1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de 3 Boyutlu 3B “3D” Piston Yaratma

Yıllar önce ilk CAD öğrenmeye başladığım zamanlarda, öğrenme sürecimle ilgili büyük bir sorun yaşadım. Herhangi bir alıştırma malzemesi bulamadım. (Tabi ki, o yıllarda internet kullanımı bu kadar yaygın değildi) İnşaat Mühendisleri Odasına sordum; kendimden büyük tecrübeli mühendislere sordum; ama maalesef faydalı bir şey bulamadım. Bu yüzden tecrübeli mühendislik yıllarımı (meslekte 20. yılım) sürdüğüm bu yıllarda genç mühendislerin öğrenme süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olmak ve isteklilere yardım eli uzatmak için, bu web sitesini (www.autocadbeyni.com) kurmaya karar verdim. Şayet siz de AutoCAD öğrenmeye meraklı ve benim öğrencilik yıllarımdaki gibi daha fazla alıştırma istiyorsanız, ihtiyaç duyacağınız alıştırma malzemelerini sitede  (www.autocadbeyni.com) bulabilirsiniz.

Bu makalemde sizlere AutoCAD ‘de 3 boyutlu 3B “3D” bir piston nasıl oluşturulacağını anlatacağım. Bunu yapmak için 2 boyutlu 2B “2D” çizim ve açıklamalar ile 3 boyutlu 3B “3D” özellikleri kullanacaksınız. LINE, CIRCLE, TRIM, gibi temel 2 boyut 2B “2D” çizim komutlarına biraz aşina olduğunuzu varsayıyorum. Anlattığım işlemleri uyguladığınızda, yukarıdaki şekildeki modele benzer bir model elde etmiş olmalısınız.

İşte 2D çizimler:

Izgara “Grid” modunu (F9) ve Çıtçılanma “Snap” modunu (F7) kullanmanın çizim görevleri esnasında size yardımcı olabileceğini unutmayın. Ben bu alıştırma için AutoCAD’in 2018 sürümünü kullanıyorum; ancak diğer CAD yazılımlarının yanı sıra önceki AutoCAD  sürümlerini de kullanabilirsiniz. Yine de, komutlarınız ve kısa yollarınız diğer sürümlerle farklılık gösterebilir. Bu alıştırmada kullanılan boyutlar başlangıçta metrik değerdedir, ancak her şey orantılı olduğu için bunun yerine emperyal birimlerle aynı değerleri kullanabilirsiniz. Bu kesin nedenden ötürü ölçümleri birimsiz tutmaya karar verdim.

  1. AutoCAD ‘de yeni bir çizim başlatın.
  2. Çapı 60 birim olan bir çember çizin ve çemberin merkezini orijin (0,0) noktasına yerleştirin.
  3. Orijinden başlayıp 23 birim uzunluğunda bir yatay çizgi çizin. Bu çizgi bir sonraki adım için bir referans uzunluğu olarak kullanılacaktır.

4. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, RECTANG komutunu kullanarak bir dikdörtgen çizin ve dikdörtgeni çizmiş olduğunuz çemberin sağ tarafına yerleştirmek için, çizginin son noktasını kılavuz olarak kullanın. Dikdörtgenin boyutları önemli değildir; ancak bir kesici olarak kullanacağımız için, çemberin çevresini aşması gerekir. Ardından MIRROR komutunu kullanarak ve referans çizgisinin başlangıç noktasını (veya çemberin orta noktasını) kullanarak dikdörtgeni aynalayın. Dikdörtgeni oluşturmak için kullandığınız referans çizgisini silmeyi unutmayın.

5. Şimdi, çapı 52 birim olan konsantrik daha küçük bir çember çizin. Ayrıca, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, eş çemberlerin merkezinin sağ tarafında 19 birim uzunluğunda dikey bir çizgi çizin ve bu çizgiyi aynalayın. Dikdörtgenlerde olduğu gibi çizgilerin de dairenin çevresini aşması gerekmektedir.

6. Şimdi TRIM komutunu kullanın ve iç çemberi budamak için, dikey çizgileri budama sınırları olarak kullanın. 2 dikey çizgiyi, üst ve alt yaylarda son bulacak şekilde yeniden boyutlandırın. Daha sonra ortada aşağıdaki şekilde görünen mavi renkli şekli yapmak için, JOIN komutunu kullanın.

7. Ekranın sağ alt tarafındaki dişli çarkı simgesininı (Çalışma Alanı “Workspace“ Değiştirme) simgesini tıklayın ve Çizim ve Açıklama “Drafting and Annotation”çalışma ortamı “workspace” yerine 3 D Temel “3D Basics” çalışma ortamını “workspace” seçin. Ayrıca, modelinize plan görünümünden bakmadığınız için bir 3 boyut 3B “3D” bakış açısı “viewpoint” seçin.

