1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Komutları ve Kısa yollar Listesi (PDF Kitap ile birlikte)

Yaklaşık 150 AutoCAD komutunun bulunduğu devasa listede, her AutoCAD kullanıcısının bilmesi gereken en kullanışlı komutları, klavye kısa yolları ve araçlarını eklemeye çalıştım. Bu listede yer alan komutların bazıları çok basit ve çok kullanılıyor, ayrıca büyük özelliklerine rağmen sık kullanılmayan komutlar ve araçlar da var.

AutoCAD komutlarının listesini PDF formatında e-kitap olarak indirmek için, aşağıdaki linke tıklayın.

ELEKTRONİK KİTABI İNDİR

TEMEL AutoCAD KOMUTLARI

Bu, her AutoCAD kullanıcısının bilmesi gereken en temel AutoCAD komutlarının listesidir. Bunlar AutoCAD‘in temellerini oluşturan Çizim “Draw” ve Düzenleme “Modify” komutlarından bazılarıdır ve şayet AutoCAD öğrenmeye yeni başlıyorsanız bu temel komutların tümünü bilmelisiniz.

L

Çizimde basit çizgiler çizmek için, kullanılır.

C

AutoCADte bir çember “circle” yaratmak için kullanılan komuttur.

PL

Bu komut çizimde sürekli çizgiler “polyline“ çizmek için, kullanılır.

REC

Bu komut, çizimde bir dikdörtgen “rectangle“ yaratır.

POL

Bu komut, en az 3 ve en fazla 1024 kenarlı bir çokgen oluşturmak için kullanılabilir.

ARC

İsminden de anlaşılacağı üzere, bu komut AutoCAD‘de yay “arc” oluşturmak için kullanılır.

REG

Bu komut, AutoCAD‘de bir bölge “region” geometrisi oluşturmak için kullanılabilir.

CO

Bu komut, AutoCAD‘de mevcut bir nesneyi veya nesneleri kopyalamak “copy” için kullanılır.

TR

Bu komut, AutoCAD‘de mevcut bir nesneyi veya nesneleri budamak “trim” için kullanılır.

SC

Bu komut, AutoCAD‘de mevcut bir nesnenin veya nesnelerin ölçeğini “scale” değiştirmek için kullanılır.

B

Bu komut bir blok “block” oluşturmak için kullanılır, bloğun “block” özellikleri aşağıdaki şekilde görünen Blok Tanım “Block Definition” penceresi kullanarak tanımlanabilir.

I

Bu komut o anki geçerli (aktif) AutoCAD çiziminize mevcut bir bloğu veya çizimi yerleştirmek için, kullanılır.

X

Bu komut sürekli çizgi “polyline” gibi karmaşık nesneleri basit çizgiler gibi nesnelere ve bloklar & diziler “array” gibi birçok nesneden oluşan nesne kümelerini bağımsız nesnelere dönüştürmek için patlatmak amacıyla kullanılır.

F

Bu komut, geometrinin keskin kenarlarına yuvarlatılmış köşeler eklemek için kullanılabilir; bu yuvarlak köşelere fileto da denir.

CHA

Bu komut, keskin köşelere eğik (köşeli) kenarlar eklemek için kullanılabilir; bu eğik kenara pah da denir.

LA

Bu komut bir çizimdeki tabakaları “layer” yaratmak ve yönetmek için kullanılan bir araç olan tabaka özellikleri “layer properties” paletini açmak için kullanılır.

KLAVYE KISA YOL TUŞLARI

Klavye kısa yolları veya kısa yol tuşları, yaygın AutoCAD işlemlerini veya komutlarını etkinleştirmenin en kısa ve en hızlı yoludur.

Bu listeye en sık kullanılan ve kullanışlı klavye kısa yollarından bazılarını ekledim.

Ctrl + N

AutoCAD‘de yeni bir çizim açmak için bu kısa yolu kullanabilirsiniz.

Ctrl + S

Bir çizim dosyasını kaydetmek için bu klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz.

Ctrl + Shift + S

Bu klavye kısa yolunu, çizimi yeni bir dosya olarak kaydetmek için kullanabilirsiniz veya kısaca Farklı Kaydet “Save As” komutu için kısa yol da diyebiliriz.

Ctrl + 0

Sadece çizim alanını göstermek için ekranı temizler ve paletleri ve sekmeleri gizler. Varsayılan AutoCAD kullanıcı ara yüzüne geri dönmek için, aynı tuş kombinasyonuna tekrar basın.

Ctrl + 1

Bir nesne seçin ve o nesnenin özelliklerini listeleyen özellikler “properties” paletini açmak için Ctrl + 1 tuşlarına basın. Bu paleti, nesnenin özelliklerinin çoğunu değiştirmek için de kullanabilirsiniz. Özellikler “Properties” paletini açmak için PR komutunu da kullanabilirsiniz.

İlişkili Makale: AutoCAD’de Verimliliği Arttırma Fikirleri

Ctrl + 2

Çiziminizde doğrudan kullanılabilecek birçok AutoCAD bloğu içeren tasarım merkezi “design center“ paletini açmak için kullanabilirsiniz.

Ctrl + 9

Komut satırının görünürlüğünü değiştirmek için bu klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir nedenle, komut satırınız çizim alanından gizlendiyse, geri getirmek için bu klavye kısa yolunu kullanın.

Ctrl + C

Çizim alanından nesne veya nesneler seçin ve nesneleri panoya kopyalamak için Ctrl + C tuşlarına basın.

Ctrl + V

Panodaya kopyalanmış nesneleri orijinal özelliklerini koruyarak çizime yapıştırmak “paste” için, bu klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz.

Ctrl + Shift + V

Kopyalanan nesneleri bir blok olarak yapıştırmak için bu klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz; oluşturulan bloğun “block” adı AutoCAD tarafından belirlenecektir. Blok Yarat “Create Block” penceresi olmadan blokları “block” hızlı bir şekilde yaratmak için bu klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz.

