1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Kaçınmanız Gereken 20 Kötü Uygulama

Geçtiğimiz günlerde, blog abonelerim ve LinkedIn bağlantılarım bana AutoCAD’deki kötü uygulamaları sordular. Bu başlık altında yanıtlarını paylaştıkları için tüm kullanıcılara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika yanıtlar aldım.

Bu makaleyi, kendi düşüncelerimi de dahil ederek o yanıtlardan derledim. Yanıtların birçoğu benzerdi, bu yüzden yalnızca benzer türdeki kötü uygulamalar arasına en yaygın olanları dahil ettim.

Defpoints Tabakasına “layer” Nesneler Koyma:

Bu, kıdemli CAD kullanıcılarında yaygın olan bir kötü uygulama. Kullanıcılar genelde Defpoints tabakasına “layer” basılmasını istemediği nesneleri yerleştirme eğilimindedir. Bu ilgili makalede bu kötü uygulamadan kaçınmak için bazı iyi nedenler paylaşacağım.

İlişkili Makale: Neden Defpoints katmanını kullanmamalısınız.

Nesne Özelliklerini Tabakaya Göre “By layer” Olarak Atamama:

Başlıktan da anlaşılacağı üzere, nesnelerin özelliklerini nesneleri özellikleri tabakaya göre “By layer” olarak atamayıp bağımsız olarak belirlemek iyi bir uygulama değildir. Nesne özellikleri atadıktan sonra, bu nesneleri herhangi bir tabakaya “layer” aldığınızda, nesnenin özellikleri korunur ve özellikler tabakadan “layer” transfer edilmez; böylece çok fazla karışıklık ve düzensiz bir çizim oluşur.

Tüm Nesneleri 0 Tabakası “Layer Üzerine Çizme:

Neden bunu yapasınız? AutoCAD, tabakaları “layer” kullanarak çizim öğelerini sıralama için mükemmel bir yol sunar; böylece, ilgili tabakanın “layer” özelliklerini değiştirerek birden çok nesnenin özelliklerini kontrol edebilirsiniz. Bu sadece bir acemi ya da tembel bir teknik ressamda veya tasarımcıda görülen kötü bir uygulamadır ve mümkün olduğunca kaçınılması gerekir.

Tabaka “Layer” Standartlarını Kullanmama:

Mümkün olduğunca Uluslararası Çizim Standartları UAÇS “IDS” veya şirket standardınız gibi tabaka “layer standartlarını kullanmaya çalışın. Bu, çizim projenin diğer paydaşlarına aktarıldığında tutarlılık sağlar. Tutarlı standartlara uyulmaması, düzgün kullanılabilmesi için çevrilmesi gereken farklı isimlendirme standartlarına sahip çizimlerle sonuçlanır ve ilave çalışma (ekstra adam saat) gerektirir.

Nesneleri Yanlış Tabakalar “Layer” Üzerine Koyma:

Bu sorun, çizim idareye sunulmadan önce incelenerek engellenebilir. Bazen tüm çizim nesneleri doğru tabakada “layer” yer almaz. Örneğin, çizimdeki kapıların kendi tabakasına “layer” yerleştirilmemesi.

Çizim Birimlerini “Unit” Belirlememe:

Bu, kullanıcıların çizim ya da çizim sınırları belirlemeden çizim yapmaya eğilimli oldukları başka kötü bir uygulamadır. AutoCAD‘de çizim birimlerini daha sonraki bir aşamada değiştirebilmenize rağmen; daha sonraki bir aşamada karışıklığı önlemek için önceden ayarlanmış tüm ayarların bulunduğu bir şablonla başlama her zaman tavsiye edilir.

İlişkili Makale: AutoCAD’de Çizimin Birimlerini “Unit” Değiştirme

Koşullu “Annotative” Ölçekleri Kullanmama:

Bir nesnenin farklı görüntü bakışları “viewport” için, farklı ölçekleri kullanılması ve bunları farklı tabakalara “layer”  yerleştirmesi, eski bir tekniktir. AutoCAD‘in koşullu “annotative” özelliği bu sorunun ortadan kaldırılması ve çizim ölçeği geçişinin kesintisiz bir hale getirilmesi için getirilmiştir; ancak yine de tasarımcıların ve teknbik ressamların çoğu, harika özelliklerine rağmen koşullu “annotative” ölçek kullanmamakta ısrar ediyorlar.

