1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AUTOCAD TEST –3

 Test

  1. Bir üç boyutlu 3B “3D” çizimden kaç tane görüntü üretebilirsiniz?

a)      Bir (1)

b)      Üç (3)

c)      Doksan dokuza (99) kadar

d)     İhtiyaç sayısı kadar

  1. 3 boyutlu 3B “3D” çizim yapmak yerine 2 boyutlu 2B “2D” çizim yapmanın bir avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

a)      2 boyutta 2B “2D” daha detaylı çalışılabilir.

b)      Öğrenilmesi daha kolaydır.

c)      2 boyutlu 2B “2D” çizimlerin baskısı alınabilir.

d)     2 boyutlu 2B “2D” çizimler daha doğru ve kesindirler.

  1. 2 boyutlu 2B “2D” çizim yapmak yerine 3 boyutlu 3B “3D” çizim yapmanın avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Gerçekçi sıvamalar “renderings” yaratabilirsiniz.

b)      Bir çok çizimi ayarlamaktansa tek bir modeli ayarlamak daha kolaydır.

c)      Kolayca proto tipler yaratabilirsiniz.

d)     Yukarıdakilerin hepsi.

  1. 2 2B “2D” boyutta kullanmadığınız hangi ekseni 3 3B “3D” boyutta kullanırsınız?

a)      X

b)      Y

c)      Z

d)     Yukarıdakilerin hiç biri.

  1. İzometrik çizim İzometrik çizim 3 boyutlu 3B “3D” çizim için doğru mudur?

a)      Hiçbir zaman doğru değildir.

b)      Sadece AutoCAD 2014’de doğrudur.

c)      Her zaman doğrudur.

d)     Sadece ‘F4’ tuşuna bastıktan sonra doğrudur.

  1. İzo düzlemlere “İsoplanes” geçiş yapmak için hangi tuşa basmanız gerekir?
  2. ‘F3’
  3. ‘F4’
  4. ‘F5’
  5. ‘F6’

7. İzometrik çizimde çember çizmek için hangi komutu kullanırsınız?

a)      ELLIPSE komutunu

b)      CIRCLE komutunu

c)      ARC komutunu

d)     Yukarıdakilerin hiç biri

8. İzometrik modda karelaj “grid” normal çizim modundaki gibi mi görünür?

a)      Evet

b)      Hayır

c)      Sadece ‘F5’ tuşuna bastığınız zaman.

d)     İzometrik modda karelaj “grid” yoktur.

9. Yeni bir çizimde, hangi yön Z ekseninin yönünü gösterir?

a)      Yukarı

b)      Aşağı

c)      Size doğru

d)     Sizden ekrana doğru

10. ‘0,0,0’ koordinatından ‘4,3,2’ koordinatına çizilen çizginin uzunluğu kaç birimdir?

a)      2 birim

b)      3 birim

c)      4 birim

d)     5 birimden daha fazla

11. Nesneleri Z ekseni çevresinde döndürebilir misiniz?

a)      Evet

b)      Hayır

c)      Bu işlemi sadece AutoCAD’in eski sürümlerinde yapabilirsiniz.

d)     Sadece bir ev çiziyorsanız döndürebilirsiniz.

12. Şayet çizgi 3 boyutta çizilmişse, bu çizgiyi nasıl kontrol edebilirsiniz?

a)      Kontrol edemezsiniz.

b)      Çizgiyi ölçülendirerek kontrol edebilirsiniz.

c)      2F5’ tuşuna basarak kontrol edebilirsiniz.

d)     PROPERTIES komutu ile kontrol edebilirsiniz.

