1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD İpuçları ve Trikleri#6-Tabakalar “Layers”

 1. HIZLI TABAKA YÖNETİMİ İÇİN TABAKA FİLTRELERİ “LAYER FILTER”

Çizimlerinizde birçok tabakaya “layer” sahip olduğunuzda, ihtiyacınız olan tabakaların “layer” yerlerini bulmak daha uzun sürecektir. Örneğin, şayet çiziminizdeki farklı kat planları gibi bazı gruplara aitlerse, bunları Tabaka Özellikleri Yöneticisinde “Layer Properties Manager“ gruplamak (filtrelemek) mantıklı olacaktır. Böylece tabakalarınızı “layer” daha hızlı yönetebilirsiniz. Grup Filtreleri elle, istediğiniz tabakaları “layer gruplayarak veya otomatik olarak, tabakaları “layer” özelliklerine göre gruplayarak oluşturulabilir (Tabaka Özellik Filtresi).

Yeni Grup Filtresi “Group Filter“ Yaratma

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelindeki Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” komut düğmesine tıklayın.
 2. Şayet aşağıdaki şekilde görünen Filtreler “Filters” seçeneğini görmüyorsanız, tabaka filtre ağacını genişletmek için, tabakalar “layer” başlık çubuğunun hemen altında bulunan sol üst taraftaki sağa doğru ok simgesine tıklayın.
 3. Filtre “Filter” seçenekleri kısmındaki Yeni Grup Filtresi “New Group Filter” simgesine tıklayın ve yeni grup filtreniz için bir isim yazın.
 4. Çiziminizdeki tüm tabakaları “layer” görüntületmek için, tabaka filtre ağacındaki Tümü “All” seçeneğini seçin.
 5. İstediğiniz tabakaları “layer” sağ taraftaki tabakalar “layer”listesinden tutarak yeni grup filtresinin üzerine sürükleyip bırakın.
 6. Sadece o gruptaki tabakaları görmek için, Gurup filtresinin ismine tıklayın.

Yeni Tabaka Özellik Filtresi “Layer Property Filter“ Yaratma

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelindeki Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” komut düğmesine tıklayın.
 2. Filtre “Filter” seçenekleri kısmındaki Yeni Özellik Filtresi “New Property Filter” simgesine tıklayın.
 3. Açılan Tabaka Filtre Özellikleri “Layer Filter Properties” iletişim kutusunda Filtre İsmi: “Filter Name:” kutusuna yeni filtreniz için bir isim yazdıktan sonra Filtre tanımı “Filter definition” kısmında (örneğin, İsim “Name” sütunu tıklayıp *01* gibi tabaka isim ön eki yazarak bir özellik filtresi ekleyin. Ayrıca (örneğin, Renk  “Color” sütunu tıklayıp siyah “black” gibi renk seçerek bir özellik filtresi de ekleyebilirsiniz. Hemen aşağıdaki Filtre Ön izleme “Filter Preview” kısmında tanımladığınız özelliklere uyan tabakalar görüntüleneceklerdir. İşinizi bitirdiğiniz zaman, OK düğmesine basın.
 4. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere tabaka isminde 01 gibi karakterleri içeren ve siyah renge ayarlanmış tabakaları “layer” listelemek için, özellik filtresinin “property filter“ isminin üzerine tıklayın.

TABAKA DURUMLARINI “LAYER STATE” HIZLICA GÖRÜNTÜLETME

Tabaka Özellikleri Yöneticisinde “Layer Properties Manager” grup ve özellik filtreleri tabaka “layer” gruplarının özelliklerini bulmanıza veya değiştirmenize yardımcı olurken; tabaka durumları “layer states” çiziminizde doğru tabaka “layer” bilgilerini görüntüler ve geri yükler. Örneğin, zemin ve üst kat planları arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak için, tabaka durumlarını “layer states” kullanabilirsiniz.

Tabaka Durumu “Layer State” Yaratma

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelinden Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” komut düğmesine tıklayın.
 2. Görüntületmek istediğiniz tabakaları “layer” açık “on” ; görüntületmek istemediğiniz tabakaları “layer” kapalı “off” durumuna getirin.
 3. Tabaka Durumları Yöneticisi “Layer States Manager” simgesine tıklayın.
 4. Açılan Tabaka Durumları Yöneticisi “Layer States Manager” iletişim kutusunda, Yeni “New” düğmesine tıklayın ve yeni tabaka durum ismi “new layer state name” metin kutusuna zemin kat planı yazın.
 5. Tabaka Durumları Yöneticisi “Layer States Manager” iletişim kutusunu kapatın.
 6. Bu prosedürü birinci kat planı gibi diğer tüm üst katlar için tekrarlayın.

