1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AUTOCAD TEST –1

Test

1. AutoCAD açıları ölçmeye hangi yönden başlar?

a)      Saat 12 yönünden

b)      Saat 3 yönünden

c)      Saat 6 yönünden

d)     Saat 9 yönünden

2. DKS “WCS” nedir?

a)      Batı CAD Sistemi  “Western” CAD Ssytem”

b)      Dünya Genelinde Koordinat Sektörleri “Worldwide Coordinate Sectors”

c)      Dünya Koordinat Sistemi “World Coordinate System”

d)     Yanlış CAD Ayarları “Wrong Cad Settings”

3. 2 Boyutta 2B “2D” çizim yapaken, hangi ekseni kullanmazsınız?

a)      X

b)      Y

c)      Z

d)     WCS

4. Çizim içerisinde 33 derece ile -60 derece aynı mıdır?

a)      Evet

b)      Hayır

c)      Her zaman değildir.

d)     Hiçbir zaman aynı değildir.

5. Aşağıdakilerin hangisi Bastır “Print” Komutunu başlatmaz?

a)      Komut satırına PLOT yazmak

b)      Komut satırına PRINT yazmak

c)      Ctrl + P tuşlarına basmak

d)     Alt + P tuşlarına basmak

6. AutoCAD  öğrenirken en çok hangisine dikkat etmek gerekir?

a)      Komut satırına

b)      Durum çubuğuna

c)      Başlık çubuğuna

d)     Araç çubuklarındaki simgelere

7. Açısal “Polar” koordinatlar genelde …….. çizerken kullanılırlar?

a)      Çemberleri “Circles”

b)      Yayları “Arcs”

c)      Düşey çizgileri “Verticak lines”

d)     Açılı çizgileri “Angeled lines”

8. Hangi tuş kombinasyonu bir komutu geri alır “UNDO”?

a)      Ctrl + U

b)      Alt + U

c)      Ctrl + Z

d)     Alt + Z

9. TRIM komutunu kullanırken, önce hangisini seçersiniz?

a)      Budama sınırını

b)      Budanacak nesneyi

c)      Herşeyi

d)     Hiçbirşeyi

10. Bir nesne kaç adet yakalama çıtçıt noktasına “snap point” sahiptir?

a)      Bir (1)

b)      İki (2)

c)      Nesneye göre değişir

d)     En az dört (4)

11. RECTANG komutunu tamamlamak için, kaç adet noktaya ihtiyaç duyarsınız?

a)      Bir (1)

b)      İki (2)

c)      Dört (4)

d)     Hiç (0)

12. Bir dikdörtgende kaç tane AutoCAD nesnesi vardır?

a)      Hiç (0)

b)      Bir (1)

c)      Dört (4)

d)     Sekiz (8)

13. Şayet 270 derecelik bir çizgi çizerseniz, bu hangi yönü gösterir?

a)      Yukarı

b)      Aşağı

c)      Sol

d)     Sağ

14. 1,4 266rdinatından başlayan ve 4,4 koordinatında biten çizginin uzunluğu kaç birim olur?

a)      Dört (4) birim

b)      Sekiz (8) birim

c)      Bu bilgilerle kesin bir şey söylenemez.

d)     Üç (3) birim

15. 1,4 koordinatından @4<5 koordinatına çizilen çizginin uzunluğu kaç birim olur?

a)      Üç (3) birim

b)      Dört (4) birim

c)      Beş (5) birim

Altı tam onbinde dört bin otuz bir (6.4031) birim

16. Mutlak Koordinatlar “Absolute Coordinates” kullanılarak çizgi çizilirken kaç noktaya ihtiyaç duyarsınız?

a)      Hiç (0)

b)      Bir (1)

c)      İki (2)

d)     Dört (4)

17. Nesneleri seçerken ‘L‘ tuşuna basılması?:

a)      Sadece çizgilerin seçilmesini sağlar.

b)      İmleci sola kaydırdığınızda nesnelerin seçilmesini sağlar.

c)      Yarattığınız son nesnenin seçilmesini sağlar.

d)     Düzenlediğiniz son nesnenin seçilmesini sağlar.

18. Nesneleri seçerken ‘Shift‘ tuşuna basılması?:

a)      İçine alan pencere çizmenize olanak sağlar.

b)      Öncesinde seçilmiş olan nesneleri otomatik olarak siler.

c)      Sonra seçilen nesnenin seçim setinden çıkarılmasını sağlar.

d)     Seçilmiş olan nesneleri vurgular.