13. Döşenmiş Görüntü Bakışları “Tiled Viewports” …… kullanılırlar?

a)      Model alanda

b)      Kağıt alanda (veya yerleşimde)

c)      Hem model alanda hem de kağıt alanda

d)     Ne model alanda ne de kağıt alanda

14. Bir çizimde kaç tane döşenmiş Görüntü Bakışı “tiled Viewport” vardır?

a)      Bir (1)

b)      İki (2)

c)      Üç (3)

d)     Dört (4)

15. Görüntüyü değiştirdiğiniz zaman, KKS/DKS simgesinin yönünü de değiştirmeniz gerekir mi?

a)      Hiçbir zaman gerekmez.

b)      Her zaman gerekir.

c)      Hayır gerekmez, çünkü hangi yönün yukarı olduğunu bilmeye gerek yoktur.

d)     Hayır gerekmez, çünkü simgenin yönü değiştirilemez.

16. Çoklu Görüntü Bakışlarını “Viewports” kullanırken, aşağıdakilerden hangisini yaparak diğer bir Görüntü Bakışı’na “Viewport” geçiş yaparsınız?

a)      ‘F1’ tuşuna basarak.

b)      ZOOM komutunu kullanarak.

c)      Ctrl + Z tuşlarına basarak.

d)     Geçmek istediğiniz Görüntü Bakışı’nın içerisine tıklayarak.

17. Şayet bir nesneyi Z ekseninde yukarı doğru 2 birim kopyalarsanız, plan görüntüden bu kopyalanmış nesneyi görebilirmisiniz?

a)      Evet, kopyalanan nesne orijinal nesneden farklı görünür.

b)      Evet, şayet yeteri kadar görüntü yaklaşma “zoom in” yaparsanız, görebilirsiniz.

c)      Hayır, çünkü kopyalanan nesne direkt olarak orijinal nesnenin üzerinde olacaktır.

d)     Evet, şayet kopyalanan nesne bir çemberse görebilirsiniz.

18. Güney batı GB “SW” izometrik görünümüne geçiş yaptığınızda aşağıdakilerden hangisi olur?

a)      Taban nesneleri gizlenir.

b)      En fazla sayıda 3 boyutlu nesneyi görürsünüz.

c)      Her şey baş aşağı döner.

d)     Tüm çizim komutları kullanılamaz hale gelir.

19. 3 boyutta 3B “3D” çalışıken niçin çok sayıda tabaka “layer” kullanmanız gerekir?

a)      Çünkü tabakalar “layers” daha renklidirler.

b)      Çünkü daha fazla tabaka “layer” çizimi daha büyük yapar.

c)      Çünkü bu iş iyi bir tecrübedir.

d)     Çünkü şayet çok sayıda tabakamız “layer” olmazsa, çizmimize büyük bir karmaşa hakim olur.

20. Tel kafesler “Wireframes” 3 boyutlu 3B “3D” bir çizimin en karmaşık formudur?

a)      Evet

b)      Hayır

c)      Olabilir

d)     Şayet, köprü çizimi yapıyorsanız, Evet

21. Çizgi kalınlıklarını vermek doğru bir 3 boyut 3B “3D” çizim yöntemimidir?

a)      Evet

b)      Evet, fakat sadece AutoCAD LT’de.

c)      Evet, şayet, bir çok tabaka “layer” kullanıyorsanız.

d)     Hayır, o yöntem bir sunum yöntemidir.

22. Çizgi kalınlığı sürekli çizginin “polyline” eni ile aynı şeymidir?

a)      Bir çok durumda Evet

b)      Evet, fakat sadece 3 boyut 3B “3D” için.

c)      Hayır, birbiriyle alakası yoktur.

d)     Sadece AutoCAD LT’de Evet.

23. Çizgi kalınlığını belirlemek için kaç tane komuta ihtiyaç vardır?

a)      İki (2)

b)      Üç (3)

c)      Beş (5)

d)     Sadece nesnenin özelliklerini değiştirmeniz yeterlidir.

24. Tel Kafesler “Wireframes” izometrik çizim gibidirler?

a)      Evet

b)      Hayır

c)      Olabilir

d)     Sadece çizimi Güney Batı GB “SW” izometrik görünümden görüntülediğiniz zaman.

