1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Basit ve Karmaşık Çizgi Tipleri “Linetype” Oluşturma

AutoCAD, genel çizimlerin çoğu için oldukça yeterli olan kendine ait bir çizgi tipi kütüphanesine sahiptir. Yine de, herhangi bir özel tipte bir çizgi tipine ihtiyacınız varsa, karmaşık yöntemler kullanmadan istediğiniz çizgi tipini oluşturabilirsiniz.

Bu makalemde sizlere, AutoCAD çizgi tiplerini “linetype” her yönüyle anlatacağım. Değineceğim konular aşağıdadır.

 • Metin ve sembol içeren çizgi tipi oluşturma
 • Karmaşık şekillerle çizgi tipleri oluşturma
 • Çizgi tipi dosyasının değiştirilmesi
 • Çizgi tiplerini içe ve dışa aktarma

 

Metin ve Sembol İçeren Çizgi Tipi Oluşturma

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tekrarlanan metin ve sembol kalıplarını içeren özel bir çizgi tipi istediğimizi varsayalım.

Şekil-1

Bu örneğimiz için, içi dolu ok sembolleri karakter haritasından kullanılır ve A harfi bir çok satırlı yazı “mtext” dir. İşe bu yazı tipi desenini yaparak başlayalım.

Komut satırına MTEXT yazın ve Enter tuşuna basın. Şimdi çok satırlı yazınızı “mtext” yazmaya başlamak için bir kutu oluşturun. Bu Mtext kutusuna sembol eklemek için, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Metin Düzenleyicisi “Text Editor” sekmesindeki Yerleştir “Insert” panelinin Sembol “Symbol“ aşağı açılır komut düğmesinden Diğer “Other“ seçeneğini seçmeniz gerekir.

Şekil-2

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere Karakter Haritası “Character Map” penceresinde Arial yazı tipini seçin ve içi dolu ok sembollerini görene kadar sembollern listesini aşağı kaydırın. Sol ok sembolünü seçin ve Seç “Select“ düğmesine tıklayın, ardından Kopyala “Copy” düğmesine tıklayın ve karakter haritası penceresini kapatın.

Şekil-3

Şimdi AutoCAD’de oluşturmuş olduğunuz metin kutusuna sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Yapıştır “Paste” seçeneğini seçin. Karakteri yapıştırmak için, Ctrl + V tuşlarını da kullanabilirsiniz. Şimdi A yazın ve sol ok sembolünü ekleme işlemini tekrarlayın. Metin ve sembol ekledikten sonra, Şekil-1 de gösterildiği gibi eşit uzunlukta iki çizgi yaratın.

Artık çizgi tipi sekmentimiz hazır ve onu bir çizgi tipine “linetype” dönüştürebiliriz. Bunun için MKLTYPE komutunu kullanacağız.

Ancak bu aracı kullanmadan önce metin ve ok sembolünü patlatın. Ok simgelerinin yanı sıra metni seçin ve X yazıp; Enter tuşuna basın. Bunu yaparak çok satırlı yazıyı “mtext” basit metne veya tek satırlı yazıya dönüştürmüş olacağız. Çünkü MKLTYPE komutu çok satırlı yazı “mtext” nesnelerini tanımamaktadır; dolayısıyla, komutu kullanmadan önce çok satırlı yazı “mtext” nesnesini EXPLODE komutunu kullanarak tek satırlı yazıya dönüştürmemiz gerekiyor.

Şimdi komut satırına MKLTYPE yazın ve Enter tuşuna basın, Çizgi Tipi Seç “Select Linetype” penceresi görünecektir. Bu özel çizgi tipini kaydetmek ve ona bir ad vermek istediğiniz yeri belirtin. Bu örneğimiz için ben, konum olarak masaüstünü seçiyorum ve çizgi tipimi Sample_Ltype olarak isimlendirdim. Çizgi tipi dosyası .lin dosya uzantısı ile kaydedilecektir.

Şimdi komut satırında, linetype adını belirtmenizi isteyen bir veri istemi (uyarı) görüntülenecektir. ATEXT’ ismini çizgi tipi ismi olarak kullanacağım. Enter tuşuna basın, komut satırında bir açıklama girmeniz için bir veri istemi (uyarı) görüntülenir. İistediğiniz açıklamayı ekleyin veya bu adımı atlamak için Enter tuşuna basın.

Şekil-4

Şimdi komut satırında, çizgi tipi sekmentinin başlangıç noktasını belirtmenizi isteyen bir veri istemi (uyarı ) görüntülenecektir. Bu yazı tipi sekmentinin en sol noktasını seçin ve Enter tuşuna basın. Yine komut satırında, çizgi tipi sekmentinin bitiş noktasını belirtmenizi isteyen bir veri istemi (uyarı ) görüntülenecektir. Çizgi tipi sekmentinin en sağ noktasını tıklayın ve Enter tuşuna basın.

