1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’de 3 Boyutlu 3B “3D” Özel Malzemeler Yaratma

AutoCAD‘in geniş bir malzeme kütüphanesi vardır; ancak kendi özel materyalinizi oluşturabilir veya diğer çizimlerden materyalleri içe aktarabilirsiniz. Şayet belirli özelliklere sahip özel bir malzeme gereksiniminiz varsa, o zaman özel bir malzeme de oluşturabilirsiniz.

Bu makalemde sizlere, birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip üç farklı malzeme türünün oluşturulmasını anlatacağım. Ahşap bir malzeme ile başlayalım.

1.      Ahşap Tip Malzeme

Bu malzemeyi oluşturmak için, aşağıdaki şekilde gösterilen doku görüntüsünü kullanacağım. Tabi ki, şayet isterseniz, kendi dokunuzu “texture” da kullanabilirsiniz.

Komut satırında RMAT yazın ve Malzeme Araştırıcısı “Materials Browser” paletini açmak için Enter tuşuna basın. Doküman Malzemeleri “Document Materials“ panelinden Genel “Global“ malzemeyi seçin ve Ahşap olarak adlandırın. Malzeme Düzenleyicisi “Materials Editor” paletini açmak için bu yeni oluşturduğunuz Ahşap malzemeye çift tıklayın.

Jenerik “Generic” sekmesinden, İmaj “Image” panelinin sağ tarafındaki aşağı açılır ok simgesine tıklayın ve Wood texture’ı seçin. Doku Düzenleyici paletini açmak için Malzeme Düzenleyicisi “Materials Editor” paletinin İmaj “Image”  paneline tekrar çift tıklayın. Ölçek “Scale” panelini bulun ve bu dokunun ölçeğini hem En “Width” hem de Yükseklik “Height” alanlarında 12 inç olacak şekilde ayarlayın. Tekrarla “Repeat” panelinin Yatay “Horizontal“ ve Dikey alanlarında Döşe “Tile“ seçeneğini seçin.

Malzeme Araştırıcısı “Materials Browser” dışındaki tüm açık paletleri kapatın ve malzemeyi test etmek için çizim alanında 3 boyutlu 3B 3D” bir geometri yaratın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere ben, eni, boyu ve yüksekliği 8 birim olan basit bir küp yarattım. Bu malzemenin etkisini görmek için Görsel Stili “Visual Style“ Gerçekçi “Realistic “ olarak değiştirin. Şimdi malzemeyi Malzeme Araştırıcısı “Materials Browser” paletinden çizim alanındaki nesneni üzerine sürükleyip bırakın. Ahşap malzemeyi uyguladıktan sonra nesneniz aşağıdaki şekilde gösterilen görüntüye benzeyecektir.

2.      Şeffaf Cam Malzeme

Bir sonraki örnekte, genelde pencere bölmelerinde ve cam duvarlarda görülen basit bir saydam cam türü malzeme oluşturacağız. Bu malzemeyi oluşturmak için, Malzeme Araştırıcısı “Materials Browser” paletinin Doküman Malzemeleri panelinden Genel Global “ isimli malzemeyi sağ tıklayıp; açılan kısa yol menüsünden Kopyasını oluştur “Duplicate” seçeneğini seçerek Genel Global “ isimli malzemenin başka bir kopyasını oluşturun ve Cam olarak adlandırın.

Malzeme Düzenleyicisi “Materials Editor”  paletini açmak için Cam malzemesine çift tıklayın ve Jenerik “Generic”  panelinden Renk “Color” alanın sağ tarafındaki aşağı ok şeklindeki simgeye tıklayın ve Renk “Color” seçeneğini seçin, Daha sonra aynı simgeye tekrar tıklayarak Renk Seç “Select Color” iletişim kutusunun açılmasını sağlayın. Renk Seç “Select Color” iletişim kutusunda, Endeks Renkler “Index Color” sekmesine gidin ve 170 numaralı rengi seçin (şayet renk kartelasında 170 numaralı rengi bulamadıysanız, iletişim kutusunun sol alt tarafındaki Renk: “Color” kutucuğuna 170 yazabilirsiniz). Ayrıca Jenerik “Generic” panelinden Parlaklık “Glossiness“ değerini 100 olarak değiştirin.

Seçenekleri etkin kılmak için Malzeme Düzenleyicisi “Materials Editor” paletindeki Şeffaflık “Transparency“ işaretleme kutusunu işaretleyin. Şeffaflık “Transparency“ değerini 40 olarak, Saydamlık “Translucency “değerini 70 olarak değiştirin. Ayrıca şeffaflık ve saydamlık açısından az farklı değerleri de deneyebilirsiniz. Ayrıca, Kırılma “Refraction”  açılır menüsünden Cam “Glass” seçeneğini seçin.

