1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD ‘de Dizileri “Arrays” Yaratma

Niçin Dizilere “Arrays” ihtiyaç duyarız? AutoCAD’de dizi “array” nasıl yaratılır? Aşağıdaki şekilde gördüğünüz BMW jantına bakın. Şayet dikkat ederseniz, bir merkez çevresine dizilmiş 6 kol ve jantın kendisi bir dizi “array” oluşturmaktadır.

Sekil-1

Bu makalemde sizlere AutoCAD’de dizileri “arrays” nasıl yaratacağınızı anlatacağım.

ARRAY komutu size dikdörtgensel veya açısal olarak belirli boşluklarla nesnelerin çoklu kopyalarını oluşturma olanağı sunmaktadır.

AutoCAD’de iki tip dizi “array” bulunmaktadır. Bunlar; digdörtgensel Dizi “rectangular Array” ve açısal Dizi “polar Array” dir.

1 – Dikdörtgensel Dizi “Rectangular Array”

Dikdörtgensel Dizi “Rectangular Array” aşağıdaki şekilde görünen figür gibidir. Öncelikle kendisinden kopyalar yaratarak yeni bir nesneler seti yaratmak istediğimiz tek bir nesnemiz vardır.

Aşağıdaki şekilde gördüğünüz dikdörtgensel dizi “rectangular array” 4 sütüna “columns” ve 3 satıra “rows” sahiptir. Dizinin elemanları arasında boşluklar olduğuna dikkat ediyor musunuz?

Sekil-2

AutoCAD’de  bu tür bir dizi yaratmak için, öncelikle komutu (ARRAY komutunu) çalıştırmanız ve aşağıdaki 6 adımı takip etmeniz gerekmektedir:

Sekil-3

 1. Dizinin satır “row” sayısını belirleyin.
 2. Dizinin sütun “column” sayısını belirleyin.
 3. Satırlar arası mesafeyi belirleyin. Bu değer bizim bu alıştırma örneğimizde 15 (yukarıdaki şekili inceleyerek satırlar arası mesafenin nasıl ölçüldüğünü ve bu değerin 15 birim olduğunu tekrar kontrol edin.)
 4. Sütunlar arası mesafeyi belirleyin. Bu değer bizim bu alıştırma örneğimizde 12 (yukarıdaki şekili inceleyerek sütunlar arası mesafenin nasıl ölçüldüğünü ve bu değerin 12 birim olduğunu tekrar kontrol edin.)
 5. Dizisi yaratılacak nesneyi veya nesneleri seçin. Aşağıdaki şekilde Dizi “Array” iletişim kutusunda Nesneleri Seç “Select objects” düğmesine tıklayın ve çiziminizden kaynak nesne veya nesnelerinizi seçtikten sonra Enter tuşuna basın.
 6. Komutu onaylamak ve diziyi yaratmak için, OK düğmesine basın.
 7. Sekil-4

2 – Açısal Dizi “Polar Array”

Açısal Dizi “Polar Array” elemanların yerleştirme şekli olarak Dikdörtgensel Diziden “Rectangular Array” farklıdır. Açısal Dizide “Polar Array” en önemli bilgi dizideki eleman sayısı, dizinin merkezi ve elemanların 360 derecelik bir çember üzerine yerleştirilecek olan elemanlar arasındaki açıdır. Bu açı değeri ön tanımlı olarak 360 olup; isterseniz bu açıyı değiştirebilirsiniz.

Sekil-5

Bir açısal dizi “polar array” yaratmak için, ARRAY komutunu kullanırken:

ARRAY komutunu çalıştırdıktan sonra açılan Dizi “Array” iletişim kutusunda Açısal Dizi “Polar Array” seçeneğini seçin ve aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Dizinizin merkezini belirleyin.
 2. Dizinizde olmasını istediğiniz eleman sayısını belirleyin.
 3. Aynen dikdörtgensel dizide “rectangular array” olduğu gibi dizilemek istediğiniz nesne veya nesneleri seçin.
 4. OK düğmesine tıklayın.

Sekil-6

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.