Şimdi komut satırı nesneleri seçmenizi isteyecektir. Metni, sembolü ve çizgileri seçmek için, bir içine alan veya değen pencere açın ve Enter tuşuna basın. Aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere, son olarak komut satırı ATEXT çizgi tipinin yaratıldığını ve yükleneceğini görüntüleyecektir.

Şekil-5

Artık, özel çizgi tipimiz kullanıma hazır olduğuna göre; çizgi tipimizi basit bir çizimde kullanalım. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir daire ve bir dikdörtgen yaratalım ve daha sonra çizgi tipini Özellikler “Properties” paletinden değiştirelim.

Şekil-6

Dikdörtgenin ve çemberin çizgi tipini değiştirdikten sonra çizimimiz aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi görünecektir.

Şekil-7

Herhangi bir normal çizgi tipinde gibi, bu çizgi tipinin de ölçeğini değiştirebilirsiniz.

Karmaşık Şekillerle Çizgi Tipi Oluşturma

Bu durumda, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, çizginin yanı sıra yay içeren karmaşık şekilli bir çizgi oluşturma yöntemi göstereceğim.

Şekil-8

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, bu çizgi tipi için, MKLTYPE komutunun algılayamayacağı yay “arc” kullanıyoruz ve bu nedenle, bu tüm çizgi tipi sekmentini MKLTYPE komutunun tanıdığı bir şekle dönüştürmemiz gerekiyor.

Şekil dosyası oluşturmak için, komut satırına MKSHAPE yazın ve Enter tuşuna basın. Şekil Seç “Select Shape“ penceresi görünecektir. Şekil dosyasını kaydetmek istediğiniz yeri belirleyin ve ona bir isim verin. Ben Complex_Shape adıyla masaüstüne kaydediyorum. Şekil SHP dosya uzantısı ile kaydedilecektir.

Şimdi komut satırı, Şekil dosyasının adını belirlemenizi isteyecektir. Ben örneğimiz için, CLT adını kullanıyorum. O yüzden CLT yazdıktan sonra Enter tuşuna basın.

Şekil-9

AutoCAD bir sonraki veri isteminde (uyarıda), bir çözünürlük “resolution“ değeri isteyecektir. Varsayılan değeri kabul etmek için Enter tuşuna basmanız yeterlidir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, şimdi taban noktasını belirlemek için, sol taraftaki şeklin sol çizgisinin orta noktasını tıklayın ve ardından tüm çizimi seçip Enter tuşuna basın.

Şekil-10

Artık CLT şekil dosyası oluşturuldu ve bu şekil dosyası çizgi tipimizi oluşturmak için, kullanılabilir.

Komut satırına SHAPE yazıp Enter tuşuna basın. Komut satırı eklemek istediğiniz şeklin adını girmenizi isteyecektir; CLT yazıp tekrar Enter tuşuna basın. Şimdi imlecin ucunda şekil olacaktır. Yukarıdaki şekilde kırmızı daire içinde işaretlendiği gibi sol çizginin orta noktasına tekrar tıklayın. Bu, şekil ile mevcut mevcut geometriyi üst üste bindirecektir.

Bir sonraki yükseklik ve dönüş açısı uyarılarında, varsayılan değerleri kabul etmek ve komuttan çıkmak için Enter tuşuna basmanız yeterlidir. Artık mevcut çizimde geometri ile tam olarak örtüşen bir şeklimiz var.

Bu şekilden çizgi tipi oluşrurmaya başlamak için MKLTYPE komutu ile başlamanız gerekir. Komut satırına MKLTYPE yazın ve Enter tuşuna basın. Şimdi bu yazı tipini kaydetmek ve ona bir isim vermek istediğiniz yeri belirtin. Ben masaüstünü konum olarak kullanıyorum ve ad olarak Complex line ismini veriyorum.

Şimdi komut satırı size çizgi tipinin ismini girmeniz için uyaracaktır. CLINE yazın ve Enter tuşuna basın. Herhangi bir açıklama eklemeyi atlamak için bir sonraki veri isteminde (uyarıda) tekrar Enter tuşuna basın. Şimdi komut satırı, başlangıç ​​noktasını belirlemenizi isteyecektir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere önce kırmızı renkli çember içindeki orta noktayı ve sonra yeşil renkli çember içindeki uç noktayı işaretleyin.

Şekil-11

Şimdi seçmek için, şekle tıklayın ve Enter tuşuna basın. CLINE isimli yeni çizgi tipi artık eklenecek ve çizime yüklenecektir.

Yeni çizgi tipini bir çember ve bir çizgi üzerine uyguladıktan sonra benim çizimimde aşağıdaki şekildeki gibi görünüyordu.

