1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD İpuçları ve Trikleri#5-Düzenleme

SÜREKLİ ÇİZGİ “POLYLINE” ÇOK FONKSİYONLU TUTAMAÇ DÜZENLEME SEÇENEKLERİ

AutoCAD‘in önceki sürümlerinde sürekli çizgi “polyline” segmentlerin sadece uç nokta tutamaçlarını sündürebiliyordunuz. AutoCAD’in 2011 sürümünden itibaren segmentlerin orta noktalarında da tutamaçlar gösteriliyor ve tutamaçların tümü çok fonksiyonlu hale geldi. Sürekli çizgi “Polyline” segmentlerin birleşim noktalarına tutamaçları kolayca ekleyebilir veya çıkartabilir; çizgi segmentlerini yaya “arc” dönüştürebilirsiniz.

 1. Çiziminizdeki bir sürekli çizgiyi “polyline” seçin.
 2. Kısa yol menüsünde Birleşim noktasını Sündür “Stretch Vertex”, Birleşim noktası Ekle “Add Vertex ve Birleşim noktasını Kaldır “Remove Vertex” düzenleme seçeneklerini görüntületmek için, bir tutamacın üzerrine gelip bekleyin. Ayrıva orta nokta tutamacında sürekli çizgi “polyline” segmentlerini yay “arc” ve tekrar geri çizgi “line” segmentlerine dönüştürebilirsiniz.
 3. Select one option, e.g. Add Vertex.
 4. Left click new vertex to a different location.

ÖZELLİKLERİ EŞLEŞTİRME

Seçili bir nesnenin özelliklerini diğer nesnelere hızlıca uygulayabilirsiniz.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Pano “Clipboard” panelinden MATCH PROPERTIES (MA) komut düğmesini tıklayın.
 2. Kaynak nesneyi seçin.
 3. Hedef nesneyi seçin.

Hedef nesneye hangi özellikleri uygulamak istediğinizi belirtebilirsiniz.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Pano “Clipboard” panelinden MATCH PROPERTIES (MA) komut düğmesini tıklayın.
 2. Kaynak nesneyi seçin.
 3. Özellik Ayarları “Property Settings“ iletişim kutusunu görüntülemek için Ayarlar “Settings” [S] seçeneğini seçin.

4. İstediğiniz özellikleri belirleyin.

5. Hedef nesneyi seçin.

SON SİLİNEN NESNELERİ GERİ GETİRME

Şayet bir nesneyi ERASE, BLOCK veya WBLOCK komutunu kullanarak sildiyseniz ve silmemeniz gerektiğini fark etmeden önce çalışmaya devam ettiyseniz, UNDO komutu onu geri getirmeyecektir. OOPS yazın ve Enter tuşuna basın; son silinen nesne geri yüklenecektir.

TEK ADIMDA DÖNDÜRÜLEN VEYA ÖLÇEKLENEN BİR NESNENİN BİR KOPYASINI YARATMA

Döndürmek veya ölçeklemek için seçilen nesnenin bir kopyasını kolayca yaratabilirsiniz.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify “ panelinden ROTATE veya SCALE komut düğmesini tıklayın.
 2. Nesneleri seçin.
 3. Temel noktasını belirleyin.
 4. Kopyalama “Copy” seçeneğini belirtin [C].
 5. Dönüş açısını “rotation angle” veya ölçek faktörünü “scale factor” belirleyin.

BİR REFERANS AÇISINA VEYA UZUNLUĞA GÖRE DÖNDÜRME VEYA ÖLÇEKLEME

Şayet döndürme işlemi için döndürme açısının değerini veya nesnenizi ölçeklendirmek için ölçek faktörü değerini bilmiyorsanız, bunları çiziminizde grafik olarak gösterebilirsiniz. Çiziminizdeki nesneleri referans olarak göstererek açıları ve mesafeleri ölçmek ve hatta hesaplamak mümkündür ve böylece istediğiniz verileri elde etmiş olursunuz.

Referansa Göre Döndürme

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify “ panelinden ROTATE komut düğmesini tıklayın.
 2. Nesneleri seçin.
 3. Temel noktasını belirleyin: “Specify base point:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, aşağıdaki şekilde görülen 1 numaralı noktayı tıklayarak seçin.
 4. [R] tuşuna basarak Referans “Reference” seçeneğini belirleyin.
 5. 2 ve 3 numaralı noktaları seçerek referans açısını belirleyin.
 6. Yeni açıyı belirleyin: “Specify the new angle” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, bir açı değeri yazın veya aşağıdaki şekilde görülen 4 numaralı noktayı tıklayarak seçin.

Referansa Göre Ölçekleme

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify “ panelinden SCALE komut düğmesini tıklayın.
 2. Nesneleri seçin.
 3. Temel noktasını belirleyin: “Specify base point:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, aşağıdaki şekilde görülen 1 numaralı noktayı tıklayarak seçin.
 4. [R] tuşuna basarak Referans “Reference” seçeneğini belirleyin.
 5. Ölçek faktörü değerini belirlemek için, aşağıdaki şekilde görünen 2 ve 3 numaralı noktaları seçin.
 6. 2 ve 3 numaralı noktaları seçerek referans açısını belirleyin.
 7. Yeni uzunluğu belirleyin: “Specify new length” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, bir uzunluk değeri yazın veya aşağıdaki şekilde görülen 4 numaralı noktayı tıklayarak seçin.

TRIM ve EXTEND KOMUTUNUN GİZLİ SEÇENEKLERİ

TRIM ve EXTEND komutları kullanıcıların nadiren bildikleri birçok ikincil işlevler sunmaktadır. Bu işlevler çizim işlemlerinizi hızlandırabilirler.