İlişkili Makale: AutoCAD’de Açıklama Ölçeğini “Annotation Scale” Anlama

Kağıt Alanda Görüntü Bakışlarını “Viewport” Kilitlememe:

Kağıt alanındaki bir görüntü bakışının “viewport” ölçeğini değiştirmeyi tamamladığınızda, görüntü bakışının “viewport” ölçeğinin yanlışlıkla değiştirmesini önlemek için her zaman bu görüntü bakışını “viewport”  kilitlemelisiniz. Şayet bunu yapmazsanız, görüntü bakışının “viewport” ölçeğinin kazara değişimi bazı durumlarda fark edilmeyecek ve bu hata, görüntü bakışının “viewport” ölçeğini kullanan alanlarda görüntülenerek yanlış çizim bilgilerine neden olabilir.

Blokları “Block” 0 Tabakası Üzerinde Yaratmama:

Birçok teknik ressam blokları 0 tabakası “layer”  dışındaki tabakaya “layer” yerleştirme uygulamasını kullanıyor; ancak gerçek uygulamada blokların 0 tabakası “layer” üzerinde oluşturulması gerekiyor. Bu şekilde, bloklar, nihai olarak üzerine konacakları tabakanın “layer” özelliklerini kullanırlar. Fakat şayet bloklar 0 tabakası “layer” haricinde bir tabaka “layer” üzerinde oluşturulurlarsa, tutarlı olmayan bir çizim oluşur ve bloklar nihai olarak üzerine konacakları tabakanın “layer” özelliklerini devralmazlar.

Harici Referansları “XREF” Ayrı Bir Tabaka “Layer” Üzerine Koymama:

Mümkün olduğunca her zaman harici referansları “Xref” sadece harici referanslara “Xref” ayrılmış ayrı bir tabakaya “layer” yerleştirmeye çalışın ve bu tabakanın “layer” 0 tabakası “layer” olmadığından emin olun. Böylece, X-ref’lerin özelliklerini daha iyi kontrol edebilirsiniz ve ayrıca bu harici referansları eklendikleri çizimlerde yönetmek kolaylaşır.

Bu harici referans “Xref” tabakasını “layer” tabaka “layer” listesinin en altında tutmak için, harici referansları “Xref” içeren tabakayı “layer” X veya Z önek ile kullanmanızı öneririm.

Harici Referans “Xref” İçeren Çizimler için Elektronik Tranafer “eTransmit” Aracını Kullanmama:

Genellikle, bir çizimin harici referans “Xref”  çizimleri birden fazla ağ sürücüsüne kaydedilir ve birden fazla harici referans “Xref” içeren bir çizim göndermek istiyorsanız Elektronik transfer “eTransmit” en iyi seçenektir. Tüm harici referansları “Xref”  manuel olarak göndermek, dosya klasör yolunun kırılmasına ve referansların eksik olmasına neden olacağı için, iyi bir fikir değildir.

Harici referans “Xref” içeren bir çizimin düzgün bir şekilde aktarılmasını sağlamak için, tüm harici referansları “Xref”  içeren bir zip dosyası oluşturan AutoCAD’in Elektronik-trnsfer “eTransmit” aracını kullanın ve bu zip dosyasını karşı tarafa kolayca aktarın.

Harici Referansları “XREF” 0 Tabakası “Layer” Üzerine Koyma:

Nesneleri 0 tabakası “layer” üzerine koymak ve daha sonra bu çizimi başka bir çizime harici referanslamak iyi bir uygulama değildir. Bu şekilde, harici referansın “Xref” tabaka “layer”  özellikleri orijinal çiziminden kopyalanmaz. Ancak 0 tabakasından  “layer” farklı bir tabaka “layer” üzerinde bir çizim oluşturur ve bu çizimi başka bir çizime harici referans “Xref” olarak iliştirirseniz, harici referansın “Xref” tabaka “layer”  özellikleri orijinal çiziminden kopyalanır.

Dolayısıyla, harici referans “Xref” olarak yerleştirilecek çizimlerin her zaman 0 tabakası “layer” üzerine çizilmemesi önerilir.

 

Komut Kısa Yolları Yerine Tam Komut İsmini Kullanma:

Komut satırına komut ismini komple yazmak yerine komut klavye kısa yollarını kullanmak daha iyidir. Üstelik komut satırının otomatik tamamlama özelliği açıksa, komutu tamamlamanız gerekmez. Girişe göre, komut satırı ilgili komutları görüntüler ve mevcut seçeneklerden istediğiniz komut veya sistem değişkenini seçebilirsiniz.

