AutoCAD’de Değiştirmeniz Gereken Seçenekler

AutoCAD programı ilk kurulum esnasında birçok ön tanımlı seçenek ve ayar ile kurulmakta olup, bu ilk kurulum esnasında sizden hemen hemen hiç bir tanımlama yapmanızı istemez. Fakat çalışmakta olduğumuz meslek dalına veya disipline göre bazı ayarları veya seçenekleri değiştirmemiz gerekebilir.

Menüden Araçlar “Tools” altında Seçenekler “Options” (Tools > Options) veya komut satırına sağ tıklayarak Seçenekler “Options” komutunu seçtiğinizde AutoCAD’in nasıl çalışacağını etkileyen ve tanımlayan Seçenekler “Options” iletişim kutusu açılacaktır. Şayet programın çalışmasında bir şeyler istediğiniz gibi değilse, Seçenekler “Options” iletişim kutusundaki bir ayar muhtemelen sorununuza cevap olacaktır.

Herkes farklı bir ortamda çalışmaktadır. Farklı meslek dalları ve farklı disiplinlerin çok farklı politikaları ve kuralları vardır. Tüm bunların yanında insanlar (kullanıcılar) da farklı farklıdır. Sonuç olarak, AutoCAD’in ayarları veya seçenekleri için tek bir doğru ayar (seçenek) seti yoktur. Zaten olması da mümkün değildir. Bununla birlikte, aşağıda sizlere benim için değerli ve önemli olan ve sizlerinde değiştirmek isteyeceğinizi düşündüğüm Araçlar “Tools” iletişim kutusundaki bazı ayarları anlatacağım:

Dosyalar Sekmesi: “Files Tab”: Şablon Ayarları “Template Settings” > Ön tanımlı Şablon “Default Template” QNEW komutu için Dosya İsmi “File Name”: QNEW komut düğmesine (standart araç çubuğundaki en soldaki düğme) tıkladığınız zaman, karşınıza ön tanımlı olarak Şablon Seç “Select Template” iletişim kutusu açılır. Benim fikrime göre bu tamamen gereksiz ve zaman kaybıdır. Bunun yerine, bu seçenek için en çok kullandığınız şablon dosyasını veya direkt acad.dwt şablon dosyasını ayarlayın. Şayet yeni çizim başlattığınızda belirli bir şablon dosyası belirlemek isterseniz, Dosya “File” menüsünden Yeni New” (Dosya “File” > Yeni “New”) komutu Şablon Seç “Select Template” iletişim kutusunu açacaktır.

Görüntü: “Display”: Şayet 3 boyut 3B 3D” çalışıyorsanız, Çözünürlüğü Görüntüle “Display Resolution” kısmındaki yüzey başına denk gelen Sınır Çizgilerinin “Contour Lines az olan (zayıf) ön tanımlı 4 olan değerini 3 boyutlu 3B 3D” nesneleri daha güzel (iyi) görüntülemek için 8 olarak değiştirin. Bu seçenek 3 boyutlu 3B 3D”eğri nesnelerin nasıl görüntüleneceğini etkileyen ISOLINE sistem değişkenini ayarlayacaktır. Aşağıdaki iki şekilde soldakinde ISOLINE sistem değişkeninin ön tanımlı 4 değerine göre sağdakinde ise, 8 değerine göre görüntülenen silindirleri göstermektedir.

ISOLINE sistem değişkeni

Aç ve Kaydet: “Open and Save”: Dosya Aç “File Open” kısmında Listelenecek Son Kullanılan Dosya Sayısı “Number of Recently-Used Files to List” seçeneğini maksimum değeri olan 9 olarak ayarlayın. Bu seçenek Dosya “File” menüsünün en altında son kullanılmış olan kaç adet dosya gösterileceğini belirler. Maalesef 9 maksimum değerdir. (Bu değerin maksimum sınırlamasının Windows’un bir zorlaması olduğunu düşünüyorum.) Çünkü MS Office de dâhil olmak üzere tüm programlarda bu değer maksimum 9 olarak görülüyor. Fakat önceki yıllarda AutoCAD’de bu ön tanımlı değerin 9 olduğunu hatırlıyorum. Bu ayar için maksimum 9 olan değeri kullanmamamız için hiç bir neden yok.

