1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Klavye Kısa Yollarını Kullanarak Daha Hızlı Çizim Yapma

Klavye kısa yolları AutoCAD’de işinizi daha hızlı yapmanızı sağlayabilmektedirler. Ön tanımlı AutoCAD klavye kısa yollarını kullanabileceğiniz gibi; kendi kısa yollarınızı da yaratabilirsiniz.

 Sekil-1

AutoCAD ile birlikte ön tanımlı olarak gelen klavye kısa yolları aşağıdadır:

F1: Yardım “Help” penceresini görüntületir

F2: Metin Penceresine “Text Window” geçiş yaptırır

F3: Çalışan Nesne Çıtçıt “OSNAP” moduna geçiş yaptırır

F4: Tablet moduna geçiş yaptırır

F5İzometrik Düzlem “ISOPLANE” moduna geçiş yaptırır

F6: Dinamik KKS “UCS” moduna geçiş yaptırır

F7: Karelaj “GRID” moduna geçiş yaptırır

F8: Diklik “ORTHO” moduna geçiş yaptırır

F9: Nesne Çıtçıt “SNAP” moduna geçiş yaptırır

F10: Açısal İzleme “Polar Tracking” özelliğine geçiş yaptırır

F11: Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking” özelliğine geçiş yaptırır

F12: Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input” özelliğine geçiş yaptırır

CTRL+0: Boş ekrana geçiş yaptırır

CTRL+1: Özellikler “ Properties” paletine geçiş yaptırır

CTRL+2: Tasarım Merkezi “Design Center” paletine geçiş yaptırır

CTRL+3: Araç Paletleri “ Tool Palettes” penceresine geçiş yaptırır

CTRL+4: Sayfa Seti Yöneticisine “ Sheet Set Manager” geçiş yaptırır

CTRL+6: Veri tabanı Bağlantı Yöneticisine “ dbConnect Manager” geçiş yaptırır

CTRL+7: İşaretleme Seti Yöneticisine “ Markup Set Manager” geçiş yaptırır

CTRL+8: Hızlı Hesap hesap makinesi “ QuickCalc calculator” paletine geçiş yaptırır

CTRL+9: Komut penceresine “Command window” geçiş yaptırır

CTRL+A: Çizimdeki tüm nesneleri seçer

CTRL+SHIFT+A: Gruplar “Groups” arasında geçiş yaptırır

CTRL+B: Çıtçıt “Snap” moduna geçiş yaptırır

CTRL+C: Seçili nesneleri panoya kopyalar

CTRL+SHIFT+C: Seçili nesneleri belirlenen Temel Noktası “Base Point“ ile panoya kopyalar

CTRL+D: Dinamik KKS’ye “ UCS“ geçiş yaptırır

CTRL+E: İzometrik düzlemler arasında geçiş yaptırır

CTRL+F: Çalışan nesne çıtçıtları “object snaps” arasında geçiş yaptırır

CTRL+G: Karelajı “Grid” açar kapatır

CTRL+H: Tıklama Stilini “PICKSTYLE” açar kapatır

CTRL+I: Koordinatları “COORDS” açar kapatır

CTRL+J; CTRL+M: Çalıştırılan son komutu tekrarlar (Enter tuşuna basmak da aynı şeyi yapar)

CTRL+L: Diklik “Ortho” modunu açar kapatır

CTRL+N: Yeni bir çizim yaratır

CTRL+O: Mevcut bir çizimi açabilmek için Dosya Seç “Select File” iletişim kutusunu açar

CTRL+P: O anki (Aktif) çizimi bastırmak/yazdırmak için Yazdır/Bastır “Prints/Plots” penceresini açar

CTRL+R: Yerleşim “Layout” Görüntü Bakışları “Viewports” arasında geçiş yaptırır

CTRL+S: O anki (Aktif) çizimi kaydeder

CTRL+SHIFT+S: Farklı Kaydet “Save As” iletişim kutusunu açar

CTRL+T: TABLET modunu açar kapatır

CTRL+V: Panodaki verileri o anki (aktif) çizime yapıştırır

CTRL+SHIFT+V: Panodaki verileri öbek “block” olarak o anki (aktif) çizime yapıştırır

CTRL+X: Seçili nesneleri o anki (aktif) çizimden keserek panoya alır

CTRL+Y: Geri al “Undo” eyleminin işlemesini iptal eder

CTRL+Z: Son eylemi geri alır

CTRL+[; CTRL+\: O anki (Aktif) komutu iptal eder (Esc tuşuna basmak da aynı şeyi yapar)

CTRL+PAGE UP: O anki (Aktif) yerleşim “layout” sekmesinin solundaki sonraki görüntü “layout” sekmesine gider

CTRL+PAGE DOWN: O anki (Aktif) yerleşim “layout” sekmesinin sağındaki sonraki görüntü “layout” sekmesine gider

ALT+F11: Visual Basic Düzenleyicisini “Visual Basic Editor” görüntületir

ALT+F8: Makrolar “Macros” iletişim kutusunu görüntületir

Sizde kendi klavye kısa yollarınızı yaratabilirsiniz. Kendi klavye kısa yollarınızı yaratmak için, detayları AutoCAD Özel Komutları Yaratın ve Klavye Kısayolu Ekleyin” isimli makalemde bulabilirsiniz.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Perspektif 3B “3D” Görünüş Oluşturma

Revit’te Perspektif “Perspective“ seçeneği, bir 3 boyutlu 3B “3D” görünüşün ortografik yerine perspektif olarak görüntülenip …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.