1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de 3 Boyutlu Nesneleri İzometrik Görünüşte Görüntüleme

Modelinizi çeşitli açılardan nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenmeden 3 boyutlu 3B “3D” çizimde başarılı olamazsınız. Bu makalemde, AutoCAD’in İzometrik görünümlerini öğrenecek ve AutoCAD nesnelerini 3 boyutlu 3B “3D” olarak taşımayı ve değiştirmeyi öğreneceksiniz. Bunu bir kapının basit bir 3 boyutlu 3B “3D” temsilini oluşturarak ve ihtiyaçlarınıza göre değiştirmek suretiyle yapacaksınız. Bu kapı tam bir 3 boyutlu 3B “3D” model olmasa da, size daha hassas 3 boyutlu 3B “3D” modeller oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz deneyimi sunacaktır.

1) Ayarları Belirleme

Başlamadan önce, bu makalede anlattıklarımı tam olarak uygulayabilmek için, ayarlarınızın benimkiyle aynı olduğundan emin olmanız gerekir.

AutoCAD’in ön tanımlı birimi olan inç birimleri ile çalışacağız. Şayet alışkın olduğunuz şekilde metrik sistemde çalışıyorsanız, komut satırına DWGUNITS yazın ve inç birimleri için 1 yazıp Enter tuşuna basın.

Komut satırına UNITS yazın ve Birimler “Units” iletişim kutusunda, Uzunluk Tipi “Length Type” olarak Mimari “Architectural” tipini seçin ve OK düğmesine tıklayın.

Çıtçıt ve Karelaj “Snap and Grid” ayarlarını belirlemek için, Durum çubuğundaki Karelaj modu “Grid mode” düğmesine sağ tıklayın ve Karelaj Ayarları “Grid Settings“ seçeneğini seçin.

Çıtçıt “Snap” ve Karelaj “Grid” araçlarının her ikisi de açık olmalı, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 6 olarak ayarlanmalıdır. İletişim kutusunu kapatmak için, OK düğmesine tıklayın.

Ayrıca, bu makalede 3B Modelleme “3D Modelling” çalışma ortamı kullanılacaktır. Şayet çalışma alanınız farklı ise, değiştirmek için, durum çubuğunun sağ tarafındaki Çalışma Alanı Değiştirme “Workspace Switching“ açılır düğmesine tıklayın ve 3B Modelleme “3D Modelling” çalışma ortamını seçin.

2) 2 boyutlu 2B “2D” Kapıyı Çizmeye Başlama

İşe 2 boyutlu kapı için 60 cm eninde ve 90 cm yüksekliğinde bir dikdörtgen çizerek başlayın. Bunu yapmak için, RECTANG komutunu kullanın ve başlangıç noktanızın ana karelaj noktalarından birinde olduğundan emin olun.

Kapının ana sınırlarını oluşturacak dikdörtgene sahip olduğunuzda, burada gösterildiği gibi kapı panelleri için dikdörtgenler oluşturmaya çalışın. Nesne çıtçıtlanma “snap” açık olduğundan, kapı panellerini temsil eden dikdörtgenlerin başlangıç ve bitiş noktalarını değerleri girerek belirtmeniz gerekmez. Alt panel kapının sol alt köşesinden 10,10 koordinatından başlar ve 40 x 40 cm ebatlarındadır. Üst panellerin alt kenarı alt panelin 10 cm üzerindedir ve 5 cm en ile 25 cm yüksekliğe ( 5 x 25 ) sahiptir.

3) Bir İzometrik Görünüşe Geçiş yapmak için Görüntü Küpünü “View Cube” Kullanma

Şimdi izometrik görünüşe geçiş yapacağız. İzometrik görünüş nedir? İzometrik görünüş bir matematiksel tekniktir; ancak basitçe, modelinize doğrudan düz (yukarı, ön, arka veya alttan vb.) değil de bir köşe bakış açısından bakarsınız.

Görüntü Küpü “View Cube”, AutoCAD‘deki 3 boyutlu 3B “3D” modellerde izometrik olarak çalışmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Aşağıdaki şekilde görünen Görüntü Küpü çizim alanının sağ üst köşesinde bulunur. Güneybatı köşesi olarak da bilinen küpün sol alt köşesine tıklayın.

Görüntü Küpünün bu bölümünü tıkladıktan sonra, 2 boyutlu 2B “2D” kapınızın 3 boyutlu 3B “3D” tel kafes görünüşünü görürsünüz. Bu tam olarak olması gereken şeydir. Şimdi kapınıza köşelerden birinden bakıyorsunuz.