Tabaka Durumu “Layer State” Aktifleştirme

 1. Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” komut düğmesine tıklayın ve açılan Tabaka Durumları Yöneticisi “Layer States Manager” iletişim kutusunda Tabaka Durumları Yöneticisi “Layer States Manager” simgesine tıklayın.
 2. Tabaka durumu “Layer state” ismini seçin ve Geri yükle “Restore” düğmesine tıklayın.

Ekstra İpucu: KatmTabaka Durumları Yöneticisi “Layer States Manager“ iletişim kutusunda, hangi tabaka özelliklerini geri yükleyeceğinizi seçebilirsiniz. Örneğin, renk açıksa, katman durumunu kaydettikten sonra yaptığınız tüm değişiklikler, katman durumunu geri yüklerken göz ardı edilir. Düzenle “Edit“ düğmesi kaydedilmiş tabaka durumuna tabaka eklemenizi / kaldırmanızı ve özelliklerini değiştirmenizi sağlar.

TABAKA YÖNETİCİSİNDE “LAYER MANAGER” TABAKA SÜTÜNLARININ GÖRÜNTÜSÜNÜVE SIRASINI KONTROL ETME

Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager“ paletinin altındaki tabaka sürgüsünü kaydırmayarak zamandan kazanmak için tabaka sütunlarının sırasını ve görüntüsünü kontrol edebilirsiniz.

Tabaka “Layer” Sütunlarını Yeniden Düzenleme

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelinden Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” komut düğmesine tıklayın.
 2. Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager“ paletindeki sütün bağlığı ismini seçip tutarak istediğiniz pozisyona taşıyıp bırakın.

Tabaka “Layer” Sütunlarını Sabitleme

Ayrıca, tabaka “layer”  sütunlarını diğer tabaka “layer” sütunlarına göz atmak için liste sürgüsünü kaydırdığınızda görülecek şekilde düzeltebilir veya dondurabilirsiniz.

 1. Dondurmak istediğiniz tabaka “layer” isminin ilgili sütunu üzerine sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Sütunu Dondur “Freeze column” seçeneğini seçin.
 2. Üzerine tıkladığınız sütunun haricindeki diğer tüm sütunlar dondurulacaklardır.

  

Tabaka “Layer” Sütunlarını Görüntületme

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelinden Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” komut düğmesine tıklayın.
 2. Herhangi bir tabaka “layer” sütunu üzerinde sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden görüntületmek istediğiniz sütunları seçin.

Tabaka “Layer” Sütunlarını Geri Getirme

Tabaka “Layer” sütunlarının sıralarını karıştırdıktan sonra, bunun iyi bir fikir olmadığını öğreneceksiniz. Tabaka “Layer” sütunlarını ön tanımlı ayarlarına kolayca geri yükleyebilirsiniz.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelinden Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” komut düğmesine tıklayın.
 2. Herhangi bir tabaka “layer” sütunu üzerinde sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Tüm sütunları varsayılan ayarlara geri yükle “Restore all columns to defaults” seçeneğini seçin.

GÖRÜNTÜ BAKIŞLARINDA “VIEWPORT” TABAKA “LAYER” ÖZELLİKLERİNİ BASKIN KILMA

Tabaka “Layer” özellikleri baskınlıkları aynı geometriyi farklı tabaka “layer”  özellikleri ile çizmeye çalışırken çok yararlı olabilir. Böylece geometriyi çoğaltmanız ve yeni Tabakaya Göre “ByLayer” özellikleri atamanız gerekmez. Geometriyi çeşitli yerleşim “layout” görüntü bakışlarında “viewport” görüntülemeniz ve her birine görüntü bakışı “viewport” baskın kılma özellikleri atamanız yeterlidir.

Tabaka “Layer” Özellik Baskınlığı Atama

 1. Görüntü bakışını “Viewport” etkinleştirmek için, yerleşim “layout” sekmesinde, görüntü bakışına “viewport” çift tıklayın.
 2. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelinden Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” komut düğmesine tıklayın.
 3. Açılan Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” paletinde, istediğiniz tabakanın “layer” isminin yanındaki sütunlardan Görüntü noktasını Dondurma “VP Freeze”, Görüntü noktası Rengi “VP Color”, Görüntü noktası Çizgi tipi “VP Linetype”, sütunlarından görüntü bakışının “viewport” baskınlık özelliklerini değiştirin.

Görüntü noktası Çizgi kalınlığı “VP Lineweight “ve Görüntü noktası Şeffaflığı “VP Transparency” sütunlarını görmek için, muhtemelen sürgüyü kaydırmanız gerekecektir.

Tabaka “Layer” Özellik Baskınlıklarını Kaldırma

Görüntü bakışı “Viewport” etkinleştirildiğinde açık mavi bir arka plan rengi ile gösterildiği için, tabaka “layer”  listesinde baskın kılınmış özelliklere sahip tabakaları “layer” kolayca tanıyabilirsiniz. Baskınlıklar herhangi bir zamanda kaldırılabilir.

