1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AUTOCAD TEST –2

Test

1. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir birim tipi değildir?

a)      Mimari “Arhitectural”

b)      Ondalık “Decimal”

c)      Açık “Open”

d)     Metrik “Metric”

2. Bir AutoCAD çizimine başlarken hangisini düşünmeniz gerekmez?

a)      Çizip çizemeyeceğinizi

b)      Yeterli kağıdınız olup olmadığını

c)      Tüm ölçülere ihtiyacınız olup olmadığını

d)     AutoCAD programının bilgisayarınızda kurulu olup olmadığını

3. En çok ihtiyaç duyacağınız tabaka “layer” aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Nesneler için olan tabaka “layer”

b)      Yazılar için olan tabaka “layer”

c)      Ölçüler için olan tabaka “layer”

d)     Yukarıdaki tabakaların “layers” tümü

4. Şablon “Template” çizimine aşağıdakilerden hangisi veya hangileri tanımlanabilir?

a)      Tabakalar “Layers”

b)      Yazı stilleri “Text styles”

c)      Ölçü stilleri “Dimension styles”

d)     Yukarıdakilerin hepsi

5. ZOOM komutunu  herhangi bir komut içindeyken çağımak için, komut satırınaaşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır:?

a)      ‘Z

b)      >Z

c)      :Z

d)     “Z

6. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir ZOOM komutunu  seçeneği değildir?

a)      Zoom Extents

b)      Zoom Previous

c)      Zoom Next

d)     Zoom Window

7. Görüntü kaydırma “Pan” size…?

a)      Çizimi küçültme

b)      Tek seferde tüm çizimi görme

c)      Çizim içerisinde küçük bir alama yakınlaşma

d)     Çizim içerisinde aynı ölçekte gezinme

Olanağı sağlar.

8. Görüntü “Zoom” araçlarını niçin kullanırsınız?

a)      Daha hassas çizmek için

b)      Daha hızlı çizmek için

c)      Daha kolay çizim yapmak için

d)     Yukarıdakilerin hepsi

9. Yazı Stilleri “Text Styles” iletişi kutusunu görüntületmek için, hangisini yazabilirsiniz?

a)      Text

b)      Textstyles

c)      TS

d)     ST

10. Gerçek tip “True type” yazı yüzlerini “fonts” kullanırken hangi sorunla karşılaşabilirsiniz?

a)      Çizimi yavaşlatabilirler.

b)      Başka kullanıcılar aynı yazı yüzlerine “fonts” sahip olmayabilirler.

c)      Biçimlendirilmeleri daha zor olabilir.

d)     Yukarıdakilerin hepsi

11. Standart TXT yazı yüzünü “font” niçin kullanmamalısınız?

a)      Çirkin göründüğü için.

b)      Profesyonel görünmediği için.

c)      Okunması zor olduğu için.

d)     Yukarıdakilerin hepsi

12. Bir yazı stili “text style” tanımlarken, yüksekliği ayarlamanız gerekli midir?

a)      Her zaman

b)      Hiçbir zaman

c)      Sadece ne yaptığınızı bildiğiniz zaman

d)     Bazen

13. Kağıt alanında “Paper Space” (yerleşim “(layout)” olduğunuz zaman, modelinizi görmek için ne yaratmanız gerekecektir?

a)      Pencere “Window”

b)      Kutu “Box”

c)      Dikdörtgen “Rectangle”

d)     Görüntü Bakışı “Viewport”

 

14. kayıt alanında/yerleşim modunda “paper space/layout mod” olduğunuzu anlamanın en kolay yolu hangisidir?

a)      Görüntü Uzaklaşma “Zoom out” yapmak.

b)      Başka bir kullanıcıya sormak.

c)      Üçgen simgesini aramak.

d)     Çizimi bastırmaya “print” çalışmak.

15. Görüntü Bakışını “Viewport” ölçeklemek için, hangi komutu kullanırsınız?

a)      ÖLÇEKLESCALE

b)      GÖRÜNTÜ BAKIŞINI ÖLÇEKLEVPSCALE

c)      YAZDIRPRINT

d)     GÖRÜNTÜ YAKLAŞZOOM IN

16. Modelinizi Kağıt Alanında/Yerleşim modunda “Paper Space / Layout Mode” düzenlemeniz gerekli midir?

a)      Hiçbir zaman gerekli değildir.

b)      Her zaman gereklidir.

c)      Evet, hatalı görünümleri düzeltmek gerekecektir.

d)     Hayır model alanda hep doğru çizerim.

17. Aşağıdakilerden hangisi çiziminizde öbekleri “blocks” kullanmanın bir avantajıdır?

a)      Çizimin ebatını küçük tutarlar.

b)      Düzenlenmeleri daha kolaydırlar.

c)      Öznitelikler “Attributes” içerebilirler.

d)     Yukarıdakilerin hepsi.

