1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD İpuçları ve Trikleri#3 – Çizme

BELİRLİ BİR AÇIDA ÇİZME

Eski ve yeni araçları kullanarak hizalı çizgiler çizebilir ve nesneleri çeşitli açılardan belirli açılarda değiştirebilirsiniz.

@ İfadesi

 1. Eski ifadeleri kullanmak, onlara alışkın olduğunuz halde hala iyi bir sonuçtur. @ karakteri göreceli veri girişi için kullanılır. @x,y – burada x ve y çiziminizdeki son belirtilen noktadan itibaren x ve y yönlerindeki mesafeler için kullanılmaktadır. Pozitif veya negatif x ve y yönlerine dikkat edin.
 2. @mesafe “distance” <açı “angle” – burada mesafe “distance” değeri, çiziminizdeki son belirtilen noktadan göreceli olarak bulunur. Pozitif veya negatif açı yönlerine dikkat edin.

Dinamik Veri Giriş

Şayet durum çubuğunuzdaki Dinamik Giriş düğmesini açarsanız, göreceli x, y ve açı girişlerini @ karakteri olmadan yazabilirsiniz. İstediğiniz girişi etkinleştirmek için TAB tuşuna basın.

Açısal “Polar” İzleme

Açısal “Polar” izlemeyi kullanarak, imlecinizin hareketinin önceden tanımlanmış açılarda olmasını sağlayabilirsiniz. Tam açı yönü, uzun bir noktalı çizgi ve bir ölçüm açısı ile görüntülenir.

 1. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere durum çubuğundaki Açısal İzleme “Polar Tracking” düğmesini tıklayarak açık duruma getirin.

2. Durum çubuğundaki Açısal İzleme “Polar Tracking” düğmesini sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden İzleme Ayarları “Tracking Settings” seçeneğini seçin. Çizim Ayarları “Drafting Settings” iletişim kutusu açılacaktır.

3. Çizim Ayarları “Drafting Settings” iletişim kutusunda, Açısal İzleme “Polar Tracking” sekmesine gisin ve Artım Açısı “Increment Angle” kısmına istediğiniz açı artış değerini ayarlayın. Böylece imlecin hareketleri belirlediğiniz açı artışları ile sınırlandırılacaktır.

4. Şayet İlave Açılar “Additional angles” işaretleme kutusunu işaretler ve hemen altındaki Yeni “New” düğmesine tıklayarak ilave açı değerleri girerseniz, imleç hareketlerinde belirlediğiniz açı artım değerlerine ilaveten girdiğiniz ilave açı değeri de (değerleri de) görüntülenecektir.

5. Şayet Kutupsal Açı ölçümü “Polar Angle measurement” kısmında Mutlak “Absolute” radyo düğmesini seçerseniz, açı ölçümü sıfır (0) dereceden yapılacaktır.

6. Şayet Kutupsal Açı ölçümü “Polar Angle measurement” kısmında son segmente göreceli olarak “Relative to last segment” radyo düğmesini seçerseniz, açı ölçümü çizmiş olduğunuz son parçadan yapılacaktır.

YARDIMCI ÇİZGİLER “CONSTRUCTION LINE” OLMADAN ÇİZME

Belirli bir noktadan belli bir uzaklıktaki farklı bir noktayı belirtmeniz gerektiğinde ne yapıyorsunuz? Çoğu kullanıcı, bir yardımcı çizgi çizer ve daha sonra kendi noktasında başlar. İşini tamamlandığında, yardımcı çizgiyi siler. AutoCAD, yardımcı çizgiler kullanmadan bunu yapmak için çok daha hızlı ve kolay yollar sunar.

Nesne Nesne Çıtçıt İzleme (Otrack)

Bu işlevi kullanarak geometrinizdeki bazı noktaları işaretleyebilir ve projeksiyonlarında çizmeye devam edebilirsiniz. Örneğin, herhangi bir yardımcı çizgi çizmeden kesişme noktasını bulmak için 2 noktayı işaretleyebilir ve izdüşümlerini izleyebilirsiniz. Bu nedenle Nesne Çıtçıt “Object Snap özelliğinin açık olduğuna emin olun. Örneğin, dikdörtgenin ortasında bir dairenin merkez noktasını belirlemek için aşağıdaki işlemleri takip edin:

 1. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere durum çubuğundaki Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking” düğmesini tıklayarak açık duruma getirin.

 

2. Durum çubuğundaki Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking” düğmesini tıklayarak açık duruma getirin ve kullanmak istediğiniz (örneğin orta nokta “mid point gibi ) nesne çıtçıtını ayarlayın.

3. CIRCLE komutunu çalıştırın.

4. İmleci dikdörtgenin üst yatay ve sol düşey kenarlarının orta noktaları üzerine getirerek bu noktaları elde edin (bu noktalara tıkamayın!). Nokta elde edildiğinde, bir çarpı işareti belirecektir. İmlecinizi bu kesişim noktalarına yakın olan bu iki orta noktanın izdüşümünde hareket ettirin. İki uzun kesişen kesik kesik çizgi gördüğünüzde, bir çemberin merkez noktasının o nokta olması için tıklayın.

 1. Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking” işlevini kullanarak belirlenmiş bir noktadan belirli yatay veya dikey mesafede uzaklaşabilirsiniz. Durum çubuğundan Kutupsal İzleme “Polar Tracking” düğmesini açık duruma getirin.
 2. Yine durum çubuğundan (uç nokta “end point” gibi) ihtiyaç duyacağınızı düşündüğünüz nesne çıtçıtı ı açık duruma getirin.
 3. Kendisinden uzaklaşmak istediğiniz noktayı elde edin.
 4. İmleci istediğiniz yönde kaydırın ve mesafeyi girin.

İzleme

Nasıl Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking”, yalnızca bir tam yatay veya dikey mesafe için belirli bir noktadan uzaklaşıyorsa, İzleme “Tracking” de mesafe için aynı işlemi yapar. Maalesef, izleme eski bir işlevdir ve nesne çıtçıt menüsünden kaldırılmıştır; ancak TK kısaltmasını herhangi bir komut sırasında yazarak kullanabilirsiniz.

Örneğin, dikdörtgenin sağ üst köşesinden, yatay ve dikey yönde olmak üzere 20 birim uzaklıkta çizmeye başlamak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

 1. POLYLINE gibi bir çizim komutu çalıştırın.
 2. Belli bir noktadan belirli bir mesafede çizmek istediğinizde, komut hala aktifken izleme fonksiyonunu başlatmak için TK yazın.
 3. İlk izleme noktasını belirleyin ve dikdörtgenin sağ üst köşesine tıklayın.
 4. İmleci yatay yönde kaydırın ve direkt veri giriş kutucuğuna 20 yazıp Enter tuşuna basın. Çizgi çizilmedi; ancak imleç belirlenen mesafe kadar dik yönde kaydı değil mi?

5. İmleci dikey yönde hareket ettirin ve direkt veri girişi olarak 20 yazın. İmlecinizi istenen yönde aktif izleme fonksiyonuyla işaret etmek bazen biraz sert olabilir. Çizimdeki son noktaya yakın durun.

6. İstediğiniz noktaya geldiğinizde, izlemeyi bitirmek için Enter tuşuna basın.

7. POLYLINE komutu bu noktadan itibaren aktif olmaya devam edecektir.

HIZLI TARAMA “HATCH” İPUÇLARI

AutoCAD’in 2011 sürümünden itibaren tarama “hatch” işlemlerini hızlandıran bazı yeni tarama “hatch” özellikleri sunulmuş olmakla birlikte sık kullanılmayan bazı eski tarama “hatch” özellikleri de vardır.

