1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Çalışma Ortamlarını Düzenleme

AutoCAD‘deki bir çalışma ortamı, çizim işleriniz için ihtiyacınız olan paletleri, komutları ve kontrolleri içeren temel kullanıcı ara yüzüdür. Uygulama sırasında AutoCADi ilk başlattığınız zaman, seçtiğiniz şablon dosyasında tanımlanmış olan AutoCAD çalışma ortamı görüntülenir. Çalışma ortamı, çalıştıkça tercihlerinize göre yeniden yapılandırılabilir. Gerektiğinde çeşitli bileşenleri taşıyabilir veya gizleyebilir, ek şerit kontrollerini görüntületebilir veya yeni araçlar ve araç paletleri ekleyebilirsiniz. Özelleştirmenizi daha sonraki çizim oturumları için erişebileceğiniz yeni bir çalışma ortamı olarak bile kaydedebilirsiniz. İstediğiniz zaman bir çalışma ortamından diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Çalışma Ortamı Kullanıcı Arabirimi

Çalışma ortamı, ihtiyaç duyduğunuz araçları ve komutları bulmanızı ve kullanmanızı kolaylaştırmak için, tasarlanmıştır. Çalışma ortamı kullanıcı ara yüzü çeşitli bileşenlerden oluşur.

 • Şerit – Microsoft Office’e benzer şekilde, AutoCAD, şeridi komutların merkezi erişim noktası olarak sundu. Şerit, komutların kavramsal görev türlerine veya seçilen nesnelere göre gruplandırıldığı birkaç sekme içerir. Şerit, menü çubuğunu ve araç çubuklarını birincil komut erişim noktası olarak değiştirir.
 • Uygulama Menüsü – Uygulama menüsü, Aç “Open”, Kaydet “Save” ve Yazdır “Print” gibi bir bütün olarak temel komutları içerir. Uygulama menüsüne çalışma alanının sol üst köşesindeki A harfi şeklinde simgeye tıklayarak erişilir.
 • Çalışma OrtamlarıAutoCAD, birçok çalışma ortamıyla (Çizim ve Açıklama “Drafting & Annotation”, 3B Temel “3D Basics” ve 3B Modelleme “3D Modelling”) donatılmıştır. Ön ayarlı olarak sağlanan çalışma ortamlarıyla (Tasarım, Belge, Detaylandırma ve Görselleştirme) ilgili menülere ve komutlara şeridin sekmelerinden erişilebilir.
 • Yardım Erişimi – Menü çubuklarının şeridin lehine kaldırılmasıyla, Yardım özelliklerine erişim komutları, uygulama penceresinin sağ üstündeki Bilgi Merkezine “Info Center” taşınmıştır. Burada, Yardım, Öğreticiler ve diğer etkileşimli kaynaklara erişmenizi sağlayan Bilgi Merkezinin “Info Center” çevrimiçi kaynaklarını ve Yardım “Help” menüsünü bulabilirsiniz.
 • Durum Çubuğu Menüleri – Durum çubuğundaki komutlar, üzerlerine tıklanarak veya yanındaki aşağı açılır ok simgesinden başlatılabilen iletişim kutularına ve seçeneklere sahiptir. Durum çubuğunda ne görüntüleyeceğinizi seçmek için durum çubuğunun en sağ tarafında bulunan daki Özelleştirme “Customization“ simgesine tıklayın.
 • Autodesk Arama “Autodesk Seek” – Ürün tasarım bilgilerini bulmak için Autodesk Aramayı “Autodesk Seek” kullanabilirsiniz. Kurumsal ortaklar ve bireysel katılımcılar dahil olmak üzere pek çok içerik sağlayıcı, Autodesk Aramada “Autodesk Seek” yayın yapmaktadır. İçerik, 3 boyutlu 3B “3D” modelleri, 2 boyutlu 2B “2D” çizimleri, teknik özellikleri, broşürleri ve diğer ürün veya bileşenlerin açıklamalarını içerir.