 1. Görüntü bakışını “Viewport” etkinleştirmek için, yerleşim “layout” sekmesinde, görüntü bakışına “viewport” çift tıklayın.
 2. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelinden Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” komut düğmesine tıklayın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, özellikleri baskın kılınmış herhangi bir tabaka “layer” ismine sağ tıklayıp; açılan kısa yol menüsünden Görüntü bakışı baskınlıklarını Kaldır “Remove viewport overrides for” yana açılır seçeneği içerisindeki Seçili tabakalar seçeneği altında Sadece aktif Görüntü bakışında “In current viewport only” seçeneğini seçin. (başka seçeneklerde mevcuttur.)

SEÇİLEN NESNENİN TABAKASINI “LAYER” DONDURMA “FREEZE” VEYA IZOLE ETME “ISOLATE”

Özellikle büyük çizimlerde gereksiz tabakaları “layer” dondurma “freeze” çok yavaş olabilir. Bunu, yalnızca dondurmak istediğiniz tabaka “layer” üzerinde bulunan bir nesne seçerek hızlandırabilirsiniz. Nesneleri hızlı bir şekilde izole etmek “isolate”  için de aynı işlemi uygulayabilirsiniz.

Seçilen Nesnenin Tabakasını “Layer Dondurma “Freeze”

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelinden Dondur “Freeze” komut düğmesine tıklayın veya komut satırına LAYFRZ yazıp Enter tuşuna basın.
 2. Dondurmak “Freeze” istediğiniz tabaka “layer” üzerinde bulunan bir nesneyi seçin.

Seçilen Nesnenin Tabakasını “Layer İzole Etme “Isolate”

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelinden Dondur “Freeze” komut düğmesine tıklayın veya komut satırına LAYISO yazıp Enter tuşuna basın.
 2. İzole etmek “Isolate” istediğiniz tabaka “layer” üzerinde bulunan bir nesneyi seçin.

 

ISOLATE komutuyla gizlenmiş tüm tabakaları “layer” geri getirmek için:

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelinden Geri getir “Unisolate” komut düğmesine tıklayın veya komut satırına LAYUNISO yazıp Enter tuşuna basın.

TABAKA “LAYER” ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEDEN NESNELERİN GÖRÜNTÜLETİLMESİNİ KONTROL ETME

Nesneleri Gizleme

 1. Nesneleri seçin.
 2. Çizim alanına sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden İzole et “Isolate seçeneği altındaki Nesneleri Gizle “Hide Objects” seçeneğini seçin.

 

Nesneleri İzole Etme

 1. İzole etmek istediğiniz nesneleri seçin.
 2. Çizim alanına sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden İzole et “Isolate” seçeneği altındaki Nesneleri İzole et “Isolate Objects” seçeneğini seçin.

Nesne İzolasyonunu Sonlandırma

Tüm gizli ve izole edilmiş nesneleri görüntületmek için:

 1. Çizim alanınıza sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden İzole et “Isolate” seçeneğinin altındaki Nesne izolasyonunu sonlandır “End objects isolation” seçeneğini seçin.

Ekstra İpucu: Ayrıca, durum çubuğunun sağ tarafındaki ampul simgesinin üzerine sağ tıklayarak seçili nesneleri gizleyebilir ve izole edebilirsiniz. Şayet ampul simgesi kapalı durumdaysa, bu çiziminizdeki bazı nesnelerin gizlendiğini gösterir.

ŞERİT PANELİNDE TABAKAYA “LAYER” ÖZELLİK ATAMA

Birçok tabaka “layer “ özelliğini Tabaka Yöneticisini “Layer Properties Manager”  açmaya gerek kalmadan şerit üzerinden doğrudan atayabilirsiniz. Bunu yaparak zamandan ve çizim alanı alanından tasarruf edebilirsiniz.

 1. Şeritin Ev “Home sekmesinin Tabakalar “Layers” panelindeki Tabaka “Layer” aşağı açılır listesini kullanın.

Bir Tabakayı “Layer” Bir Tabakayı “Layer” Aktif Tabaka “Current Layer” Yapma

Hiçbir komut etkin değilken ve herhangi bir nesne seçilmediğinde şeritteki Tabaka “Layer” aşağı açılır listesinin en üstünde o anki geçerli (aktif) tabaka “layer ismi görüntülenir. O anki geçerli (Aktif) tabaka “layer yapmak için, listedeki başka bir tabakanın “layer” adını tıklayın.

BirBBir Tabakayı “Layer Dondurma “Freeze” & Kilitleme ”Lock”

Hiçbir komut etkin değilken ve seçili hiçbir nesne yokken bir tabaka “layer”  adının önündeki tabaka “layer” özellik simgesini tıklayın.