Farklı Sürümlerde Yaratılmış Çizimler Arasında Kopyala & Yapıştır Yapma:

Bu kesimlikle kaçınılması gereken bir konudur. Farklı versiyonların çizimlerindeki veya AutoCAD ürünü olmayan DWG dosyalarındaki verileri kopyala ve yapıştır yapmak, çizimde hatalar oluşturmaya başlayan ve gereksiz DGN çizgi tiplerini veya diğer benzer veri türlerini PURGE komutuyla bile silinemeyen fazladan veriler oluşturur.

This is once again an issue which should be avoided as far as possible. Copying and pasting data from drawings of different versions or from non-native DWG files creates redundant data in the drawing which starts to create the error in the drawing and adds unnecessary DGN linetypes or other similar data types which can’t be deleted even with the purge command.

İlişkili “Associative” Taramayı “Hatch” Kullanmama:

Çizimdeki bir alanı taradığınızda, taramayı “hatch” ilişkili olarak tutmaya çalışın; böylece tarama sınırının değiştirilmesi ilgili tarama bölgesini de değiştirir. Ayrıca, taramayı “hatch” patlamamaya çalışın. Çünkü patladığında tarama “hatch”, Tarama Düzenleyici “Hatch Editor” sekmesi kullanarak değiştirilemez.

İlişkili “Associative” Dizileri “Array” Kullanmama:

İlişkili dizi “array” kullanarak, dizinin “array” açık değiştirme seçeneğini kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir diziyi patlatırsanız veya ilişkilendirilmemiş bir dizi oluşturursanız, daha sonraki aşamada bu diziyi “array” değiştiremezsiniz. İlişkili olmayan dizi “array” oluşturma kötü uygulamasından kaçınmaya çalışın.

Overkill ve Purge Komutlarını Kullanmama:

Çoğu teknik ressam ve tasarımcı, OVERKILL ve PURGE komutlarının önemini göz ardı etme eğilimindedir. Gereksiz veya örtüşen geometrileri temizlemek için OVERKILL komutunu kullanmak her zaman iyi bir uygulamadır. Bu komut ayrıca, parçalanmış öğeleri sürekli çizgiler “polyline” olarak birleştirerek dosya boyutunun düşürülmesine yardımcı olur.

PURGE komutu, kullanılmayan varlıkları kaldırarak temiz çizgiyi korumaya yardımcı olan başka bir araçtır, bu da çizim için dosya boyutunu küçük tutmaya yardımcı olur.

Üst Üste Binmiş veya Düzensiz Ölçüler

Bu kötü uygulama, çizimi çok düzensiz hale getirir, ekstra ölçüler ve aynı zamanda çakışan ölçülerden kaçınılmalıdır. Ayrıca farklı ölçü stillerini ve ölçü boyutunu içeren boyutlamadan da kaçınılmalıdır.

Yanlış Geometriler Oluşturma:

Bu, deneyimli bir CAD kullanıcısında sıklıkla görülmeyen; ancak acemi CAD kullanıcılarının çoğu tarafından yapılan, istenen çizime benzeyen geometriyi oluşturup sonrasında, ölçünün doğru değeri göstermesi için ölçünün metnini değiştirmesi yüzünden ortaya çıkan yanlış bir uygulamadır.

Bu tutarsızlık, kullanıcılar nesneyi doğru şekilde kullanmayı başaramadığında ortaya çıkar. Söylemeye gerek yok, bu her zaman kaçınılması gereken kötü bir uygulamadır.

Tüm Nesne Çıtçıtlarını Açık Tutma:

Yeni CAD kullanıcıları, tüm nesne tutamaçlarından seçimi etkinleştirmek için, bütün nesne çıtçıtlarını AÇIK konumda tutmanın yararlı olduğunu düşünürler; ancak bu kesinlikle kötü bir uygulamadır. Bu çiziminizde, aslında ayrı noktalar olan birbirlerine çok yakın mesafedeki noktalara çıtçıtlanmaya ve dolayısıyla yanlış boyutlandırma hataların olan yanlış çizimler oluşturulmasına neden olur.

Bu hatadan kaçınmak için, yalnızca gereken nesne çıtçıtlarını AÇIK konumda tutmayı deneyin veya belirli nesne çıtçıt noktalarını seçmek için, SHIFT tuşuna basılı tutarak sağ tıklamayı kullanmayı deneyin.

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.