1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Pafta Setlerine “Sheet Set” Giriş

AutoCAD Pafta Seti Yöneticisi “Sheet Set Manager”, AutoCAD‘in diğer paletlerinde olduğu gibi, çizimlerimizi yönetmek için, kullanılabilecek çok güçlü özelliklere de sahiptir.

Pafta Setinin “Sheet Set” yardımıyla, projenizin yerleşimlerini “layout” anlamlı alt kümelerde düzenleyebilirsiniz. Birden fazla sayfayı veya tüm proje dosyalarını sadece birkaç tıklamayla ve tutarlı sayfa ayarlarıyla bastırabilirsiniz. Yerleşimleri “Layout”, farklı sayfa ayarlarına sahip olan baskın kılma şablonları ile bastırabilirsiniz.

Tipik bir Pafta Seti Yöneticisi “Sheet Set Manager” paleti, aşağıdaki şekilde görünen resme benzemektedir.

Pafta Seti Yöneticisi “Sheet Set Manager”, alt kümeler olarak adlandırılan anlamlı kategorilerde yerleşimleri “layout”, çizimleri ve diğer proje ile ilgili bilgileri organize etmek için kullanılabilir. Paletteki her bir alt küme, belirli bir disipline ilişkin proje yerleşimlerine “layout” sahip olabilir.

Pafta Setini “Sheet Set” kullanarak Windows Gezginine “Windows Explorer “ veya dosya yönetimi için diğer üçüncü taraf araçlarına olan bağımlılığı da azaltabilirsiniz ve yüzlerce yerleşimi “layout” yönetmek zorunda olsanız bile Pafta Setini “Sheet Set” kullanabilirsiniz.

En Baştan Bir Pafta Seti “Sheet Set” Yaratma

Şayet çiziminiz model görünümündeyse, Pafta Setinde “Sheet Set” kullanılmak üzere yerleşimler “layout” hazırlamanız gerekir. Yerleşim “Layout” görünüşlerini oluşturmadan önce, yerleşimlerde “layout” zeka oluşturmak ve çapraz referans veriler için, kullanılabilecek alanlara “field” ve öz niteliklere “attribute” sahip antet, etiket ve açıklama blokları oluşturulmalıdır.

Bu durumda, antet bloğu ve görünüşleri içeren bir dizi yerleşim “layout” hazırladığınızı ve bu yerleşimlerin “layout” hepsinin yerel veya ağ sürücüsünde tek bir klasörde olduğunu varsayacağım. Ben bu örnek için, tüm yerleşim “layout” çizimlerimi masaüstündeki SheetSet klasörüne yerleştirdim.

Şimdi boş bir çizim açın ve komut satırına SSM yazp Enter tuşuna basın. Pafta Seti Yöneticisi “Sheet Set Manager” paleti açılacaktır. Bu paletin SOL üst kısmındaki AŞAĞI açılır menüye tıklayıp listeden Yeni Pafta Seti “New Sheet Set” komutunu seçin. Pafta Seti Yaratma “Create Sheet Set” sihirbazının ilk sayfası olan Başlangıç “Begin” sayfasında Mevcut çizimler “Existing drawings“ radyo düğmesini seçin ve İleri “Next” düğmesine tıklayın.

Pafta setinizin “Sheet set” adını İsim “Name” Alanına girin ve hemen altındaki alana isterseniz bir açıklama girin. Ben yaratacağım Pafta setini “sheet set” Örnek Set olarak adlandırıyorum. Set Sayfası Pafta seti veri dosyasını (.dst) buraya kaydet: “Store Sheet set file(.dst) here:” alanının yanındaki üç nokta simgesine sahip düğmeye tıklayın ve bu pafta set dosyasını kaydetmek istediğiniz klasörü belirleyin. Sayfa seti veri dosyasını (.dst) kaydetmek için masaüstünde yaratmış olduğum SSM_Örnek isimli klasörü belirledim.

Pafta seti “Sheet set” dosyası DST uzantısı ile kaydedilir ve pafta setinizle “sheet set” ilgili tüm bilgileri içerir.

Şimdi yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Pafta Seti Özellikleri “Sheet Set Properties“ düğmesini tıklayın. Özellikler “Properties“ paletinin Proje Kontrol “Project Control“ panelinde Proje numarasını “Project number “ ve Proje adını “Project name “ belirtin ve OK düğmesine ve ardından İleri “Next” düğmesine tıklayın.

Şimdi Araştır “Browse” düğmesine tıklayın ve tüm yerleşim “layout” görünümlerini içeren Pafta Seti “Sheet Set” klasörünü ekleyin. Böylece yerleşim “layout” görünümleri olan tüm çizimlerin bir listesini hiyerarşik sırayla göreceksiniz.

Pafta setine “Sheet set” dahil etmek istemediğiniz yerleşimlerin “layout” yanındaki işaretini kaldırın ve İleri “Next düğmesine basın ve ardından Son “Finish” güğmesine tıklayın. Pafta Seti “Sheet Set” oluşturulacak ve tüm yerleşimlerin “layout”  listesi Pafta Seti Yöneticisi “Sheet Set Manager” paletinde bulunacaktır.

Alt Setler “Subset” Yaratma

Şu anda, Pafta Listesi “Sheet List“ sekmesinde tüm yerleşimlerin “layout” bir listesini göreceksiniz; bu yerleşimleri “layout” alt kümeler halinde düzenleyebilirsiniz. Bir alt set yaratmak için, Pafta Setinin “Sheet Set” adına sağ tıklayın ve açılan menüden Yeni Alt Set “New Subset” seçeneğini seçin. Yeni alt kümenin adını belirleyin ve OK düğmesini tıklayın.

Artık, alt setin altındaki yerleşimleri “layout” seçip sürükle ve bırak yöntemiyle alt setin altına taşıyabilirsiniz. CTRL tuşuna basarak da birden fazla yerleşimi “layout” seçebilir ve taşıyabilirsiniz.

Pafta Yaratma Şablonları

Pafta Seti Yöneticisinde “Sheet Set Manager” yeni bir pafta oluşturulduğunda, belirlenen şablon özelliklerini kullanması için, şablon belirleyebilirsiniz.

Ön tanımlı Pafta Seti “Sheet Set” şablonunu ayarlamak için, sayfa setini seçin; ardından sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden özellikleri seçin. Pafta yaratma şablonu “Sheet creation template” seçeneğini bulun ve kullanmak istediğiniz şablonu belirleyin.

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, özellik “properties” paletinin Pafta Seti “Sheet Set” panelinde Sayfa düzenini baskın kılma ” “Page setup override” şablonunu da atayabilirsiniz.

Pafta Setini “Sheet Set” Yayımlama

Yerleşimlerin “Layout” tümünü bastırmak için, sayfa setini seçin; ardından sağ tıklayın ve Yayınla “Publish” seçeneğini seçin, ardından Dwfx veya Pdf olarak ya da fiziksel bir yazıcıya veya istediğiniz başka bir biçimde “format” yayınlayın. Yerleşimleri “Layout” seçerek te yayınlayabilirsiniz, bunun için CTRL tuşunu kullanarak yayınlamak istediğiniz yerleşimleri “layout” seçin, ardından sağ tıklayıp Yayınla “Publish” seçeneğini seçin.

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.