1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Raster Design Hibrit “Hybrıd” İmaj (Resim) Eğitimi

Tarama “Raster” ve vektör verilerini birleştiren çizimlere karma (hibrit) “hybrid” çizimler denir. Bu eğitim karma (hibrit) “hybrid” çizimlerdeki en yaygın etkinliklerden bazılarını kapsamaktadır:

 • İmajları (Resimleri) ölçekleme ve imajları (resimleri) çizimdeki vektör nesnelerle ilişkilendirme
 • Taranmış çizim imajlarına (resimlerine) vektör nesneleri ekleme
 • İmajdaki (Resimdeki) tarama “raster” geometrisini düzenleme
 • Tarama “Raster” geometrisini vektöre dönüştürme

Vektör Nesnelerini Tarama “Raster” Nesnelerine Dönüştürme

 • Değiştirilmiş imajı (resmi) yeni bir imaj (resim) olarak kaydetme

AutoCAD Raster Design araç setini kullanırken, aşağıdaki gibi faktörlere bağlı olarak bir imajı (resmi) güncellemek için hangi yöntemi kullanacağınıza karar verebilirsiniz:

 • Bir imajdaki (resimdeki) tarama “raster” verilerinin kalitesi ve okunabilirliği.
 • Gerekli değişim karmaşıklığı ve miktarı.
 • Bir imajın (resmi) beklenen kullanımı.
 • Gelecekteki güncellemeler için öngörülen ihtiyaç.

Bu eğitimdeki alıştırmalar, bir okul binasının kat planının taranmış bir çizimini kullanmaktadır. Amacınız bu resmi aşağıdaki revizyonlarla güncellemektir:

 • Binaya yeni bir giriş yapma.
 • Derslik ekleme.
 • Mevcut merdivenleri fiziksel engelliler için erişim rampalı merdiven ile değiştirme.

Kat planının diğer alanları değiştirilmeyecektir Bu alanlar tarama “raster” biçiminde kalabilir.

Bu Bölümdeki Konular

Bu alıştırmada, çizime bir imaj (resim) yerleştirmek için, Ekleme Sihirbazını “Insertion Wizard“ kullanmayı öğreneceksiniz.

Bu alıştırmada, AutoCAD Raster Tasarım araç setinde bulunan korelasyon komutlarından ikisini kullanmayı öğreneceksiniz.

Bu alıştırmada, tek tonlu “bitonal” görüntü işleme araçlarını, REM düzleştirme araçlarını ve tarama “raster” varlıklarını doldurmak için vektör kullanmayı öğreneceksiniz.

Bu alıştırmada, imajlardaki (resimlerdeki) tarama “raster” geometrisini değiştirmek için Kaldır “Remove“ komutunu ve Tarama Varlık Manipülasyonu “Raster Entity Manipulation“ (REM) komutlarını kullanmayı öğreneceksiniz.

Bu alıştırmada, tarama “raster” verilerini silmeden imajın (resmin) alanlarını dışlamak için Maske “Mask” komutunu kullanmayı öğreneceksiniz.

Bu alıştırmada, vektör nesnelerinibir tarama “raster” imajda (resimde) birleştirmeyi öğreneceksiniz.

Bu alıştırmada, kaynak korelasyon dosyasına sahip bir imajı (resmi) dışa aktarmayı öğreneceksiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.