Ctrl + Z

Bu klavye kısa yolu, çiziminizdeki son işlemi geri almak “undo” için, kullanılabilir. Birçok eylemi geri almak için bu kısa yol tuşuna birkaç kez basabilirsiniz.

Ctrl + Y

Bu klavye kısa yolu, yaptığınız son geri alma işlemini yeniden gerçekleştirmek “redo” için, kullanılabilir.

Ctrl + Tab

Bu klavye kısa yolunu AutoCAD‘deki tüm açık çizim sekmelerinde gezinmek için kullanabilirsiniz.

DURUM ÇUBUĞU GEÇİŞLERİ

Aşağıdaki şekilde görünen durum çubuğu, AutoCAD kullanıcı ara yüzünün önemli bir özelliğidir ve çiziminizi yaparken veya düzenlerken durum çubuğu araçlarının sıklıkla kullanılması gerekir. Bu araçlar bu nedenle, kolay erişim için durum çubuğunda bulunurlar. Durum çubuğu simgelerini klavye kısa yolları ile komutları ile veya ilgili simgesini tıklayarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu bölümde, en sık kullanılan durum çubuğu seçeneklerini özellik ve kullanımlarıyla birlikte listeledim.

F7

Bu durum çubuğu aracı, çizim alanınızda sıklıkla görülen arka plan karelajının “grid” görünürlüğünü değiştirecektir.

F9

Atlama “Snap” modu etkin olduğunda atlama “snap modunun açıl/kapalı durumları arasında geçiş yapar. Atlama “Snap” modu etkin (açık) olduğunda AutoCAD imleci, atlama modu ayarlarında tanımlanan çizim alanındaki belirli noktalara atlar.

DYNMODE

Bu sistem değişkeni ön tanımlı olarak, dinamik girişi aktif hale getirmek için bu sistem değişkenini 3 olarak değiştirmenize olanak sağlayan -3 değerine ayarlıdır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere dinamik giriş, imlecin üzerine dinamik olarak araç ipucu bilgilerini ekler.

F8

Diklik “Ortho” modunu açar ve kapatır. Diklik “Ortho” modu açıkken, yalnızca yatay veya dikey çizgiler oluşturabilirsiniz.

F10

Açısal İzlemeyi “Polar Tracking” izlemeyi açar ve kapatır. Açısal İzlemeyi “Polar Tracking” aktifken, açısal izleme artım açısında “polar tracking increment“ tanımlanan herhangi bir açıyla eğimli çizgiler yaratabilirsiniz.

ISODRAFT

Bu geçiş özelliğini kullanarak, AutoCAD‘de zometrik çizim düzlemini etkinleştirebilirsiniz. İzometrik-düzlem Sol “Isoplane Left”, İzometrik-düzlem Üst “Isoplane Top” ve İzometrik-düzlem Sağ “Isoplane Right” seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. F5 işlev tuşunu kullanarak farklı izometrik düzlemler arasında geçiş yapabilirsiniz. ISODRAFT seçeneğinin varsayılan değeri dikey “ortografik” düzlemdir.

Bu aracı kullanarak izometrik “isometrik” çizim yapma hakkında daha fazla bilgi için, AutoCAD’de 2 boyutlu 2B “2D” İzometrik Çizim Yapma isimli makaleye bakınız.

F11

Nesne çıtçıt izleme “Object snap tracking” özelliğini açar ve kapatır. Bu seçeneği kullanarak orta, orta nokta, bitiş noktası gibi geometrilerin uç noktalarını izleyebilir ve bu referanslarla farklı geometrileryaratabilirsiniz.

F3

En önemli durum çubuğundan geçiş araçlarından birisidir. Bu fonksiyon tuşu nesneye çıtçıtlanma “object snap” seçeneğini etkinleştirir ve devre dışı bırakır; nesne kesme özelliği etkin olduğunda, imlecinizi geometride uç nokta “end point”, merkez nokta “center”, oktant “quadrant” , teğet “tangent” gibi kesin noktalara yapıştırabilirsiniz. Bu seçenek, hasas AutoCAD çizimleri yapmanıza imkan sağlar.

LWDISPLAY

Bu sistem değişkeni bir çizimdeki çizgi kalınlıklarının görünürlüğünü değiştirir. Bu sistem değişkeni varsayılan değer olarak çizgi kalınlıklarını göstermeyen KAPALI “OFF” durumundadır. Çizim alanında çizgi kalınlıklarını göstermek için, sistem değişkeninin değerini AÇIK “ON” olarak değiştirebilirsiniz.

TRANSPARENCYDISPLAY

Tıpkı çizgi kalınlığı “lineweight” gibi bu sistem değişkeni bir nesnenin şeffaflığının “transparency” görünürlüğünü değiştirmenize izin verir. Şeffaflığı  “Transparency” görünür yapmak için bu sistem değişkeninin değerini 1 olarak görünmez yapmak içinse, 0 olarak değiştirirsiniz.

SELECTIONCYCLING

Bu sistem değişkenini kullanarak üst üste binmiş nesneleri kolayca seçebilirsiniz. Bu sistem değişkeni değeri 2 olarak ayarlandığında, bir üste binme simgesi ve örtüşen nesnelerin bir listesini içeren bir menü görünür ve bu listeden istenen nesneyi seçebilirsiniz.

Bu sistem değişkeninin değerini 1 olarak ayarlarsanız, menüde yalnızca üste binme simgesi görüntülenir. Bu sistem değişkeninin değerini 0 olarak değiştirerek bunu kapatabilirsiniz.

F6

Dinamik KKS “UCS” bu işlev tuşu kullanılarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Dinamik KKS “UCS” özelliğini kullanarak, Kullanıcı Koordinat Sisteminin KKS “UCS” konumuna bakılmaksızın doğrudan yüzün veya başka bir 3 boyutlu 3B “3D” nesnenin geometrilerini oluşturabilirsiniz. UCSDETECT sistem değişkeni kullanılarak dinamik Kullanıcı Koordinat Sistemini KKS “UCS” de değiştirebilirsiniz, bu sistem değişkeninin değerleri AÇIK “ON” için 1, KAPALI “OFF” için 0 dır.

