1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Performansını Arttıran 14 Sistem Değişkeni

AutoCAD performansını iyileştirmek için, işletim sistemi ve donanımınızla ilgili bazı ayarları değiştirebilirsiniz. Ancak bu değişiklikler dışında, sistem değişkenleri kullanılarak AutoCAD‘in performansını gözle görülür derecede artırmak için bazı ön tanımlı ayarlar da mevcuttur. Bu makalemde sizlere on dört farklı sistem değişkenini anlatacağım.

ZOOMFACTOR

Bu değişken, farenin tekerleğinin çizim alanını yakınlaştırma hızını değiştirmektedir.

Şayet AutoCAD’de yeniyseniz, ZOOMFACTOR değişkenini 0-30 aralığında bir değer seçerek deneyin. Ön tanımlı değer, çoğu durum için uygun olacak şekilde 60 olarak ayarlanmıştır; ancak daha fazla hız istiyorsanız, bu değişkenin değerini 100 olarak değiştirebilirsiniz.

WHIPTHREAD

Bu değişken, AutoCAD‘in makinedeki ek işlemcileri nasıl kullanacağını belirlemektedir. Şayet makinede tek bir işlemci varsa bu değişkenin herhangi bir etkisi olmayacaktır. WHIPTHREAD sistem değişkeninin ön tanımlı değeri 1 dir; ancak onu başka değerlere de değiştirebilirsiniz.

0 – Çoklu okuma yok.

1 – Yenilenme yalnızca çoklu işlemciler tarafından gerçekleştirilir.

2 – Yeniden çizme yalnızca çoklu işlemciler tarafından gerçekleştirilir.

3 – Yenilenme ve yeniden çizme çoklu işlemciler tarafından gerçekleştirilir

AutoCAD, çizimi yeniden çizen veya yeniden oluşturan yakınlaştırma gibi işlem hızını artırmak için bu ekstra işlemciyi kullanabilir. Bu değişkenin değerini 3 olarak ayarlarsanız büyük çizimlerle çalışırken hafif bir ivme olacaktır.

Fakat sadece bu sistem değişkeni değiştirerek performansı önemli derecede yükseltmeyi beklememelisiniz.

TOOLTIPS

Bu sistem değişkeninin değeri ön tanımlı olarak 1 olarak ayarlanmıştır ve imlecinizi bir araç üzerine getirdiğinizde araç ipuçları gösterilir. Performansı artırmak için, TOOLTIPS sistem değişkeni değerini 0 olarak değiştirerek bu araç ipuçlarını kapatabilirsiniz.

HATCH komutu araç ipucu

ROLLOVERTIPS

Şayet ROLLOVERTIPS sistem değişkenin değeri 1 olarak ayarlanmışsa ve imlecinizi çizim alanındaki bir nesne üzerine getirirseniz, nesne özelliklerinin küçük bir listesini gösteren bir araç ipucu görüntülenecektir. Büyük ebatlı çizimlerle çalışırken hızı arttırmak için bu değeri 0 yapın.

Bir çemberin “circle” araç ipucu

EXPERT

EXPERT sistem değişkeni belirli veri istemlerini (uyarıları) bastırır ve bunun yerine ön tanımlı değeri EVET “YES” alır.

Bu sistem değişkeni ön tanımlı değeri 0‘dır; ancak gereksiniminize göre bunu değiştirebilirsiniz.

0 – Veri istemleri (uyarılar) bastırılmaz.

1 –Yenileme işlemi uygulansın mı? “About to regen, proceed?” ve o anki aktif (geçerli) tabakayı “layer” gerçekten kapatmak istiyor musunuz) “Really want to turn the current layer off?” veri istemlerini (uyarıları) bastırır.

2 – Değişkenin değeri 1 olduğu zamanki bastırmaları, Blok hali hazırda tanımlanmış. Bunu tekrar tanımlamak istiyor musunuz “Block already defined. Redefine it?” ve Bu isimle bir çizim mevcut üzerine yazılsın mı? “A drawing with this name already exists. Overwrite it?” veri istemlerini (uyarıları) bastırır.

3 – Değişkenin değeri 1 ve 2 olduğu zamanki bastırmaları ve LINETYPE komutu tarafından yayınlanan veri istemlerini (uyarıları) bastırır.

4 – Değişkenin değeri 1, 2, 3 olduğu zamanki bastırmaları ve UCS kayıt ve VPORTS kayıt seçenekleri tarafından yayınlanan veri istemlerini (uyarıları) bastırır.

5 – Değişkenin değeri 1, 2, 3, 4 olduğu zamanki bastırmaları ve “Bu isim hali hazırda kullanımda, yeniden tanımlansın mı? “hat name is already in Use, redefine it?” veri istemlerini (uyarıları) bastırır.

Bir veri istemi (uyarı) Expert seçeneği tarafından bastırıldığında, veri istemi (uyarı) otomatik olarak girişinizi Evet “Yes” olarak alacaktır.

PEDITACCEPT

PEDITACCEPT sistem değişkeninin ön tanımlı değeri 0 olarak ayarlanmıştır ve POLYLINEEDIT komutunun aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir veri istemi (uyarı) döndürmesine izin verir.

Şayet bu sistem değişkeninin değeri 1 olarak değiştirilirse, ön tanımlı (Evet) E “Y” değeri kabul edilir ve bu veri istemi (uyarısı) bastırılır.

LAYOUTREGENCTL

Bu değişkeni değiştirmek AutoCAD’in çizim görünümünün sekmelerde yeniden oluşturulma biçimini değiştirerek performansı artırabilir. LAYOUTREGENCTL sistem değişkeninin ön tanımlı değeri 2‘dir; ancak performansı artırmak için 0 veya 1 olarak değiştirebilirsiniz.

