1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AUTOCAD LİSP Nedir?

Asıl anlamda LISP, yapay zeka çalışmalarında kullanılan bir program dilidir. İngilizce “List Processing”  (Liste işleme) in kısaltılmış ifadesidir. AutoLISP ise; LISP’in AutoCAD    ile kullanılabilecek şekilde uyarlanmış halidir. AutoLISP sayesinde kullanıcının AutoCAD  ‘e yeni komutlar eklemesi kişiselleştirmesi ve ondan artan bir verim elde etmesi mümkündür. Tabii ki yeni komutlardan kastedilen, kullanıcının AutoLISP fonksiyonlarını kullanarak hazırladığı program dosyalarını AutoCAD ortamından çağırarak kullanmasıdır.

AutoLISP dosyalarının ASCII dosyalar yaratabilen bir kelime işlemcide “text editor” hazırlanması ve uzantısının *.LSP olması bir zorunluluktur.

AutoLISP dosyaları aslında fonksiyonlardan meydana gelmektedir. Kullanıcı, bir takım standart fonksiyonları kullanarak veya kendisi çeşitli fonksiyonlar tanımlayarak yapmak istediklerini gerçekleştirir. Gerek standart fonksiyonlar gerekse kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, değişkenlere değerler atanması, bu değerlerin AutoLISP tarafından değerlendirilerek sonuçlar elde edilmesi mantığına göre çalışır. AutoLISP programlarda büyük küçük harf ayrımı yapmaz.

Burada < > işaretleri arasında yer alanlar fonksiyona yazılacak değişkenleri,  …. ise ardışık girişleri temsil eder , fonksiyona gerekli olan bir değer veya değeri önceden atanmış bir değişken olabilir.

AutoCAD Lispleri