Autodesk Aramayı “Autodesk Seek” kullanarak kendi içeriğinizi başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Çizimleri veya blokları Autodesk sunucusuna yükleyin İş ortaklarınıza ve müşterilerinize içeriğinize hazır erişim sağlamak için arayın.

Çalışma Ortamını Özelleştirme

Çalışma ortamları “Workspace”, kullanıcı arabirimi öğeleri kümelerinin görüntüsünü kontrol eder ve genellikle bir fonksiyon veya iş akışı tarafından düzenlenir. Çalışma ortamlarını “Workspace” WSSAVE komutu veya Kullanıcı Ara yüzünü Özelleştirme (KAYÖ) Düzenleyicisi “Customize User Interface (CUI) Editor” ile kullanıcı ara yüzünden oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. CUI Kullanıcı Ara yüzünü Özelleştirme (KAYÖ) Düzenleyicisi “Customize User Interface (CUI) Editor” ile bir çalışma ortamının özelliklerini de tanımlayabilirsiniz. Bu özellikler, çalışma ortamını CUIx dosyasındaki diğer çalışma ortamlarından ayırmanıza ve uygulama penceresine ilişkin bazı kullanıcı arabirimi öğelerinin davranışını kontrol etmenizi sağlar.

Çalışma ortamının “Workspace” özelliklerine ve ayarlarına bağlı olarak kullanıcı ara yüzünü güncellemek için, en az bir çalışma ortamının o anki geçerli (aktif) çalışma ortamı “current workspace” olarak ayarlanmış olması gerekir. Yalnızca ana “main ve kurumsal “enterprise”  CUIx dosyasındaki çalışma ortamları o anki geçerli (aktif) çalışma ortamı “current workspace” olarak ayarlanabilir. Şayet bir çalışma ortamı kısmi “partial” bir CUIx dosyasındaysa ve o çalışma ortamını kullanmak istiyorsanız, o anki geçerli (aktif) çalışma ortamını “current workspace” ayarlamadan önce çalışma alanını Kullanıcı Ara yüzünü Özelleştirme (KAYÖ) Düzenleyicisinin “Customize User Interface (CUI) Editor” Aktarma “Transfer” sekmesiyle ana “main” CUIx dosyasına aktarmanız gerekir. En yeni çalışma ortamı, programı kapatıp yeniden başlattıktan sonra o anki geçerli (aktif) çalışma ortamı “current workspace” olarak ayarlanacaktır.

Şayet AutoCAD’i bir ağ üzerinden kullanıyorsanız, bir çalışma ortamını ön tanımlı olarak ayarlayarak, program ilk başlatıldığında hangi çalışma ortamının geçerli çalışma ortamı olarak ayarlanacağını tanımlayabilirsiniz. Ön tanımlı olarak ayarlanmış çalışma ortamını içeren CUIx dosyası, ana “main” veya kurumsal “enterprise” dosya olarak tanımlanmalıdır. Varsayılan olarak ayarlanan bir çalışma ortamı, çalışma ortamını içeren CUIx dosyası CUILOAD komutuyla yüklendiğinde geçerli çalışma ortamı olarak da ayarlanır.

Şayet bir çalışma ortamını o anki geçerli (aktif) çalışma ortamı “current workspace” olarak ayarlamak istiyorsanız, hızlı erişim araç çubuğunu da kullanabilir; Çalışma ortamları “Workspaces” aşağı açılır listesini tıklayabilir ve o anki geçerli (aktif) ayarlamak istediğiniz çalışma ortamını seçebilirsiniz. Şeridin Yönetim “Manage” sekmesinin Özelleştirme “Customization” paneline tıklayarak ve Kullanıcı Arabirimi  “User Interface“ komut düğmesini seçerek Kullanıcı Ara yüzünü Özelleştirme (KAYÖ) Düzenleyicisinden “Customize User Interface (CUI) Editor” bir çalışma ortamını o anki geçerli (aktif) çalışma ortamı olarak da ayarlayabilirsiniz.