25. Bir bölgeden “region” hangi şekli yaratabilirsiniz?

a)      Yay “Arc”

b)      Çizgi “Line”

c)      Dikdörtgen “Rectangle”

d)     Yazı “Text”

26. Bir bölge “region” yaratmak için, çalıştırılan komut hata verirse, aşağıdakilerden hangisi olmuş olabilir:?

a)      Birden fazla nesne seçmiş olabilirsiniz.

b)      Nesne kapalı bir şekil değildir.

c)      Şekilde boşluk vardır.

d)     Komutu bir Sürekli Çizgi “Polyline” üzerinde denemişsinizdir.

27. EXTRUDE komutu aşağıdakilerden hangisini yaratır?

a)      Katı “Solid”

b)      Tel kafes “Wireframe” model

c)      Bölge “Region”

d)     Kalınlıklı Çizgi “Line”

28. Bir 3B Yüz “3D Face”…?

a)      Herhangi bir şekil temel alınarak oluşturulabilir.

b)      Herhangi bir dört yüzlü şekil temel alınarak oluşturulabilir.

c)      Sadece dikdörtgenler “rectangles” temel alınarak oluşturulabilir.

d)     Sadece çizgiler “lines” temel alınarak oluşturulabilir.

29. Aşağıdaki hangi komut size bir katı nesne “solid object” verecektir?

a)      REVSURF

b)      REVOLUTION

c)      REVOLVER

d)     REVOLVE

30. SURFTAB1 ve SURFTAB2 sistem değişkenleri hangi komut için kullanılırlar?

a)      REVSURF

b)      REVOLUTION

c)      REVOLVER

d)      REVOLVE

31. REVOLVE komutunu aşağıdakilerin hangisi üzerinde kullanabilirsiniz?

a)      Dikdörtgenlerin “Rectangles”

b)      Bölgelerin “Regions”

c)      a şıkkı da değil b şıkkı da değil

d)     Hem a hem de b şıkkı

32. 3 boyutlu 3B “3D” uzayda bir nesneyi döndürmek için, hangi komutu kullanırsınız?

a)      ROTATE

b)      3DROTATE

c)      ROTATE3D

d)     Hem a şıkkı hem de b şıkkı

33. Çizimi sıvama “render” yapmadan nesnelerin üzerindeki malzemeleri görebilir misiniz?

a)      Evet

b)      Hayır

c)      Evet, ama sadece 3B “3D” çalışma ortamında

d)     Evet, şayet HIDE komutunu kullanırsanız.

34. Malzeme Kütüphanesi “Materials Library” size nesnelerinize malzemeler ekleme olanağı sunar mı?

a)      Evet

b)      Bazen

c)      Hayır, kütüphane sadece malzemeleri sadece çizime içe aktarmak “import” içindir.

d)     Sadece katı nesnelere malzeme eklenebilir.

35. Belirli bir tabakadaki “layer” tüm nesnelere malzeme uygulamak için bir seçenek var mıdır?

a)      Evet, ama sadece 3 boyutlu 3B “3D” duvarlara

b)      Evet, ama şayet malzeme ahşap ise.

c)      Hayır, hiçbir zaman böyle bir seçeneğiniz yoktur.

d)     Evet, her zaman böyle bir seçeneğiniz vardır.

36. Sıvanmış “Rendered” malzemeleri görmek için, Sıvama “Render” iletişim kutusunda hangi seçeneği veya seçenekleri kullanmak zorundasınız?

a)      Gerçek Fotoğraf “Photo Real”

b)      Işın izi Fotoğraf “Photo Raytrace”

c)      Evet, ama sadece 3B “3D” çalışma ortamında

d)     Evet, şayet HIDE komutunu kullanırsanız.

37. Hangi komut bir Boolen İşlemi “ Boolean Operation” değildir?

a)      UNION

b)      SUBTRACT

c)      JOIN

d)     INTERSECT

38. UNION komutunu kullandıktan sonra, sonuç nesnesi aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir?

a)      O anki (geçerli olan) tabaka “layer” dadır.

b)      Seçilen ilk nesnenin özelliklerindedir.

c)      Seçilen son nesnenin özelliklerindedir.

d)     Yeni bir tabaka “layer” dadır.