Tabaka “Layer” Rengini Değiştirme

Herhangi bir komut aktif veya seçili nesneler olmadan bir tabaka “layer”  adının önündeki renk simgesine tıklayın. Farklı bir renk seçebileceğiniz Renk Seç “Select Color“ iletişim kutusu açılacaktır.

Nesneleri Diğer Tabakalara “Layer” Transfer Etme

 1. Başka bir tabakaya “layer” transfer etmek istediğiniz nesneleri seçin.
 2. Seçtiğiniz nesneleri transfer etmek istediğiniz tabakayı “layer” şeritteki Tabaka “Layer” aşağı açılır listesinden seçin.

Nesne Tabaka “Layer” Özelliklerini Hızlıca Kontrol Etme

Şayet herhangi bir nesnenin tabaka “layer” özelliklerini hızlıca kontrol etmek istiyorsanız, herhangi bir komut aktif değilken nesneyi seçin. Seçilen nesnenin ait olduğu tabakanın “layer” adı şeritteki tabaka “layer” açılır listesinin en üstünde görüntülenir.

TABAKAYA GÖRE “BYLAYER” ÖZELLİĞİNİ TÜM NESNELERE TEK SEFERDE ATAMA

Tabaka “Layer” ayarları olabildiğince çok nesnenin özelliklerini kontrol etmek için, en iyi yöntemdir. Bu şekilde, özelliklerini değiştirmek istediğiniz nesneleri seçerek vakit kaybetmek zorunda kalmazsınız. Tabaka “Layer” ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir ve bu tabakada “layer” bulunan tüm nesneler güncellenecektir. Bununla birlikte, herkes tabakalarını “layer” iyi organize etmemiş; özellikleri nesnelere doğrudan uygulamış olabilir. Şayet çizimler büyük değilse ve onları çok fazla değiştirmek zorunda değilseniz, bu sorun olmayabilir. Ancak, en kötü senaryoda, tüm nesne özelliklerini Tabakaya Göre “ByLayer” olarak ayarlamak ve yalnızca tabaka “layer” özelliklerini değiştirmek daha kolay olabilir.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify“ açılır panelinden Tabakaya Göre “ByLayer” olarak ayarlayın
 2. Tabakaya Göre Ayarlama Ayarları “SetByLayer Settings” iletişim kutusunu açmak için Ayarlar “Settings“ [S] seçeneğini seçin.
 3. Tabakaya Göre göre değişmesini istediğiniz (Renk”Color”, Linetype “Çizgi Tipi”, Çizgi kalınlığı “Lineweight”, Malzeme “Material”, Baskı Stili “Plot Style”, Şeffaflık “Transparency”) gibi özellikleri seçin.
 4. Özelliklerini Tabakaya Göre “ByLayer” olarak ayarlamak istediğiniz nesneleri seçin.
 5. Seçtiğiniz nesnelerin Bloğa Göre “ByBlock” olarak ayarlanmış özelliklerini Tabakaya Göre “ByLayer” olarak değiştirmek için Evet “Yes” veya Hayır “No” seçeneğini seçin.
 6. Seçim setinizdeki Blokları “Block” da işleme tabi tutmak için, Evet “Yes” veya Hayır “No” seçeneğini seçin.

NESNELERİ TABAKA “LAYER” LİSTESİNDE SEÇİLEN TABAKALARDA GÖRÜNTÜLETME

Büyük çizimlerde, doğru tabakaları “layer ekranda görüntülemek veya yalnızca tek bir tabakaya “layer” ait tüm nesneleri kontrol etmek bazen oldukça zor bir işdir. LAYERWALK komutu size yardımcı olabilir.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Tabaka “Layer“ açılır panelinden LAYERWALK komutunu çalıştırın

LAYERWALK komutu aşağıdaki iletişim kutusu seçeneklerine sahiptir:

 • Sadece o tabakanın “layer” üzerindeki nesneleri görüntületmek için, tabakanın “layer” adına tıklayın.
 • Seçili nesneleri o tabaka “layer” üzerinde görüntületmek için, Nesneler Seç “Select objects” düğmesine tıklayın.
 • Birden fazla tabaka “layer” seçmek için CTRL tuşuna basılı tutarak sçim yapın.
 • Diğer tabakaları “layer” seçerken bir tabakanın “layer” görünümünü korumak için çift tıklayın.
 • İletişim kutusunu kapattıktan sonra görüntülenen tabakaları “layer” korumak için Çıkışta geri yükle ” Restore on exit” işaretleme kutusunu işaretleyin veya tam tersi.
 • Temizle “Purge“ düğmesi, referanslanmamış tabakaları “layer” temizler.

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.