1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Komutlar Şeritte Nerede-3

AutoCAD 2012’de komutların şerit “ribbon” üzerinde nerede olduklarını toplu halde bir dokümanda göstermenin çoğu kullanıcı için pratik ve yararlı bir bilgi olduğunu düşündüğüm için bu makale serimde Komutların şerit “ribbon“ üzerindeki yerlerini bir tablo halinde sizlerin kullanımına sunuyorum. Bu makale serisinin üçüncü makalesinde Ev “Home” sekmesi üzerinde, Tabakalar “Layers” panelindeki komut düğmelerini, komutun tam ismini, o komutun klavye kısa yolunu ve komut ile ilgili kısa bir açıklamayı sizlere sunuyorum.

AutoCAD Beyni Sertan TÜRKAN

Sekil-1

AutoCAD 2012’de Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” paneli.

Sekil-2

AutoCAD 2012’de Şeritin Ev “Home” sekmesinin (genişletilmiş halde) Tabakalar “Layers” paneli.

1a- Ev “Home” Sekmesi Tabakalar “Layers” Paneli

       Sıra

      No

Çalışma

Ortamı

Komut

İsmi

Sekme

İsmi

Panel

İsmi

Tam

Komut

İsmi

Komut Kısa

Yolu

Açıklama

47

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Tabaka Özellikleri

“Layer Properties”

Ev

“Home”

Tabakalar

“Layers”

LAYER

LA

Tabaka Özellikleri Yöneticisini “Layer Properties Manager” açar.

48

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Nesnenin Tabakasını Aktif Tabaka Yap

“Make Object’s Layer Current”

Ev

“Home”

Tabakalar

“Layers”

LAYMCUR

LAYMCU

Seçilen nesnenin tabakasını “layer” aktif tabaka “layer” yapar.

49

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Benzet

“Match”

Ev

“Home”

Tabakalar

“Layers”

LAYMCH

LAYM

Seçilen nesnenin tabakasını “layer” hedef nesnenin tabakasına “layer” değiştirir.

50

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Önceki

“Previous”

Ev

“Home”

Tabakalar

“Layers”

LAYERP

LAYERP

Tabaka ayarlarında yapılan son değişiklikleri geri alır.

51

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

İzole et

“Isolate

Ev

“Home”

Tabakalar

“Layers”

LAYISO

ISO

Seçili nesnelerin tabakaları “layer” haricindeki tabakaları  “layer” gizler veya kilitler.

52

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

İzoleyi Kaldır

“Unısolate

Ev

“Home”

Tabakalar

“Layers”

LAYUNISO

UNISO

Isole edilmiş tabakaları  “layer” eski haline çevirir.

53

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Dondur

“Freeze”

Ev

“Home”

Tabakalar

“Layers”

LAYFRZ

LAYF

Seçilen nesnenin tabakasını “layer” dondurur.

54

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Kapat

“Off”

Ev

“Home”

Tabakalar

“Layers”

LAYOFF

LAYO

Seçilen nesnenin tabakasını “layer” kapatır.

1b- Ev “Home” Sekmesi (Genişletilmiş halde) Tabakalar “Layers” Paneli

       Sıra

      No

Çalışma

Ortamı

Komut

İsmi

Sekme

İsmi

Panel

İsmi

Tam

Komut

İsmi

Komut Kısa

Yolu

Açıklama

55

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Tüm Tabakaları Aç

“Turn All Layer On”

Ev

“Home”

(Genişletilmiş halde) Tabakalar

“Layers”

LAYON

LAYON

Çizimdeki tüm tabakaları “layer” açık duruma getirir.

56

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Tüm Tabakaları Çöz

“Thaw All Layers”

Ev

“Home”

(Genişletilmiş halde) Tabakalar

“Layers”

LAYTHW

LAYT

Çizimdeki dondurulmuş tüm tabakaları “layer” çözer.

57

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Kilitle

“Lock”

Ev

“Home”

(Genişletilmiş halde) Tabakalar

“Layers”

LAYLCK

LAYL

Seçilen nesnenin tabakasını “layer” kilitler.

58

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Kilidi Aç

“Unlock”

Ev

“Home”

(Genişletilmiş halde) Tabakalar

“Layers”

LAYULK

LAYUL

Seçilen nesnenin tabakalarının “layer” kilidini açar.

59

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Aktif Tabakaya Değiştir

“Change to Curent Layer”

Ev

“Home”

(Genişletilmiş halde) Tabakalar

“Layers”

LAYCUR

LAY

Seçilen nesnelerin tabakalarını “layer” aktif tabakaya “current layer” değiştirir.

60

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Nesneleri yeni Tabakaya Kopyala

“Copy Objects to new Layer”

Ev

“Home”

(Genişletilmiş halde) Tabakalar

“Layers”

COPYTOLAYER

COPYT

Seçilen nesneleri yeni bir tabakaya “layer” kopyalar.

61

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Tabaka Yürüyüş

“Layer Walk”

Ev

“Home”

(Genişletilmiş halde) Tabakalar

“Layers”

LAYWALK

LAYW

Seçilen tabakalardaki “layers” nesneleri görüntületirken diğer nesneleri gizler.

62

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Aktif Görüntü Bakışına İzole et

“Isolate to Current Viewport”

Ev

“Home”

(Genişletilmiş halde) Tabakalar

“Layers”

LAYVPI

LAYV

Seçili tabakaları “layers” aktif Görüntü Bakışı “Viewport” haricindeki tüm yerleşim “layout” Görüntü Bakışlarında “Viewport” dondurur.

63

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Birleştir

“Merge”

Ev

“Home”

(Genişletilmiş halde) Tabakalar

“Layers”

LAYMRG

LAYMR

Seçili tabakaları “layer” belirlenen hedef tabakaya “layer” birleştirir.

64

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Sil

“Delete”

Ev

“Home”

(Genişletilmiş halde) Tabakalar

“Layers”

LAYDEL

LAYD

Seçilen tabaka “layer” üzerindeki tüm nesneleri siler.

65

2B Taslak & Açıklama

“2D Drafting & Annotation”

Kilitli Tabaka Solgunluğu

“Lock Layer Fading”

Ev

“Home”

(Genişletilmiş halde) Tabakalar

“Layers”

LAYLOCKFADECTL

LAYLOCK

Kitli tabakalara “layers” uygulanan soldurma (solukluk) etkisini açar veya kapatır.

 

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Görüş Aralığını Değiştirme

Revit’te plan görünüşlerinde bir nesnenin görünürlüğünü kontrol eden yatay düzlemleri oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz. Bir plan …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.