Filtreleri “Point Filters” seçeneğini seçtikten sonra görüntülenen alt menüden .YZ nokta filtresini “point filter”  seçin.

Nokta Filtreleri “Point Filters” menüsünden YZ .YZ nokta filtresini “point filter”  seçerek AutoCAD’e seçmiş olduğumuz noktanın Y ve Z koordinatlarını kullanmasını söylemiş oluruz. Şekilde küpün A ile işaretlenmiş köşe noktasını tıklayın. AutoCAD A noktasının Y ve Z koordinatlarını elde edecek ve komut satırında aşağıdaki şekilde görünen Çemberin merkez noktasını belirleyin veya [3N 2N Teğet (teğet teğet Yarıçap)]: (X koordinatı gerekli) X):  “Specify center point for circle or [3P 2P Ttr (tan Radius)]: .XY of (need X):” veri istemi uyarısı görüntülenecektir.

on komut satırına 2 girin ve Enter tuşuna basın. X koordinatı olarak 2 ve A noktasının Y & Z koordinatlarını merkez kabul eden bir çember görüntülenecektir. Artık çemberin çizimini tamamlamak için yarıçap değerini girebilirsiniz.

Benzer bir şekilde,  nokta filtreleri “point filter” çizimdeki mevcut noktaları referans olarak alan geometriler yaratmak için kullanılabilirler.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.