Şekil-12

Çizgi Tipi Dosyalarını (.LIN) Anlama ve Düzenleme

Buraya kadar .lin çizgi tipi “linetype” dosyasını otomatik olarak üreten MKLTYPE komutunu kullanarak çizgi tipleri oluşturduk. Ancak, bu .lin linetype dosyasını kendiniz de yapabilirsiniz ve tek bir .lin dosyası birden fazla çizgi tipini içerebilir.

Bu örnekte, çizgi tipi “linetype” dosyasının tüm bileşenlerini MKLTYPE komutunu kullanarak oluşturduğum basit bir çizgi tipinin yardımıyla açıklayacağım. Oluşturduğum çizgi tipini aşağıdaki şekilde görmektesiniz.

Şekil-13

Bu çizgi tipinin .lin dosyasını açtığınız zaman, bu şekilde görünecektir.

Şekil-14

Bu dosyadaki tüm karakterlerinin belirli bir anlamı vardır. Şimdi bu çizgi tipi dosyasının tüm bileşenlerini tartışalım. Yukarıdaki şekilde kırmızı renkli sayılarla işaretlediğim çizgi tipinin bileşenlerinin anlamları şöyledir:

 1. Yeni çizgi tipi, * işaretiyle başlar ve ardından çizgi tipinin adıyla devam eder. Bu örneğimizde, çizgi tipinin ismi ATEXT dir.
 2. Bu, Çizgi Tipi “Linetype” penceresinde gösterilecek olan çizgi tipinin açıklamasıdır. Bu açıklama çizgi tipinin isminin yanına virgül koyulduktan sonra eklenir.
 3. Buradaki A karakteri, çizgi tipinin yapısının bu noktadan başladığını gösterir.
 4. Buradaki 1 kesikli çizginin uzunluğunu gösterir; bu değer herhangi bir değer olabilir ve kesikli çizgi uzunluğunu gösterecektir.
 5. -.25 boşluk uzunluğudur. Negatif () işaretin izlediği herhangi bir değer, çizgi tipinin boşluk uzunluğunu gösterir.
 6. Köşeli parantez içindeki değer metin içindir. Bu örneğimizde A karakteri, Standart metin stilindeki metindir ve Y = .1, Y ekseni boyunca metnin ofset değeridir. S = .2 metnin ölçeğidir.
 7. -.4 metinden sonraki boşluk uzunluğudur.
 8. Buradaki 1 kesikli çizginin uzunluğunu gösterir ve daha sonra tüm desen kendini tekrar eder.

Bu örneğimizde, birinci sekmentin uzunluğu 1‘dir. Daha sonra .25 boşluk ve ardından standart yazı stilinde A metni sonra 0,4‘lük boşluk ve tekrar 1‘lik sekment uzunluğu ve daha sonra model tekrarlanır.

Şekil-15

Farklı metin veya sekment uzunluklarına sahip birden çok çizgi tipi oluşturmak için, tek bir .lin dosyası içine aynı kod kümesini kopyalayıp yapıştırın. Bu örneklerden biri, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, biraz farklı türde çizgi tiplerine sahip üç farklı çizgi tipine sahip olan bu dosyadır.

Şekil-16

Yukarıdaki şekilde görünen örnekte, ATEXT, BTEXT ve CTEXT ile birlikte, çizgi tipi isimleri ve biraz farklı özellikleri olarak üç farklı çizgi tipimiz vardır.

Çizgi Tiplerini İçe ve Dışa Aktarma

AutoCAD‘de, çizgi tiplerini içe veya dışa aktarabilmek için, tek bir komut yoktur. Aslında, bir çizimden diğerine farklı türlerdeki çizgi tiplerini içe aktarmak için, farklı tekniklerin bir kombinasyonunu kullanmanız gerekir.

Basit Çizgi Tiplerini İçe Aktarma

Basit metin ve çizgiler içeren ve MKLTYPE komutu kullanılarak oluşturulabilecek en basit çizgi tipleri ile başlayalım.

MKLTYPE komutunu kullanarak bir çizgi tipi oluşturduğunuz zaman, AutoCAD, çizgi tipini oluşturmak için gereken verileri içeren bir .lin dosyası oluşturur. Bu tür çizgi tipini çiziminize eklemek için, komut satırına LT yazıp Enter tuşuna basın. Çizgi Tipi Yöneticisi “Linetype Manager” penceresi açılacaktır. Yükle “Load” düğmesine tıkladıktan sonra aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi açılan Çizgi Tipi Yükle veya Tekrar Yükle “Load or Reload Linetypes” iletişim kutusunda  Dosya “File” düğmesine tıklayın ve .lin dosyasını seçin ve OK düğmesine tıklayın.