Yeni çalışma ortamınızı oluşturduktan sonra, bu çalışma ortamının özelliklerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için, şerit üzerindeki Yönetim “Manage” sekmesinin, Özelleştirme “Customisation” panelindeki, Kullanıcı Arayüzü “User Interface” komut düğmesini seçin. Özelleştir sekmesinde, Özelleştirmeler <dosya adı> “Customizations In <file name>” sekmesinde, özelliklerini değiştirmek istediğiniz çalışma alanını tıklayın. Özellikler bölmesinde aşağıdakilerden herhangi birini yapın (bkz. Şekil 2):

 • İsim “Name” kutusuna çalışma alanı için bir isim girin.
 • Açıklama “Description“ kutusuna bir açıklama girin.
 • Başlat “Start On“ kutusunda, bir seçenek belirleyin.

Menü çubuğu “Menu bar“ kutusunda bir seçenek belirleyin.

Durum çubuğu “Status bar“ kutusunda, bir seçenek belirleyin.

Gezinme çubuğu “Navigation bar“ kutusunda bir seçenek belirleyin.

Model/Yerleşim “Model/Layout” sekmeleri kutusunda, bir seçenek belirleyin.

Kaydırma çubukları “Scroll bars“ kutusunda, bir seçenek belirleyin.

Değişiklikleriniz tamamlandığında, Uygula “Apply” düğmesine tıklayın.

Şekil 1: Yeni çalışma ortamı “workspace”

Şekil 2: Çalışma ortamı “Workspace” özellikleri

Çalışma Ortamındaki Nesnelerle Çalışma

AutoCAD çalışma ortamı, çizimlerinizi oluşturan nesneleri ekleyip değiştireceğiniz yerdir. Araçları kullanarak çizime nesneler ekleyebilirsiniz. Araçlar genellikle, özellikler adı verilen önceden belirlenmiş oluşturma parametrelerine sahiptir. Çizimdeki bir nesneyi eklemek için bir çizim aracına tıkladığınız zaman, Özellikler “Properties” paleti açılır ve istenirse yeni nesnenin özelliklerini bu paletten değiştirebilirsiniz. Aksi durumda, devam edip nesneyi çizimin içine yerleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir çalışma ortamındaki bir nesneyi düzenleyebilirsiniz:

 • Nesneye özel şerit sekmesi – Bir nesneyi seçtiğinizde, şeritte nesneye özgü bir sekme görüntülenir. Nesneye özgü sekme, seçilen nesneye uygulanan komutları içerir.
 • Özellikler paleti – Özellikler “Properties” paleti, bir nesneyle ilgili bilgileri girmek ve değiştirmek için merkezi konumlardan biridir. Bu palet, özellikleri türe göre gruplayan kategoriler içerir.
 • Nesneler arasında özellikleri eşleştirme – Bir AutoCAD nesnesinin stilini ve görüntüleme özelliklerini kopyalamak ve bunları aynı türdeki bir veya daha fazla başka nesneye uygulamak için Özellikleri Eşleştir “Match Properties“ komutunu kullanabilirsiniz.
 • İçerik menüsü – Kullanılabilir komutlarını görüntülemek için nesneyi sağ tıklayın.
 • Tutamaçlarla doğrudan düzenleme – Bir nesneyi değiştirme komutlarına, nesnenin tutamaçlarından erişilebilir. Tutamaçlarını görüntülemek için iki boyutlu 2B “2D” veya üç boyutlu 3B “3D” görünümdeki bir nesneyi tıklayın.