GRAPHICSCONFIG

u durum çubuğu seçeneğini kullanarak, AutoCAD‘in ekran ve grafik özellikleriyle ilgili ayarları değiştirmek için kullanılan Grafik Yapılandırma “Graphics Configuration“ penceresini açabilirsiniz. 3DCONFIG sistem değişkenini Grafik Performans “Graphics Performance“ penceresini açmak için de kullanabilirsiniz.

GENEL KOMUTLAR

Bunlar, çizim yaparken genel verimliliğinizi artırmak için, sıkça kullanabileceğiniz komutlardan bazılarıdır. Bu komutların birçoğuna aşina olabilirsiniz, ancak gerçekten yararlı olan bazı komutlar da vardır; ancak yine de büyük ölçüde kullanıcılar tarafından bilinmezler.

BCOUNT

Bu komut, çiziminizdeki blok “block” sayısını saymak için kullanışlıdır. Çizimde kullanılan her blok “block”  örneğini adıyla birlikte numarasını bildirir. Bloğun  “Block” sayılması için çizim alanında görünür olması gereklidir.

TXTEXP

Bu komutu kullanarak, tek satırlı ve çok satırlı yazılaı “text” geometrilere dönüştürebilirsiniz.

XLINE (XL)

Bu komutu kullanarak, seçim noktasından başlamak üzere sonsuz çizgiler oluşturabilirsiniz. Bu sonsuz hattı sınırlı bir uzunluğa kırdığınızda veya kırarsanız, basit bir çizgi geometrisi haline gelir.

NOKTA (PO)

Bu komut, çizimde tek nokta geometrisini oluşturur. Bu komut ile oluşturulan noktanın türünü değiştirmek için PTYPE komutunu kullanabilir ve Nokta Stili “Point Style” penceresinden istediğiniz nokta türünü seçebilirsiniz.

REVCLOUD

Bu komutu kullanarak elle çizim yaparak revizyon bulutu geometrisini oluşturabilirsiniz.

SKETCH

Bu komutu kullanarak serbest elle eskiz yapabilirsiniz. Bu serbest el çizimini yapmak için nesne türü olarak çizgi “line”, sürekli çizgi “polyline” veya eğik çizgi kullanabilirsiniz.

MULTIPLE

Enter tuşuna basmadan herhangi bir komutu tekrarlamak isterseniz, MULTIPLE komutunu kullanın. Komutun tekrarını iptal etmek için ESC tuşuna basın.

NCOPY

İç içe geçmiş nesneleri bloğundan “block” veya Xref’den patlatmadan kopyalamak için bu komutu kullanın.

AutoCAD yazılımınızı ve bilgisayarınızı mükemmel çalışma koşullarında tutmak için takip ettiğiniz birçok iyi uygulama vardır ve AutoCAD‘de, yazılımınızın performansını düzgün şekilde optimize etmenize yardımcı olan pek çok dahili araç ve komutlar vardır. Bu bölümde, günlük iş akışınızda kullanabileceğiniz tüm performans ve optimizasyonla ilgili komutları bulabilirsiniz.

CAL

Bu alt komutu kullanarak, komutların ortasında bile olsa, AutoCAD komut satırında doğrudan hesaplamalar yapabilirsiniz. Bu alt komutu, ‘başka bir komutu çalıştırırken ‘CAL yazarak başlatabilirsiniz (CAL‘dan önce bir kesme işareti eklemeyi unutmayın).

BURST

Öznitelik “attribute“ ayarını ve tabaka “layer”  tanımını koruyan öznitelik “attribute“ içeren bloğu “block” patlatır. Blok “Block” patladıktan sonra özellik metnini korumak isterseniz, bu özellikle yararlıdır.

SP

Bu komutu kullanarak, seçili metnin yazım denetimini kontrol edebilir ve Yazım Denetimi “Check Spelling“ iletişim kutusunda tespit edilen yazım hatalarını düzeltebilirsiniz.

ARCTEXT

Bu komut, AutoCAD‘de bir yaya “arc” hizalanmış metin yazmak için kullanılabilir. Bir daireye hizalandırılmış yazı yazmak için bile bu komutu kullanabilirsiniz.

OOPS

Bu komut, çiziminizdeki son silinen nesneyi geri yüklemek için kullanılabilir. Bir nesneyi sildikten sonra, çizimde birçok değişiklik yaptıysanız ve silinen nesneyi geri yüklemeniz gerektiğini anladıysanız, komut satırına OOPS yazın ve Enter tuşuna basın.

CHSPACE

Bu komut, bir nesnenin bulunduğu alanı model alanından “model space ” kağıt alanına “paper space ”veya tam tersi olarak değiştirmek için kullanılabilir.

DIVIDE

Herhangi bir 2 boyutlu 2B “2D” geometriyi birçok eşit parçaya bölmek için bu komutu kullanabilirsiniz. Her bir bölme noktasında, 2 boyutlu 2B “2D” bir eğri geometrisi eklenecektir.

RENAME

Şayet tabaka “layer”, blok “block” veya çizgi tipi “linetype” gibi isimlendirilmiş nesneleri yeniden adlandırmanız gerekiyorsa, yeniden adlandırmak için bu komutu kullanın. Bu komutla ilgili daha fazla bilgi bu ilişkili makalede bulabilirsiniz.

İlişkili Makale: İsimlendirilmiş Nesneleri (Öbekleri “Blocks”, Ölçü Stillerini “Dimension Styles”, Tabakaları “Layers” ve Daha Fazlası) Yeniden İsimlendirme

BREAK

Bu komut, 2 boyutlu 2B “2D” geometrileri bir veya iki noktada kırmak için kullanılabilir. Şayet bir eğriyi diğer eğri ile kesişme noktasında kırmak istiyorsanız veya geometriyi kırarak bir boşluk oluşturmak istiyorsanız, yararlıdır.

