1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD İpuçları ve Trikleri#2 – Dosya Yönetimi

DİĞER DOKÜMANLARA, KAYDEDİLMİŞ GÖRÜNTÜLERE VE WEB SAYFALARINA HIZLI ERİŞİM İÇİN BAĞLANTILAR EKLEME

Köprüleri “Hyperlink” kullanarak web sayfalarına bağlanabilir, diğer belgeleri açabilir ve kaydedilmiş görüntüleri sadece tek bir tıklama (Ctrl + tıklama) kullanarak doğrudan çiziminizden görüntüleyebilirsiniz.

Diğer Dosyalara Köprüleme “Hyperlink”

 1. Şeritin Yerleştir “Insert” sekmesinin Veri “Data” panelinden FIELD komut düğmesine tıklayın.
 2. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, açılan Alan “Field” iletişim kutusunda, Alan Kategorisi “Field Category” olarak Bağlanmış “Linked” seçeneğini seçin.
 3. Alan İsimleri “Field Names” olarak Köprü “Hyperlink” seçeneğini seçin ve Köprü… “Hyperlink…” düğmesine tıklayın.
 4. Açılan Köprü Yerleştir “Insert Hyperlink” iletişim kutusunda, mevcut bir dosyaya veya bir web sitesine köprüleme yapmak için, Bunun için Araştır: “Browse for:“ kısmındaki ilgili düğmeye tıklayabilirsiniz.
 5. Başka bir dosyaya köprüleme yapmak için, Bunun için Araştır: “Browse for:“ kısmında Dosya… “File…” düğmesine tıklayın ve istediğiniz dosyayı araştırıp bularak seçin ve Aç “Open” düğmesine tıklayın.
 6. Köprü Yerleştir “Insert Hyperlink” iletişim kutusuna geri döneceksiniz Görüntülenecek Metin: “Text to display” metin kutusuna köprü için görüntülenmesini istediğiniz metni yazın ve tüm iletişim kutularını kapatmak için, iki kez OK düğmesine basın.
 7. Çiziminizde köprüyü “hyperlink” yerleştirmek için bir yer belirleyin.

Web Sayfalarına Köprüleme “Hyperlink”

 1. Şeritin Yerleştir “Insert” sekmesinin Veri “Data” panelinden FIELD komut düğmesine tıklayın.
 2. Açılan Alan “Field” iletişim kutusunda, Alan Kategorisi “Field Category” olarak Bağlanmış “Linked” seçeneğini seçin.
 3. Başka bir dosyaya köprüleme yapmak için, Bunun için Araştır: “Browse for:“ kısmında Web Page… “Web Sayfası…” düğmesine tıklayın ve aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi açılan Web’i Araştır “Browse the Web” iletişim kutusuna web adresini girin. Ve OK düğmesine basın.

4.Köprü Yerleştir “Insert Hyperlink” iletişim kutusuna geri döneceksiniz Görüntülenecek Metin: “Text to display” metin kutusuna köprü için görüntülenmesini istediğiniz metni yazın ve tüm iletişim kutularını kapatmak için, iki kez OK düğmesine basın.

5.Çiziminizde köprüyü “hyperlink” yerleştirmek için bir yer belirleyin.

Kaydedilmiş Görüntülere Köprüleme

 1. 3 boyutlu 3B “3D” modelinizin isimlendirilmiş bir Görüntüsünü kaydedin.
 2. Şeritin Yerleştir “Insert” sekmesinin Veri “Data” panelinden FIELD komut düğmesine tıklayın.
 3. Açılan Alan “Field” iletişim kutusunda, Alan İsmi “Field Names” seçeneklerinde Köprülenmiş “Hyperlink” seçeneğini seçin ve Köprüleme… “Hyperlink…” düğmesine tıklayın.
 4. Açılan Köprü Yerleştir “Insert Hyperlink” iletişim kutusunda, Bağlantı “Link” seçeneği olarak Bu çizimin Görüntüleri “View of This Drawing” seçeneğini seçtikten sonra daha önceden kaydettiğiniz görüntüyü seçin ve iki kez Ok düğmesine basın.
 5. Çiziminizde köprüyü “hyperlink” yerleştirmek için bir yer belirleyin.