Bir Bir Adımda Renkli Arka Plana Sahip Tarama Desenleri “Hatch Pattern” Yaratma

Bunu AutoCAD‘in önceki sürümünde yapmanın tek yolu iki farklı taramayı “hatch (desen ve katı) birbirinin üstüne çizmek ve daha sonra katıyı geri “back” plana göndermekti. Fakat AutoCAD’in 2011 sürümünden itibaren bu işlem tek adımda yapılabilir. Aşağıdaki işlemleri uygulayın.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden HATCH komutunu çalıştırın. 2. Şeritte görüntülenen Tarama “Hatch panelinin Desen “Pattern” sekmesinden bir desen seçin. 3. Özellikler Properties” sekmesinden Arka plan rengi “Background color” aşağı açılır listesine tıklayın ve bir arka plan rengi seçin. 4. Standart tarama “hatch” işleminde yaptığınız gibi taramayı “hatch” bir nesneye uygulayın.

Tüm Taramaları “Hatch” Tüm Diğer Nesnelerin Ardında Gösterme

AutoCAD’in 2011 sürümünden önce seçtiğiniz taramaları “hatch” geri “back” plana gönderebiliyordunuz. Atık, çizimdeki mevcut tüm taramaları “hatch” ve yeni yaratacağınız taramaları “hatch”  geri plana göndermek için tek bir tıklama yeterli olmaktadır. Şeritin Ev “Home” sekmesinin “Düzenleme “Modify” panelinin / Çizim sırası “Draw order” aşağı açılır menüsünden Taramaları Geri Plana Gönder “Send Hatches to Back” komutunu seçin.

Kapalı Olmayan Nesneleri Tarama “Hatch”

Bir nesneyi başarılı bir şekilde taramak “hatch” için, ilk kural, tarama “hatch” uygulanacak nesnenin kapalı bir nesne olmasıdır. Aksi halde kapalı bir sınırın belirlenemediğine dair bir uyarı alırsınız. AutoCAD’in 2010 sürümünden önce, tarama ““hatch” sınırındaki küçük boşlukları bulma ve sınırları düzeltme konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Sonraki sürümlerde sınır boşlukları, HATCH komutunun başarısız olmasından sonra geçici olarak grafik olarak kırmızı dairelerde gösterilmeye başladığı için, tarama “hatch” işlemleri sonraki sürümlerde daha da kolaylaştı. Tamam, bu yüzden tarama “hatch” sınırındaki boşlukları hızlıca bulabilir ve düzeltebilirsiniz. Fakat birçok kullanıcı, kapalı olmayan bir sınırın boşluklarını gidermeksizin taranabileceğini bilmiyor. Boşluk Toleransı “Gap Tolerance“ göz ardı edilecek sınır boşluklarının maksimum boyutunu belirler ve bu tolerans değeri arttırılırsa, tarama “hatch” sınırı otomatik olarak kapatılır.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden HATCH komutunu çalıştırın.
 2. Şeritte görüntülenen Tarama “Hatch panelinin Seçenekler “Options” aşağı açılır panelinden Boşluk Toleransı “Gap Tolerance” sürgüsünü kullanarak veya yazarak tolerans değerini ayarlayın.

İlişkili Taramayı “Associative” Hatch Düzenleme

İlişkili tarama “Associative hatch”, sınırlarını değiştirdiğinizde otomatik olarak güncellenecektir. Bir tarama “hatch” yaratırken ilişkisellik “associativity“ özelliği açık olmalıdır.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden HATCH komutunu çalıştırın.
 2. Şeritte görüntülenen Tarama “Hatch panelinin Seçenekler “Options” panelindeki İlişkili “Associative” komut düğmesini tıklayın.

lişkili Olmayan Taramayı “Non-Associative” Hatch Düzenleme

Şayet bir tarama “hatch” yaratırken ilişkiselliği “associativity“ açmayı unuttuysanız veya taramanın “hatch” sınırını yanlışlıkla sildiyseniz, yine de tutamaçları kullanarak taramayı “hatch” yeniden şekillendirebilirsiniz. Bazıları yeni sınırlar çizp; tekrar tarama “hatch” yaratmayı silmekten daha hızlı bir yol olarak görebilirler. Fakat buna gerek kalmadan mevcut taramanızı “hatch” yeniden şekillendirebilirsiniz.

 1. Çiziminizde ilişkilendirilmemiş bir taramayı “hatch” seçin.
 2. Kısa yol menüsündeki tüm değiştirme seçeneklerini görüntülemek için imleci bir tutamacın üzerine getirin ve bekleyin. Görüntülenen kısa yol menüsünde:
 • Birleşim noktasını Sündür “Stretch Vertex”
 • Birleşim noktası Ekle “Add Vertex”
 • Birleşim noktası Kaldır “Remove Vertex” seçenekleri görüntülenecektir.
 1. Ayrıca merkez tutamaçlarını Yay “Ark” veya Çizgi “Line” olarak ta dönüştürebilirsiniz.
 2. Birleşim noktası Ekle “Add Vertex” gibi bir seçeneği seçin.
 3. Yeni birleşim noktasını “Vertex” farklı bir konuma götürmek için, sol tıklayın.

Büyük Çizimlerde Tarama Ön izleme “Hatch Preview” Özelliğini Kapatma

AutoCAD’in 2011 sürümünden itibaren nokta tıklayarak seçme yöntemini kullanarak kapalı tarama “hatch” sınırları üzerinde gezinirken otomatik tarama “hatch” ön izlemesi oldukça kullanışlı olabilir. Bununla birlikte, büyük çizimlerde çizim sınırınıza ulaşmak için birçok kapalı alanın üzerine gelebileceğiniz ve her kapak ön izlemesi sizi orada durduracak şekilde işleminizi yavaşlatabilir. İsterseniz otomatik tarama “hatch” ön izlemesini kapatabilirsiniz.

HPQUICKPREVIEW sistem değişkeninin değerini sıfır (0) olarak ayarlayın.

İlave İpucu: Şayet Otomatik ön izlemeyi kapatırsanız, taramaların “hatch” ön izlemesini almanın tek yolu eski Tarama ve Degrade iletişim “Hatch and Gradient“ kutusunu kullanarak tarama “hatch ayarlarını belirlemektir.

HPDLGMODE sistem değişkeninin değerini 1 olarak ayarlarsanız şeritteki Tarama “Hatch” komut simgesi bu eski iletişim kutusunu başlatacaktır (yeni bir özellik olan şeritte Tarama “Hatch” çubuğunun görüntülenmesini sağlamak için bu sistem değişkeninin değerini 2 olarak ayarlayın).

BELİRLİ BİR YARIÇAPTA İKİ VEYA DAHA ÜÇ NESNEYE TEĞET ÇEMBER YARATMA

Birçok kullanıcı, iki çembere teğet başka bir çember çizerken zorlanmaktadır. Geometriyi hesaplamak ve yardımcı çizgileri çizmek, özellikle bunu yapmak için zaten mevcut tek bir komut varsa (her ne kadar bu komut biraz gizlenmiş olsa da), çok zaman alıcı olacaktır.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden / CIRCLE komutu aşağı açılır listesinden Teğet, Teğet, Yarıçap “Tan, Tan, Radius” komut düğmesini tıklayın.
 2. Teğet olacak birinci çemberin teğet noktasının yakınına tıklayın (teğet “tangent” nesne çıtçıtı otomatik olarak açık duruma gelecektir).
 3. Teğet olacak ikinci çemberin teğet noktasının yakınına tıklayın.
 4. Yeni çember için önerilen yarıçap değerini kabul etmek için, Enter tuşuna basın veya istediğiniz yarıçap değerini girin.