18. Bir öbek “block” yaratırken, hangisini yapmanız gerekecektir?

a)      Öbeğe “Block” bir isim vermek.

b)      Nesneleri seçmek.

c)      Öznitelikler “Attributes” eklemek.

d)     Bir temel noktası “base point” belirlemek.

19. Bir öbeği “Block” yarattıktan sonra onu değiştirebilir misiniz?

a)      Onu (Öbeği “Block”) tekrar tanımlayabilirsiniz.

b)      Hiçbir zaman değiştiremezsiniz.

c)      Sadece ona bir isim vermediyseniz, değiştirebilirsiniz.

d)     Onu sadece yeniden ebatlaya “ölçekleye) bilirsiniz.

20. Bir öbeği “Block” ayrı bir dosya olarak yazdırmak için, hangi komutu kullanırsınız?

a)      Blockwrite.

b)      Wblock.

c)      Öbeği “Block” sabit diske yazdıramazsınız.

d)     Writer’s Block.

21. Hangi öğe özniteliğin “attribute” bir parçası değildir?

a)      Ölçek “Scale”.

b)      Etiket “Tag”.

c)      Değer “Value”.

d)     Uyarı “Prompt”.

22. Aşağıdakilerden hangisi bir öbek özniteliğidir “block attribute”?

a)      Düz yazı.

b)      Her öbeği “block” tanımlayan numara.

c)      Nesne hakkında grafiksel olmayan bilgi.

d)     AutoCAD tarafından rastgele üretilen numara.

23. Öbek öznitelikleri “Block attributes” ile ne yapabilirsiniz?

a)      Onları çiziminizde görüntületebilirsiniz.

b)      Onları başka bir programa dışa aktarabilirsiniz “export”.

c)      Onları ‘Malzeme Listesi Hazırlama’ programı gibi özel programlar içerisinde kullanabilirsiniz.

d)     Yukarıdakilerin hepsi.

24. Öznitelikler “Attributes” çizimde ne zaman görüntületilirler?

a)      Hiçbir zaman.

b)      Her zaman.

c)      ATTDISP komutu ile görüntületilmeleri açık veya kapalı duruma getirilebilir.

d)     DISPATT komutu ile görüntületilmeleri açık veya kapalı duruma getirilebilir.

25. Bir sürekli çizgiye “Polyline” değişken en değeri verilebilir mi?

a)      Hayır, verilemez.

b)      Sadece bazı çizimlerde verilebilir.

c)      Sadece AutoCAD 2004’de verilebilir.

d)     Evet komutu başlattığınız zaman verilebilir.

26. Bir birinden farklı sürekli çizgiler “polylines” birbirlerine bağlanabilirler mi?

a)      Evet, bağlanabilirler.

b)      Hayır, bağlanamazlar.

c)      Sadece yaylara sahiplerse, bağlanabilirler.

d)     Yaylara sahiplerse, bağlanamazlar.

27. Hangi komut Sürekli Çizgiyi “Polyline” düzenleme olanağı sağlar?

a)      PLEDIT.

b)      PEDIT.

c)      Sürekli Çizgiler “Polylines” çizildikten sonra düzenlenemezler.

d)     EDITPOLY.

28. Sürekli Çizginin “Polyline” ucu açık bırakılabilir mi?

a)      Hiçbir zaman bırakılamaz.

b)      Uçları buluşuyorsa, bırakılamaz.

c)      Her zaman bırakılabilir.

d)     Sadece yay içeriyorsa, bırakılabilir.

29. Tarama “Hatch” çizildikten sonra düzenlenebilir mi?

a)      Hayır, düzenlenemez.

b)      Bazı çizimlerde düzenlenebilir.

c)      Sadece AutoCAD 2004’de düzenlenebilir.

d)     Evet HATCHEDIT komutu kullanılarak düzenlenebilir.

30. Şayet bir alanı tadıktan “hatching” sonra, taramayı düzgün olarak göremiyorsanız…?

a)      Tarama işlemini baştan yapmalısınız.

b)      AutoCAD kilitlenmiş demektir.

c)      Taramanın ölçeği “scale” yanlış olabilir.

d)     Yanlış bir renk kullanmış olabilirsiniz.

31. Katı dolgu “solid fill” tarama yapmak için, HATCH komutundan başka hangi komut kullanılabilir?

a)      FILL.

b)      FILLHATCH.

c)      SOLID.

d)     SOLIDFILL.

32. Şayet tarama işlemi hiç yapılamıyorsa,…?

a)      Yanlış bir renk kullanmış olabilirsiniz.

b)      Taramanın ölçeği “scale” yanlış olabilir.

c)      Seçmiş olduğunuz alan kapalı bir alan değildir.

d)     Tarama her zaman düzgün çalışır.

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.