1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de 3B “3D” ile 4B “4D” Arasındaki Farklar

Yeni 4 boyut 4B “4D” teknolojisi projenin tüm etapları boyunca proje yöneticileri ve proje mühendislerinin yönetim ve risk azaltma güçlerini arttırmayı hedeflemektedir; bu teknoloji tasarım sürecinde projenin paydaşları arasında etkili iletişimi, proje iş programını sağlıklı bir şekilde takip etmeyi ve diğer proje verilerini hızlıca paylaşmayı sağlamakta ve tüm alternatifleri inceleme olanağı sunmaktadır.

sekil-01

 

90’lı yıllar boyunca 2 boyutlu 2B “2D” ve 3 boyutlu 3B “3D” CAD CAD tasarımlarının görsel sunumlarında gelişmeler anlamına gelmekteydi ve sadece grafikler ile sınırlıydı. Bu gün ise, farklı biçimdeki “format” tasarımlara aynı anda ulaşabilmekteyiz. 2 boyut 2B “2D” ve 3 boyut 3B “3D” kavramı sadece animasyonlar ve biçimlendirmelerle “format” ilgilidir.

sekil-02

Fakat 4 boyut 4B “4D” bu içinde bulunduğumuz on yılın buluşudur. Araştırmacılar tasarımlardaki işlevsellik ana problemine çözüm getirmişlerdir. İşlevsellik model tabanlı proje verilerini özellikle inşaat projelerinin nesne modellerini yönetmek ve üretmek için çok gereklidir.

4 boyut 4B “4D” teknolojisi sayesinde proje tasarımcıları çoklu görüntüler yaratabilir ve projenin tüm paydaşlarıyla mekânsal ve zamansal açıdan iletişim kurabilirler. Plancılar, tasarımcılar ve mühendisler 3 boyut 4B “4D” ortamlarını kullanarak tasarımını yaptıkları yapılar üzerindeki stresleri (gerilmeleri) görselleştirmek için, 3 boyutlu 3B “3D” proje verilerini ilişkilendirirler ve görselleştirirler. Tasarım süreci masa üstü bilgisayarda inşaat projelerini görselleştiren nesne modellerini üretme modu ve bu modelleri görüntületerek sunmak demektir. Artık tasarımcılar bir aşama daha ileri gitmiş ve Excel programındaki visual basic makrolarını (kodlarını) ve 3D Studio Max programındaki MaxScripts kodlarını tasarımlarında eş zamanlı olarak kullanabilmektedirler.

sekil-03

  4 boyut 4B “4D” teknolojisi aslında tasarımcıları gülümsetmekte ve CAD analizcilerini projede kullanılan modellerin organizasyonunun sağlanması sorunu ile karşı karşıya getirmektedir. Örneğin, tek bir tabaka “layer” üzerinde bulunması gereken geometri bilgilerinin iki veya daha fazla tabaka “layer” üzerine konması, farklı tabakalar “layer” üzerinde bulunan blok elemanlarının CAD loğu olarak tekrar gruplanması esnasında karşılaşılan sorunlar sadece bazılarıdır. 4 boyut 4B “4D” teknolojisinin asıl özelliği birçok parçadan meyana gelen bir bileşeni kendisini meydana getiren parçalara ayırarak işlem yapması ve tüm bu parçaları ayrı ayrı tabakalarda saklamasıdır. Bu teknolojinin çalışmasında hala bazı ufak sorunlar olsa da çok kısa zamanda bu sorunlar çözülecek ve 4 boyut 4B “4D” teknolojisi tüm endüstri dallarının ihtiyaç duyduğu standartlara çok kısa zamanda ulaşacak gibi görünmektedir. 4 boyutlu 4B “4D” CAD araçlarının yardımı ile bu teknoloji Java tabanlı verilerin içeri aktarılmasını içeren işlemlere de sahip olup CAD verilerini uygun şekilde gruplamakta, bileşenleri eylemler ile ilişkilendirebilmekte ve 4 boyutlu 4B “4D” modeli Java 4D uygulamalarına dışa aktarabilmektedir. Aynı zamanda 4. Boyut özelliklerini Java 4D uygulamalarından içe aktarmak ta çok kolaydır. Bu yeni 4 boyut 4B “4D” teknolojisinde yakın zamanda birçok geliştirme ve güncelleme görülecektir. 3 boyut 3B “3D” tipik olarak aktiviteleri yaratmayı ve isimlendirmeyi, aktivitelere süreler atamayı, aktiviteleri sıralamayı içeriyor olsa da 4 boyut 4B “4D” teknolojisi bunların gerisinde değildir; hatta birçok yönden öne geçmiştir. Bu teknoloji CAD bileşenleri arasındaki ilişkileri de içermekte ve aktivitelere hiyerarşik öncelikler tanımlanmasına imkân sağlamaktadır. Artık program otomatik olarak Primavera programındaki aktiviteler için isimlendirme kurallarına sahip birçok projeyi birbirine bağlayabilmektedir. Hatta tasarımcı 4 boyut ortamı içerisinde montaj sırasını bile uygulayabilecek ve 4. Boyut 4B “4D” araçları makroları kolayca kaydettiğimiz gibi montaj sırasındaki faaliyetleri etkileşimli olarak kolayca kaydedebilecektir. Yani uzun lafın kısası artık CAD ortamında 3 boyutun 3B “3D” zamanı dolmuş; artık 4 boyutun 4B “4D” zamanı başlamıştır!

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.