Seçeneklerini etkinleştirmek için Renk Tonu “Tint “ onay kutusunu tıklayın. Renk tonu “Tint“ için 252 kodlu dizin rengini seçin ve Malzeme Düzenleyicisi “Materials Editor” paletini kapatın. Şimdi bu malzemeyi çiziminizde yaratacağınız 3 boyutlu 3B “3D” bir katının “solid” üzerine sürükleyip bırakın. Malzemeyi uyguladıktan sonra nihai nesne, aşağıdaki şekilde görünen görüntüye benzeyecektir.

3.      Malzeme Adresleme ile Gerçekçi Ağaç Malzeme

AutoCAD’de, Malzeme Adresleme “Material Mapping” özelliğini kullanarak bir ağaç, insan veya araç gibi gerçek hayattaki bir nesneye benzeyen bir malzeme de oluşturabilirsiniz. Malzeme Adresleme “Material Mapping” özelliğini kullanmak için, beyaz arka planı olan bir imaj ve o imajın alfa veya donukluk “opacity“ haritasına sahip bir görüntüsünü kullanmanız gerekir. Alfa görünüşte, siyah kısım orijinal imajın şeffaf, beyaz kısmını, beyaz kısım ise, renkli veya donuk bölümlerini temsil eder. Örneğimiz için, ben aşağıdaki şekilde görünen imajı ve bu imajın alfa haritasını kullanıyorum.

Malzeme Araştırıcısı “Materials Browser” paletinin Doküman Malzemeleri “Document Materials” panelinden Genel Global “ isimli malzemeyi sağ tıklayıp; açılan kısa yol menüsünden Kopyasını oluştur “Duplicate” seçeneğini seçerek Genel Global “ isimli malzemenin başka bir kopyasını oluşturun ve Ağaç olarak adlandırın.

Şimdi Malzeme Araştırıcısı “Materials Browser” paletinin Doküman Malzemeleri “Document Materials” panelinden Ağaç malzeme üzerine çift tıklayın ve açılan Malzeme Düzenleyicisi “Materials Editor” panelinin Jenerik “Generic“ sekmesini genişletin.

İmaj “Image”  kutusunu tıklayın ve beyaz arka plana sahip ağaç resmi seçin. Malzeme Düzenleyicisi “Materials Editor” paletinde görüntüye çift tıklayın ve açılan Doku Düzenleyicisi “Texture Editor” paletinde Ölçek “Scale” panelini genişletin. Ölçeği “Scale” 10 birim genişlik ve 10 birim yükseklikte ayarlayın ve Tekrarla “Repeat“ panelinin Yatay “Horizontal“ ve Dikey “Horizontal ertical” alanlarında Yok “None” seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, Malzeme Düzenleyicisi “Materials Editor” paletinin Kesme “Cutouts“ işaretleme kutusunu işaretleyin ve İmaj “Image” kutusuna tıklayarak ağacın alfa (opak) görünümünü seçin. Ayrıca burada, örnek ebatını Ölçek “Scale” alanından En “Width” ve Yükseklik “Height” alanlarını da 10 birim olarak değiştirin. Tekrarlama “Repeat“ panelinin Yatay “Horizontal” ve Dikey “Vertical” alanlarında Yok seçeneğini seçin.

Malzeme Araştırıcısı “Materials Browser” dışındaki tüm açık paletleri kapatın ve 10 birim uzunluğunda ve (3DFACE komutunu kullanarak) 10 birim genişliğinde bir dikdörtgen yüzey “surface yaratın. Ağaç malzemeyi bu yüzeyde sürükleyip bırakın ve henüz seçmediyseniz; Görsel Stili “Visual Style” Gerçekçi “Realistic” olarak değiştirin.

Malzemeyi uyguladıktan sonra, ağaç aşağıdaki şekilde görünen görüntüye benzeyecektir. Şayet sıvama “render” uygularsanız, , ağacın gölgesi de görüntünün görünen kısmının şeklini alacak ve görünüş daha gerçekçi olacaktır.

Sonuç

Bu üç malzemenin yanı sıra, ışık kaynağı olarak kullanılabilen bir aydınlatıcı malzeme gibi çok farklı özelliklere sahip başka türde malzemeler de üretebilirsiniz. Malzemelerin yapımına ek olarak bunları başka çizimlere de dışa aktarabilirsiniz. Malzemeyi dışa aktarmak için, malzemenin uygulandığı herhangi bir nesneyi çizime kopyalayın böylece malzeme de kopyalanacaktır. Bu malzemeleri çizimi içeren aynı klasöre koyarak bu malzemeleri oluşturmak için kullanılan imajları da aktardığınızdan emin olun.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.