Şekil-17

Çizgi Tipi Yükle veya Tekrar Yükle “Load or Reload Linetypes” iletişim kutusu, seçili .lin dosyasında bulunan bir çizgi tipleri listesi ile açılır. Bu listeden yüklemek istediğiniz tüm çizgi tiplerini seçin ve OK düğmesine tıklayın.

Seçtiğiniz çizgi tiplerinin Çizgi Tipi Yöneticisine “Linetype Manager” yükleneceğini ve artık bunları çiziminizde kullanabileceğinizi göreceksiniz. Çizgi Tipi Yöneticisini “Linetype Manager” kapatmak için, OK düğmesine tıklayın.

Not: XX çizgisinde kötü tanımlama ”bad definition on line XX” gibi bir hata mesajı alıyorsanız, not defterini kullanarak .lin dosyasını açın ve aşağıdaki şekilde kırmızı renkli kutuda işaretlenmiş olan metin stilinin ismini kontrol edin.

Şekil-18

Şayet o anki geçerli (Aktif) çiziminiz aynı adda bu metin stilini içermiyorsa, önce bu isimde bir metin stilini oluşturun ve sonra çizgi tipini içe aktarın.

Şekil İçeren Çizgi Tiplerini İçe Aktarma

Çizgi tipiniz şekiller içerdiğinde işler biraz farklıdır. Sadece m içeren basit bir çizgi tipi olması durumunda, endişelenmeniz gereken tek şey; metin tipinin içe aktardığınız çizimde bulunması gereken bir yazı stilinde olmasıdır. Ancak, şekiller içeren çizgi tipleri için, bu çizgi tiplerini içe aktardığınız çizimde o şekillerin mevcut olduğundan emin olmanız gerekir.

Şekilleri içe aktarmak için, onları COMPILE komutunu kullanarak dönüştürebileceğiniz SHX veya şekil dosyalarını dönüştürmeniz gerekir.

.Lin dosyasına ve karşılık gelen .shp dosyasına sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Bu dosyaları aldıktan sonra, bu çizgi tipini içe aktarmak istediğiniz çizimi açın ve komut satırına COMPILE yazıp Enter tuşuna basın. Şekil Seç “Select Shape” iletişim kutusu açılacaktır. .shp dosyasını seçin ve Aç “Open” düğmesine tıklayın.

Şekil-19

AutoCAD, otomatik olarak bu .shp dosyasından .shp dosyanızın kaydedildiği aynı konumda SHX dosyasını oluşturacaktır. Şimdi komut satırına LOAD yazın ve Enter tuşuna basın, yukarıdaki örnekte oluşturulan SHX dosyasını seçin ve Aç “Open” düğmesine tıklayın.

Şekil artık mevcut çizime yüklenmiştir. SHAPE yazıp Enter tuşuna basın, komut satırı şimdi adını adını yazmanızı ister. CLT yazın ve Enter tuşuna basın (bu, yukarıdaki ikinci çizgi tipi örneğinde oluşturduğumuz şekil dosyasıdır). Şekil imlecinizi takip edecektir. Çizim alanındaki bir noktaya tıklayın ve varsayılan değeri kabul etmek için, iki kez Enter tuşuna basın.

Çizime şekil ekleme adımı gereksiz gibi görünebilir; ancak AutoCAD, çizime ekledikten sonra, artık çizgi tipinde kullanılan şekil dosyasını tanıyacaktır. Şekil dosyasını, çiziminize bir kez yerleştirildikten sonra silebilirsiniz.

Şekil dosyasını ekledikten ve şekli çiziminize yükledikten sonra,  artık çizgi tipi dosyasını içe aktarmaya hazırsınız. Komut satırına LT yazın ve Enter tuşuna basın. Yükle “Load“ düğmesine bastıktan sonra, Dosya “File” düğmesine tıklayın ve şekil tanımlı çizgi tipi içeren .lin dosyasını yükleyin.

Çizgi tipi eklenecek ve artık bu çizgi tipini o anki geçerli (aktif) çiziminizde kullanabileceksiniz.

Sonuç

Çizgi tipleri oluşturma ve onlarla çalışma yöntemi çok basit ve pek çok farklı adımı içermeyebilir.

Umarım bu makale, farklı türdeki çizgi tiplerini oluşturma, değiştirme ve içe/dışa aktarma nüanslarını anlamanıza yardımcı olmuştur. Bu makaleyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum kutusuna yazarak bana haber verin ve lütfen makaleyi paylaşmayı unutmayın.

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Görüş Aralığını Kullanma (Video)

Revit’te bir modeldeki öğeleri düzgün şekilde görüntülemek için, Görüş Aralığının “View Range“ düzlemlerini ayarlayın. Bu …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.