TIME

Bu komutu kullanarak çizim oluşturulduğu tarih ve çizim üzerinde toplam düzenleme süresi gibi çiziminizle ilgili birçok bilgiyi bulabilirsiniz.

QSELECT

Bu komut, çizimlerinizden filtrelerle seçim yapmak için kullanılabilir. Örneğin, QSELECT komutunu belirli bir yarıçap değerine sahip çizimin tüm dairelerini içeren bir seçim kümesi yaratmak için, kullanabilirsiniz.

DI

Çizimdeki iki nokta arasındaki mesafeyi bulmak için kullanılabilir.

COPYBASE

Bu komutu kullanarak herhangi bir nesneyi bir temel “base” noktası kullanarak kopyalayabilirsiniz.

PASTECLIP

Bu komutu kullanarak kopyalanmış nesneleri panonuzdan çiziminize yapıştırabilirsiniz. Şayet nesneleri kopyalamak için, COPYBASE komutunu kullanırsanız, seçili nesneleri aynı veya başka bir çizime temel “base” noktasıyla yapıştırabilirsiniz.

LIST

Bu komutu kullanarak, bir nesnenin üzerinde bulunduğu tabaka “layer”, alan, uzunluk veya yarıçap ve çevre gibi birçok özelliğini bulabilirsiniz. Bu komutu kullanmak için komut satırına LIST yazıp ENTER tuşuna basın ve çizim alanından bilmek istediğiniz nesneyi seçin ve tekrar Enter tuşuna basın.

DIM

Bu komut AutoCAD’in 2016 sürümünde tanıtıldı ve doğrusal “linear”, hizalı “aligned”, yarıçap “Radius”, çap “diameter” ve temel hatlı “baseline“ gibi ölçüleri “dimension” yaratmak için kullanılabilir. Bu komuta erişmek için DIM komutunu kullanabilir veya aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, şeritin Açıklamalar “Annotate” sekmesinin Ölçüler “Dimensions” panelindeki DIM komut düğmesine tıklayabilirsiniz.

TOLERANCE

Şayet çiziminize toleransla ilgili bilgileri temsil eden bir çizimde kullanılan toleranslar özellik kontrol lejandı eklemek isterseniz, bu komutu kullanabilirsiniz.

SCALETEXT

Bu komutu kullanarak, çizimde varolan yazı “text” veya çok satırlı yazı “mtext nesnesinin ölçeğini değiştirebilirsiniz. Bu komut türünü kullanmak için, komut satırına SCALETEXT yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra çizim alanından metni seçin ve tekrar Enter tuşuna basın.

Şimdi, komut satırından Mevcut “Existing” seçeneğini seçin ve sonra ölçek faktörü “scale factor” seçeneğini seçtikten sonra, yazı yüksekliğini getirmek istediğiniz ölçek değerini yazın ve Enter tuşuna basın. Çiziminizdeki yazı nesnelerinin ölçeği değiştirildiğinde taban noktası sabit kalacaktır.

TABAN

Bu komutu kullanarak bir çizimin orijinini değiştirmeden taban “base” noktasını değiştirebilirsiniz. Bu, özellikle çizimi bir Xref olarak başka bir yere eklemek istediğiniz durumlarda yararlıdır. Varsayılan olarak, AutoCAD bu komutu kullanarak çizimin orijini değiştirmeden nesnenin orijinini değiştirilebilen taban noktası olarak alır.

DWGPREFIX

AutoCAD‘de açık bir çizime sahipseniz ve kaydedildiği yeri bilmiyorsanız, nereye kaydedileceğine bakmak için sadece DWGPREFIX komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, çizimde ekli Xreflerin yerini hızlı bir şekilde bulmak için kullanılabilir.

TJUST

Bu komutu kullanarak çizimdeki yazı “text” ve çok satırlı yazı “Mtext” nesnelerinin metin hizalamalarını “justification” değiştirebilirsiniz.

UNITS

Bu komutu kullanarak çizim birimlerini ve diğer ayarları doğrusal “linear” ve açısal “angular“ ölçülerin “dimension” hassasiyeti ve varsayılan dönüş açılarını ayarlayabilirsiniz.

ML

Bu komutu kullanarak birden fazla paralel çizgi içeren çok çizgili bir geometri oluşturabilirsiniz.

TINSERT

Bu komutu kullanarak bir blok veya çizimi tabloya blok halinde yerleştirebilirsiniz. Bloğu tablo hücresine sığdırabilir ve Tablo Yerleştir “T Insert” diyalog kutusu ile yerini otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere, tasarım merkezi bloklarını içe aktararak basit bir tablo yaptım.

MIRRTEXT

Ön tanımlı olarak AutoCAD çizimdeki yazıları aynalamaz, ancak çiziminizdeki metinleri aynalamak istiyorsanız, MIRRTEXT sistem değişkeninin değerini 1 olarak değiştirin.

AREA

Adından da anlaşılacağı üzere, bu komut, AutoCAD çizimindeki kapalı veya açık şekillerin alanını bulmak için kullanılabilir.

TORIENT

Bu komutu kullanarak metin varlıklarını en iyi okunabilir konuma getirebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde, yazının “text” altındaki A görüntüsünde farklı açılarla bakılmış ve bazı durumlarda metin düzgün okunamıyor. Buna karşın, TORIENT komutu kullanılarak oluşturulan yazılar “text” B görüntüsünde, metnin tüm açılardan okunabilir olmasını sağlamıştır.

ID

Bu komut, AutoCAD çiziminde bir noktanın koordinat değerlerini bulmak için kullanılabilir.

MINSERT

Bu komutu kullanarak bir çizimin mevcut bloklarını dikdörtgen bir dizi “array” bileşeni olarak yerleştirebilirsiniz. MINSERT komutunu kullanarak yerleştirilen bir dizi “array” patlatılamaz.