Şayet üç nesneye teğet bir çember çizmek istiyorsanız, CIRCLE aşağı açılır listesinden Teğet, Teğet, Teğet “Tan, Tan, Tan” komutunu tıklayın.

HIZLICA SEÇİLMİŞ NESNEYE BENZER BİR NESNE YARATMA

 

Çiziminizdeki mevcut bir nesneye aynı veya benzer bir nesneyi çizmenin klasik yolu, önce doğru tabakayı “layer” etkinleştirmek, sonra belki de doğru yazı “text” veya ölçü “dimension” stilini güncel kılmak ve nihayetinde doğru komutu kullanmaktır. AutoCAD

’in 2011 sürümünden itibaren tüm bunlar tek bir adımda yapılabilmektedir.

 1. Add Selected komutu, tanımlanmış özelliklere sahip seçilmiş bir nesne oluşturmak için gereken komutu başlatır. Çiziminizde (ör. Metin gibi) bir nesne seçin.
 2. Çizim alanınızda sağ tıklayın ve açılan kıs ayol menüsünden Seçilenleri Ekle” Add Selected” seçeneğini seçin.
 3. Seçilen metni çizmek için kullanılan komut başlatılır; (ör. Çok Satırlı Yazı “Multiline Text).
 4. Yeni yazı, seçilen yazı ile aynı özelliklere sahip olur; (ör. aynı tabaka “layer”, Yazı özellikleri, vb.)

DAHA DOĞRU VE DEĞİŞTİRİLMESİ KOLAY PARAMETRİK ÇİZİMLER

Parametrik çizimler AutoCAD’in 2010 sürümüyle birlikte tanıtıldı ve bu oldukça kapsamlı bir konuydu. Genel olarak, geometrinizi değiştirdikten sonra geometrinin boyutlar ile ilişkisini kurmak ve korumak için, çeşit kısıtlar tanımlayabileceğiniz anlamına gelir. Sonuç olarak daha hızlı modifikasyon ve daha az hata ile otomatik bir çizim elde edersiniz. Büyük geometrileri bütün çizgilerde sınırlamak pratik olarak imkansız olsa da, bazı çizim bölümlerinde size yardımcı olacak faydalı bir parametrik araç bulabilirsiniz.

Geometrik Kısıtlar “Constraint”

Sistemi koordine etmek için nesneleri nesnelerin veya nesnelerin üzerindeki anahtar noktaları geometrik olarak kısıtlayabilirsiniz. Örneğin, iki çizginin daima birbirilerine dik kalmasını sağlayabilir, iki ayrı çemberin her zaman eş merkezli olmasını sağlayabilir veya iki çizginin uzunluklarının hep bir birlerine eşit kalmasını tanımlayabilirsiniz. Çizimdeki her kısıt kendi kısıt simgesine sahiptir; böylece bunları kolayca tanımlayabilirsiniz. Geometriye otomatik veya manuel olarak geometrik kısıtlar atayabilirsiniz.

Manuel Geometrik Kısıtlar “Constraint” İki çemberin konsantrik (eş merkezli) olarak kalmasını kısıtlamak için:

 1. Şeritin Parametrik “Parametric” sekmesinin Geometrik “Geometric” panelinden Konsantrik “Concentric” kısıt “constaint” düğmesini seçin.
 2. Kendisine göre kısıtlamak istediğiniz çemberi seçin.
 3. Kısıtı “Constaint” uygulamak istediğiniz çemberi seçin.
 4. Şayet herhangi bir çemberi taşırsanız, eş merkezliliği korumak için, diğer çember de taşınacaktır. İki çizginin orta noktalarının aynı noktada olmasını kısıtlamak için:
 5. Şeritin Parametrik “Parametric” sekmesinin Geometrik “Geometric” panelinden Çakışık “Coincident” kısıt “constaint” düğmesini seçin.
 6. Kendisine göre kısıtlamak istediğiniz çizginin orta noktasını seçin.
 7. Kısıtı “Constaint” uygulamak istediğiniz çizginin orta noktasını seçin.
 8. Şayet bir çizgiyi uzatırsanız, diğer çizgi aynı orta noktayı korumak için ilk çizgiyi takip edecektir.

Otomatik Geometrik Kısıtlar “Constraint”

Geometrik kısıtları “constraint” uygulamak için, iki yol vardır:

Geometri oluştururken ve düzenlerken geometrik kısıtları “constraint” uygulama:

 1. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi durum çubuğundaki Kısıt Tanımlama “Infer Constaints” düğmesini açık duruma getirin.

2. Kısıt Tanımlama “Infer Constaints” düğmesine sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Ayarlar “Settings” seçeneğini seçin; açılan Kısıt Ayarları “Constraint Settings” iletişim kutusunun Otomatik Kısıt “Auto Constraint” sekmesinden otomatik olarak uygulanmasını istediğiniz kısıt “constraint” tiplerini kısıt “constraint” ismine çift tıklayarak seçin ve Uygulanacak “Apply” sütunundaki tik işaretinin yeşil renk olmasını sağlayın.

3. Dikdörtgen gibi bir geometri çizin.

4. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere dikdörtgene paralel “parallel” ve diklik “perpendicular” kısıtları “constraint” otomatik olarak uygulanacaktır.

Nesne seçimine geometrik kısıtları “constraint” uygulama:

 1. Şeritin Parametrik “Parametric” sekmesinin Geometrik “Geometric” panelinden Otomatik Kısıt “Auto Constrain” düğmesini seçin.
 2. Kısıt Ayarları “Constraint Settings” iletişim kutusunu açmak için, [S] yazıp Enter tuşuna basın.
 3. Uygulanacak kısıtların sırasını ve tiplerini belirleyin.
 4. Otomatik olarak kısıt “constraint” uygulanacak nesneleri seçin.
 5. Kısıtlar “Constraints” , seçilen nesnelerin birbirlerine göre göreceli olarak uygulanır.

Ölçüsel Kısıtlar Dimensional Constraints

Ölçüsel Kısıtlar Dimensional Constraints”, çiziminizdeki ölçüleri ve oranları kontrol eder. Bunlar normal ölçü çizgileri gibi görünmekle birlikte; ölçü çizgileri ölçülendirilen nesne tarafından kontrol edilirken, üzerinde ölçüsel kısıt “dimensional constraint” uygulanan bir nesne ölçüsel kısıt “dimensional constraint” ile kontrol edilir. Ölçüsel kısıtları nesneler arasındaki uzaklıklara veya nesneler üzerindeki iki nokta ve nesneler arasındaki açılara veya nesneler üzerindeki iki noktaya uygulayabilirsiniz. Ayrıca yayların ve dairelerin yarıçapını ve çapını kontrol edebilirsiniz.

Bir dikdörtgenin her iki ebatına ölçüsel kısıt ““dimensional constraint” uygulamak için, aşağıdaki işlemleri uygulayın:

 1. Şeritin Parametrik “Parametric” sekmesinin Ölçüsel “Dimensional” panelinden Doğrusal “Linear” ölçüsel kısıt “dimensional constaint” düğmesini seçin.
 2. Klavyeden [O] harfine basarak Nesne “Object” seçeneğini belirleyin ve dikdörtgenin bir kenarını seçin.
 3. Ölçü çizgisinin yerini belirleyin.
 4. Ölçüsel kısıtın “dimensional constraint”,örneğin. d1= gibi otomatik tanımlanan ismini onaylamak için, Enter tuşuna basın. Şayet bu otomatik tanımlı ismi istemiyorsanız, A= gibi kendiniz bir isim tanımlayın (vereceğiniz isim eşittir (=) karakteri ile bitmelidir.) ve Enter tuşuna basın.

