1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Dinamik Öbekleri “Dynamic Blocks” Birbirine Bağlayın “Chaining”

Dinamik Öbeklerle “Dynamic Blocks”, AutoCAD’in 2006 sürümü ile birlikte tanıştık. Bu dinamik öbekler “dynamic blocks” çok güçlü ve faydalı oldukları gibi, bazen de çok karmaşık olabiliyorlar. Dinamik Öbeklerin “Dynamic Blocks” anlaşılmayan özelliklerinden birisi de birbirine bağlama “chaining” Bu makalede, dinamik öbekleri “dynamic blocks” birbirine bağlama “chaining” konusunu anlatarak sizin için kolaylaştırmaya çalışacağım.

Bazen, bir eylemi “action” çalıştırırken aynı anda ikinci eylemi “action” de çalıştırmak istersiniz. Şayet iki eylem “action” arasındaki ilişki basit ve direkt ise, bunu dinamik öbeklerin “dynamic blocks” nesnelerini birbirine bağlamadan “chaining”  kolayca başarabilirsiniz. Sadece aynı parametrede “parameter” iki eylemi “action” aynı nesne tutamacına “grip” iliştirin “attach”. Bir eylemi “action tutamaç “grip” düzenleme yaptığınızda, aynı anda diğer eylem “action” de düzenlenecektir.

Örneğin aşağıdaki şekilde, bu masa setinde masanın doğrusal parametresi “linear parameter” var ve bu parametrenin “parameter” sağ tutamacına “grip” sündür “strech eylemi iliştirilmiş durumda.

Aynı tutamaça “grip iliştirilmiş koltuğu üst sağından tutarak taşı “move eylemi “action”de bulunmakta. Aynı zamanda yine aynı tutamaça “grip iliştirilmiş koltuğu alttan tutarak  taşı “move eylemide “action” tanımlanmış durumda.  Fakat bu koltuğu alttan tutarak  taşı “move eyleminde “action” mesafe çarpanı olarak 0.5 değeri ayarlanmış durumda.

Parametreler ve eylemler "parameters and actions"

 

İşte, masayı sündürdüğünüz “strech” zaman, koltuk üst sağı masa ile aynı hizada kalacak şekilde aynı miktarda taşınıyor. Aynı zamanda koltuk alttan tutularak sündürme miktarının yarısı kadar koltuk masayı merkezleyecek şekilde taşınmakta.

Fakat, sizin yerleşiminiz birden fazla parametre “parameter” gerektirebilir. Bir eylemin “action” diğer bir eylemi “action” tetiklemesi durumunda,  birbirine bağlama “chaning” özelliğini kullanın. Birinci (asıl) eylemin “action” tanımlı olduğu birinci parametreden “parameter” tetiklenecek olan ikinci eylemin “action” tanımlı olduğu ikinci parametrenin “parameter” bir noktasal “point”, doğrusal “linear”, açısal “polar” XY veya dönme “rotation” parametresi “parameter” olması gerektiğini unutmayınız.

Tekrar edecek olursak, parametresiyle “parameter”diğer bir eylemin “action” parametresini “parameter”  tetikleyecek bir eylem “action” istiyorsunuz. Bu durumda, 2 eyleme “action” ve 2 parametreye “parameter” ihtiyacınız vardır. Birbirlerine bağlı parametreleri “parameters” aşağıdakileri takip ederek yaratabilirsiniz:

  1. Bir öbek “block” yaratın ve bu öbeği “block” Öbek Düzenleyicide “Block Editor açın.
  2. İhtiyacınız olan parametreye “parameter” ve bu parametre “parameter” üzerinde tanımlanacak eyleme “action” karar verin.
  3. Çiziminizde tutamaç düzenleme “grip-edit” yaptığınızda hangi eylemin “action” gerçekleşeceğine karar verin. Bu ikinci eylemi “action” tetikleyecek olan birinci (asıl) eylem “action” olacaktır.
  4. Herhangi bir eylemi “action” yaratmadan önce her iki parametreyi “parameters” yaratın.
  5. Birinci eylemi “action” yaratın ve bu eylemi “action” o eylemin parametresine iliştirin “attach” (birinci (asıl) parametre “parameter”).
  6. Birinci eylem “action” için nesneleri tanımladığınızda, ikinci eylemin “action” parametresini de”parameter” dahil edin. Burası çok önemli: ikinci eylemin “action” seçim setinde bulunacak olan nesneleri dahil etmeyin.
  7. İkinci eylemi yaratarak bu eylemi “action” o eylemin parametresine iliştirdikten “attach” sonra ilgili nesneleri seçin.
  8. İkinci parametreyi “parameter” seçerek Özellikler “Properties” paletini açın ve bu ikinci parametrenin “parameter” birbirine bağlama “chaning” özelliğini Evet “Yes” olarak ayarlayın.

Özetleyecek olursak, birbirine bağlama “chaning” işleminin temel prensipleri aşağıdakilerdir:

  • Birinci (asıl) parametrenin “parameter” tanımlı bir eylemi “action” vardır. Bu birinci (asıl) parametrenin “parameter” seçim setine etkilenecek diğer nesneler ve bu nesnelere tanımlı ikinci parametreler “parameters” dahil edilmiştir. (şayet eylem “action” sündürme “strech” eylemi ise, sündürme “strech” esnasında sündürme “strech” çerçevesi ikinci parametreyi “parameter” de içine almalıdır.)
  • İkinci parametrenin “parameter” birbirine bağlama “chaning” özelliğini Evet “Yes” olarak ayarlanmalıdır.

Öbeğinizi “block” kaydedin, Öbek Düzenleyiciyi “Block Editor” kapatın ve birbirine bağlı dinamik öbeğinizi “chained dynamic block” deneyin. Birinci (asıl) eyleme “action” tutamaç düzenleme “grip-edit” yaptığınızda, ikinci eylem “action” de aynı anda tetiklenecektir.

Birinci (asıl)parametrenin “parameter” tutamacını “grip” tutup sürüklediğinizde, ikinci parametrenin “parameter” tutamacı “grip” da birinci eyleme “action” göre hareket edecektir. Bu yüzden, öbek “block” içerisindeki iki öbek bileşeni arasında sabit bir ilişki oluşturmak istediğinizde, birbirine bağlama “chaning” özelliği faydalı olacaktır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Bir Plan Görünüşü Oluşturma

Revit’te projenize başka bir görünüş ekleyebilir veya mevcut bir görünüşü çoğaltabilirsiniz. Bunun için: Görünüş “View” …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.