YAVAŞ VE HASARLI DOSYALARI DÜZELTME

Şayet çiziminiz garip davranıyorsa, (örneğin., açmak uzun süre alıyor veya yavaş çalışıyorsa), bu çizim dosyanızın hasar gördüğünün bir işareti olabilir. Hataları iki AutoCAD denetim aracı kullanarak düzeltmeyi deneyebilirsiniz; ancak bu AutoCAD‘in bu araçlarının kesin olarak başarılı olacağı anlamına gelmez.

Açık bir Çizimdeki Hataları Düzeltme

Programın sol üst köşesinde bulunan Uygulama menüsü içerisinde Çizim Yardımcıları “Drawing Utilities” altında Denetleme “Audit” komut düğmesini seçin ve saptanan hataları düzelt “fix any detected errors” uyarısı geldiğinde Evet “Yes” düğmesine basarak uyarıyı onaylayın. Çiziminizde kaç tane hatanın bulunduğunu ve düzeltildiğini gösteren düzeltme raporunu görmek için F2 tuşuna basın. Bu çizimde çalışmalarınıza devam etmemeniz önerildiği için, Farklı Kaydet “Save As” komut düğmesini kullanarak çiziminizi başka bir adla kaydedin!

 

Açılmayan Çizimi Düzeltme

 1. AutoCAD programını çalıştırın.
 2. Sol üst köşede bulunan kırmızı renkli A harfi şeklindeki uygulama düğmesi içerisinde Çizim Yardımcıları “Drawing Utilities” komut düğmesi içerisinde Geri Kazan “Recover” komut grubu altında Geri Kazan “Recover” komutunu seçin.
 3. Hasarlı çizim dosyasını araştırıp bulun ve seçerek Aç “Open” düğmesine tıklayın.

Açılan bir iletişim kutusunda veya metin penceresinde tespit raporunu, bozuk çizimde kaç hata bulunduğunu görebilirsiniz. Aynı çizimde çalışmalarınıza devam etmemeniz önerilir. Mevcut çiziminizi farklı bir çizim olarak kaydedin!

KULLANILMAYAN İÇERİKLERİ ÇİZİMİNİZDEN TEMİZLEME

Büyük çizimlerle çalışırken, kullanılmayan bloklar, tabakalar, çeşitli stiller gibi birçok içerik yığını oluşturmanız muhtemeldir. Her şey düzgün çalışıyorsa, çiziminize devam etmek için bir sorunuz olmayacaktır, ancak AutoCAD yavaş yanıt vermeye başladığında veya dosya boyutu çok büyük olursa, kullanılmayan öğeleri temizlemeniz önerilir.

 1. AutoCAD programını çalıştırın.
 2. Sol üst köşede bulunan kırmızı renkli A harfi şeklindeki uygulama düğmesi içerisinde Çizim Yardımcıları “Drawing Utilities” komut düğmesi içerisinde Temizle “Purge” komutunu seçin.
 3. Temizle “Purge” iletişim kutusu açılacaktır; bu iletişim kutusunda İsimlendirilmiş Nesneler “Named Objects” kısmında Temizleyebileceğiniz nesneleri Görüntüle “View items you can purge” radyo düğmesini seçin.
 4. Örneğin sadece kullanılmayan blokları temizlemek için, bir öğe ismine (bloklar “clocks öğesine) tıklayın.
 5. İletişim kutusunun alt tarafında bulunan Tümünü Temizle “Purge All” düğmesi çiziminizdeki kullanılmayan tüm içerikleri temizler.
 6. Temizlemeyi Onayla “Confirm Purge” iletişim kutusu seçili öğeleri tek tek veya toptan temizlemeye onay vermek içindir.
 7. Sıfır boylu geometrilerini ve boş metin nesnelerini temizle “Purge zero-length geometry and empty text objects“ görünmez metinleri siler. Ör. Görünmeyen yazı nesnelerini ve 0 birim uzunluğa sahip geometri nesnelerini siler.