BOUNDARY

Bu komutu kullanarak kapalı alanlardan herhangi birinden kapalı sınırlar çıkarabilirsiniz. Bu sınır, kapalı bölgenin alanını bulmak için veya başka birçok uygulama için kullanılabilir. Aşağıdaki resimde, A ile belirtilen alanın sınırı, BOUNDARY komutunu kullanarak bir sürekli çizgi “polyline” olarak çıkarılmıştır.

DIMROTATED

Bu komut, X ekseni pozitif tarafına göre belirli bir açıda, eğimli bir ölçü “dimension” çizgisi oluşturmak için kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte ölçü “dimension” DIMROTATED komutu ile yaratılmıştır.

BREAKLINE

Bu aracı, bir satıra bir Kesme çizgisi sembolü yapmak için kullanabilirsiniz. Komut satırına BREAKLINE yazın ve Enter tuşuna basın ve ardından komut satırından ölçek “scale” seçeneğine tıklayın ve kesme çizgisine uygun bir ölçek uygulayın.

Kesme çizgisinin başlangıç ve bitiş noktalarını seçin, ardından çizginin herhangi bir noktasını tıklatarak çizgi çizgisinin yerini belirtin ya da çizginin tam ortasına yerleştirmek için doğrudan Enter tuşuna basın.

TXT2MTXT

Bu komutu kullanarak bir yazı “text” nesnesini çok satırlı yazı “Mtext” nesnesine dönüştürebilir ve aynı zamanda birden fazla çok satırlı yazı “Mtext” nesnesini tek birçok satırlı yazı “Mtext” biriminde birleştirebilirsiniz.

SAVEALL

Adından da anlaşılacağı üzere bu komut, AutoCAD penceresindeki tüm açık çizimleri kaydetmek için, kullanılabilir.

PERFORMANS İLE İLİŞKİLİ KOMUTLAR

AutoCAD yazılımınızı ve bilgisayarınızı mükemmel çalışma koşullarında tutmak için takip ettiğiniz birçok iyi uygulama vardır ve AutoCAD‘de, yazılımınızın performansını düzgün şekilde optimize etmenize yardımcı olan pek çok dahili araç ve komutlar da bulunmaktadır. Bu bölümde, günlük iş akışınızda kullanabileceğiniz tüm performans ve optimizasyonla ilgili komutları bulabilirsiniz.

PURGE

Bu komut tabakalar “layer”, bloklar “block” ve ölçü stilleri “dimensions style” gibi kullanılmayan isimlendirilmiş nesneleri çizimden kaldırmak için kullanılabilir.

LAYDEL

Bu komutu kullanarak çiziminizden PURGE komutu kullanılarak kaldırılamayan en inatçı tabakaların “layer” bazılarını silebilirsiniz. Bu komut aynı zamanda Defpoints tabakasını “layer” ve bu tabakayı “layer” içeren tabakayı “layer” da kaldırabilir, , ancak bunu tavsiye etmem.

FILLMODE

Bu sistem değişkenini kullanarak, tarama “hatch” alanlarındaki dolu alanın görünürlüğünü ve sırasıyla değerini 0 veya 1 olarak değiştirerek enli sürekli çizgiler “polyline” üzerinde görüntüsünü kapatabilirsiniz. FILLMODE özelliğini kapatarak doldurulan geometrileri yenilemek için kullanılan kaynakları sınırlayarak AutoCAD‘in performansını artırabilirsiniz.

Çizimi üzerindeki etkisini görmek için bu sistem değişkenini değiştirdikten sonra REA komutunu kullanarak çizimi yenilemeniz gerekecektir.

APERTURE

Bu sistem değişkeni nesne çıtçıtlarının “snap” etki alanını kontrol eder. Bu sistem değişkeni tarafından tanımlanan çıtçıt kutucuğu boyutu, imleç içine getirildiğinde, o noktanın seçileceği karenin alanıdır. Bu diyaframın varsayılan değeri 10 dur; ancak çizimin karmaşıklığına bağlı olarak bu değeri 1-50 arasında değiştirebilirsiniz.

Çıtçıt kutucuğu boyutu, ekranın geçerli ölçeğine göre değişir ve mutlak değer değildir. Aşağıdaki resimde, kırmızı kutu (AutoCAD’de görünmemektedir), çıtçıt kutucuğunun sırasıyla 10 ve 50 değerleri için boyutudur.

OVERKILL

Üst üste binmiş veya gereksiz geometrileri çizimden kaldırmak için bu komutu kullanın.

ISAVEPERCENT

Bu sistem değişkeninin değerini, bir çizimi kaydetmek için gereken süreyi azaltmak için değiştirebilirsiniz. Bu sistem değişkeni, AutoCAD çizimlerinin dosya boyutunu ve diğer yazılımlarla olan uyumluluğunu da etkiler.

Bu sistem değişkeninin değerini düşürerek, diğer yazılımlarla uyumluluğunu artırabilir ve aynı zamanda CAD dosyasının boyutunu düşürür; ancak kaydetme işlemi sırasında genellikle harcanan süre artar. Bu sistem değişkeninin değerini arttırdığınızda ise, tersi olur.

Bu sistem değişkeninin varsayılan değeri 50 dir ve 0 ile 100 arasında bir değer olabilir.

SELECTIONPREVIEW

İmleci herhangi bir nesnenin üzerine getirirken, bu sistem değişkeni değeri 3’e ayarlanırsa ön izleme görünür. Bu ön izlemeyi kaldırabilir; böylece bu sistem değişkeninin değerini 0 olarak değiştirerek performansı artırabilirsiniz.

HIGHLIGHT

Bu sistem değişkeni SELECTIONPREVIEW sistem değişkenine benzemekle birlikte açık olduğu durumda, seçildiğinde nesne vurgulanmış olarak görünür. Varsayılan değeri 1 dir; ancak değerini 0 olarak değiştirerek bu vurgulama efektini kapatabilirsiniz.

 RECOVERALL

Bu komut, bozuk veya zarar görmüş bir çizimi, bağlı tüm Xref dosyalarıyla birlikte onarır.