0 – Sekmeleri her değiştirdiğinizde çizim yeniden oluşturulur. (Maksimum performans)

1 – Model sekmesi ve o anki geçerli (aktif) yapılan son yerleşim “layout” için, görüntüleme listesi belleğe kaydedilir ve iki sekme arasında geçiş yaptığınızda yenilemeler bastırılır. Diğer tüm yerleşimler “layout” için bu sekmelere geçtiğinizde hala yeniden oluşturma gerçekleşir.

2 – Her sekmeye ilk kez geçiş yaptığınızda çizim yeniden oluşturulur. Çizim oturumunun geri kalan kısmı için, görüntüleme listesi hafızaya kaydedilir ve bu sekmelere geçtiğinizde yenilemeler bastırılır.

REGENMODE

Büyük çizimlerle çalışırken gereksiz otomatik yenilemelerden kaçınarak performansı artırmak için REGENMODE sistem değişkeninin değerini 0 yapmak daha iyidir. Ön tanımlı değer, çizimlerde gereksiz yenilemelere izin veren ve böylece performansı düşüren 1 olarak ayarlanmıştır.

SELECTIONPREVIEW

Ön tanımlı olarak, SELECTIONPREVIEW sistem değişkeninin değeri, imlecinizi çizimdeki nesne üzerine getirdiğinizde nesnenin seçim öncesi ön izlemesine izin veren 3 olarak ayarlanmıştır. değeri 0 olarak değiştirebilir; böylece tüm nesne seçim ön izlemelerini kapatarak AutoCAD’in performansını arttırabilirsiniz.

Yukarıdaki şekilde birinci çember için SELECTIONPREVIEW sistem değişkeninin değeri 3; ikinci çember için 0 olarak ayarlanmıştır.

DRAWORDERCTL

Bu sistem değişkeni, çakışan çizim nesnelerinin değiştirildikleri zaman görüntü davranışlarını kontrol eder. DRAWORDERCTL sistem değişkeninin ön tanımlı değeri, çizim düzenleme işlemini tam çizim emri görüntülerken yavaşlatmaya eğilimli olan 3‘tür.

AutoCAD’in performansını arttırmak için sistem değişkeni değerini 0‘a değiştirerek kapatabilirsiniz.

Ayrıca aşağıda belirtildiği gibi başka DRAWORDERCTL sistem değişkeni modlarını da seçebilirsiniz:

0 – Üst üste nesnelerin varsayılan çizim sırasını kapatır.

1– Nesnelerin ön tanımlı çizim sırasını açar.

2 – Çizim sırası devralmayı açar.

3 – Tam çizim ekranını açar.

ISAVEPERCENT

Bu sistem değişkenlerini, AutoCAD’de en çok beğenilen sistem değişkenlerinden biridir. ISAVEPERCENT sistemi değişkeni, kaydetme işlemi gerçekleştirildiğinde çizimdeki boş alan miktarını denetler.

Bu sistemin değişkeni varsayılan değeri 50’dir; ancak bu sistem değişkeninin değerini değişkeni artırabilir ve çizim işlemini hızlandırabilirsiniz. Bu sistem değişkeninin büyük bir değeri çizimde boş alanı arttıracak ve sonuçta daha büyük boyutlu çizim dosyası elde edilecektir.

Ayrıca, bu sistem değişkeni değerini azaltabilir veya çizimdeki boş alan miktarını azaltmak için 0 yapabilirsiniz. Ancak bu işlem aynı zamanda çizimi kaydetme işleminde geçen zamanı da artıracaktır.

Ancak bu sistemin değişkeninin değerini azaltmak, diğer DWG uyumlu uygulamalarla DWG dosyalarının uyumluluğunu artırma gibi kendi avantajlarına sahiptir, DWG dosyalarının boyutunun daha az boş alan olması nedeniyle azaltacaktır ve ayrıca kısmi kaydetmelere izin vermeyen bazı virüsten koruma yazılımlarının neden olduğu veri kaybını önleyecektir.

PALETTEOPAQUE

Bu sistem değişkeni, paletlerin şeffaflığını kontrol eder; performansı artırmak için, saydamlığı kapatın veya PALETTEOPAQUE sisteminin değişkeni değerini 1 olarak ayarlayın. Bu sistem değişkeni ön tanımlı değeri 0‘dır.

HPQUICKPREVIEW

Büyük çizimlerle çalışırken taramaların “hatch” otomatik olarak ön izlenmesi performans sorunlarına neden olabilir. HPQUICKPREVIEW sistem değişkeninin değerini 0‘a değiştirerek taramaların “hatch” otomatik ön izlemesini kapatabilirsiniz. Bu sistemin değişkeninin ön tanımlı değeri 1‘dir.

HIGHLIGHT

Bu sistem değişkeni, seçilen nesnenin vurgulanıp vurgulanmayacağını kontrol eder. HIGHLIGHT sistem değişkeninin ön tanımlı değeri 1‘dir ve seçildiğinde nesnelerin vurgulanmış halde kalmasını sağlar. Seçildiğinde nesnelerin vurgulanmasını durdurmak için bu sistem değişkeninin değerini 0 olarak değiştirebilirsiniz.

Yukarıdaki şekilde birinci çember için HIGHLIGHT sistem değişkeninin değeri 1; ikinci çember için 0 olarak ayarlanmıştır.

 

bU sistem değişkenlerini kullanmaktan başka, AutoCAD’in kötü uygulamalarından kaçınarak da AutoCAD’in düzgün bir performans sergilemesini sağlayabilirsiniz.

Şayet bu makalemde anlattıklarım ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum kutusuna yazarak sorularınızı sorabilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.