1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Mimaride “AutoCAD Arhitecture” Duvarları Yaratma

Bu makalemde sizlere AutoCAD Mimari’de “AutoCAD Architecture” binanızın duvarlarını nasıl yaratacağınızı anlatacağım.

Sekil-1

  1. Proje Araştırıcısı “Project Navigator“ penceresini kapatmak için, pencerenin en üstünde bulunan Kapat “Close” düğmesine tıklayın ve ekranın sol tarafında Araç Paletlerini “Tool Palettes” görüntületm ek için, Ctrl+3 tuşlarına basın.
  2. Tasarım “Design” palet grubunu açık duruma getirmek için, palet başlık çubuğuna sağ tıklayarak aşağı açılan menüden Tasarım “Design” paletini işaretleyin ve Duvarlar “Walls” paletini seçin.

Sekil-2

Sekil-3

  1. Çizim alanındaki tüm karelajın ekranda görüldüğünü kontrol edin; ekran görüntünüzü karelajın tamamını görecek şekilde görüntü yaklaş”zoom in” veya görüntü uzaklaş “zoom out” yapın. ( Bunu yapmanın en kolay yolu farenizin tekerleğine çift tıklamaktır) (ZOOM Extents).

Aynı zamanda NESNE ÇITÇIT “OSNAP (F3)” ve DİKLİK “ORTHO (F8)” modlarının aktif olup olmadıklarını kontrol edin. Şşayet bu modlar açık durumdaysalar, durum çubuğunuz aşağıdaki şekildeki gibi görünmelidir.

Sekil-4

4. Çizim alanın sağ alt köşesinde Ortam DetayıMedium Detail” düğmesinin aktif olup olmadığını kontrol edin. Şayet aktif değilse, görüntülenen ayara tıklayın ve aşağı açılan menüden Ortam DetayıMedium Detail” yapılandırmasını seçin.

Sekil-5

5. Benzer tipte bir duvar tipi yaratmaya başlamak için, Araç Paletleri üzerindeki CMU-190 [CMU-8] CMU-190 [CMU-8]” duvar tipine sol tıklayın.

Sekil-6

6. Ekranın sağ tarafında toplanmış olarak görünen Özellikler “Properties“ paletinde ve aşağıdaki Komut satırında çizdiğiniz duvarın parametrelerini görebilirsiniz. Program birinci duvarın başlangıç noktasını belirlemeniz için, sizi uyaracaktır.

7. Başlangıç noktasını seçmeden önce, Özellikler “ Properties” paletinde En “Width”parametresinin is 190 mm [8”], Temel yüksekliği “Base height parametresinin 3000 mm [10’-0”] değerinin girili olduğunu ve Hizalama “Justify” parametresinin Temel çizgisi “Baseline” olarak ayarlanmış olduğunu kontrol edin.

Sekil-7

NOT: Aşağıda Kesişim “Intersection” nesne çıtçıtı “snap” kullanacaktır. Şayet karelajın kesişim noktasını seçemiyorsanız, komut esnasında SHIFT tuşuna basarak sağ tıklayıp açılan çıtçıt listesinden Kesişim “Intersection” nesne çıtçıtını “snap” seçebilirsiniz.

  1. Şayet parametre değerleri doğru ise, kolonların kesişim noktalarını tıklayarak dış duvarları çizin. Önce binanın dış duvarlarını çizin. A ve 1 akslarının kesişim noktasından başlayarak A ve 2 akslarının kesişim noktasında son bulan duvarı çizebilirsiniz.

Birinci Duvar

Sekil-8

İkinci Duvar

E ve 2 akslarının kesişimi “intersection”.

Sekil-9

Üçüncü Duvar

E ve 1 akslarının kesişimi “intersection”.

Sekil-10

Dördüncü Duvar

Duvarın son kenarını program tarafından otomatik olarak ilk başlangıç noktasını son bitiş noktası olarak birleştirecek olan Kapat “Close” seçeneğini kullanarak çizeceğiz.

AutoCAD 2013 ile birlikte gelen bir yeniliği  – seçenekler “options” komut satırında seçilebilir hale getirilmişti –kullanarak komut satırındaki Kapat “Close” seçeneğini tıklayın.

Sekil-11

Dış duvarları tamamladığınızda çiziminiz aşağıdaki şekildeki gibi görünmelidir.

Sekil-12

Şayet bu dört dış duvarı tam olarak çizmeyi başaramadıysanız, komutu tekrar başlatarak en baştan çizmeyi deneyin.

  1. Aşağıda iki kısmı birbirina bağlayan geçişi çizeceğiz. Çizdiğiniz duvarlardan bir tanesini çizin ve sonrasında şeritin “ribbon” Duvar “Wall”sekmesindeki  Seçili olanı Ekle “Add Selected” komutunu seçin.

Bu komut size başlangıçta kullanmış olduğunuz özelliklerin tamamıyla aynı özelliklere sahip nesne eyerleştirmenize olanak sağlıyacaktır.

Sekil-13

10.ve 2 akslarının kesişim “intersection” noktasını başlangıç noktası ve C ve 3 akslarının kesişim “intersection” noktasını bitiş noktası olarak belirleyin.

Daha sonra sağ tıklayarak veya Enter tuşuna basarak duvarların çizimini bitirin.

Sekil-14

11. Orijinal duvar seçili olarak kalmak kaydıyla yeni duvarı çizdikten sonra – ki ESC tuşuna basana kadar seçimler aktif kalır –, sağ tıklayın ve açılan menüden Seçili olanı Ekle “Add Selected” .

Sekil-15

12. Yeni duvarın başlangıç noktası Dve 3 akslarının kesişim “intersection” noktası olacaktır ve duvar D ve 2 akslarının kesişim “intersection” noktasında bitecektir. Daha sonra Enter tuşuna basarak duvarları kapatın.

SAVE simgesini tıklayarak çiziminizi kaydedebilirsiniz.

Sekil-16

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.