LAYMCH

Bu komutu kullanarak seçili nesnelerin tabakalarını “layer” değiştirebilirsiniz. Bu komutu kullanmak için komut satırına LAYMCH yazın ve Enter tuşuna basın, ardından tabakasını “layer” değiştirmek istediğiniz nesneleri seçin ve Enter tuşuna bastıktan sonra tabakasını “layer” seçili nesneler üzerinde uygulamak istediğiniz herhangi bir nesneyi seçip Enter tuşuna tekrar basın.

PICKBOX

Bu sistem değişkenini kullanarak, AutoCAD‘in imlecinde görünen tıklama kutucuğunun boyutunu değiştirebilirsiniz. Bu sistem değişkeninin varsayılan değeri 3 tür ve değerini 0 dan 50’ye değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki resimde tıklama kutucuğunun boyutu ilk imleç için 3 ve ikinci imleç için 10 dur.

STARTMODE

Bu sistem değişkeni AutoCAD uygulamasının başında başlangıç ​​sekmesinin görünürlüğünü değiştirecektir. Varsayılan olarak, bu sistem değişkeninin değeri, başlangıç ​​ekranının görünmesine izin veren 1 dir ve başlangıç ​​ekranını görmek istemiyorsanız, bu değeri 0 olarak değiştirebilirsiniz.

CLOSEALL

Şayet AutoCAD pencerenizde birden çok sekme açılmışsa ve bunları tek tek elle kapatmak istemiyorsanız, bütün açık pencereleri kapatmak için CLOSEALL komutunu kullanabilirsiniz. AutoCAD size kaydedilmemiş çizimleri kapatmadan önce Kaydet “Save” diyalog kutusunu açar ve çizimleri kaydetmeyi isteyip istemediğinizi soracaktır. Tüm çizimleri kapattıktan sonra başlat ekranını görüntüler.

SELECTIONCYCLING

Bu sistem değişkenini kullanarak örtüşen nesnelerin seçimini kolayca yapabilirsiniz. Bu sistem değişkeni değeri 2 olarak ayarlandığında, bir örtüşme simgesi ve örtüşen nesnelerin bir listesini içeren bir menü görünür ve bu listeden gerekli nesneyi seçebilirsiniz.

Şayet Bu sistem değişkeninin değerini 1 olarak ayarlarsanız, menüde yalnızca örtüşme simgesi görüntülenir. Bu sistem değişkeninin değerini 0 olarak değiştirerek bunu kapatabilirsiniz.

AUDIT

Bu komut, çiziminizdeki hataları kaldırmak için kullanılmalıdır. Hatalar için çizim dosyanızı AUDIT aracıyla kontrol etmeye devam etmek her zaman iyi bir uygulamadır.

RECOVER

Bu komut AUDIT komutuna benzer, ancak açılamayacak ölçüde bozuk olan çizimler için de yararlıdır.

MA

Bu komut, bir nesnenin özelliklerini, geometrisini veya içeriğini değiştirmeden diğerlerine kopyalamak isterseniz, çok büyük bir zaman tasarrufu sağlar.

CLOSEALLOTHER

Bu komutu kullanarak, geçerli çizim penceresi dışındaki tüm açık çizim pencerelerini kapatabilirsiniz.

TEXTFIT

Bu komutu kullanarak bir çizimdeki yazı “text” öğelerini gerekli alana sığacak şekilde küçültebilir veya genişletebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, TEXTFIT komutunu kullanarak AutoCAD yazısını dikdörtgen içerisine sığdırdım.

 

WIPEOUT

WIPEOUT komutunu kullanarak, kalabalık bir çizimde arka planı temizleyerek nesnelerin arka planına karşı temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde WIPEOUT komutu ikinci kancanın çevresini temizlemek için kullanılmıştır. Ayrıca WIPEOUTFRAME sistem değişkeni kullanabilir ve bu değişkenin değerini 0 olarak değiştirerek WIPEOUT çerçevesi sınırını da kaldırabilirsiniz.

TEXTMASK

Bu komutu kullanarak, kalabalık arka planı açıkça görünür hale getirmek için metnin arkasında otomatik olarak bir maskeleme oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde birinci örnek için TEXTMASK komutu kullanılmamışken; ikinci örnekte TEXTMASK komutu kullanılmıştır.

LAYMRG

Birden çok nesnenin tabakalarını “layer” birleştirmek istiyorsanız, bu komut sizin içindir. Komut satırına LAYMRG yazıp; Enter tuşuna basın; ardından tabakalarını “layer” değiştirmek istediğiniz nesneleri seçin ve daha sonra tekrar Enter tuşuna basın. Seçilen nesneleri aktarmak istediğiniz hedef tabakadaki “layer” herhangi bir nesne seçin ve tekrar Enter tuşuna basın.

Seçili katmanın tüm nesneleri son tabakaya “layer” aktarılır ve ayrıca seçilen tabaka “layer çizimden kaldırılır.

DS

Bu komutu kullanarak, nesne çıtçıtları, açısal izleme, ysakalama “dnap” ve karelaj “grid” çizgileri ayarları gibi durum çubuğu seçenekleriyle ilgili ayarları değiştirmek için kullanılabilecek Çizim Ayarları “Drafting Settings “ penceresini açabilirsiniz.

LAYWALK

Bu komutu kullanarak belirli bir tabakadaki “layer” tüm nesneleri kontrol edebilirsiniz. LAYWALK komutunu kullandığınızda, ekranda tüm tabakaları “layer” içeren bir liste görüntülenir ve bu listeden tabakadan “layer” herhangi birine tıklayabilir ve sadece o tabakadaki “layer” nesneleri çizim alanında görünür yapabilirsiniz. LAYWALK penceresini kapattığınız zaman, tabaka “layer” ve nesne görünürlüğünün orijinal durumu geri yüklenir.

CENTERMARK

Bu araç, AutoCAD’e 2017 sürümünde eklenmiş olup; bir daire veya yay üzerinde kolayca merkez işareti oluşturmanıza olanak tanımaktadır.

