1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de 3Boyutta 3B “3D” Temel Araçlar

 AutoCAD niçin 3 boyutlu 3B “3D” tasarım için vazgeçilmez programlardan bir tanesidir? İşte bu makalemde sizlere AutoCAD’de 3 boyut 3B “3D” konseptinden bahsetmek ve 3 boyut 3B “3D” deyince ne ve nasıl düşünmemiz gerektiğini anlatacağım.

Evet, 3 boyutlu 3B “3D” uzay en, boy ve yüksekllik (derinlik) olarak 3 ölçü ile tanımlanır. Yani 3 boyut 3B “3D” konseptinin en temel figürü aşağıdaki şekilde görünen bir küptür:

Sekil-1

Küp 2 boyutlu 2B “2D” bir yüzün “face” bu yüze “face” dik olan üçüncü yönde belirli bir ölçüde dışa ittirilmesi “extrude” elde edilmiş 3 boyutlu 3B “3D” bir nesnedir.

En basit tanımla herhangi bir karmaşık 3 boyutlu 3B “3D” nesne basit 3 boyutlu 3B “3D” nesnelerin kombinasyonu ile elde edilmektedir.

İşte bu basit 3 boyutlu 3B “3D” nesneleri AutoCAD’de, nerdeyse tek bir tıklama ile yaratabilmek için bize yardımcı olan komutlar bulunmaktadır.

Bu basit 3 boyutlu 3B “3D” nesneler listesine dahil edilebilecek olan nesneler aşağıdaki şekilde görünmektedir:

Sekil-2

Daha önceden de söylediğim gibi, aşağıdaki şeklin sol tarafında gördüğünüz gibi karmaşık bir 3 boyutlu 3B “3D” nesne aslında bir küre, bir silindir ve bir koninin birleşiminden meydana gelmiştir.

Sekil-3

AutoCAD’in bazı 3 boyutlu 3B “3D” nesneleri tek bir komut ile hızlıca yaratmamızda bizlere yardımcı olduğu bir gerçektir. Bu da bize bu nesneleri birden fazla komut ile yapacağımız işleri tek bir komut ile halletme imkanı sağlamaktadır.

İşte bu makalemde sizlere aşağıdaki listede gördüğünüz AutoCAD’in bu temel 3 boyut 3B “3D” komutlarını anlatacağım:

  • REVOLVE komutu
  • REGION komutu
  • EXTRUDE komutu
  • SWEEP komutu
  • INTERSECTION komutu

REVOLVE Komutu

Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi yarım daire şeklindeki figürün AB ekseni çevresinde döndürülmesi sonucu bir küre elde edilecektir. Bu teknik kullanılarak bir küre yaratmak için, REVOLVE komutu kullanılmak zorundadır. Aşağıdaki şekilde soldan sağa doğru orijinal 2 boyutlu 2B “2D” figür AB ekseni çevresinde sırası ile 30, 200 ve 360 döndürülmüş ve 3 boyutlu 3B “3D” katılar elde edilmiştir. REVOLVE komutunu kullanmak için, öncelikle bir 2 boyutlu 2B “2D” yüzeye ve bir döndürme ekseni ile dönme açısına ihtiyaç duyarsınız.

Sekil-4

Aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere, U, V ve W 2 boyutlu 2B “2D” yüzeyleri AB ekseni çevresinde 360 derece döndürülerek farklı 3 boyutlu 3B “3D” katılar elde edilmiştir.

Sekil-5

REVOLVE komutu AutoCAD’de sıklıkla kullanılan 3 boyut 3B “3D” komutlarından birisidir. Ayrıca aşağıdaki şekilde gördüğünüz 3 boyutlu katıları da elde etmek için bu komutu kullanabilirsiniz:

Sekil-6

Yukarıdaki şeklin sol üst tarafında gördüğünüz kadeh sol alttaki sürekli çizginin 220 derece (şayet 360 derece döndürülseydi, tam bir kadeh elde edilecekti), simit ise sağ alttaki çemberin 270 döndürülmesi ile elde edilmiştir. Farkı görebilmek için, bu iki figür (kadeh sürekli çizgisi ve simit çemberi) üzerinde REVOLVE komutunu 360 derece uygulayabilirsiniz.