Ölçüsel kısıt “dimensional constraint” değerleri vasıtasıyla geometrinin ebatlarını kontrol etmek için, aşağıdaki işlemleri uygulayın:

 1. Aktifleştirmek için, ölçüsel kısıtın “dimensional constraint” değerine çift tıklayın.
 2. Üç yüz (300) gibi yeni bir değer yazın. Hatta (600/2) gibi bir denklem de yazabilirsiniz.

Yazacağınız denklemler (A=B*2) örneğinde olduğu gibi diğer ölçüsel kısıtlarla “dimensional constraint” ilişkili de olabilirler.

Kısıtları “Constraint” Gösterme/Gizleme “Show/Hide” ve Silme

Birçok kısıt “constraint” çiziminizi görsel olarak zenginleştirebilir. Şayet kısıtları “constraint” görmek istemiyorsanız, onları gizleyebilirsiniz. Onları göremezseniz de yine de uygulanacak ve geometrinizi kontrol etmeye devam edeceklerdir. Onları kolayca tekrar gösterebilirsiniz. Ancak, kısıtlar “constraint” geometrinize müdahale etmeye başlarsa bunları da kalıcı olarak silebilirsiniz.

Kısıtları “Constraint” Gizleme “Hide”:

 1. Şeritin Parametrik “Parametric” sekmesinin Geometrik “Geometrical“ veya Ölçüsel “Dimensional” panelinden Göster/Gizle ”Show/Hide” veya Tümünü Gizle “Hide All” komut düğmesini seçin.

Kısıtları “Constraint” Gösterme “Show”:

Şeritin Parametrik “Parametric” sekmesinin Geometrik “Geometrical“ veya Ölçüsel “Dimensional” panelinden Göster/Gizle ”Show/Hide”  veya Tümünü Göster “Show All” komut düğmesini seçin.

Kısıtları “Constraint” Silme:

 1. Şeritin Parametrik “Parametric” sekmesinin Yönetim “Manage” panelinden Kısıtları Sil “Delete Constraints” komut düğmesini seçin.
 2. Kısıtını “Constraint” kalıcı olarak silmek istediğiniz kısıtlanmış “constraint” nesneleri seçin.

ÇİZİMİNİZİ ALAN “FIELD” VERİSİ İLE OTOMATİKLEŞTİRME

Alan “Field, çizim dosyanızdaki, geometrilere bağlanmış internet bağlantıları gibi, farklı verilere bağlı güncelleştirilebilir bir metindir. Alanların “Field” en büyük avantajı, bazı değişiklikler yaptığınızda otomatik olarak güncellenmesidir. Böylece, verileri kendiniz değiştirmenize gerek kalmadığı için zaman kazanabilir ve hata yapmayı önleyebilirsiniz. Birçok kullanışlı alan “field” türü AutoCAD’e önceden tanımlanmıştır; yani bu alanların “field” geometrinize eklemeye hazır oldukları anlamına gelir. Ancak alanlar “field” için en iyi şey, kendi özel alanlarınızı “field” da oluşturup tanımlayabilmenizdir.

Ön tanımlı Alan “Field” Tipleri

Çiziminize yerleştirebileceğiniz ön tanımlı alanlar “field” aşağıdaki kategorilere ayrılırlar:

A-Tarih& “Date & Time” Bu kategoride çiziminize tarih “date” ve zaman “time” alanları “field” eklemek için kullanılabilecek birçok ön tanımlı alan “field” bulunmaktadır. Bunlar:

 • CreateDate,
 • Date,
 • PlotDate ve
 • SaveDate alanlarıdır “field”.

Tarih “Date” biçimi altında, çiziminize eklemek için ön tanımlı birkaç tarih “date” biçimi örneği seçebilirsiniz.

B-Belge “Document” Bu kategoride çiziminize çizim dosyanızın dosya özellikleri ile ilişkili alanları “field” eklemek için kullanılabilecek birçok ön tanımlı alan “field” bulunmaktadır. Bunlar:

 • Yazar “Author” ,
 • Uyarılar “Comments”,
 • Dosya adı “Filename”,
 • Dosya ebatı “Filesize”,
 • İnternet bağlantısı “HyperlinkBase”,
 • Anahtar kelimeler “Keywords”,
 • Son kaydeden kullanıcı “LastSavedBy”,
 • Konu “Subject” ve
 • Başlık “Title”.

Alan “Field“ biçimleri alan “field” türüne karşılık gelmektedir.

C-Bağlantılanmış “Linked” Bu kategoride çiziminize diğer dokümanları, çizim görüntülerini veya web sayfalarını açan hızlı bağlantı alanları “field” eklemek için kullanılabilecek birçok ön tanımlı alan “field” bulunmaktadır.

Nesneler “Objects” Bu kategoride bulunan ön tanımlı alanlar “field” seçilen nesneler hakkında (alan, uzunluk, gibi.), isimlendirilmiş nesne türleri, blok düzenleyicileri ve hatta formülleri kullanarak verileri hesaplar. Örneğin, bir nesnenin alanı olarak bir alan “field” ekleyebilir ve aynı nesneyi genişlettiğinizde, yeni alan bilgisi otomatik olarak yeniden hesaplanır. Diğer “Other” Bu kategoride nadiren kullanılan sistem değişkenleri ve Lisp ifadeleri ile ilgili alanlar mevcuttur.

D-Baskı “Plot” Bu kategoride bastırdığınız çizime otomatik olarak bilgiler ekleyen alanlar “field” bulunmaktadır. Bunlar:

 • Cihaz ismi “DeviceName”,
 • Giriş “Login”,
 • Sayfa ayarı ismi “PageSetupName”,
 • Kağıt ebatı “PaperSize”,
 • Baskı tarihi “PlotDate”,
 • Baskı yönü “PlotOrientation”,
 • Baskı ölçeği “PlotScale” ve
 • Baskı Stil tablosu “PlotStyleTable”.

E-SheetSet Bu kategoride sayfa setleri “sheet set” verileri ile ilgili alanlar mevcuttur.

Alan “Alan Field” Yerleştirme

Alanlar “Field” tek başlarına bir metin olarak veya bir metin içerisinde, öznitelik, öznitelik tanımında ve hatta tablo hücrelerinde eklenebilir.

Tek başına bir Tarih Alanı “Date Field” Yerleştirme

 1. Şeritin Yerleştirme “Insert” sekmesinin Veri “Data” panelinden Alan “Field” komut düğmesini seçin.
 2. Aşağıdaki şekilde görünen açılan Alan “Field” iletişim kutusunun Alan Kategorisi “Field Category” aşağı açılır listesinden Tarih&Zaman “Date&Time” kategorisini seçin.
 3. Alan isimleri: “Field names” kısmından (geçerli tarih ve zamanı gösterecek olan) Tarih “Date” alanını seçin.
 4. İletişim kutusunun Tarih biçimi “Date format” kısmından istediğiniz biçimlendirmeyi seçin ve Ok düğmesine tıklayın.
 5. Alanın yerleştirme noktasını belirleyin.

Metin İçerisindeki Alan “Field” Alanını Yerleştirme

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Açıklama “Annotation” panelinden Çok satırlı Yazı “Multiline Text” komut düğmesini seçin.
 2. Yazı sınır kutucuğunu yerini belirleyin ve metninizi yazın ve Enter tuşuna basın.
 3. Sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Alan Yerleştir  “Insert Field” seçeneğini seçin.
 4. Alan “Field” iletişim kutusu açılacaktır; Alan Kategorisi “Field Category” aşağı açılır listesinden Nesneler “Objects” kategorisini seçin.
 5. Aşağıdaki Alan isimleri “Field names” kısmından Nesneler “Objects” alan “field” ismini seçin.
 6. Nesne tipi “Object type” kısmında Nesne Seç “Select Object” düğmesine tıklayın.
 7. Çiziminizden alanını hesaplamak istediğiniz bir kapalı alan nesnesini seçin.
 8. İletişim kutusunun Özellik “Property” kısmında Alan “Area” özelliğini seçin ve OK düğmesine tıklayın.