CENTERLINE

Adından da anlaşılacağı üzere, bu aracı kullanarak paralel veya kesişen çizgiler arasında kolayca bir merkez çizgisi ekleyebilirsiniz.

TABLET

Bazı nedenlerden dolayı AutoCAD‘de işaretleme ve navigasyon cihazı olarak kullanıyorsanız, Tablet girişini açmak ve kapatmak için bu komutu kullanabilirsiniz. Tablet, TABMODE sistem değişkeni kullanılarak da açılabilir veya kapatılabilir.

ULAŞIM KOMUTLARI

Bu komutlar, birçok tekrarlayan görevi tekrar tekrar yapma gerekliliğini ortadan kaldırarak genel çizim iş akışınızı daha hızlı ve verimli hale getirmenize yardımcı olacaktır. Çizim iş akışını kolaylaştırmak ve çiziminizde gereksiz verileri önlemek için mümkün olduğunca daha az işlem yapmanız harikadır ve bu bölümdeki komutlar bu amaca ulaşmada size yardımcı olacaktır.

TEXTSCR

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere bu komut, kısa süre önce kullanılan komutların geçmişini içeren bir metin penceresi açacaktır.

BATTMAN

Bu araç, öz nitelik “attribute” içeren blokların “block” özellik bilgilerini değiştirmek için kullanılabilir.

3DCONFIG

Bu komut ile donanım ivmelenmesini açmak ve kapamak veya AutoCAD‘in düz çizgi görüntüsü ve yüksek kaliteli grafik görüntüsü gibi grafiklerle ilgili özelliklerini değiştirebilirsiniz.

SEEK

Bu komut sizi bir CAD ve BIM nesne kataloğu olan BIMobject.com sayfasına (eski adıyla Autodesk seek) yönlendirecektir. Projeleriniz için blok almak için harika yerlerdendir.

FS

Bu komutu kullanarak çizim alanında seçilen nesneye bağlı olan nesneleri seçebilirsiniz. Bu komutun davranışı FSMODE sistem değişkeni tarafından kontrol edilir; şayet FSMODE değeri KAPALI “OFF” ise, FS komutu yalnızca seçilen nesneyi ve seçilen nesneye doğrudan bağlı olan nesneyi seçer.

Şayet FSMODE değeri AÇIK “ON” ise, FS komutu, seçilen nesnenin yanı sıra kendisine bağlı olan tüm nesneleri ve serideki bir sonraki bağlı nesneyi de seçecektir. Bu seçim serisi, komut bağlı nesneleri bulduğu sürece devam eder.

TEXTTOFRONT

Bu komutu kullanarak yazı “text”, ölçü “dimension” ve kılavuz “leader” çizgilerini taramalar “hatch” gibi tüm temel nesnelerin önüne getirebilirsiniz. Bu komut, tüm çizim nesnelerinin önüne birden fazla açıklama getirmek isterseniz, çizim sırasını değiştirmeden seçim yapabilmeniz için, özellikle yararlıdır.

ISOLATE

Bu komutu kullanarak çizim alanındaki seçili nesneler dışında tüm nesneleri gizleyebilirsiniz. Çizimden gereksiz nesneleri saklayarak temiz bir çalışma alanı elde edebilirsiniz. Gizli nesneyi çizime geri getirmek için UNISOLATE veya UNHIDE komutunu kullanın.

HIDEOBJECTS

Bu komut ISOLATE komutuna benzer; ancak bu komutla kalan nesneleri görünür tutarak seçili nesneleri gizleyebilirsiniz. HIDEOBJECTS komutunu kullanarak gizlendiğiniz nesneleri çizime geri getirmek için UNISOLATE veya UNHIDE komutunu kullanın.

GROUP

Bu komutu kullanarak birden çok nesneyi tek bir birim olarak gruplandırabilirsiniz. Bu komut benzer nesne türlerini benzer bloklar grubu gibi gruplandırmak için mükemmeldir. Bu grubu kırmak için UNGROUP komutunu kullanabilirsiniz.

ADCENTER

Bu komut, Tasarım Merkezi “Design Center” paletini çizim alanına getirmek için kullanılabilir. Tasarım merkezi “Design Center” paletini açmak için CTRL + 2 tuşlarını da kullanabilirsiniz. Tasarım merkezi hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili makaleye gidin.

İlişkili Makale: Öbekleri “Block” Ulaşılabilir Tut, böylece onları istediğin çizime Yerleştirebilirsin Kısım-II: Tasarım Merkezi

 

IMPORT

Bu komutu kullanarak birçok farklı formattaki çizimleri AutoCAD’e içe aktarabilirsiniz, desteklenen tüm formatların listesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

FIELD

Alanlar “Field”, verileri birbirine bağlı ve güncel tutarak çiziminize çok fazla zeka katabilen dinamik metin bilgileridir. Alanlar “Field”, sayfa seti ve yerleşim “layout” çizimlerinde yaygın olarak kullanılır ve AutoCAD çizimlerinde birçok bilgiyi otomatikleştirmek için kullanılabilir.

AutoCAD‘in FIELD komutunu kullanarak Alan “Field” iletişim kutusunu açabilirsiniz.

WBLOCK

Şayet çiziminizi veya çiziminizin herhangi bir bölümünü harici bir dosyaya aktarmak isterseniz, WBLOCK komutunu kullanabilirsiniz.

3 BOYUT 3B “3D” KOMUTLARI

Bu bölüm, katı “solid”, yüzey “surface” ve kafes “mesh“ modellemeyle ilgili bazı önemli 3 boyutlu 3B “3D” AutoCAD komutlarına sahiptir. Bu komutların birçoğunu biliyor olabilirsiniz; ancak büyük özelliklerine rağmen sık kullanılmayan birçok komut da vardır.

THICKEN

Bu komutu kullanarak bir yüzeyi kalınlığına ekleyerek bir yüzeyi 3B bir katı haline dönüştürebilirsiniz.