19. Nesneleri seçerken ‘F‘ tuşuna basılması?:

a)      Değen pencere çizmenize olanak sağlar.

b)      Seçim setinin belirlenmesini bitirir.

c)      Seçim setini beş (5) nesne ile sınırlandırır.

d)     Hiçbir şey yapmaz.

20. Bir komut esnasında daha önceden seçmiş olduğunuz son nesne veya nesneleri tekrar nasıl seçebilirsiniz?

a)      ‘L’ yazarak.

b)      ‘P’ yazarak.

c)      Önce seçilmiş olan nesneleri vurgulamak için, ‘H’ yazarak.

d)     Bunu yapamayız.

21. Bir dikdörtgen çizmenin en iyi yolu hangisidir?

a)      LINE komutunu kullanmak.

b)      POLYLINE komutunu kullanmak.

c)      RECTANGLE komutunu kullanmak.

d)     MULTILINE komutunu kullanmak.

22. Herhangi bir nesneyi dört (4) birim sağa taşıdığınızda, yer değişimin ikinci noktası ne olur?

 

a)      @4,0

b)      @4<0

c)      a şıkkı da değil b şıkkı da değil.

d)     Hem a şıkkı  hem b şıkkı.

23. STRECH komutunu kullanırken nesneleri nasıl seçersiniz?

a)      Değen pencere ile.

b)      Her bir nesneye tek tek tıklayarak.

c)      Seçim esnasında Shift tuşuna basılı tutarak.

d)     ‘S’ yazarak.

24. Çizimin otjin noktası aşağıdakilerden hangisindedir:?

a)      Seçtiğiniz ilk noktada.

b)      0,0 noktasında.

c)      Çizim alanında herhangi bir noktada.

d)     10,10 noktasında.

 

25. Nesneler hangi nokta etrafında döndürülürler:?

a)      Temel Noktası “Base Point”

b)      Nesnenin sağ alt köşe noktası.

c)      Nesnenin merkez noktası.

d)     Orijin.

26. FILLET komutu hangisini yaratır:?

a)      Dik köşeleri.

b)      Yuvarlak köşeleri.

c)      Hem dik hem de yuvarlatılmış köşeleri.

d)     Hiçbiri

27. Açısal “Polar” Dizi “Array” yeni nesneleri……. olarak yaratır?

a)      Karelaj “Grid” noktaları boyunca.

b)      Düz bir çizgi hattı boyunca.

c)      Dairesel hat boyunca.

d)     Hiç biri

28. Bir Pah’ın “Champfer” mesafeleri……………:?

a)      Her zaman farklıdır.

b)      Her zaman aynıdır.

c)      Bazen farklıdır.

d)     Hiçbir zaman aynı değildir.

 

29. Aşağıdaki nesnelerden hangisini ölçülendirirken Nesne Çıtçıtlarını “Osnaps kullanmanız gereklidir?

a)      Hiçbir zaman.

b)      Her zaman.

c)      Sadece çizgileri ölçülendirirken.

d)     Sadece yayları ve çemberleri ölçülendirirken.

30. Çizimde kaç tane tabaka “layer” olmalıdır?

a)      Bir (1).

b)      On (10).

c)      Her nesne için bir (1).

d)     Nesneleri en iyi şekilde görüntületmek için kaç tane gerekli ise

31. Yazınızın “Text” yüksekliğini ne zaman değiştirirsiniz?

a)      Sadece yeni bir çizime başlarken.

b)      Sadece özel bir yazı “text” iletişim kutusundayken.

c)      TEXT komutuna başladığınız zaman.

d)     Değiştiremezsiniz. Çünkü yazı “text yüksekliği AutoCAD’in ön ayarlı bir özelliğidir.

32. Nesneleri ölçeklendirmek onları daha……. yapar.?

a)      büyük.

b)      küçük.

c)      Hem büyük hem de küçük.

d)     dar

33. Ortografik İzdüşüm “Orthographic Projection“ için, kaç adet görüntüye ihtiyaç duyarsınız?

a)      Bir (1)

b)      İki (2)

c)      Üç (3)

d)     Gerektiği kadar.

34. Kesit görüntülerde hangi tarama desenini “hatch pattern” kullandığınız önemli midir?

a)      Evet

b)      Hayır

c)      Şayet tarama yapılacak nesne çelik ise.

d)     Bazen.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.