İlave İpucu:

Şayet çiziminiz üzerinde hala çalışmayı planlıyorsanız, tüm öğeleri temizlemeyin. Temizlenmiş bir ölçü stiline “dimension style” ihtiyacınız varsa, yeniden yaratmanız gerekir. Bazı öğeler kullanılmayan diğer öğelerle ilgilidir. Birinin boşaltılması, diğerinin boşaltılmasını sağlar; Örneğin, kullanılmayan tabakaları “layer” boşaltmak ve temizlemek için, ilk önce kullanılmayan blokları temizleyin.

HARİCİ REFERANSLAR

X-ref, doğrudan etkin çiziminizden başka bir AutoCAD dosyasına dış referans olması için kullanılan bir AutoCAD terimidir. Referans çizim ve aktif çiziminiz birer tane olarak görünür; ancak aslında X-ref çizimi bir altlık gibi davranır.

 • Birçok kişi aynı anda aynı projenin farklı bölümlerinde çalışabilir.
 • Aktif çiziminizde eksiksiz bir proje görebilirsiniz; böylece herhangi bir hata veya çarpışmadan kaçınır.
 • X-ref çizimleriyle dosya boyutları, bölümlerin blok olarak eklendiğinden daha küçüktür.
 • X-ref dosyanızın son sürümünü, etkin çiziminizde her zaman yeniden eklemeden görürsünüz.
 • İş arkadaşınız X-ref dosyanızdaki değişiklikleri kaydettiğinde bunları güncellemek için yalnızca bir bildirim alırsınız.
 • X-ref’leri istediğiniz zaman aktif dosyanıza eklenebilir, çıkarılabilir veya eklenebilir.

Çiziminize bir Harici referans “X-ref” Çizimi İliştirme

 1. Şeritin Yerleştir “Insert” sekmesinin Referans “Reference” panelinden ATTACH komutunu çalıştırın.
 2. Açılan Harici Referans İliştir “Attach External Reference” iletişim kutusunda, Araştır “Browse” düğmesine tıklayın ve istediğiniz referans dosyasını araştırıp bulun.

Ölçek: “Scale:”

Şayet X-ref çizimi o anki aktif (geçerli) çiziminizle aynı çizim birimlerini kullanıyorsa, Ölçek “Scale” değeri olarak 1 ayarlayın.

Yerleştirme Noktası: “Insertion point:”

anki aktif (geçerli) çiziminizde kullanacağınız tüm X-ref dosyalarının aynı temel noktasına “base point” denk gelmesi değinmesi önerilir; bu nokta yerleştirme “insertion” noktasıdır.

Güzergah Tipi: “Path Type:”

İliştirilen X-ref çizim dosyası kaydedilmiş konumundan okunur. Bu dosyayı farklı bir proje klasörüne yerleştirirseniz veya çizimlerinizi başka kişilere gönderirseniz, bu yol kırılabilir ve etkin resminizde X-ref çizimi görülmez. X-ref dosya yolunu hatırlamak için üç farklı yolu seçebilirsiniz:

Tam yol “Full path” – X-ref dosyası mutlak bir yoldan okunur (dosya aynı klasör sırasına yerleştirilmelidir).

Göreceli yolRelative path” – X-ref ve etkin dosya arasındaki klasör sırasını hatırlar. Proje klasörünü farklı bir klasöre veya sabit sürücüye taşıyabilirsiniz, ancak dosyalardan birini farklı bir klasöre taşımamalısınız.

Yol yok “No path “– X-ref ve etkin dosya aynı klasöre yerleştirilmelidir.

Referans Tipi: “Reference Type:”

Ataşman “Attachment” – normal X-ref iliştirmesi.

Serme “Overlay” – geçerli çiziminizin harici referans dosyalarına sahip farklı bir çizime X-referanslı olacağını bildiğinizde bu seçeneği seçin. Böylece harici referansa atıfta bulunan dosyaların iki kez kopyalanmasını önlemiş olursunuz.