Uzatma “Extend” Olarak Budama “Trim” veya Budama “Trim” Olarak Uzatma “Extend”

Şayet aynı seçili nesneleri budamak “trim ve uzatmak “extend” isterseniz, TRIM ve EXTEND komutlarını ayrı ayrı kullanmanız gerekmez.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelinden TRIM komut düğmesini tıklayın.
 2. Nesneleri seçin ve budayın.
 3. SHIFT düğmesine basılı tutarak uzatmakj istediğiniz nesneleri seçin.

Çizgi İzdüşümlerine Göre Budama “Trim” veya Uzatma “Extend” Yapma

Nesneleri, diğer nesneler ile kesiştiklerinde kolayca budayabilirsiniz. Ancak çizgiler kesişmez veya birbirlerine dokunmazsa, muhtemelen önce onları uzatıp; daha sonra budamak zorunda kalırsınız. Aslında, uzama kısmını atlayabilir ve çizgileri diğer çizginin izdüşümüne göre budayabilirsiniz.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelinden TRIM veya EXTEND komut düğmesini tıklayın.
 2. Nesneleri seçin.
 3. [E] tuşuna basarak Kenar “Edge” seçeneğini belirleyin.
 4. Kenar uzatma modu için Uzat “Extend” [E] seçeneğini seçin.
 5. Budanacak veya uzatılacak nesneleri seçin.

Ekstra İpucu: Şayet uzatma kenar genişletme modu açıksa ve çiziminizdeki tüm nesneleri seçtiyseniz, çiziminizdeki tüm çizgilerin projeksiyonları sınır kenarları olarak işlev görür. Bunun için TRIM veya EXTEND komutunu çalıştırdıktan sonra iki kez Enter tuşuna basın.

COPY & PASTE ÖZELLİĞİ SEÇENEKLERİ

Kopyala ve Yapıştır COPY & PASTE komutlarını farklı şekillerde kullanabileceğinizi bilmeyebilirsiniz.

Taban noktası “Base point”  ile Kopyalama “Copy”

Şayet nesneleri önceden tanımlanmış bir taban noktasıyla panoya kopyalarsanız, istediğiniz konuma çok daha kolay yapıştırabilirsiniz.

 1. Nesneleri seçin.
 2. Çizim alanında sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Pano “Clipboard” seçeneği altında Taban noktası ile Kopyala “Copy with base point” seçeneğini seçin veya Ctrl+Shift+C tuşlarına basın.
 3. Taban noktasını “Base point.” Belirleyin.
 4. Başka bir çizime geçiş yapın.
 5. Çizim alanında sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Pano “Clipboard” seçeneği altında Yapıştır “Paste” seçeneğini seçin veya Ctrl+V tuşlarına basın.
 6. Yerleştirme noktasını “Insertion point belirleyin.

Orjinal Koordinatlara Yapıştırma “Paste”

Nesneleri bir çizimden diğerine aynı koordinatlara kopyalayabilirsiniz.

 1. Nesneleri seçin.
 2. Çizim alanında sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Pano “Clipboard” seçeneği altında Kopyala “Copy” seçeneğini seçin veya Ctrl+C tuşlarına basın.
 3. Başka bir çizime geçiş yapın.
 4. Çizim alanında sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Pano “Clipboard” seçeneği altında Orjinal koordinatlara Yapıştır “Paste to original coordinates” seçeneğini seçin.
 5. Yerleştirme noktasını “Insertion point belirleyin.

EXCEL TABLOSUNU AUTOCAD’E HIZLICA İÇE AKTARMA “IMPORT”

Bir Excel tablosunu AutoCAD‘e içe aktarmanın daha karmaşık ve ayrıntılı bir yolu TABLE komutu kullanılarak yapılır. Bununla birlikte, çok talep edilmese de daha basit bir yol da aynı şekilde işe yarar.

 1. Excel’de XLS dosyanızı açın.
 2. İçe aktarmak istediğiniz verileri seçin.
 3. Seçtiğiniz verileri Panoya kopyalayın (Ctrl+C).
 4. AutoCAD’i çalıştırın ve yeni bir çizim başlatın.
 5. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Pano “Clipboard” panelindeki Yapıştır “Paste” aşağı açılır listesinden Özel Yapıştır “Paste Special” komutunu seçin.
 6. Aşağıdaki şekilde görünen açılan Özel Yapıştır “Paste Special” iletişim kutusunda AutoCAD Varlığı oılarak Yapıştır “Paste as AutoCAD Entities” seçeneğini seçin.
 7. Yerleştirme noktasını “Insertion point belirleyin.

TEK BİR İLETİŞİM KUTUSUNDA ÇEŞİTLİ ÇİZİM ÖĞELERİNİ YENİDEN İSİMLENDİRME

 

Tabakalar “Layer”, stiller “styles” ibi bazı çizim öğelerinin yeniden adlandırılması kolaydır. Yönetici “Manager“ paletlerini veya iletişim kutularını açmanız ve sadece onları yeniden adlandırmanız yeterlidir. Böylece, yeniden adlandırabileceğiniz çizim öğelerinin bir listesine sahip olduğunuz bir iletişim kutusu açmaktan çok tıklamanız yeterli olacaktır. Bazı öğeler için bunları yeniden adlandırmanın tek yolu olabilir.

 1. Komut satırına RENAME yazıp Enter tuşuna basın.
 2. Aşağıdaki şekilde görünen açılan Yeniden İsimlendir “Rename” iletişim kutusunda, İsimlendirilmiş Nesneler “Named Objects” kısmından öğe kategorisini ve Öğeler “Items” kısmından yeniden isimlendirmek istediğiniz öğeyi seçin.
 3. Yeni İsim: “Rename To:” kutusuna istediğiniz yeni ismi yazın.
 4. In an empty space below the old name type a new name.
 5. OK düğmesine tıklayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.