8. Şimdi 3 boyutlu 3B “3D” bir model yaratmak, nesneleri dışa ittirmek için, EXTRUDE komutunu kullanın. Aşağıda şekilde gösterildiği üzere, Z ekseni boyunca dışa ittirme “extrude” ölçüleri dikdörtgenler için 40 birim, merkezi şekil için 44 birim ve daire için 100 birimdir. Bu resim, X-ışını “X-ray“ görsel stilini “visual style” kullanmaktadır.

9. Şimdi SUBTRACT komutu başlatın ve tüm şekilleri ana silindirden çıkartın. Önce ana silindiri seçmeniz; Enter tuşuna basmanız ve ardından çıkarmak istediğiniz nesneleri seçmeniz gerektiğini unutmayın. Özellikle orta şekli çıkartmak için bakış açınızı veya görsel stilinizi değiştirmeniz gerekebilir. Şimdi aşağıdaki şekilde görünen model gibi bir bir modele sahip olmalısınız:

10. Şimdi 2B Çizim ve Açıklama “2D Drawing and Annotation“ çalışma ortamına “workspace” geri dönmeli ve gerekirse GB İzometrik “SE İsometric” gibi modeli üstten gören bir 3B “3D” görünüşe dönmeliyiz. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, (RECTANG komutunu kullanarak) x ekseni üzerindeki kenarlarından biri çapı 52 birim olan dikdörtgenle eş merkezli ve eni 7.5 birim olan bir daire çizin. Dikdörtgenin uzunluğu (60 birim olan ) silindir çapını aşmalıdır.

11. Ana gövdeyi üzerine sağ tıklayıp açılan kısa yol menüsünden Gizle veya İzole et “Hide or Isolate “ seçeneği altında  Gizle “Hide“ seçeneğini seçerek gizleyebilirsiniz (izole edebilirsiniz). Ardından, Z-yönünde iki daire, 44 birim ve 100 birim yukarıda iki çember daha oluşturmak için, COPY komutunu kullanın. Bundan sonra, ilk dçemberi silin. 3B Temel “3D Basic çalışma ortamına geri dönün.

12. İki çember üzerinde EXTRUDE komutunu kullanın; alt daire 42 birim yukarıya ve üstteki daire 10 birim  aşağıya doğru dışa çekilmelidir “extrude”.  Daha sonra başka bir silindir yapmak için dikdörtgen üzerinde REVOLVE komutunu kullanın. X eksenini dönme “revolution“ ekseni olarak belirleyin ve varsayılan 360 ° dönme açısını kullanın.

13. Şimdi sağ tıklayın açılan kısa yol menüsünden ve Nesnenin izolasyonunu bitir “End object Isolation “ seçeneği altında Göster “Show” seçeneğini seçin. MOVE komutunu kullanarak, ince silindiri aşağıdaki şekildeki gibi Z yönünde 20 birim yukarı doğru, her iki taraftan pistonun ana gövdesine uzanacak şekilde taşıyın.

14. Şimdi, ana gövdededen 3 silindirini çıkartın. Daha kolay erişim için Alt “Bottom” görünüşü kullanabilirsiniz.

15. 2B Çizim ve Açıklamalar 2D Drawing & Annotations “ çalışma ortamında, 20 birim çapında bir eş merkezli çember çizin. Ana gövdeden daha yüksek bir silindir oluşturmak için EXTRUDE komutunu kullanın. Sonra bu silindiri ana gövdeden çıkartın.

16. Şimdi CHAMFEREDGE komutunu kullanarak silindirin üst yüzünün dış kenarını seçin; Enter tuşuna basın ve kenarından bir mesafe vermek için d yazın. Mesafe olarak 1 birim yazın ve Enter tuşuna basın. İki kenardan aynı mesafede olması için mesafeyi iki kez girmeniz gerekir.

FILLETEDGE komutunu çalıştırın ve ardından silindirin üst yüzünün iç kenarını seçin, Enter tuşuna basın ve komuta bir yarıçap vermek için r yazın. Yarı çap “Radius “ olarak 1 birim girin ve Enter tuşuna basın.

18. Sonraki görev, yan yüzleri doldurmaktır. Önceki adımdaki komut ile aynı komutu (FILLETEDGE komutunu) kullanacağız.

19. Şimdi pistonun dış duvarında piston halkalarını yaratacağız. TORUS komutunu kullanın. Halkanın “Torus” merkezini orijin noktasına (0,0) ayarlayın ve daha sonra çap “diameter” olarak 60 birim ve kalınlık “thickness“ olarak 3 birim kullanın. (COPY komutunu kullanarak) halkanın “torus” üç kopyasını z yönünde 76, 83 ve 90 birim değerleri ile le oluşturun.

20. İlk halkayı “torus” silmeniz gerekir. Unutmayın ki bu adım için ana gövdeyi izole edebilirsiniz “isolate”(gizleyebilirsiniz “hide”).

21. Son olarak ana gövdeden halkaları “torus” çıkartın. Artık bu makalenin başındaki şekildekine benzeyen bir 3 boyutlu 3B “3D” modeliniz olmalıdır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.