1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de Açıklama Ölçeğini “Annotation Scale” Anlama

sekil-01

Koşullu “Annotative” özelliği AutoCAD’e 2008 sürümünde eklenmişti ve bu güne kadar AutoCAD’in en faydalı araçlarından biri olması özelliğini korumaktadır.

AutoCAD’in 2008 sürümünden önce, AutoCAD’de farklı görüntü bakışları “viewport” için nesneleri doğru ölçekle bastırma işi çok can sıkıcı bir işti.

O zamanlar, aynı nesnenin farklı ölçeklerde kopyaları yaratılır; bu nesneler farklı tabakalar “layer” üzerine koyulur  ve sonrasında diğer tüm tabakalar “layer” kapatılırken çizimin her bir görüntü bakışı “viewport” veya ölçeği için” istenen tabaka “layer” açık duruma getirilirdi.

Bu işlem çizimde gereksiz çok fazla veri birikmesine neden olur ve bu yüzden çizimin ebatı çok büyürdü. Tabi bu yüzden çizim zamanının anlamsız şekilde uzamasına neden olurdu. Koşullu “Annotative” özelliği çizim sürecindeki bu sorunu ortadan kaldırdı.

Koşullu “Annotative” Özelliğini Anlama

Şimdi aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere en büyük dış ölçüleri 525 ve 336 birim olan bir kat planımız olduğunu kabul edelim. Bu çizimimizi ölçüleri 420 X 297 mm olan A3 kağıda bastırmak için, çizimimiz A3 kağıda sığsın diye çizimimizin genel ölçeğini azaltmamız gerekecektir.

¼” = 1’ ölçeğini seçelim. Bu 0.25 birimin kağıt üzerinde 1 fit olması anlamına gelmektedir. Bu ölçek ile çizimimiz A3 kağıt üzerinde aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi gözükecektir.

sekil-02

Burada çizimimizdeki tüm ölçüler ve yazılar görüntü bakışına “viewport” göre açıkça görünebilir ve okunabilir durumdadır. Aşağıdaki şekilde ise, 1” = 1’ ölçekte sadece mutfağın  odaklanıldığı başka bir çizimi görüyorsunuz.

sekil-03

Peki bu şekilde görüldüğü gibi gerçekten ölçülerin yazılarının bu kadar büyük olmasına gerek var mı?

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere sadece görüntü bakışının “viewport” ölçeğini değiştirerek ölçülerin yazılarının ölçeğinin de aynı oranda değişmesini sağlarız.

Aslında, büyük yazılara ihtiyacımız yoktur; çizimimizin tüm ölçeklerinde sabit büyüklükte yazılar isteriz. Bunun için, ölçülere ve yazılara koşullu “annotative” özelliği atayabilir ve bunların ebatlarını çizimin tüm farklı ölçeklerinde sabit tutabiliriz.

sekil-04

Yukarıdaki şekilde görünen kat planı 1”=1’ ölçeği kullanılarak yazdırılmış olup; fakat bu sefer ¼”=1’ ölçeği kullanılarak A3 kağıda bastırılan ilk şekilde görüldüğü gibi ölçülerin yazılarına koşullu “annotative” özelliği atanmıştır.

Koşullu Ölçüler Yapma

Koşullu “Annotative” ölçü stili yapmak için, komut satırına DIMSTYLE yazıp Enter tuşuna basın. Yeni Ölçü Stili Yaratma “Create New Dimension Style iletişim kutusu açılacaktır; iletişim kutusunun sağ tarafındaki Yeni “New” düğmesine tıklayın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere ölçü stilinize bir isim verin. Ben ölçü stilime “My Anno Dim” ismini verdim. Ölçü stilinize bir isim yazdıktan sonra aşağıdaki şekilde kırmızı renkli dikdörtgen içerisinde görülen Koşullu “Annotative” işaretleme kutusunu işaretleyin ve Devam “Continue” düğmesine tıklayın.

sekil-05

Bir çok sekmeye sahip Yeni Ölçü Stili “New Dimension Style” penceresi açılacaktır; Yazı “Text” sekmesini seçin ve yazı ebatını “text size” 1/8” olarak değiştirin. Benzer şekilde Semboller ve Oklar “Symbols and Arrow” sekmesini seçin ve ok ebatını “arrow size” 1/8”. Olarak değiştirin.

Şayet çiziminiz için halihazırda bir ölçü stiline sahipseniz ve bu stili koşullu “annotative” yapmak istiyorsanız, Ölçü Stili Yöneticisinde “Dimension Style Manager” o stili seçin Düzenle “Edit” düğmesine tıkladıktan sonra açılan iletişim kutusunda Uydur “Fit” sekmesine gidin ve Koşullu “Annotative” işaretleme kutusunu işaretleyin.

Tüm iletişim kutuları kapanana dek OK düğmesine tıklayın.

sekil-06

Artık çizimimiz yeni bir koşullu ölçü stiline sahip. Şeritin Ölçü stili “Dimension Style” aşağı açılır listesinden “My Anno Dim” ölçü stilini (veya kendi verdiğiniz isimli ölçü stilini) seçerek bu yeni yarattığınız ölçü stilini o anki geçerli ;(aktif) ölçü stili yapın ve çiziminizin model alanında yeni ölçüler ekleyin.