REVOLVE Komutu ile REGION Komutu Arasındaki Farklar

Sekil-7

Herhangi bir 2 boyutlu yüzey üzerinde REVOLVE komutunu uygulamadan önce REGION komutu kullanılırsa, aşağıdaki farklılıklar oluşacaktır.

Aşağıdaki şekilde 1 işaretli katı şeklin sol alt tarafında görünen karenin REGION komutu kullanılmadan AB ekseni çevresinde döndürülmesi (REVOLVE) ve 2 işaretli katı ise karenin REGION komutu kullanıldıktan sonra AB ekseni çevresinde döndürülmesi (REVOLVE) ile elde edilmiştir. Şayet dikkat ederseniz, REGION komutu kullanımı içi dolu bir katı yaratılmasına neden olmuştur.

Sekil-8

EXTRUDE Komutu

REVOLVE komutu size bir eksen çevresinde döndürmek suretiyle katı yaratma olanağı sağlarken; EXTRUDE komutu ise, bir 2 boyutlu yüzeyi bir güzergah veya hat boyunca dışa ittirerek 3 boyutlu katı elde etmede yardım etmektedir. CYLINDER komutunu kullanmadan bir silindir çizmek için, bu komutu (EXTRUDE komutu ) kullanabilirsiniz:

Sekil-9

EXTRUDE komutu size herhangi bir 2 boyutlu 2B “2D” bir güzergah veya hat boyunca çekerek (dışa ittirerek) katılar elde etmenizde yardımcı olmakta ve çekme (dışa ittirme) açısını “angle of extrusion” değiştirebilme imkanı sunmaktadır.

Aşağıdaki şeklin sol tarafında, hattı boyunca 6 derecelik açı ile çekilmiş (dışa ittirilmiş) olan çemberi görmektesiniz.

Sekil-10

SWEEP Komutu

SWEEP komutu biraz EXTRUDE komutunun güzegah “path” seçeneği ile kullanılması gibi çalışmakla birlikte; SWEEP komutu 2 boyutlu yüzün 2D face” pozisyonunu dikkate almamaktadır. 2 boyutlu yüzü 2D face” bir güzergah (hat) boyunca dışa ittirdiğiniz zaman, 2 boyutlu yüzün 2D face” tabanı güzergahın (hattın) başlangıcına dik olmak zorundadır. SWEEP komutunu kullandığınız zaman, bu diklik zotunluluğu yoktur. SWEEP komutu size aşağıdaki şekilde görünen figürler gibi değişik figürleri yaratmada yardımcı olacaktır.

Sekil-11

Şimdi de  AutoCAD’de karmaşık 3 boyutlu 3B “3D” nesneler yaratmada bizlere yardımcı olan UNION, SUBTRACT ve INTERSECT komularını inceleyelim.

Devam etmeden önce önce SUBTRACT ve INTERSECT komutlarının nasıl çalıştığını daha detaylı incelemek için, önceki makalelerimden olan AutoCAD‘de 3 Boyutta 3B “3D” En Sık Kullanılan 3 Komut makalesini inceleyebilirsiniz.

SUBTRACT komutu 3 boyutlu 3B “3D” nesneden parça çıkarmada yardımcı olmaktadır. Şayet aşağıdaki resme bakarsanız, D ile işaretli başaşağı duran U şeklindeki figürden 3 adet silindirin çıkartılarak en alttaki nihai 3 boyutlu 3B “3D” katının elde edildiğini görürsünüz.

Sekil-12

INTERSECTION komutu AutoCAD’deki  iki adet ortak hacimleri bulunan 3 boyutlu 3B “3D” katıdan ortak hacimleri çıkartmak suretiyle bir adet 3 boyutlu 3B “3D” katı elde etmemize yardımcı olmaktadır.

Aşağıdaki şekilde görünen örnekte, iki adet 2 boyutlu 2B “2D” yüzeyin dışarı ittirilmesi “extruded” ile oluşmuş katıların üzerinde INTERSECT komutunun kullanılması görülmektedir.

Sekil-13

Artık bu makalemde öğrendiğiniz temel 3 boyut 3B “3D” komutları ile aşağıdaki şekilde görünen 3 boyutlu 3B “3D” katıyı yaratabilmeniz gerekir.Sekil-14

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.