39. SUBTRACT komutunu kullandığınız zaman, ilk önce hangi nesneyi seçersiniz?

a)      Kendisinden çıkartılacak nesneyi.

b)      Çıkartılacak nesneyi.

c)      Hepsini bir seferde seçmelisiniz.

d)     En büyük olan nesneyi.

40. Şayet 2 nesneyi kesiştirirseniz, geriye ne kalacaktır?

a)      Hiçbir şey

b)      Her iki nesnenin ortak hacmi

c)      2 nesnenin iç içe geçişmesinden oluşan hacim

d)     2 nesnenin birleşiminden oluşan hacim

41. BOX komutu ile 6 eş yüze sahip bir nesne yaratılır mı?

a)      Evet, her zaman yaratılır.

b)      Hayır, hiçbir zaman yaratılamaz.

c)      Şayet komutu büyük harflerle yazarsanız, yaratılır.

d)     Şayet komut esnasında yüzler eş olsun seçeneğini seçerseniz, yaratılır.

42. Kürenin “Sphere” ebatını nasıl tanımlarsınız?

a)      Yarıçap “Radius” ile.

b)      Çap “Diameter” ile

c)      Küreyi “Sphere” sündürerek.

d)     Yarıçap “Radius” veya Çap “Diameter” seçeneklerinden birini kullanarak.

43. Simiti “Torus” en iyi hangi şekil tanımlar?

a)      Helezon “Helix”

b)      Burgu “Spiral”

c)      Lokma “Donut”

d)     Boş bir delik

44.Takozun “Wedge” kaç yüzü vardır?

a)      Dört (4)

b)      Beş (5)

c)      Altı (6)

d)     Takozu “Wedge” nasıl çizdiğinize göre değişir.

45. Yeni bir çizime başladığınız zaman, ön tanımlı koordinat sistemi hangisidir?

a)      KKS “UCS”

b)      XYZ

c)      DKS “WCS”

d)     Hiçbiri

46. Hangisi UCS komutu için geçerli bir seçenek değildir?

a)      Sonraki “Next”

b)      3 Nokta “3 Point”

c)      Rastgele “Random”

d)     Kaydet “Save”

47. AutoCAD’in eski sürümlerinde, kırık kalem sembolü hangi anlama gelmekteydi?

a)      Çizimi kaydedemezsiniz.

b)      Çizimi bastırmanız “print” gerekmektedir.

c)      O anki (geçerli) düzlemde çizemezsiniz.

d)     Ekranınızın ayarlanması gerekmektedir.

48. Malzemeleri “Materials” otomatik olarak değil de elle “manuel” adreslemenin “mapping” ana avantajı nedir?

a)      Kuzey “North” yönünü görebilirsiniz.

b)      Malzemeleriniz daha doğal görülür.

c)      Malzemenin rengini değiştirebilirsiniz.

d)     Herhangi bir avantajı yoktur.

49. Hangisi adresleme İzdüşümü “mapping Projection” için geçerli bir seçenek değildir?

a)      Silindirik “Cylindrical”

b)      Küresel “Spherical”

c)      Tekrar ebatlandır “Resize”

d)     Katı “Solid”

50. Resim “Bitmap” ebatını ayarlamaksızın malzemenin görünümünü yeniden ebatlandırabilir misiniz?

a)      Evet

b)      Hayır

c)      Evet, ama sadece silindirik nesneler üzerinde.

d)     Evet, ama sadece düz nesneler üzerinde.

51. Ön tanımlı olarak, malzemenin yansıtılacağı yön hangisidir?

a)      Arkadan öne doğru

b)      Önden arkaya doğru

c)      Üstten alta doğru

d)     Alttan üste doğru

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.