1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Öğretici 04-AutoCAD’de Açılar ve Çizgiler

Bir önceki 3 numaralı AutoCAD öğreticisinde, belirli bir açıya sahip çizgiler çizmek için Açısal İzleme “Polar Tracking” aracını nasıl kullanacağımızı gördük; ancak ayrıntılara çok fazla girmedik.

Şimdi, ilerlemeden önce trigonometri hakkında bazı şeyleri öğrenmemiz gerekiyor.

AutoCAD‘deki Açısal “Polar” koordinat kavramı, trigonometrik çember prensibine uymaktadır. Yani bir dakikalığına matematik bilgimizin tazelenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Trigonometrik Çember

Trigonometrik çember 0 dereceden 360 dereceye kadar gider. Dairenin bir tur 360 derecedir ve 360 derece dairenin 0 derecesi ile eşdeğerdir.

İşte bu trigonometrik çemberin daire neye benzediğini aşağıdaki şekilde görebilirsiniz.

Açılar kavramında ustalaşmanız, AutoCAD‘de çizim yaparken yetenekleriniz için çok önemlidir. Bir açının değerinin ne olduğunu en baştan çabucak çıkarabilmeniz gerekir.

Yukarıdaki şekilde görünen görüntülerde, pozitif yönde (saat yönünün tersine) ve negatif yönde (saat yönünde) ölçülen açılarla trigonometrik dairenin farkına varacaksınız.

-90 derece = 270 derece, 22.5 derece = -337.5 derece… ve diğer tüm açı eşliklerine dikkat edin!

Akılda tutulması gereken en önemli bilgilerden biri, AutoCAD‘in açı değerini her zaman sıfırdan ölçmeye başlamasıdır. Daha fazla okudukça bunun hatırlanmasının neden önemli olduğunu göreceksiniz.

AutoCAD’de Açılar ve Çizgiler

AutoCAD‘de bir çizgi çizmek için,  uzunluk değerini komut satırına <Açı “<Angle” ifadesiyle girebilirsiniz.

Uyarı! Bunu denemeden önce Dinamik Veri giriş “Dynamic Input” aracını etkinleştirin

Örnek 1

150 birim uzunluğunda aşağıdaki şekilde görünen çizgiyi çizmek için:

LINE komutunu çalıştırın;

 1. Başlangıç noktasını belirlemek için, çizim alanında her hangi bir noktaya tıklayın.
 2. Klavyenizden 150<30 yazın ve Enter tuşuna basın.
 3. ESC tuşuna basın.

Burada 2. Adımda, 150 çizginin uzunluğudur ve 30 ise çizginin sıfır (0) derece olan x ekseni ile yaptığı açıdır.

Şayet 2. Adımda, 150<-330 yazmış olsaydım da, aynı sonucu elde ederdim.

Örnek 2

Şayet geometri aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, çizilmiş olsaydı ne olurdu? 150 birim uzunluğundaki çizgiyi nasıl çizerdiniz?

150 birim uzunluğunda yukarıdaki şekilde görünen çizgiyi çizmek için:

LINE komutunu çalıştırın;

 1. Başlangıç noktasını belirlemek için, çizim alanında her hangi bir noktaya tıklayın.
 2. Klavyenizden 150<150yazın ve Enter tuşuna basın.
 3. ESC tuşuna basın.

Burada 2. Adımda, ilk 150 çizginin uzunluğu ve ikinci 150  açıdır. Açı niçin 150? Çünkü AutoCAD açıları sıfırdan ölçtüğünden dolayı, sıfırdan açı bulmak için 180-30 = 150 yapmamız gerekiyordu.

Örnek 3

Aşağıdaki şekilde görünen durumda ne yapacağız?

150 birim uzunluğunda yukarıdaki şekilde görünen bu çizgiyi çizmek için:

 1. LINE komutunu çalıştırın.
 2. Başlangıç noktasını belirlemek için, çizim alanında her hangi bir noktaya tıklayın.
 3. Klavyenizden 150<210 yazın ve Enter tuşuna basın.
 4. ESC tuşuna basın.

 

220 değerini bulmak için, 180 + 30 işlemini yaptık.

Düz açının 180 derece olduğunu ve AutoCAD‘in açıları sıfırdan ölçtüğünü hatırlayın.

Örnek 4

Peki, aşağıdaki şekilde görünen son durumda ne yapacağız?

150 birim uzunluğunda yukarıdaki şekilde görünen bu çizgiyi çizmek için:

 1. LINE komutunu çalıştırın.
 2. Başlangıç noktasını belirlemek için, çizim alanında her hangi bir noktaya tıklayın.
 3. Klavyenizden 150<-30 yazın ve Enter tuşuna basın.

Son Söz

Artık, açıların referans olarak sıfır açısına sahip olmadığı projelerle uğraşırsanız, AutoCAD‘e hangi bilgilerin verileceğini biliyor olmalısınız.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.