1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Öğretici 10-AutoCAD’de Diziler “Array”

Bugün AutoCAD‘de ARRAYRECT, ARRAYPOLAR ve ARRAYPATH komutlarını kullanmayı öğrenmek için, iyi bir zaman. Bu komutlar, nesneler oluşturmanıza ve orijinal nesnenin kopyaları tarafından bir araya getirilmiş bir kombinasyonların oluşturmanıza yardımcı olur.

ARRAYRECT komutu, aynı nesneleri satır ve sütunlar olarak dizilemeye yardımcı olurken; ARRAYPOLAR komutu, nesneleri bir merkez noktasında dairesel bir desende dizilemeye yardımcı olacak ve ARRAYPATH komutu ise, bir güzergah “path” boyunca nesnelerin dizilenmesine yardımcı olacaktır.

Tüm bu komutları şerit Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelinde bulabilirsiniz.

Bu komutlar önemlidir ve çok iyi anlaşılmaları gerekir. Potansiyellerinin ne kadar yüksek veya düşük olduğunu görmek için, komutların ilgili özellikleriyle oynamak zorunda kalacaksınız.

Dikdörtgensel Dizi “Rectangular Array”

Dikdörtgensel dizi “Rectangular array”, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi nesneleri satır ve sütunlar olarak yerleştirmeye yardımcı olacaktır.

Açısal Dizi “Polar Array”

Açısal Dizi “Polar Array” bunlardan en çok kullanılanıdır ve buna karşılık gelen komut ARRAYPOLAR komutudur (Şayet komut satırına ARRAYPOLAR yazıp Enter tuşuna basarsanız, bu komut aktif hale gelir).

Bu Size Nasıl Yardımcı Olacaktır?

Bu komut, aşağıdaki geometrileri yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Ne kadar güzel olduğuna dikkat edin, referans nesneyi ve yer değiştirmiş kopyaları dairenin etrafına diziledik. Bu, Polar dizisinin yapmanıza yardımcı olacaktır.

Birinci şekilden ikinci ve üçüncü şekilleri elde ettik.

ARRAYPOLAR Aracını Nasıl Kullanacağız?

Bu komutu kullanmadan önce, bir referans nesneye ihtiyacınız olacak. Bu herhangi bir nesne olabilir.

Açısal Dizi “Polar Array” aracını kullanmak için:

  1. Şeritten komut simgesini tıklayın veya komut satırına ARRAYPOLAR yazın ve Enter tuşuna basın.
  2. Referans nesneyi veya nesneleri seçin ve Enter tuşuna basın.
  3. Dizinin merkez noktasını “center point” belirleyin.

Daha sonra aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, şeritte Dizi Yaratma  “Array Creation” özel sekmesi görüntülenecek aşağıdaki araçlara erişebileceksiniz.

Bu Dizi Yaratma  “Array Creation” özel sekmesinde en ilginç olan şey aşağıdakilerdir:

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, oluşturduğumuz açısal diziyi “polar array” seçtiğimiz zaman, 6 elemente sahip olduğumuzu görürüz. İhtiyaç duyduğunuz eleman sayısını aşağıdaki şekilde gösterilen Öğeler “Items” kutusuna yazabilirsiniz.

Maksimum doldurma açısı “Maximum fill angle” 360 derecedir. Çember üzerinde dizilenen öğeleri öğeleri döndürmeye veya döndürmemeye karar verebilirsiniz. (Üç yukarıdaki şekilde görünen resimde, Şekil 2, diziyi döndürülmüş öğelerle ve ve Şekil 3, döndürülememiş öğelerle göstermektedir), Yön “Direction“ özelliği, öğeleri saat yönünün tersine ve saat yönünde döndürmenize yardımcı olur; bu özellik, doldurma açısı “fill angle“ 360 dereceden daha az olduğunda daha anlamlı olur. İlişkiliAssociative” özelliği, tüm öğeleri bir blokta birleştirir.

Aşağıdaki şekilde görünen resim, 6 elemandan oluşan bir açısal diziyi “polar array”, 180 derecelik bir doldurma açısıyla “fill angle” göstermektedir.

Güzergah Dizisi “Path Array”

Güzergah dizisi “Path array”, ARRAYPATH komutuna karşılık gelir.

Aynen Açısal dizi “polar array” gibi çalışır; ancak nesneleri aşağıdaki resimde olduğu gibi bir güzergah “path” boyunca dağıtacaktır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.