1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Çember Çizme

 AutoCAD‘de çember çizme programın kullanımını öğrenirken bilinmesi gereken en temel konulardan bir tanesidir.

AutoCAD‘de çember çizmenin bir çok yolu vardır ve tüm bu yollar çemberinizi çizmek için hangi verileri AutoCAD’e vereceğinize ve çizmek istediğiniz çemberin hangi özelliklere sahip olacağına bağlıdır. Ön tanımlı olan çemberin merkezini belirleyip yarıçapını girme yöntemi en basit yöntemdir.

A- (Komut satırını kullanarak) Merkez nokta ve Yarıçap ile Çember Çizme

AutoCAD‘de çember çizmek için, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  1. Klavyenizi kullanarak “CIRCLE” yazın.
  2. 600,600 yazın.
  3. 40 yazın.

Her adımda verilerinizi AutoCAD’e anlatmak için,  Enter tuşuna basmayı unutmayın.

Böylece, merkezi (600,600) noktasında olan ve yarıçapı 50 birimlik bir çember çizmiş oldunuz.

B- (Şeriti kullanarak) Merkez nokta ve Yarıçap ile Çember Çizme

Şimdi de komut satırını kullanmadan şeriti kullanarak bir çember çizelim.

Sekil-1

  1. Yukarıdaki şekilde gördüğünüz gibi şeritin Ev “Home” sekmesinin içerisindeki çember komut simgesine tıklayın.
  2. Çemberinizin merkez noktasını belirlemek için, çizim alanında herhangi bir yere tıklayın.
  3. Çemberinizin yarıçap değeri için, bir değer yazarak Enter tuşuna basın.

C- Merkez nokta ve Çap ile Çember Çizme

Şayet dikkat ettiyseniz, yukarıda anlattığım 2 yöntemi kullanırken çemberinizin yarıçapını belirlediğiniz adımda komut satırı aşağıdaki gibi görünür:

Çemberin yarıçapını belirleyin veya [Diameter] <50.0000>: “Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>:”

Bu adımda, şayet “D” yazıp Enter tuşuna basarsanız, aşağıdaki veri istemini (uyarıyı) görürsünüz:

Çemberin çapını belirleyin <12.0000>: “Specify diameter of circle <12.0000>:

Şimdi AutoCAD size yarıçap değeri yerine çap değerinin ne olduğunu sormaktadır. Evet, bir çemberin çapının yarıçapın iki katı olduğunu hepimiz biliyoruz ama; şayet yarıçapı belirlemek yerine çapı belirlemeyi isterseniz, AutoCAD bu alternatifi de bizlere sunmaktadır.

Şayet komut satırının kullanımı ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, daha önce yayımlamış olduğum AutoCAD’de Komut Satırını Kullanma isimli makaleme göz atabilirsiniz.

D- İzometrik Görüntüde Çember Çizme

İzometrik görüntüde çember çizmek ve çemberi istenen yere yerleştirmek tam bir başbelasıdır. Öncelikle bir kübün yüzeyi gibi 3 boyutlu 3B “3D” bir yüz çizmek zometrik görüntüde çember çizmede ve çemberinizi doğru yere konumlandırmada çok yardımcı olacaktır.

Bu metodu kullanırken Dinamik KKS “Dynamic UCS” özelliğinin aktif olduğuna emin olun. Şayet aktif değilse, aşağıdaki şekilde gördüğünüz simgeye tıklayarak aktif hale getirin.

Sekil-2

Sekil-3

Yukarıdaki şekilde gördüğünüz kübün yüzeylerine çizdiğim diyagonallleri çemberin merkezini bulmakta bana yardımcı olmaları için, çizdim.

E- CIRCLE Komutunun Altı Değişik Seçeneğini Kullanarak Çember Çizme

Sekil-4

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere CIRCLE komutunun altı adet alt seçeneği bulunmaktadır ve herbir seçenek bize farklı yollarla çember çizme olanağı sunmaktadır. Çizmek istediğiniz çemberi aşağıdaki verileri belirleyerek çizebilirsiniz:

1. Çapın iki uç noktasını belirleyerek:

Sekil-5

2. Çemberin herhangi üç noktasını belirleyerek:

Sekil-6

3. Mevcut iki nesneye teğetliği ve yarıçapı belirleyerek:

Sekil-7

4. Mevcut üç nesneye teğetliği ve belirleyerek:

Sekil-8

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.