Öznitelik “Attribute” Tanımı İçerisine Alan “Field” Yerleştirme

Dinamik blokları yaratırken, öz nitelik “attribute” tanımı içerisine alan “field” yerleştirebilirsiniz.

Şeritin Yerleştir “Insert” sekmesinin Block Tanımı “Block Definition” panelindeki Öznitelik Tanımla “Define Attributes” komut düğmesini tıkladığınız zaman açılan Öznitelik Tanımlama “Attribute Definition” iletişim kutusunda, ön tanımlı değeri “default value“ yazmak yerine Alan Ekle “Insert Field” düğmesine tıklayın ve bir alan “field” seçin.

Tablo Hücrelerine Alan “Field” Yerleştirme

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, bir tablo hücresini seçin ve sağ tıklayın; açılan kısa yol menüsünden Alan Yerleştir “Insert Field” seçeneğini seçin.

Alanı “AAlanı “Field” Güncelleme

Çizim dosyanızda veya geometrinizde değişiklik yaptıktan sonra, yerleştirilen tüm alanlar “field” otomatik olarak güncellenecektir. FIELDEVAL sistem değişkenini ayarlayarak alan “field” verisinin güncellendiği zamanı ve zamanı kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki denetimleri ayarlayabilirsiniz:

0 = güncelleme yok

1= Çizim dosyası açıldığında güncellenecek

2= Çizim dosyası kaydedildiğinde güncellenecek

4= Çizim dosyası bastırıldığında güncellenecek

8= Çizim dosyası elektronik olarak transfer edildiğinde “Etransmit” güncellenecek

16= Çizim dosyası yenilendiğinde “regenerate” güncellenecek

FIELDEVAL sistem değişkeninin ön tanımlı değeri, tüm seçeneklerin toplamı olan 31 olarak ayarlanmıştır; bu nedenle hepsi aktiftir. Yani şayet üzerinde bir alan “field” tanımı olan bir nesneyi sündürürseniz ve RE (REGEN komutunun kısaltması) yazıp Enter tuşuna basarsanız, yeni alan alanı değeri güncellenecektir.

Alanı “Field” Düzenleme

Alan “Field” tanımları, alan “field” çiziminize eklendikten sonra değiştirilebilir; örneğin, kırık linkleri değiştirmek ya da alan yerine uzunluk nesnesi özellik alanını atamak gibi. Bir alan “field” bağlantısı bozulduğunda alan “field” değeri yerine bir ### işareti görürsünüz. Sonraki adımları izleyerek alanları “field” değiştirebilirsiniz:

Bağımsız Alanı “Field” veya Bir Yazının İçerisindeki Alanı “Field” Düzenleme

Hem tek başına alanlar “field” hem de çok satırlı yazı alanları “field” aynı şekilde değiştirilebilirler.

 1. Metin Düzenleyicisini etkinleştirmek için yerleştirilmiş alana “field” çift tıklayın.
 2. Vurgulamak için alanı seçin; açılan kısa yol menüsünden / Alanı Düzenle “Edit Field” seçeneğini seçin.
 3. İstediğiniz değişiklikleri yapın.

Bir Tablo Hücresi İçerisindeki Alanı “Field” Düzenleme

1. Aktifleştirmek için, yerleştirilmiş alan “field” bulunan hücreyi çift tıklayın.

2. Vurgulamak için alanı seçin; açılan kısa yol menüsünden / Alanı Düzenle “Edit Field” seçeneğini seçin.

3. Farklı bir alan “field” seçeneği seçin. Şayet bir alan “field” metni – – – karakterlerini gösteriyorsa, yerleştirilen alanın “field” için gerekli bilgilerinin hala bilinmediği anlamına gelir. Örneğin, çizimi kaydedene kadar SaveDate alanında “field” bu işaretler görüntülenir.

Alanı “Field” Biçimlendirme

Alanın yazı biçimi stili, alan “field” yerleştirilirken etkin olan yazı stiline “text style” bağlıdır. Yazı özelliklerini normal yazıları (Özellikler paletinden veya Yazı Düzenleyicisinden) yaptığınız gibi, alanı “field” yerleştirdikten sonra istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Alan “Field” iletişim kutusundaki alan biçimi, genellikle seçili bir alan adına karşılık gelir. Örneğin, bir dosya adı görüntülemek için birçok tarih biçimi veya seçenek arasından seçim yapabilirsiniz. Bununla birlikte, geometri ile bağlantılı alanlar, örneğin bir nesnenin uzunluğu veya alanı, bazı ek biçimlendirme seçeneklerine sahiptir. Diyelim ki nesne alan alanınız “field” santimetre kare biriminde görüntüleniyor; ancak metre kare biriminde görüntülemek istiyorsunuz:

Alan “Field” İletişim Kutusunda Seçenekleri Biçimlendirme

 1. Biçim “Format” kısmı – birim tiplerini belirler; örneğin, ondalık “decimal” birim biçimlendirmesini seçebilirsiniz.
 2. Hassasiyet “Precision” kısmı – seçilen birim tipinin hassasiyetini belirler; örneğin, 0.00.

İlave Biçimlendirme “Additional Format” İletişim Kutusundaki Seçenekleri Biçimlendirme

 1. Alan “Field” iletişim kutusunda İlave Biçimlendirme “Additional Format” düğmesine tıklayın. İlave Biçimlendirme “Additional Format” iletişim kutusu açılacaktır.
 2. Çevirme faktörü “Conversion factor” – o anki geçerli (aktif) değer için kullanılacak olan çevirme faktörünü belirler. Örneğin, 0.0001 (1cm2 = 0.0001m2).
 3. Ön ek “Prefix” – o anki geçerli (aktif) değerin önüne eklenecek olan ön eki belirler.
 4. Son ek “Suffix” – o anki geçerli (aktif) değerin sonuna eklenecek olan son eki belirler. Örneğin, m2.
 5. Binlik basamak Ayırıcıları “Number Separators “ – ondalık basamak ayırıcısını ve 1000’in üzerindeki rakamların biçimlendirmesini belirler.
 6. Sıfır bastırma “Zero suppression “ – ondalık veya feet (0′-3 1/2 “= 3 1/2”) ve inç (3′-0 “) birimlerinde virgülden önce gelen (0.100 = .100 gibi) ve sonra gelen (0.100 = 0.1 gibi) sıfırları bastırır.

Şayet bir alanı “field” kopyalayıp değiştirirseniz, ilave biçimlendirmeyi tekrar ayarlamak zorunda kalırsınız. Alan “Field” değerlerinin veya metinlerin gri arka plan rengi vardır; böylece onları çiziminizde kolayca tanımanız mümkündür. Gri gölge bastırılmayacak olup; ancak şayet sizi rahatsız ediyorsa, FIELDDISPLAY sistem değişkeninin değerini 0 olarak ayarlayarak arka plan rengini kapatabilirsiniz.

Özel Bir Alan “Field” Yaratma ve Yerleştirme

Tüm özel çizim özellikleri Doküman “Document“ alan “field” kategorisinden alanlar olarak eklenebilir.

