1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Mimaride “AutoCAD Arhitecture” Gövde Düzenleyicisi ile Baca Deliklerini Yaratma

Bu makalemde,  sizlere AutoCAD Mimari’de “AutoCAD Arhitecture” Gövde Düzenleyicisi ile Baca deliklerinin nasıl yaratılacağını anlatacağım.

Sekil-1

Bacanın farklı iki yüksekliğindeki iki baca delikleri baca gövdesine (duvara) yerleştirilmiş olan Kutu “Box” şekilli Kütle elemanları “Mass elements” ile yaratılırlar ve Gövde Düzenleyicisi “Body Modifier” ile baca gövdesinden ayrıştırılırlar.

Araç Paleti “Tool Palette” üzerinde, geçerli paleti Yığma “ Massing” palet olarak değiştirin.

Sekil-2

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi palet üzerindeki Kutu “Box” araç simgesine tıklayın.

Sekil-3

Kutuyu çiziminize yerleştirmeden önce, birinci dikdörtgensel gövdenin ölçülerini ayarlayın.
Ekran üzerinde belirle “ Specify on screen” parametresini Hayır “No,” olarak ayarlayın.
En “Width” değerini 250 mm [10”] olarak ayarlayın,
Derinlik “Depth” değerini 250 mm [10”] olarak ayarlayın,
Yükseklik “Height” değerini 9300 mm [30’-6”] olarak ayarlayın.
9300 mm [30’-6”] delik yüksekliği zemin kattan ölçülmek üzere bacanın altından mesafedir.

Sekil-4

Çizim alanına döndükten sonra, birinci deliği bacanın yanına herhangi bir yere yerleştirin ve sıfır v(0) olarak görünen ön tanımlı dönme açısı “roration angle” değerini kabul etmek için, Enter tuşuna basın.

Sekil-5

Program sizi bir başka gövdeyi yerleştirmeniz için, uyaracaktır. Fakat önce sonraki gövdenin ölçülerini ayarlamak için, Özellikler “Properties” paletine gitmelisiniz.
İkinci delik için, Yükseklik “Height” dışındaki tüm ölçüler aynı kalabilir; fakat Yükseklik “Height” değeri 6300 mm [20’-6”] olarak değişmelidir. (Bu delik birinci kat tabanından 400 mm [1’-4”] yukarıda olmalıdır.)

Sekil-6

İkinci deliği baca gövdesinin dışarısına birinci deliğin altına herhangi bir yere yerleştirin ve dönme değeri olarak sıfır (0) değerini kabul edin.

Komutu bitirmek için, Enter tuşuna basın.

Sekil-7

Şeritten, Ev “Home” sekmesi içerisinde, Düzenleme “Modify”  panelinde, MOVE   komutunu çalıştırın ve aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi baca gövdesinin üstteki deliğinin üst orta noktasını taşıma temel noktası “base point” olarak belirleyerek bacanın alttaki deliğinin orta noktasını taşıma ikinci noktası olarak belirleyin.

Sekil-8

Üstteki deliği seçin.

Alttaki şekilde görüldüğü üzere, nesnenin merkez tutamacını tıkladıktan sonra (tutamaç kırmızı hale gelecektir) aktif olan düşey ve yatay taşıma değeri mavi renk ile görüntülenecektir.

Düşey taşımayı sağlayacak olan diğer ölçü giriş kutucuğunu aktif hale getirmek için, klavyenin Tab tuşuna bir kez basın. Bir süre sonra ölçü giriş kutucuğu mavi hale gelecektir. Kütle elemanı “Mass Element” aşağı doğru sürükleyin ve kutucuğa 125 mm [5”] değerini yazarak Enter tuşuna basın.

Sekil-9

Aşağıdaki deliği yukarı doğru 125 mm [5”] taşımak için yukarıda anlattığım yöntemi kullanın.

Sekil-10

Üstteki deliği seçin ve Özellikler “Properties“ paletinin Tasarım “Design“ sekmesindeki Yükseklik “Elevation” parametresi değerini 700 mm [2’-4”] olarak ayarlayın.

Sekil-11

Tüm seçimleri bırakmak için Esc tuşuna basın.

Aynı yöntemi kullanarak aşağıdaki deliğin Yükseklik “Elevation” değerini 4700 mm [12’-4”] olarak ayarlayın.

Sekil-12

NOT: Yükseklik kesit düzleminin üstünde olduğu için, Kütle elemanı “Mass Element” kesik çizgi halinde görünebilir.

Bacanın duvarını seçin; Şeritin Düzenleme “Modify”  panelindeki Kavramsal Duvar “Contextual Wall” sekmesindeki Düzenleyiciler “Modifiers“ aşağı açılır listesinden Ekle “Add” komutunu seçin.

Sekil-13

Komut gövde düzenleyicisi olarak nesne seçmenizi istediği zaman, her iki Kütle elemanını “Mass element” seçin ve Enter tuşuna basın.

Gövde Düzenleyicisi Ekle “Add Body Modifier“ iletişim kutusunda Duvar Bileşeni “Wall Component” olarak Veneer Tuğla “Brick Veneer” bileşeninin (tek sıra duvar olarak ki başka bir bileşen olamaz) ayarlı olduğuna dikkat edin.
İşlem “Operation“ tipi olarak Çıkartan “Subtractive” tipini ayarlayın.
Tanım “Description” kısmına Delikler yazın.
Seçili Nesneleri Sil “Erase Selected Object(s)” işaretleme kutusunu işaretleyin.

OK düğmesine basarak paneli kapatın.

Sekil-14

Sonuç olarak çiziminiz aşağıdaki şekilde görüldüğüne benzer olacaktır. Zemin katta olduğunuz ve genel kesit düzlemi döşeme seviyesinin 1400 mm [3’-6”] üstünden geçtiği için, ikinci deliği göremiyorsunuz.

Sekil-15

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.