CONVTOSOLID

Bu komutu kullanarak, yüzeylerle “surface” kalınlık “thickness” ekleyerek 3 boyutlu 3B “3D” katılara “solid” dönüştürebilir ve oluşturulan katının düzgün veya yontulmuş olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.

DELOBJ

Bu sistem değişkeni, EXTRUDE, PRESSPULL ve SWEEP gibi 3 boyut 3B “3D” komutları kullanıldığında bu komutların veya 2 boyutlu 2B “2D” eğrilerin “curve” davranışlarını kontrol eder. AutoCAD ön tanımlı olarak eğrileri  “curve” 3 boyutlu 3B “3D” nesnelere dönüştürdükten sonra bu eğrileri “curve” korur; şayet eğrileri “curve” silmek isterseniz, bu sistem değişkeninin değerini değiştirebilirsiniz.

VOLUME

Bu komutu kullanarak 3 boyutlu 3B “3D” bir katının “solid” hacmi“volume” yanı sıra atalet momenti “moment of inertia” , dönme yarıçapı “radius of gyration” , ağırlık merkezi “centroid”  ve eylemsizlik momentleri gibi birçok başka bilgiyi elde edebilirsiniz.

VOLUME

REGEN3

Bu komut AutoCAD’in 2017 sürümünün 1 nolu güncellemesinde tanıtıldı ve özellikle 3 boyutlu 3B “3D” grafiklerle ilgili sıkıntıları ve yüzey kaplamalarını kaldırmada yararlıdır.

SECTIONPLANE

Bu komutu kullanarak çizimde, farklı düzlemlerden kesitler alarak 3 boyutlu 3B “3D” modellerin içlerini görebilirsiniz.

FLATSHOT

Bu komut, 3 boyutlu 3B “3D” bir çizimi 2 boyuta 2B “2D” dönüştürmek için harika ve bu komutu kullanarak, tek bir 3 boyutlu 3B “3D” modelin bir düzlem üzerinde ön “front”, üst “top” ve izometrik gibi birden çok 2 boyutlu 2B “2D” görünüşünü oluşturabilirsiniz. Bu komut hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili makaleyi takip edin.

İlişkili Makale: AutoCAD’de FLATSHOT Komutunu Kullanarak 3Boyutlu 3B “3D” Çizimlerden 2 Boyutlu 2B “2D” Çizimler Oluşturma

INTERFERE

Bu komut, kesişen 3 boyutlu 3B “3D” katıları “solid” algılamak için kullanılabilir. Komut, borular ve duvarlar gibi farklı katılar “solid” arasındaki çatışmaları tespit etmek istediğiniz durumlarda özellikle yararlıdır.

PROJECTGEOMETRY

Bu komutu kullanarak, 2 boyutlu 2B “2D” bir eğriyi “curve” bir 3 boyutlu 3B “3D” katı  “solid”, yüzey ”surface”  veya bölge “region” üzerinde yansıtabilirsiniz.

İlişkili Makale: AutoCAD’de FLATSHOT Komutunu Kullanarak 3Boyutlu 3B “3D” Çizimlerden 2 Boyutlu 2B “2D” Çizimler Oluşturma

Shell (SOLIDEDIT)

Bu komutu kullanarak bir 3 boyutlu 3B “3D” katıyı “solid” duvar kalınlığına sahip içi boş bir katıya dönüştürebilirsiniz. Komut satırına SOLIDEDIT yazın ve Enter tuşuna bastıktan sonra, B tuşuna basın ve tekrar Enter tuşuna basın; S yazın ve tekrar Enter tuşuna basın. Alternatif olarak, bu komutu Katı “Solid” sekmesinin Katı Düzenleme “Solid Editing” panelindeki komut düğmesini tıklayarak ta çalıştırabilirsiniz.

SURFPATCH

Bu komutu kullanarak bir silindirin üstü gibi bir yüzeyin açık alanlarını doldurabilirsiniz.

HELIX

Adından da anlaşılacağı üzere, bu komut, AutoCAD çiziminde helezon yaratmak için kullanılabilir.

Moveface (SOLIDEDIT)

Bu aracı kullanarak, 3 boyutlu 3B “3D“ katıların “solid” oluk gibi yüzlerini bir noktadan diğerine taşıyabilirsiniz. Bu araç tipini SOLIDEDIT komut satırına yazarak çalıştırmak için, komut satırına SOLIDEDIT yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra, F tuşuna basın ve  ardından M yazın ve Enter tuşuna tekrar basın.

SURFTRIM

Bu komut 2 boyutlu 2B “2D”çizimlerin TRIM komutuna benzer; ancak bu durumda 2 boyutlu 2B “2D” geometriler yerine yüzeyleri “surface” budar.

3DALIGN

Bu komutu kullanarak bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” nesneyi başka bir 3 boyutlu 3B “3D”katıya “solid” göre hizalayabilirsiniz.

SURFOFFSET

Bu komutu kullanarak, yüzeyin iç, dış veya her iki tarafında herhangi bir yüzeyi kopyalayabilirsiniz.

SOLIDHIST

Bu aracı kullanarak, boolean işlemlerinin gerçekleştirildiği katıların “solid”  geçmişini kaydedebilir ve daha sonra bu katıları “solid” değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki resimde Çıkarma “Subtract“ işlemi iki katı “solid” üzerinde gerçekleştirilmiş ve çıkarılan parça miktarı, CTRL tuşuna basıp taban yarıçapı değiştirilip Koni “Cone” seçeneği seçilerek değiştirilmiştir

Bu sistem değişkeninin değeri ön tanımlı olarak bu özelliği kapalı tutan  0 dır ve bu özelliği ancak sistem değişkeninin değerini 1 olarak değiştirerek açabilirsiniz.

IMPRINT

Bu komutu kullanarak, 3 boyutlu 3B “3D” katıların “solid” veya yüzeyin “surface” düzlemsel yüzlerine 2 boyutlu 2B “2D” çizimler yerleştirerek, ek yüzler “face” yaratabilirsiniz.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.