Yeni Uygulama Menusü “Application Menu” kısmında 9 olan ön tanımlı değeri 50 olarak ayarlayın.

Bastır ve Yayınla: “Plot and Publish”: Dosyaya Yazdır “Plot to File” kısmında, ön tanımlı yeri kullandığınız bir klasör olarak değiştirin. (Ben genellikle Dosyalarım “My Documents” klasörünü kullanıyorum.) Aynı zamanda Arka plan Çalışma Seçenekleri “Background Processing Options” kısmında, Baskı “Plotting” işaret kutusuna tik atarak baskı (çıktı) alırken çalışmaya devam edebilirsiniz. Şayet bu işlemden sonra AutoCAD!de bir yavaşlama olduğunu hissederseniz, Arka plan Çalışma Seçenekleri “Background Processing Options” kısmında, Baskı “Plotting” işaret kutusuna attığınız tiki kaldırın.

Sistem: “System”: Şayet 3 boyut 3B 3D” çalışıyorsanız,3B Grafik Sistem Konfigurasyonu “3D Graphics System Configuration” iletişim kutusunda aktif 3B Grafik Görüntü “3D Graphics Display” listesinin hemen yanındaki Özellikler “Properties” düğmesine tıklayarak Sıvama Seçenekleri “Render Options” işaret kutusunu tikleyin. Bunu yaptığınızda, Malzemeleri Etkinleştir “Enable Materials” işaret kutusuda tiklenecektir. Şayet ışıkları “lights” ve arka planları “backgrounds” kullanıyorsanız, bu seçenekler için bulunan işaret kutularını da tikleyin. Çiziminize geri dönene kadar OK düğmesine tıklayın. Görüntü “View” sekmesinde Gölge “Shade” panelinde (Görüntü “View” > Gölge “Shade”) Yumuşatılmış Gölgeli “Gouraud Shaded”, Kenarlar Açık “Edges On” seçeneklerinden birini seçin. Malzemeleri görüntüleyerek çalışırken — aslında çizerken ve düzenlerken — özellikle işinizin son kısımlarında çiziminiz korkunç görünecektir!

Kullanıcı Tanımları: “User Preferences”: Zaman duyarlı sağ tıklama “Time-sensitive right-click” kaya gibi sağlam bir özelliktir! Sağ Tıklama Özelleştirme “Right-Click Customization” düğmesine tıklayarak Zaman duyarlı Sağ Tıklamayı Aç “Turn On Time-Sensitive Right-Click” işaret kutusuna tikleyin. Sağ Tıklama Özelleştirme “Right-Click Customization” iletişim kutusunun seçeneklerine baktığımızda,— hemen hemen herkes kendisine uygun veçizim hayatlarını kolaylaştıracak bir şeyler bulacaktır.

Seçim: “Selection”: Yoğun çizimlerde nesneleri koyulaştırma ve çizme çiftli etkisi ezici hale gelebilir. Görsel Etki Ayarları “Visual Effect Settings” düğmesine tıklayarak Çizgi vurgulama “Line highlighting” kısmında her ikiside “both” işaret düğmesi yerine sadece Kalınlaştır “Thicken” işaret düğmesini seçin. Bu değişikliği yaptığınızda, imleci bir nesne üzerine getirdiğinizde herhangi bir karışıklığa yol açmaksızın hala hangi nesneyi seçeceğinizi görebileceksiniz.

Profiller: “Profiles”: Ayarlar “Settings” ile işinizi tamamladığınız zaman, yaptığınız değişiklikleri profilleştirin (bir profil ismi vererek kaydedin)! Profi “Profile” sekmesinde Listeye Ekle “Add to List” düğmesine tıklayarak profile bir isim verdikten sonra Aktif (O anki) olarak Ayarla “Set Current” düğmesine tıklayın. Aktif (O anki) ayarlarınız verdiğiniz profil ismi ile kaydedilecektir. Çeşitli ayar değişikliklerini yapıp farklı isimlerle kaydederek bir çok profil yaratabilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

AUTOCAD Doküman

  Sitemizde  bu AUTOCAD DOKÜMAN başlığı altında AutoCAD    ile ilgi bir çok Türkçe dokümanı …

Bir cevap yazın