1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de AutoLISP Programını Yükleme

AutoLISP Dosyasını Kaydetme

Herhangi bir programı çalıştırmadan önce, program dosyasının (bu örneğimizde .lsp) sistemimizde olduğuna emin olmak zorundayız.

Şayet AutoLISP programlarını benim sitemden indiriyorsanız, AutoLISP dosyasının kaydedilme yöntemi kullandığınız internet tarayıcısına bağlı olacaktır. Örneğin, IE8 web tarayıcısı dosyayı direkt olarak bilgisayarınıza kaydedebilmeniz için sizi uyarırken; Firefox web tarayıcısı size tarayıcınızda dosyanın içeriğini görme olanağı verecektir. Bu durumda Kaydetme Tipinin “Save as Type” Tüm Dosyalar “All Files” olarak ayarlı olduğuna emin olarak ya tarayıcınızda yukarıdaki menüden Dosya “File” altında Sayfayı Farklı Kaydet “Save Page As” komutunu seçer ya da gördüğünüz içeriği kopyalayıp Not defteri “Notepad” içerisine yapıştırdıktan sonra bu dosyayı .lsp uzantısı ile kaydedersiniz. (burada da Dosya Tipi “File Type” olarak Tüm Dosyalar “All Files tipinin seçili olduğuna emin olmalısınız).

Sekil-01

Kaynak kodu kaydetmek için kullanılan dosya isminin herhangi bir isim olabileceğini ve bu ismin yordamın çalışmasını etkilemeyeceğini unutmayın. Bununla birlikte, kod yazanların büyük bir çoğunluğu dosya ismi olarak yordam içinde çalışan fonksiyon ismini (ve ilaveten sürümünü) kullanmaktadır.

Programı Yükleme

Yöntem 1: APPLOAD (AP) Komutunu Kullanma

AutoCAD’in komut satırına, APPLOAD (komut kısa yolu AP dir) yazdıktan sonra Enter tuşuna basın.

AutoLISP yordam dosyasının konumunu bularak seçin ve Yükle “Load” düğmesine tıklayın. Uygulamaları Yükle/Kaldır “Load/Unload Aplications” iletişim kutusunu kapatmak için, Kapat “Close” düğmesine tıklayın.

Sekil-02

Komut satırı yordamın başarı ile yüklenip yüklenmediğini söyleyen bir mesaj görüntüleyecektir.

Sekil-03

Yöntem 2: ACADDOC.lsp Dosyasını Kullanma

Bir AutoLISP yordamını yüklemenin diğer bir yolu da ACADDOC.lsp dosyası içerisine bir yükleme fonksiyonu tanımlamaktır.

Yeni bir çizim başlatıldığı zaman, AutoCAD her zaman bir ACADDOC.lsp dosyasını bulmak için Destek Klasör yollarını araştıracak ve öncelikle bu ACADDOC.lsp dosyası içerisinde tanımlanan yordamları yükleme işlemini gerçekleştirecektir.

Öncelikle bir ACADDOC.lsp dosyasının mevcut olup olmadığını kontrol etmek zorundayız. Bunu yapmak için, AutoCAD’in komut satırına aşağıdaki ifadeyi yazın ve Enter tuşuna basın:

(findfile “ACADDOC.lsp”) (Kırmızı renk ile belirttiğim parantezleri unutmayın!)

Şayet komut bir klasör yolunu görüntüleyerek geri dönerse, mevcut ACADDOC.lsp dosyasını araştırıp bulun ve bu dosyanın içeriğini değiştirmek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

Aksi durumda (Şayet komut bir klasör yolunu görüntülemezse), yeni bir Not Defteri “Notepad (veya herhangi bir kelime işlem) dokümanı açarak ve bu yeni dokümanı Dosya Kaydetme Tipinin “Save As Type” Tüm DosyalarAll Files” olduğuna emin olarak AutoCAD Destek Klasör yoluna ACADDOC.lsp ismi ile kaydetmek susuretiyle yeni bir ACADDOC.lsp dosyası yaratabilirsiniz.

ACADDOC.lsp dosyası içerisine aşağıdaki satıra benzer bir satır ilave edersiniz:

(load “C:\\MyFolder\\MyLISP.lsp” “MyLISP Failed to Load”)

Şayet LISP dosyası AutoCAD Destek Klasör yolundaki klasörlerden bir tanesi içerisinde bulunmuyorsa, dosyanın bulunduğu klasörün tam yolunun belirtilmesi gerekecektir. Bu durumda tam klasör yolunu belirlerken çift ters bölü işareti kullandığınıza emin olun.

İşinizi bitirdiğiniz zaman, yeni bir AutoCAD çizimi açın. LISP dosyalarının yüklenmesi gerekmektedir.

Not: Şayet bu yöntemi kullanarak her yeni bir çizim açtığınızda birçok LISP dosyası yüklenmesi çiziminizi yavaşlatıyorsa, Tüm AutoLisplerimi Otomatik olarak Nasıl Yükletebilirim isimli makaleme bir gözatın.

Yöntem 3: Entegre Visual LISP Geliştirici Ortamını (VLIDE) Kullanma

VLIDE kod yazarken ve yüklerken birçok hata ayıklama aracı sunduğu için, bu yöntem öncelikle geliştiricileri hedeflemektedir.

Yordamı bu yöntemi kullanarak yüklemek için, AutoCAD’in komut satırına VLIDE yazın ve Enter tuşuna basın. Ardı ardına görüntülenen pencerelerde, menüden Dosya “File” altında Dosya Aç “Open File” komutunu seçin (veya Ctrl+O tuşlarına basın)ve daha önce kaydedilmiş dosyaları “previously saved file” seçin.

Daha sonra menüden Araçlar “Tools” altında Metni Düzenleyiciye Yükle “Load Text in Editor” komutunu seçin (veya Ctrl+Alt+E tuşlarına basın).

Programı Çalıştırma

Şayet yordam başarı ile yüklendiyse, artık yordamı o anki geçerli (aktif) AutoCAD oturumunda çalıştırabilirsiniz.

Yordamın hangi harfler yazılarak çalışacağı yordam içerisinde defun c: fonksiyonundan sonra belirtilir.

Örneğin:

(defun c:Komutum ( )

Yukarıdaki örnekte, komut Komutum olacaktır.

Şayet yordam içerisinde defun fonksiyonundan sonra c: yoksa, bu fonksiyonun bir alt fonksiyon olduğunu gösterir ve fonksiyon başka bir program tarafından çağrılacak şekilde tasarlanmıştır.

Programı çalıştıracak olan harf dizisi bilindiği zaman, programı çalıştırmak için, bu harfler AutoCAD’in komut satırına yazılır ve Enter tuşuna basılır.

Programları Otomatik Olarak Yükleme

Daha önce yayınlamış olduğum Tüm AutoLisplerimi Otomatik olarak Nasıl Yükletebilirim isimli makaleme bakın.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.