1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Bilgi “Datum” Özelliği Sembolü Ekleme

Bilgi “Datum” sembolleri, ölçülerin ölçülmesi için referans olarak kullanılan düzlem, yüzey, kenar gibi referans geometrilerini belirtmek için kullanılır.

AutoCAD‘de referans noktası sembolünü girmek için doğrudan bir araç yoktur; ancak referans noktası sembolünü eklemek için çoklu kılavuzlardan “multıleader” yararlanabilirsiniz. Bir bilgi “datum” sembolü aşağıdaki şekilde görünene benzer.

Bilgi “Datum” sembollerini yaratmak için,  Çoklu Kılavuz Stili Yöneticisinde “Multileader Style Manager“ aşağıdaki özelleştirmeleri yapmanız gerekir.

Aşağıdaki şekilde görünen Çoklu Kılavuz Stili Yöneticisinde “Multileader Style Manager“ iletişim kutusunu açmak için, komut satırna MLS yazıp Enter tuşuna basın.

Çoklu Kılavuz Stili Yöneticisinde “Multileader Style Manager“ iletişim kutusunda sol taraftaki Stiller “Styles” listesinde Standart “Standard” stili seçili haldeyken sağ taraftaki Düzenle… “Modıfy…” düğmesine tıklayın.

Şimdi iletişim kutusunun üst kısmından Kılavuz Biçimi “Leader Format” sekmesine gidin ve aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, Okbaşı “Overhead” kısmında Sembol: “Symbol” aşağı açılır listesinden Bilgi üçgeni dolu “Datum triangle filled” sembolünü seçin.

Şimdi Kılavuz Yapısı “Leader Structure” sekmesine gidin ve aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, Kısıtlar “Constraints” kısmındaki Maksimum kılavuz noktaları “Maximum leader points” işaretleme kutusunu işaretleyerek sağ tarafındaki metin kutusuna 2 değerini girin.

Şimdi İçerik “Content” sekmesine gidin ve Yazı Seçenekleri “Text Options” kısmında Yazıyı Çerçevele “Frame Text” işaretleme kutusunu işaretleyin. Çoklu Kılavuz Stili Yöneticisinde “Multileader Style Manager“ iletişim kutusunu kapatmak için OK düğmesine tıklayın.

Şimdi aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, şeritin Açıklama “Annotate“ sekmesinin Kılavuzlar “Leaders” panelindeki Çoklu Kılavuz “Multileader” komut düğmesine tıklayın ve çizim alanından bilgi okunu yerleştirmek istediğiniz geometriyi seçin.

Bilgi sembolünün harfini yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın. İmleç bilgi sembolü için bir yazı girmeniz için yanıp sönmeye başlayacaktır; İstediğiniz harfi (metni) girin. Artık çizim alanında bilgi “datum” sembolüne sahipsiniz.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz. Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce) …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.