Şekil 3: Tasarım araçları

Araç Paletlerini ve Araç Paketlerini Bir Çalışma Ortamına Kopyalama

Araç paletinin bağlantılı veya bağlantısız bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Bağlantılı bir kopya, araç kataloğundaki orijinale bağlı kalır, böylece kopyayı asıl dokümanda yapılan değişikliklerle kolayca güncelleyebilirsiniz. Bağlantısız bir kopya, orijinalle ilişkisi olmayan yeni bir araç paleti olarak değerlendirilir.

Araç paletini bir araç paleti setine kopyalamak için, şerit üzerindeki Giriş “Home” sekmesinin, Oluşturma “Build” panelindeki, Araçlar “Tools” aşağı açılır öğesini tıklayayak başlayın ve ardından İçerik Tarayıcısı “Content Browser “ öğesini seçin. Şayet palet, kataloğun belirli bir kategorisinde yer alıyorsa, o kategoriyi açın. İşaretçiyi, işaretçi görüntüsünün bir damlalık şekline dönüşmesi için araç paletinin yanındaki i-bırak “i-drop“ simgesinin üzerine getirin (bkz. Şekil 4).

Birden fazla araç paletini kopyalamak için, her paleti tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun ve ardından damlalığı seçili paletlerin herhangi birinin üzerine getirin. Damlalığı istediğiniz eyleme göre sürükleyin. Şayet araç paletinin bağlantılı bir kopyasını takım palet kümesinde saklamak istiyorsanız, damlalığı tıklayıp araç paletinde bir araç paletine sürükleyin. Şayet aAraç palet kümesinde araç paletinin bağlantısız bir kopyasını oluşturmak istiyorsanız, ALT tuşunu basılı tutun. Sonra damlalığı tıklayıp alet paleti setinde bir alet paletine sürükleyin.

Ayrıca paketteki araçların bağlantılı veya bağlantısız kopyalarını da oluşturabilirsiniz. Bağlantılı bir kopya, araç kataloğunda orijinale bağlı olarak kalır, böylece kopyayı orijinalinde yapılan değişikliklerle kolayca güncelleyebilirsiniz. Bağlantısız bir kopya, orijinalle ilişkisi olmayan yeni bir araç olarak kabul edilir. Yukarıda araç paletinde yaptığınız gibi, şerit üzerindeki Giriş “Home” sekmesinin, Oluşturma Build” panelindeki, Araçlar “Tools” aşağı açılır öğesini tıklayarak başlayın ve ardından İçerik Tarayıcı“Content Browser “ öğesini seçin. Araç palet setine kopyalamak için araç paketini içeren araç kataloğunu açın. Şayet paket kataloğun belirli bir kategorisinde bulunuyorsa, o kategoriyi açın. İşaretçiyi, işaretçi görüntüsünün bir damlalığa dönüşmesi için araç paketinin yanındaki i-bırak “i-drop“ simgesinin üzerine getirin (bkz. Şekil 5).

Birden fazla takım paketini kopyalamak için, her bir paketi tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun ve ardından damlalığı seçili paketlerin herhangi birinin üzerine getirin. Damlalığı istediğiniz eyleme göre sürükleyin. Şayet paketin araçlarının bağlantılı kopyalarını araç paleti setinde saklamak istiyorsanız, damlalığı tıklayıp araç paleti setinde bir araç paletine sürükleyin. Şayet paketin araçlarının bağlantısız kopyalarını araç palet kümesinde oluşturmak istiyorsanız, ALT tuşunu basılı tutun. Sonra damlalığı tıklayıp alet paleti setinde bir alet paletine sürükleyin.

Şekil 4: Araç paleti

Şekil 5: Araç paketi

Sonuç

Çalışma ortamları “Workspaces”, özel, görev odaklı bir çizim ortamında çalışabilmeniz için, gruplandırılmış ve düzenlenmiş menüler, araç çubukları, paletler ve şerit kontrol panelleridir. Çalışma ortaları, AutoCAD‘de işleri düzenli ve basit bir şekilde tutar. Çalışma ortamınızı özelleştirmek, böylece olabildiğince üretken olmanız önemlidir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.