Bir Harici referans “X-ref” Çizimi Yönetme

 1. Şeritin Yerleştir “Insert sekmesinin Referans “Reference” panelinin sağ alt köşesinde bulunan eğik ok sembolünü tıklayarak veya komut satırına XREF yazıp Enter tuşuna basarak Dosya Referansları “File References” paletini açın.
 2. Palette harici referans dosyasının üzerine sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini seçin:

Aç “Open”

Doğrudan X-ref dosyanızı açabilir; bazı değişiklikler yapabilir ve onları X-ref dosyasına kaydedebilirsiniz. Kaydedilen değişiklikler aktif çiziminizde de görülür.

Kaldır/Tekrar yükle “Unload/Reload”

Geri kaldırılan (Boşaltılan) X-ref dosyası aktif çiziminizde görülmez; ancak dosyanın klasör yolu aktif çiziminizde kalır. Onu geri yüklemeniz gerekiyorsa, Yeniden Yükle “Reload” düğmesine tıklayın. Boşaltılan X-referanslı çizim çok daha hızlı çalışır ve daha az bellek kullanır. Bir X-referansının silinmesi, onu boşaltmanın aynısıdır.

Kopar “Detach”

DEATACH komutu X-ref dosyasını aktif çiziminizden kalıcı olarak siler.

Göm “Bind”

BIND komutu X-ref dosyasını aktif resminize blok olarak ekler. X-ref kaynak dosyasına giden yol kesilir. Şayet o X-ref dosyasını güncellemek istiyorsanız, yeniden eklemeniz gerekecektir. İki Gömme “Bind“ türü arasında seçim yapabilirsiniz:

 • Göm Bind” bağ türü, orijinal tabaka “layer” ve blok adlarının tümünü X-ref dosyasından alır. Yinelemeler otomatik olarak yeniden adlandırılır.
 • Yerleştir “Insert” bağ türü aynı tabaka “layer” ve blok adlarını birleştirir.

Kaybolmuş Harici referans “X-ref” Çizim Dosyası Bağlantı Yolunu Güncelleme

 1. Şayet çizim dosyalarınızı başka klasörlere taşırsanız, çiziminizdeki X-ref dosyanızın yolu bozulur. X-ref dosyanızı tekrar bir daha bağlamanız gerekmez. Sadece yeni yolunu tanımlamanız yeterli olacaktır. Bunun için, Harici Referans “External Reference” paletini açın.
 2. Kaybedilen X-ref dosya yolunun adını tıklayın.
 3. Detaylar “Details” kısmı altındaki Bulunduğu konum “Found At“ öğesine tıklayın ve X referans dosyanıza göz atmak için 3 nokta şeklindeki düğmeyi tıklayın.
 4. Dosyanın klasör yolu bulununca, X-ref otomatik olarak yüklenecektir.

İlave İpucu: X-ref bağlantıları bozulduğu zaman, kırık yol konumlarını güncelleme veya yok sayma seçeneklerine sahip bir iletişim kutusu uyarısı alırsınız. Güncelle “Update”  düğmesini tıkladığınızda, Harici Referans “External Reference“ paleti otomatik olarak açılacaktır.

 

Harici referans “X-ref” Çizim Dosyalarında Değişiklikler Yapma

Aktif Çiziminizden Bağımsız Olarak:

 1. Dosya “File” menüsü altında Aç “Open” – En kolay ve en az kafa karıştırıcı yol, X-ref dosyanızı açın; değişiklikleri yapın ve kaydedin.

Aktif Çiziminiz İçerisinden:

 1. Harici Referans “External Reference” paletinden X-ref dosyası ismine sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Aç “Open” seçeneğini seçin.
 2. X-ref çizimini seçin. Aktifleşen Harici Referans “External Reference“ şeritinin Düzenleme “Edit” panelindeki Referansı Yerinde Düzenle “Edit Reference In-Place” komut düğmesine tıklayın.

X-ref çizimi, etkin çiziminizde açılır. Sizin de gördüğünüz gibi, değişiklikleri etkin dosyanızdaki geometriye bağlı olarak yapmak daha kolaydır.