4) 2 Boyutlu 2B “2D” Kapıyı 3 Boyutlu 3B “3D” Kapıya Çevirme

2 boyutlu 2B “2D” kapıyı 3 boyutlu 3B “3D” kapıya dönüştürmek için, PRESSPULL komutunu kullanacaksınız. Komut satırına PRESSPULL yazın ve Enter tuşuna basın. Veri istemi (Uyarı) bir seçim yapmanızı isteyecektir. Dış dikdörtgeni seçin ve Enter tuşuna basın. Bu, kapının kalınlığını belirlemek için bir uyarı görüntüler. Pozitif yönü ayarlamak için fare imlecini biraz yukarı doğru hareket ettirin. 4 yazın ve Enter tuşuna basın.

Orijinal dikdörtgen şimdi bir 3 boyutlu 3B “3D” dikdörtgenler prizması haline geldi.

5) Kapının Her iki Yüzünde Panelleri Yaratma

3 küçük dikdörtgen (yani paneller) kapının arka yüzündedirler. Kapının her iki tarafında da 3 küçük dikdörtgenin görünmesini istiyoruz. Bu sonraki bölüm zor olacak, bu yüzden daha dikkatli olun.

Bu 3 dikdörtgeni kopyalamamız ve Z ekseni boyunca yukarı doğru hareket ettiğinden emin olmamız gerekiyor. COPY komutunu başlatmak için CP yazın ve Enter tuşuna basın. Nesneleri Seçin: “Select objects:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, 3 iç dikdörtgeni seçin ve seçimi sonlandırmak için Enter tuşuna basın. Taban Noktasını Belirleyin: “Specify Base Point” veri istemi (uyarısı) geldiği zaman, iç dikdörtgenlerin herhangi birinin köşesine tıklayın. İkinci noktayı belirleyin: “Specify second point“ veri istemi (uyarısı) geldiğinde, imleci yukarı hareket ettirin ve 4 yazın. COPY komutunu sonlandırmak için tekrar Enter tuşuna basın.

Not: Bazen, AutoCAD inatçı olacak ve Z eksenine erişim sağlamayacaktır. Bu örnekte, aşağıdaki alternatif adımları kullanın:

  1. Daha küçük dikdörtgenlerden birini seçin, o dikdörtgenin bir kopyasını oluşturun ve bu kopyayı orijinalin tam konumuna yerleştirin.
  2. Kopya dikdörtgeni tıklayın ve komut satırına 3DMOVE yazıp Enter tuşuna basın.
  3. Şimdi 3 eksenli yeni bir imleç stili yeşil, mavi ve kırmızı ok açılacaktır. Mavi olan oku tıklayın, imlecinizi yukarı doğru sürükleyin, 5 yazın ve Enter tuşuna basın. (Şayet düzgün uygulama yapmadıysanız, araç mavi çizgiyi takip ederek, 3DMOVE komutu rotasyon (döndürme) yapmaya çalışır. Şayet böyle bir şey olursa, ESC tuşuna basıp komutu tekrar deneyin).
  4. 3 küçük dikdörtgenin her biri için bu 3 adımı uygulayın.

Bundan sonra, Görüntü Küpünde Üst “Top” yazan yere tıklayın; böylece Üst “Top” görünüşe geri dönersiniz ve Görüntü Küpünde TOP sözcüğü sağ taraf yukarı doğru olur.

6) Malzeme Ekleme

Şimdi kapımıza malzemeler “material” ekleyeceğiz. Böylece kapımız çizgi demetine değil de gerçek bir kapıya benzeyecek. Ancak bu malzemeleri görünür yapmadan önce, varsayılan olarak Tel kafes “Wireframe” olarak ayarlanan Görünürlük Modunu “Visibility Mode” değiştirmeniz gerekir. Bu kolay. Şerit’teki Giriş “Home“ sekmesinin Görünüş “View” paneline sekmesine gidin. Görsel Stiller “Visual Styles“ açılır menüsünden Gerçekçi “realistic” görsel stilini seçin. (AutoCAD‘in bazı sürümleri, şeritin Görselleştirme “Visualize” sekmesinde Görsel Stiller “Visual Styles“ paneline sahip olacaktır.)

Şayet ön tanımlı olan siyah arka planı kullanıyorsanız, kapınız artık grimsi mavi olacaktır. Şimdilik, istediğimiz bu. Şeritin Sıvama “Render” veya Görselleştirme “Visualize” sekmesindeki Malzemeler “Materials“ paneline gidin. Malzeme Tarayıcısını “Material Browser” açmak için, Malzeme Tarayıcısı “Materials Browser“ komut düğmesine tıklayın.

Malzeme Tarayıcısında ““Material Browser” kapınıza uygulamak istediğiniz herhangi bir malzemenin üzerine tıklayın ve kapınıza sürükleyip bırakın. Ben ahşap malzeme seçtim.

