1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD Çizimlerinde Alanları “Area” Bulmanın Üç Farklı Yolu

AutoCAD‘de kapalı geometrilerin alanını birçok şekilde bulabilirsiniz. Bunlardan en bilineni AREA komutunu kullanmaktadır. Duruma bağlı olarak ilginç ve bazen de yararlı olan alanları “area” bulmak için bazı dolaylı yollar da vardır.

Bu makalemde AutoCAD ile alanları bulmanın üç farklı yöntemini anlatacağım, bu ipucunu açıklamak için, aşağıdaki şekilde görünen geometriyi kullanacağım.

  1. AREA Komutu:

Yukarıdaki şekildeki dikdörtgen veya daire alanını bulmak için komut satırına AREA yazın ve Enter tuşuna basın. Şimdi komut satırı, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi birçok seçenek içeren bir uyarı görüntüleyecektir.

Bu veri isteminde (uyarıda) O harfine basarak Nesne “Object” seçeneğini seçin ve alanını bulmak istediğiniz Dikdörtgen veya Çemberi tıklayın. Nesnenin alan “area” değeri, komut satırı üzerinde çevre (köşeli şekiller için) “perimeter” veya  (yuvarlak şekiller için) “circumference” değeri ile birlikte görüntülenecektir.

  1. Tarama “Hatch” Kullanma:

Kapalın geometrilerin alanını bulmak için HATCH komutunu da kullanabilirsiniz. Yukarıda gösterilen örnek çizimde (mavi ile gösterilen) alan daire ve dikdörtgen ile çevrilmiştir ve o bölgeyi tarayabilir “hatch” ve taramanın “hatch”  alanını kullanarak bölgenin alanını bulabilirsiniz.

En baştaki şekilde görünen örnek çizimin B bölgesinde bir tarama “hatch” oluşturun, bunun için herhangi bir tarama desenini “hatch pattern” kullanabilirsiniz. Şimdi HATCH komutundan çıkın ve B alanında oluşturulan ktaramayı seçtikten sonra, sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Özellikler “Properties” seçeneğini seçin.

Bir özellik “property” paleti görüntülenecektir; paleti aşağı kaydırın ve Geometriler “Geometries” kısmını bulun, taramanın “hatch”  Alanını “Area” göreceksiniz. Bu tarama “hatch” alanı da kapalı geometrinin alanı olacaktır.

  1. JOIN Komutunu Kullanma:

Şimdi n baştaki şekilde görünen örnek çizimin D bölgesine bir göz atalım.

Bu şekilde, çubuk “spline, çizgi “line” ve yaydan “arc” oluşan bir geometriye sahibiz. Bu geometride AREA komutunu kullanamazsınız; çünkü burada tek bir nesne yok. Bu nedenle bu geometrinin alanını bulmak için JOIN komutunu kullanacağım.

Komut satırına J yazıp Enter tuşuna basın ve tüm geometriyi seçtikten sonra tekrar Enter tuşuna basın.Bu bir çok nesneden oluşan geometriyi tek bir nesne haline getirecektir.

Şimdi geometriyi seçin ve sağ tıklayın; açılan kısa yol menüsünden Özellikler “Properties” seçeneğini seçin. Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere açılan Özellikler “Properties” paletinin Geometri “Geomtry” kısmında kapalı hale gelen geometrinin alanı “area” ve sınır uzunluğu “length” görüntülenecektir.

Geometriyi tek bir birim olarak birleştirmek için JOIN komutunu kullanmak yerine, REGION komutunu da kullanabilirsiniz ve ardından özellikler “properties”  paletinden geometrinin alanını “area” bulabilirsiniz.

Alanı “Area” bulmakla ilgili herhangi bir sorunuz var mı? Aşağıdaki yorum kutusuna yazarak bana bildirin.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.