Özel Bir Alan “Field” Yaratma

1. Dosya “File” menüsündeki Çizim Özellikleri “Drawing Properties” komutunu seçin ve açılan Çizim Özellikleri “Drawing Properties” iletişim kutusunda Özel “Custom” sekmesine gidin.

2. İletişim kutusunun sağ tarafındaki Ekle…“Add…” düğmesine tıklayın. Açılan Özel Özellik Ekle “Add Custom Property” iletişim kutusunda özel özelliğiniz için (Proje ismi gibi) bir isim girin ve iki kez OK düğmesine basın.

Özel Alan “Field” Yerleştirme

 1. Şeritin Yerleştir “Insert” sekmesinin Veri “Data” panelinden Alan “Field” komut düğmesini tıklayın.
 2. Alan Kategorisi “Field Category” seçeneklerinden Belge “Document” kategorisini seçin.
 3. Alan İsimleri “Field names” listesinden yeni yarattığınız Proje ismi alanını “field” seçin.
 4. Biçim: “Format:” kısmından Büyük harf “Uppercase” biçimini seçin.
 5. Alanı “Field” yerleştireceğiniz yeri belirleyin.

Özel Alanı “Field” Değiştirme

 1. Dosya “File” menüsündeki Çizim Özellikleri “Drawing Properties” komutunu seçin ve açılan Çizim Özellikleri “Drawing Properties” iletişim kutusunda Özel “Custom” sekmesine gidin.
 2. Proje ismi alan “field” isminin Değer “Value” hücresine tıklayın.ve . Aile Evi yazıp; Ok düğmesine basın.
 3. Çiziminizi yineleyin. (RE komutu).

Birçok özel alan “field” yaratmak için aynı prosedürü kullanabilirsiniz.

OTOMATİK ANTET BLOKLARI YARATMA

Güncellenecekleri zaman çiziminizdeki antet bloğundaki birçok veriyi değiştirmek oldukça can sıkıcı olabilir. Bu nedenle, verileri yalnızca bir kez değiştirecek ve ortak verilerin geri kalanı otomatik olarak güncellenecek bir şekilde organize etmek veya oluşturmak en iyisidir. Bir antet bloğu aşağıdaki nesneleri kullanarak oluşturulmalıdır:

 • Geometri tablosu (siyah renkte).
 • Veri girişlerini tanımlayacak olan Metinler “Text” to describe inputs (siyah renkte).
 • Çizim özelliklerini belirtmek için kullanılan çizim adı ve numarası gibi öznitellikler “attribute” (kırmızı renkte).
 • Birçok çizimde ortak olan projenin veya yatırımcının adı gibi proje verilerini belirten alanlar “field” (mavi renkte).

GeGeometri Tablosu ve Metin Tanımları

 1. Yeni bir çizim başlatın.
 2. 2. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir tablo çizin.
 3. 3. Veri tanımlarını eklemek için, Tek satırlı Yazı “Text” veya Çok satırlı Yazı “Multilinetext” komutlarını kullanın.

Öznitelikleri “Attribute” Yaratma ve Yerleştirme

Şeritin Ev “Home” sekmesinin Blok “Block” aşağı açılır panelinden Öznitelik Tanımlama “Define Attributes” komutunu çalıştırın.

Aşağıdaki 3 tür özniteliği “attribute” yaratıp tabloya yerleştirin:

 • Çizim Başlığı: Etiket “Tag” =DWG-TITLE, Uyarı “Prompt” = Çizim başlığını belirleyin!, Hizalama “Justification” = Sol “Left”
 • Ölçek: Etiket “Tag” =SCALE, Uyarı “Prompt” = Çizim ölçeğini belirleyin!, Hizalama “Justification” = Sağ “Right”
 • Çizim No: Etiket “Tag” =DWG-NUMBER, Uyarı “Prompt” = Çizim numarasını belirleyin!, Hizalama “Justification” = Sağ “Right”

IÖn tanımlı Tarih “Date” ve Dosya ismi “File Name” Alanlarını “Field” Yerleştirme

Tarih “Date” Alanını “Field” Ön tanımlı Alan “Field” Olarak Yerleştirme

 1. Şeritin Yerleştir “Insert” sekmesinin Veri “Data” panelinden Alan “Field” komut düğmesine tıklayın.
 2. Alan Kategorisi “Field Category” aşağı açılır listesinden Tarih&Zaman “Date&Time” kategorisini seçin.
 3. Alan isimleri “Field names” kısmından Tarih “Date” alanını “field” seçin.
 4. Sağ taraftaki Örnekler “Examples” kısmından istediğiniz tarih biçimini seçin ve OK düğmesine tıklayın.
 5. Çiziminizde alanın “field” yerleştirileceği yeri belirleyin.

Dosya ismi “File name” Alanını “Field” Ön tanımlı Alan “Field” Olarak Yerleştirme

 1. Şeritin Yerleştir “Insert” sekmesinin Veri “Data” panelinden Alan “Field” komut düğmesine tıklayın.
 2. Alan Kategorisi “Field Category” aşağı açılır listesinden Belge “Document” kategorisini seçin.
 3. Alan isimleri “Field names” kısmından Dosya ismi “Filename” alanını “field” seçin.
 4. Sağ taraftaki Biçimlendirme “Format” kısmından (yok) “(none)” biçimlendirmesini seçin ve Sadece dosya ismi “Filename only” radyo düğmesini işaretledikten sonra Ok düğmesine basın.
 5. Çiziminizde alanın “field” yerleştirileceği yeri belirleyin.

Özel Alanları “Field” Yaratma ve Yerleştirme

Özel Alan “Field” Yaratma

1. Menüden Dosya “File” altından Çizim Özellikleri “Drawing Properties” komutunu seçin ve açılan Çizim Özellikleri “Drawing Properties” iletişim kutusunda Özel “Custom” semesine gidin.

2. İletişim kutusunun sağ tarafındaki Ekle “Add” düğmesine tıklayın ve açılan iletişim kutusunda Özel özellik ismi: “Custom property name” kutucuğuna Şirket ismi gibi bir isim yazın.

Özel Alanı “Field” Yerleştirme

1. Şeritin Yerleştir “Insert” sekmesinin Veri “Data” panelinden Alan “Field” komut düğmesine tıklayın.

2. Alan Kategorisi “Field Category” aşağı açılır listesinden Belge “Document” kategorisini seçin.

3. Alan isimleri “Field names” kısmından Şirket ismi alanını “field” seçin.

4. Biçim “Format” kısmında Büyük harf “Uppercase” biçimini belirleyin.

5. Çiziminizde alanın “field” yerleştirileceği yeri belirleyin.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere özel alan “field” verileri henüz Çizim Özellikleri “Drawing Properties“ iletişim kutusunda doldurulmadığından, alan metinleri – – – karakterleri olarak görüntülenir.

Şayet antet alanınızda çizim özellikleri olarak özel alanları kullanmaya karar verirseniz, aynı çizim özelliklerinin antet bloğunu içine ekleyeceğiniz çizimde de belirtildiğinden emin olun. Yazımdan kaçınmak ve eklenen antet bloğuyla her bir çizimde çizim özellikleri olarak özel alanları yeniden oluşturmak için özel çizim özelliklerini kaydetmek ve böylece bir çizim şablonundaki (.DWT) özel başlık bloğunun alanlarını kaydetmenizi öneririm. Şayet projelerinizi başlatırken aynı çizim şablonunu kullanırsanız, eklenen antet bloğundaki özel alanlar işe yarayacaktır (bağlantılar kopmayacaktır).

