1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Öğretici 13-AutoCAD’de Nesneleri Aynalama “Mirror” ve Döndürme “Rotate”

Bu öğreticide, AutoCAD‘de iki önemli komut olan MIRROR ve ROTATE komutlarını öğreneceğiz. Bu komutlar sizin için çok faydalı olacaktır.

MIRROR Komutu

Bu komut, seçilen bir nesnenin veya nesnelerin yansıtılmış bir kopyasını oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Yukarıdaki örnekte, aynalama “mirror hattını göstermek için, kırmızı renkli ok ile işaret ettiğim dikey çizgiyi kullandım.

AutoCAD‘de MIRROR komutunu kullanmak için:

  1. Nesne veya nesneleri seçin.
  2. Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelindeki MIRROR komut simgesini tıklayın.
  3. Aynalama “Mirror hattının ilk noktasını belirleyin.
  4. Aynalama “Mirror hattının ikinci noktasını belirleyin.
  5. Enter tuşuna basın.

Aynalama “Mirror hattı belirlenirken çizginin birinci ve ikinci noktalarının belirlenmesinde sıra önemli değildir.

AutoCAD‘de bir nesneyi Döndürme

ROTATE komutu bir nesneyi veya nesneleri döndürmeye yardımcı olur.

Burada AutoCAD’de Açılar ve Çizgiler  isimli 4 numaralı öğreticide öğrendiklerimizi hatırlamanız gerekiyor, AutoCAD‘deki ve trigonometrik çemberdeki açı kavramını hatırlamanız çok önemlidir.

Yukarıdaki şekilde baklava şeklindeki nesnenin 120 derece döndüğünü görebilirsiniz.

AutoCAD‘de bir nesneyi döndürmek için:

  1. Döndürecek nesne veya nesneleri seçin.
  2. Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelindeki ROTATE komut simgesini tıklayın.
  3. Döndürme temel noktasını “base point” belirleyin.
  4. Dönme açısını (saat yönünün tersine dönme pozitif açı ve saat yönünde dönme negatif açı olacak şekilde) girin ve Enter tuşuna basın.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.