1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Nesnelerini Eşit Parçalara Bölme

AutoCAD‘in DIVIDE ve MEASURE komutlarını kullanarak, çizgi “line”, sürekli çizgi “polyline”, yay “arc”, çubuk “spline” ve elips “ellipse” gibi 2 boyutlu 2B “2D” çizim nesnelerini, bu nesnelerin uzunluklarını bilmeseniz bile eşit parçalara bölebilirsiniz.

Bu komutlar geometriyi bölmek yerine her parça için bir nokta ekleyecektir. Komutlar, bir yay gibi açık geometrilerde ve bir daire gibi kapalı geometrilerde de kullanılabilir.

DIVIDE komutu:

Geometriyi sabit sayıda parçaya bölmek için DIVIDE komutu kullanın. Bizim örneğimiz için, ben bir çubuk “spline” kullanacağım.

Ev “Home” sekmesinin (genişletilmiş halde) Çizim “Draw” panelinden Bölme “Divide“ komut düğmesini seçin veya komut satırına DIVIDE yazıp; Enter tuşuna basın. Bölünecek nesneyi seçin: “Sellect objec to divide:” veri istemi (uyarısı) geldiği zaman, çubuğu “spline” seçin ve bölmek istediğiniz parça sayısını girin. Bizim örneğimiz için, ben 6 parça seçeceğim. Komuttan çıkmak için Enter tuşuna basın.

Önce çubuk “spline” üzerinde görünür herhangi bir değişiklik göremezsiniz; değişiklikleri görmek için, komut satırına DDPTYPE yazıp Enter tuşuna basın. Bu Nokta Stili “Point Style” iletişim kutusunu açacaktır. bu pencereden görünür bir nokta stili seçip OK düğmesine tıklayın.

Şimdi çubuk “spline” üzerinde tüm geometriyi altı eşit parçaya bölen noktalarını görüyor olmalısınız.

Bölme işlemi için Bloklar:

Geometrinin bölme noktalarında nokta yerine blokları da kullanabilirsiniz. Blokları “Block” kullanmak için, DIVIDE komutu başlatın bölünecek nesneyi ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi nesneyi seçin ve komutu satırının seçeneklerinden Blok “Block” seçeneğini tıklayın veya klavyeden B harfine basın.

Blok adını yazın ve tekrar Enter tuşuna basın. Şayet nesneyi geometriye göre hizalamak istiyorsanız, bir sonraki veri isteminde (uyarıda) Evet “Yes” seçeneğini seçin, aksi takdirde Hayır “No” seçeneğini seçin. Geometriyi bölmek istediğiniz bölüm sayısını belirtin ve Enter tuşuna basın.

Seçilen bloğun bir örneğinin geometrinin bölünme noktasına ekleneceğini fark edeceksiniz.

MEASURE komutu:

MEASURE komutu, nesneyi bilinen uzunlukta kesitlere bölmek istediğiniz durumlarda kullanılabilir.

Örneğin, bir yayımız “arc” varsa ve yayın “arc” her bir segmentin 3.6 birime eşit olacak şekilde bölünmesini istiyorsanız, bu komut kullanılabilir.

Bununla birlikte, bu komutu herhangi bir geometride kullandığınızda bir sınırlama vardır; bu da son segmentin uzunluğu sizin tarafınızdan tayin edilen uzunluğa eşit olabilileceği gibi eşit olmayabileceğidir.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere son segment uzunluğu, tamamen bölümleri gerçekleştirdikten sonra eğrinin kalan uzunluğuna bağlıdır.

Örneğin, uzunluğu 9 birim olan bir çizgiyi 2 birim segment uzunluğunda bölmek için MEASURE komutunu kullanırsanız. Çizgi 2 birim uzunluğunda dört eşit parçaya bölünür, ancak son segmentin uzunluğu 1 birim olacaktır.

Bu komutu çalıştırmak için, aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere Ev “Home” sekmesindeki (genişletilmiş halde) Çizim “Draw” panelinden MEASURE komut düğmesini seçin.

Geometriyi seçin ve segmentin  uzunluğunu yazın ve Enter tuşuna basın. DIVIDE komutuna benzer şekilde her bir bölme noktasına bir düğüm ekleneceğini göreceksiniz. Burada, nokta yerine blokları da kullanabilirsiniz.

Şayet bu makale ile ile ilgili sorularınız varsa, aşağıdaki yorum kutusuna yazarak bana bildirin!

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.