Antet Bloğunu Çizime Blok Olarak Yerleştirme

Şayet yeni bir çizimde kendi başlık bloğunu çizdiyseniz, kaydedip başka bir çizime blok olarak ekleyebilirsiniz. Bunu yapmadan önce, antet bloklarının taban noktasını “base point“ belirtmeyi unutmayın.

 1. Komut satırına BASE yazıp Enter tuşuna basın.
 2. Antet bloğunuzun taban noktasını “base point“ belirleyin (örneğin, sağ alt köşe).
 3. Antet bloğunuzu .DWG dosyası olarak kaydedin.

Projenizin herhangi bir çizimini açın ve antet bloğunuzu aşağıdaki adımları izleyerek yerleştirin.

 1. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Blok “Block” panelinden Yerleştir “Insert” komut düğmesini tıklayın.
 2. Antet bloğu dosyasını araştırıp bulun ve seçerek Aç “Open” düğmesine tıklayın.
 3. O anki geçerli (aktif) çiziminizde antet bloğunuzun yerleştirme noktasını belirleyin.

Antet bloğunuzu o anki geçerli (aktif) çiziminize yerleştirir yerleştirmez, aşağıdaki şekilde görünen Öznitelikleri Düzenle “Edit Attributes” iletişim kutusu açılacaktır. Antet bloğunuzda görünmesini istediğiniz öznitelik “attribute” verilerini doldurun:

 1. Otomatik olarak açılan Öznitelikleri Düzenle “Edit Attributes” iletişim kutusunda, verileri doldurun.

2. Dosya “File” menüsünün altından Çizim Özellikleri “Drawing Properties” komutunu çalıştırın ve açılan iletişim kutusunda Özel “Custom” sekmesine gidin.

3. Antet bloğundaki özel alanları “field” doldurmak için, ilgili özel alanların “field” Değer “Value” hücrelerine tıklayın ve bilgileri girin

Antet Bloğundaki Verileri Değiştirme

Çizimdeki aynı antet bloklarındaki farklı öznitelik “attribute” verilerini değiştirebilirsiniz. Antet bloğunun herhangi bir nesnesini çift tıklayın ve açılan Gelişmiş Öznitelik Düzenleyicisi “Enhanced Attribute Editor“ iletişim kutusunda verileri değiştirin. Özel alan verileri, Çizim Özellikleri “Drawing Properties” iletişim kutusunda yalnızca bir kez değiştirildiğinde, tüm antet bloklarındaki aynı özel alanlar güncellenecektir.

Ekstra İpucu: Şayet Öznitelikleri Düzenle “Edit Attributes“ iletişim kutusu açılmazsa ve öznitelik “attribute” verilerini komut satırlarında doldurmanız istenirse, ATTDIA sistem değişkenini 1 olarak ayarlayın. Bu, Öznitelik “Attribute” iletişim kutusunu görünür kılacaktır.

UZUNLUK VE ALAN HESAPLAMALARINI OTOMATİKLEŞTİRME

Nesnelerin alanı veya uzunlukları, genellikle alan hesaplamaları gibi farklı hesaplamalarda kullanılır. Planlar değiştirildiğinde ve nesne boyutları değiştiğinde normalde tüm alan hesaplamalarını yeniden hesaplamanız ve çiziminizdeki verileri değiştirmeniz gerekir. Çiziminizde bir odayı sündürdüğünüz zaman, aşağıdaki verilerin otomatik olarak güncellenmesi harika olmaz mı?

 • Oda açıklamanıza göre oda alan bilgisi,
 • Oda plan alanı hesaplamalar tablosundaki alan bilgisi,
 • Kat planı alanı hesaplamaları tablosundaki toplam alan hesabı.

Oda Alan Tanımlarına Alanlar “Field” Yerleştirme

 1. Çiziminizdeki tüm oda alanlarını Sürekli çizgiler “Polyline” kullanarak kapalı halde çizin.
 2. Şeritin Ev “Home” sekmesinin Açıklama “Annotation” panelinden / Öok satırlı yazı “Multiline Text” komut düğmesini tıklayın.
 3. Yazı için sınır kutucuğunu belirleyin OTURMA ODASI yazıp; alt satıra geçmek için, Enter tuşuna basın.
 4. Sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Alan Ekle “Insert Field” seçeneğini seçin.

5. Açılan Alan “Field” iletişim kutusunda, Alan Kategorisi “Field Category” aşağı açılır listesinden Nesneler “Objects” kategorisini seçin.

6. Alt taraftaki Alan isimleri “Field names” kutusundan Nesne “Object” alan ismini seçin.

7. Nesne tipi “Object type” kısmından Nesne Seç “Select Object” düğmesine tıklayın.

8. Çiziminizden Oturma Odası alanı için çizmiş olduğunuz kapalı alanı seçin.

9. Özellik “Property” kısmından Alan “Area” özelliğini seçin.

10. Biçimlendirme “Format” kısmından istediğiniz biçimlendirmeyi “format ve hassasiyeti “precision” seçin.

11. İlave Biçimlendirmeler… “Additional Format…” düğmesine tıklayarak ilave biçimlendirme seçeneklerini görebilirsiniz. (Örneğin şayet istiyorsanız, alanınıza “field” ön veya son ek “Prefix, Suffix” ekleyebilirsiniz. Son ek “Suffix” olarak m2 yazın ve OK düğmesine tıklayın.

12. Yazı Düzenleyiciyi “Text Editor” kapatın.

Tüm diğer oda alanı açıklamaları için alan alanlarını “field” ekleyin. Ayrıca, oluşturduğunuz odayı diğer odalar için de kopyalayabilirsiniz; ancak uygun alanlarla sınırlarını birbirine bağlamak için alan alanlarını “field” değiştirmeniz gerekir.

Kat Planı Alan Hesaplama Tablosuna Alanlar “Field” Yerleştirme

TABLE komutunu kullanarak kendi tablo tasarımınızı yapın ve çiziminize yerleştirin. Normalde oturma odası gibi bir metin yazacağınız hücreleri etkinleştirin. Oda alanları, kapalı oda sınırlarına bağlı alanlar “field” olarak eklenmelidir.

 1. Tablonuzda oda alanını yerleştirmek istediğiniz hücreyi tıklayın.
 2. Sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Yerleştir “Insert” seçeneğinin altındaki Alan “Field” seçeneğini seçin.
 3. Açılan Alan “Field” iletişim kutusunda, Alan Kategorisi “Field Category” aşağı açılır listesinden Nesneler “Objects” kategorisini seçin.
 4. Alt taraftaki Alan isimleri “Field names” kutusundan Nesne “Object” alan ismini seçin.
 5. Nesne tipi “Object type” kısmından Nesne Seç “Select Object” düğmesine tıklayın.
 6. Çiziminizden Oturma Odası alanı için çizmiş olduğunuz kapalı alanı seçin.
 7. Özellik “Property” kısmından Alan “Area” özelliğini seçin.
 8. Biçimlendirme “Format” kısmından istediğiniz biçimlendirmeyi “format ve hassasiyeti “precision” seçin.
 9. İlave Biçimlendirmeler… “Additional Format…” düğmesine tıklayarak ilave biçimlendirme seçeneklerini görebilirsiniz. (Örneğin şayet istiyorsanız, alanınıza “field” ön veya son ek “Prefix, Suffix” ekleyebilirsiniz. Bu işlemi tüm oda alanları için tekrarlayın.