Karşılaştırma için, şayet Aç “Open” komutu ile X-ref dosyasını açarsanız, yalnızca X-ref çiziminizin geometrisini görürsünüz;  etkin çizim dosyanızın hiçbir elemanını göremezsiniz.

İlave İpucu: Şayet Projede iş arkadaşlarınızla birlikte çalışıyorsanız, salt okunur olduğu için, X-ref dosyanızı açamayacağınıza dair bir bildirim alabilirsiniz. Bu, çalışma grubunuzdaki birisi sizden önce bu dosyayı açmış demektir. Bu bir güvenlik önlemidir ve iş arkadaşınız önce dosyayı kapatmadan değişiklikleri bu dosyaya kaydedemezsiniz.

X-ref Çizimlerinin Grafik Görünümünü Değiştirme

X-ref Çizimlerini Budama “Clipping”:

 1. X-ref çizimini seçin. Aktifleşen Harici Referans “External Reference“ şeritinin Budama “Clipping” panelindeki Kırpma Sınırı Yarat “Create Clipping Boundary” komut düğmesine tıklayın.
 2. Kırpma sınırını belirleyin. Kırpma sınırını belirlerken Sürekli Çizgi “Polyline”, Poligonal “Polygonal” veya Digdörtgensel “Rectangular” seçeneklerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Şayet X-ref çizimini seçtikten sonra, aktifleşen Harici Referans “External Reference“ şeritinin Budama “Clipping” panelindeki Kırpmayı Kaldır “Remove Clipping” komut düğmesine tıklarsanız, tüm budamalar kaldırılacak ve orijinal harici referans görüntülenecektir.

 

X-ref Çizimlerini Soluklaştırma “Fading”:

Şayet şeritin Yerleştir “Insert” sekmesinin Referans “Reference panelinin panel isminin yanındaki aşağı ok simgesine tıklarsanız, X-ref çiziminizin solukluğunu ayarlamanızı sağlayacak olan bir sürgü görürsünüz. Bu sürgüyü kullanarak X-ref çiziminizin solukluğunu istediğiniz gibi ayarlayın.

Harici Referans Çizimi Tabakalarını “Layer” Eşleştirme “Reconcile”

X-ref çizimine ait tabakalar “layer”, tabaka “layer” adının önüne bir önek olarak bir dosya adı ekleyerek otomatik olarak yeniden adlandırılır. Bu nedenle etkin bir çizimdeki tabaka “layer” organizasyonu bozulmaz. X-referanslı çizimden gelen tabakaların “layer” özelliklerini ayarlayabilirsiniz; ancak bu tabakaları “layer” aktif tabaka “current layer” yapamazsınız.

Aktif çiziminize bir X-ref çizimi eklediğiniz zaman, çiziminizde (sağ alt köşede) yeni bilinmeyen veya eşleştirilmemiş tabakalarla “layer” ilgili bir bildirim alabilirsiniz. Bazıları için bu bilgiler değerlidir; ancak birçok kişi, çeşitli işlemler sırasında yeni katmanları ulaştırmak için mesajlar görmesini can sıkıcı bulabilir; (ör. baskı almadan önce). Bunu çözmek için yeni tabakaları “layer” eşleştirebilir veya tabaka “layer” değerlendirme denetimini kapatabilirsiniz.

Yeni Tabakaları “Layer” Eşleştirme “Reconcile”:Reconcile new layers:

 1. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, durum çubuğunda görüntülenen uyarıdaki Eşleştirilmemiş yeni tabakaları Tabaka Özellikleri Yöneticisinde Görüntüle “View unreconciled new layers in Layer Properties Manager” bağlantusına tıklayın.

 1. Tüm eşleştirilmemiş “unreconciled” tabakaları “layer” seçin; sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Tabakayı Uzlaştır “Reconcile Layer” seçeneğini seçin.

Yeni Tabaka “Layer” Değerlendirmesini Kapatma:

LAYEREVALCTL sistem değişkeni değerini 0 (sıfır) olarak ayarlayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.