7) 2 Boyutlu 2B “2D” Yüzleri Şekillendirme

Ardından, içteki dikdörtgenlerde kabartmayı geri çekmeliyiz; yani onları girintilemek istiyoruz. Bunu yapmak için, ilk önce 3 küçük dikdörtgenin katının bir parçası olarak tanınmasını sağlamalıyız.

Bunu üç dikdörtgenden biri ile nasıl yapacağınızı göstereceğim ve daha sonra bu süreci diğer ikisi için de tekrarlayacağız.

Başlamak için, komut satırına IMPRINT yazıp; Enter tuşuna basın. Bu komut, 2 boyutlu 2B “2D” yüzeyleri 3 boyutlu 3B “3D” yüzeye dönüştürmenize ve 2 boyutlu 2B “2D” yüzeylerin 3 boyutlu 3B “3D” yüzeyin bir parçası haline getirmenize izin verir.

Bir 3B Katı veya Yüzey seçin: “Select a 3D Solid or Surface“ veri istemi (uyarısı) geldiğinde, 3 küçük dikdörtgenin herhangi birini tıklamamaya dikkat ederek, sadece kapıya tıklayın.

Girintilemek için bir nesne seç: “Select an object to imprint” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, farenizi sol üstteki dikdörtgenin çevresinin üzerine getirin ve tıklayın. (AutoCAD size seçim konusunda sorun yaratırsa, bakış açısını biraz değiştirmek için Yörüngeyi “Orbit” kullanın ve tekrar deneyin.)

Kaynak nesne silinsin mi? “Delete the Source Object” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, Y yazın ve Enter tuşuna basın. Sağ üstteki dikdörtgeni tıklayın ve Enter tuşuna basın ve ardından alttaki dikdörtgenler için de aynı işlemi uygulayın. Böylece üç dikdörtgenin üçü de girintilenmiş ve silinmiş olacaktır. IMPRINT komutundan çıkmak için, bir kez daha Enter tuşuna basın.

8) Kapı Panellerini Girintileme

Şimdi Görüntü Küpünün “View Cube” sağ alt (Güneydoğu) köşesine tıklayın.

Komut satırına PRESSPULL yazın ve Enter tuşuna basın. Küçük dikdörtgenlerden birinin içine tıklayın, fareyi aşağı doğru sürükleyin; 0,5 yazıp Enter tuşuna basın.

Not: İç kısımdaki dar dikdörtgenlerin tam olarak seçilmesi zor olabilir. Eğer öyleyse, Karelaj Çıtçıtlanmayı “Snap” kapatın (F9 tuşuna basın).

Bu işlemi diğer 2 küçük dikdörtgen için de tekrarlayın. Kapın şimdi yukarıdaki şekildeki gibi görünmelidir.

Görünüşü Yörünge “Orbit” veya Görüntü Küpünü “View Cube” kullanarak ters çevirin ve kapının diğer tarafındaki küçük dikdörtgenlerle aynı işlemi yapın, bu kez imlecinizi aşağıya doğru sürükleyin. PRESSPULL komutunu kullanmadan önce, dikdörtgenleri girintilemeyi unutmayın.

9) Kapıyı Döndürme

Kapı kolunun eksik olmasının haricinde kapıyla ilgili bir sorun kalmadı. Tabi ki bakış açımızdan dolayı kapımız düzgün görünmemekte. Şimdi bunu onu düzeltelim. Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere Görüntü Küpünü “View Cube” Ön “Front” görünüşe gelecek şekilde ayarlayın.

Artık tek yapmanız gereken, her şeyi seçmek için CTRL+A tuşlarına basmak ve komut satırına 3DROTATE yazıp ENTER tuşuna basmak. Ardından, aşağıdaki şekilde görünen kırmızı daireye tıklayın; daire sarıya dönüşecektir. Not: Şayet kırmızı daireyi görmüyorsanız, Görüntü Kübünden “Viewcube” bir izometrik (köşe) görünüş seçin.

Kırmızı daireye tıkladıktan sonra, nesneyi kaç derece döndürmek istediğinizi soran bir uyarı görüntülenir. Kapıyı dik konuma getirmek istediğimiz için, 90 yazın ve Enter tuşuna basın. Artık kapınız aşağıdaki şekilde göründüğü gibi görünecektir.

Yörüngeyi “Orbit” ve Görüntü Küpünü “View Cube” kullanarak çizimin görünüşleri ile istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz.

Not: Kapı kolunu yapmak başlı başına ayrı bir öğreticinin konusudur.

Bu makalem, bir AutoCAD dosyasının 3 boyutta 3B “3D” gezinilmesi ve izometrik görünüşte bir şeyler yaratma ile ilgiliydi. Umarım bu öğreticiden keyif almışsınızdır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.