Tablo Verisini Hesaplatmak için Alan “Field” Formülü Yaratma

Tablolardaki veriler alan “field” formülleri kullanılarak hesaplanabilir. Örneğin, tüm oda alanlarının toplamını hesaplamak için:

 1. Toplam oda alanı bilgisini yazmak istediğiniz tablo hücresini tıklayın.
 2. Sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Yerleştir “Insert” seçeneğinin altındaki Alan “Field” seçeneğini seçin.
 3. Açılan Alan “Field” iletişim kutusunda, Alan Kategorisi “Field Category” aşağı açılır listesinden Nesneler “Objects” kategorisini seçin.
 4. Alt taraftaki Alan isimleri “Field names” kutusundan Formül “Formula” alan ismini seçin.
 5. Topla “Sum” düğmesine basın.

6. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Toplama “Sum” işlemi için tablodan hücre seçmek için, 1 ile işaretli yere tıklayın.

7. Toplama “Sum” işlemi için tablodan hücre seçmek için, 2 ile işaretli yere tıklayın.

8. Biçimlendirme “Format” kısmından istediğiniz biçimlendirmeyi “format ve hassasiyeti “precision” seçin.

9. İlave Biçimlendirmeler… “Additional Format…” düğmesine tıklayarak ilave biçimlendirme seçeneklerini görebilirsiniz. (Örneğin şayet istiyorsanız, alanınıza “field” ön veya son ek “Prefix, Suffix” ekleyebilirsiniz. Açık tüm iletişim kutularını kapatmak için, iki kez OK düğmesine tıklayın.

Çiziminizde Oda Ebatlarını değiştirme ve Tüm Alan Hesaplamalarını Güncelleme

Şayet çiziminizde bazı oda ölçülerini sündürerek büyütür veya küçültür ve RE komutunu kullanarak çiziminizi yenilerseniz, sündürülen odalara bağlı tüm alanlar “field” ilgili oda alanı bilgisini yeniden hesaplayacaktır.

PDF DOSYALARINDAN GEOMETRİ KOPYALAMAK İÇİN NESNE ÇITÇITLARINI KULLANMA

Bir PDF dosyasını çiziminizde altlık olarak kullanabilirsiniz ve bu altlık üzerine hızlıca çizmek için nesne çıtçıtlarını kullanabilirsiniz.

 1. Yerleştirmiş olduğunuz PDF altlığın dış çerçevesini seçin.
 2. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, şeritte görüntülenecek olan PDF Altlık “PDF Underlay” sekmesinin Seçenekler “Options” panelinden Çıtçıtları Etkinleştir “Enable Snap” komut düğmesini tıklayarak nesne çıtçıtlarını etkinleştirin.

3. Durum çubuğundan Nesne Çıtçıt “Object Snap” düğmesini tıklayarak açık duruma getirin ve kullanacağınız nesne çıtçıtlarını seçin.

4. PDF altlığınızın üzerine nesne çıtçıtlarını kullanarak çizmek için istediğiniz Çizim “Draw” komutlarını kullanın.

AutoCAD’İN YAPAMAYIP LİSP UYGULAMALARININ YAPABİLDİKLERİ

AutoCAD‘in en iyi yanı, farklı uygulamaları “lisp” destekleyen bir program olmasıdır. Bazı lispler karmaşık ve büyük olasılıkla maliyeti çok yüksek olsa da; bazı işlemleri hızlandırmanıza veya basitleştirebilmenize yardımcı olabilecek basit ücretsiz Lisp eklentilerini internette kolaylıkla bulabilirsiniz.

Lisp Dosyasını İndirme

 1. Gelecekte kullanım için tüm  AutoCAD Lisp dosyalarını depolamak için, hard diskinizde C:\AutoCAD\Lisp gibi bir klasör yaratın.

2. Bir lisp dosyası (.LSP) için internete göz atın. AutoCAD ücretsiz lisp gibi arama yapabilir veya aradığınız bir  AutoCAD işleminin kısa açıklamalarını da aratabilirsiniz.

3. İnternet’ten bulduğunuz Lisp dosyasını sabit diskinizde yarattığınız C: \ AutoCAD \ Lisp klasörüne indirin. Şayet indirdiğiniz dosya .TXT dosya biçiminde kaydedilmişse, dosya uzantısını .LSP olarak yeniden adlandırın. İndirdiğiniz Lisp dosyasının .TXT dosya biçiminde olmasının nedeni yaratıcısının o lisp uygulamasını metin dosyası olarak programlamış ve kaydetmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Lisp uygulama yaratıcıları genellikle uygulamanın bazı açıklamalarını ekler ve hatta talimatları da dosyanın içerisine yüklerler. Yani, Lisp dosyasını .TXT biçiminde (formatında) okumak size bazı değerli bilgiler verebilir. Bir dosya türünü değiştirmek için dosya uzantılarını yeniden adlandırırsınız. Bununla birlikte, şayet uygulamanın  AutoCAD‘de çalışmasını istiyorsanız, dosyanın uzantısı .LSP olmalıdır.

Lisp Dosyanıza AutoCAD’de Destek Dosya Araştırma Klasör Yolunu Ekleme

 1. AutoCAD’in (A harfi şeklindeki) program düğmesi altından Araç “Options” komutunu seçerek veya komut satırına OP yazıp Enter tuluna basarak Seçenekler “Options” iletişim kutusunu açın ve Dosyalar “Files” sekmesine gidin.
 2. Destek Dosya Araştırma Yolu “ Support File Search Path” öğesinin sol tarafındaki artı (+) şeklideki simgeye tıklayın.
 3. İletişim kutusunun sağ tarafındaki Ekle “Add” düğmesine bastıktan sonra Araştır “Browse” düğmesine tıklayın. Ve AutoCAD Lisp dosyalarını depoladığınız klasörü (örneğin C:\AutoCAD\Lisp) araştırıp bulun ve OK düğmesine tıklayın.

Lisp Uygulamasını Yükleme

 1. Şeritin Yönetim “Manage” sekmesinin Uygulamalar “Applications” panelinden Uygulama Yükle “Load Application” komut düğmesini tıklayın.
 2. Uygulamaları Yükle / Kaldır “Load/Unload Applications“ iletişim kutusunda Araştır “Browse” düğmesini tıklayarak Lisp dosyasını bulun ve seçin; Yükle “Load” düğmesine tıkladıktan sonra Kapat “Close” düğmesini tıklayın.
 3. Lisp uygulaması genellikle program adını komut satırlarına yazarak başlatılır. Aksi halde, lisp dosyanızı indirdiğiniz siteyi kontrol edin ve lisp yazarının başlatma komutunu belirtip belirtmediğine bakın. .LSP dosyasını .TXT dosyasına dönüştürebilir; metin dosyası olarak açabilir ve lisp yazarının başlatma komutunu yazıp yazmadığını da görebilirsiniz.

AutoCAD’i Her Çalıştırdığınızda Uygulamaları Otomatik olarak Yükleme

Normalde, her yeni çizimde istenen AutoLISP uygulamalarını yüklemek zorundasınız. Şayet bu işlemi atlamak isterseniz,  AutoCAD‘i her başlatışınızda istediğiniz AutoLISP uygulamalarını yüklenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

 1. Şeritin Yönetim “Manage” sekmesinin Uygulamalar “Applications” panelinden Uygulama Yükle “Load Application” komut düğmesini tıklayın.
 2. Açılan Uygulama Yükle/Kaldır “Load/Unload Application” iletişim kutusunda, sağ alt taraftaki Başlangıç Suiti “Startup Suit” İçerikler… “Contents…” düğmesine tıklayın.
 3. Açılan Başlangıç Suiti “Startup Suit” iletişim kutusunda, Ekle… “Add…” düğmesine tıklayın.
 4. İstediğiniz uygulamayı araştırıp bulun seçin ve Aç “Open” düğmesine tıkladıktan sonra Başlangıç Suiti “Startup Suit” iletişim kutusunu kapatmak için, Kapat “Close” düğmesine basın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.