Koşullu Ölçülere Ölçek Ekleme

Nihai baskı için yerleşim hazırlamadan önce, çizimimizi bastırmak için kullanmak isteyebileceğimiz ölçeklere karar vermeliyiz. Bu örneğimiz için, çizimimizi A3 kağıdına 1”=1’, 1/8”=1’ ve ½”=1’ ölçeklerini kullanarak bastıracağımızı kabul edelim.

Koşullu “Annotative” ölçüleri bu üç ölçekte okunabilir yapmak için, ölçülere bu üç ölçek değerini eklemeliyiz.

Açık duruma getirmek için, durum çubuğundaki  sekil-07simgesine sahip Ölçekler Ekle… ”Ad scales…” düğmesine tıklayın. Ayrıca çiziminizdeki ölçek değişimlerini eş zamanlı olarak görmek için, aşağıdaki şekilde görülen ilk simgeyi de tıklayarak açık duruma getirebilirsiniz.

sekil-08

AutoCAD’in eski sürümlerinde ölçek değerleri eklemek için, komut satırına OBJECTSCALE yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra kullanmak istediğiniz ölçek değerlerini seçin ve tekrar Enter tuşuna basın. Aşağıdaki şekilde görülen Nesne Koşullu Ölçeği “Annotation Object Scale” iletişim kutusu açılacaktır; Ekle “Add” düğmesini seçin listeye ölçek değerleri ekleyin ve tüm iletişim kutularını kapatmak için, OK düğmesine basın.

sekil-09

Şimdi durum çubuğundaki Ölçek Ekle “Add Scales” düğmesinin yanındaki Ölçek “Scale” aşağı açılır listesine tıklayın ve açılan listeden 1”=1’ ölçek değerini seçin; bu işlemi 1/8”=1’ ve ½”=1’ ölçek değerleri için de tekrarlayın. Artık ölçekler çizimimize eklendiler ve çizimimiz baskı için hazırlanabilir.

Koşullu “Annotative” ölçüler çok fazla sayıda ölçek değeri eklemeyin; çünkü bu arka planda çalışacak olan çok sayıda işlem demek olup; bilgisayarınızın performansını düşürecektir.

Yerleşim “Layout” Görüntüleri Hazırlama

Yerleşim “Layout” sekmesine gidin ve komut satırına PAGESETUP yazıp Enter tuşuna basın. Sayfa Yapısı Yöneticisi “Page Setup Manager” penceresinde Düzenle “Modify” düğmesini tıklayın ve Kâğıt Ebatı “Paper Size” aşağı açılır menüsünden ISO A3 kâğıt ebatını seçin. Sayfa Yapısı “Page Setup” iletişim kutusunu kapatmak için OK düğmesine basın.

Şimdi kâğıt alanda üç adet dikdörtgensel görüntü bakışı “viewport” yaratın ve bu görüntü bakışlarının “viewport” her birine sırasıyla 1”=1’, 1/8”=1’ ve ½”=1’ ölçek değerlerini atayın. (Şayet görüntü bakışlarının “viewport” nasıl yaratılacağını bilmiyorsanız, burayı tıklayarak öğrenebilirsiniz.) Farklı ölçeklerde yazı, blok ve geometri gibi farklı çizim elemanlarımız olsa da ölçülere koşullu “annotative” özelliği atandığı için, her bir görüntü bakışında “viewport” ölçü yazılarının sabit boyutta olduğuna dikkat edin.

Şayet bu görüntü bakışlarından herhangi bir tanesinin ölçeğini koşullu “annotative” ölçüye atamış olduğunuz ölçek değerlerinden başka bir değere değiştirirseniz, ölçüler o ölçek değeri için görünür olmayacaklardır. Ölçüleri yeni ölçek değerinde görünür yapmak için, o ölçek değerini yukarıda açıkladığım şekilde koşullu “annotative” ölçülere eklemeniz gerekmektedir.

Koşullu Nesnenin Görünürlüğünü Değiştirme

Koşullu “Annotative” nesnenizin pozisyonunu ölçeğe göre değiştirebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere  1”=1’ ölçek değerinde ölçü yemek masasının ortasında görüntülenirken; ½”=1’ ölçek değerinde ölçü yemek masasının dışında görüntülenebilir.

sekil-10

Bu nesnelerin görünürlüğünü değiştirmek için, görüntü bakışının “viewport” içerisine çift tıklayarak görüntü bakışını “viewport” aktifleştirin ve tutamaçlarını kullanarak ölçüyü istediğiniz yere taşıyın.

Sonuç

Bu makalemde anlattığım metotlar bloklar “block”, taramalar “hatch” ve çok satırlı yazılar “Mtext” gibi diğer nesnelere de koşullu “annotative” ölçekler atamak için kullanılabilir. Koşullu “Annotative” özelliği muhteşem bir zaman kazanma ve üretkenliği arttırma aracı olup; çizimimizde gerekli olan her yerde kullanmamız gereken bir araçtır.

Bu araç bize sadece daha organize ve profesyonel çizimler yaratmada yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda koşullu “annotative” özelliğini kullanmadığınız zaman, çiziminizde oluşacak anlamsız veri yığılmalarını da önlemede yardımcı olur.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.