1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD 2021’in Yeni ve veya Geliştirilmiş Fonksiyonlarını Derinlemesine İnceleme

KOLAYLAŞTIRILMIŞ BUDAMA “TRİM “ VE UZATMA “EXTEND“ SEÇENEĞİ

TRIM ve EXTEND komutları için önce sınırları seçmek zorunda kalmak yerine, varsayılan Hızlı “Quick” mod tüm olası sınırları varsayılan olarak seçer. Diğer etkiler şunları içerir:

·        TRIM veya EXTEND komutlarını başlattıktan sonra, sadece budanacak veya uzatılacak nesneleri seçin.

·        Kesilecek veya uzatılacak parçaları seçmek için varsayılan seçenekler, ayrı “individual“ seçim, serbest “freehand“ seçim ve iki noktalı fens “fence” seçimidir.

·        Farenin sol düğmesini basılı tutarak ve imleci bir veya daha fazla nesne boyunca sürükleyerek serbest el seçimi başlatırsınız.

·        Nesnelerin içinden geçen bir segmenti tanımlayan iki noktayı tıklatarak bir fens “fence” seçimi başlatırsınız.

·        Seçilen nesnelerin yerine, seçilmeyen nesneler de budanabilirler.

Örneğin, aşağıdaki resimde yukarı doğru devam eden iki duvar çizgisinin ve kapıyı belirleyen iki çizginin münferit çizgi bölümleri olup olmadığı ve silinmesi gerekip gerekmediği ya da budanması gereken daha uzun çizgilerin bir parçası olup olmadığı açık değildir. Hızlı “Quick“ mod ile budama, duvar çizgileri için serbest “freehand“ seçim seçeneği ve kapı için iki fens “fence” noktası kullanarak, nesneleri gerektiği gibi düzeltir veya siler.

Benzer şekilde, nesneleri uzatmak ta daha hızlı ve daha rahattır. Aşağıdaki örnekte, bir kapı kapatılıyor ve bir duvar uzatılıyor.

TRIM komutunu taramalar “hatch” içeren sınırlarla kullanırken, Hızlı “Quick” moddaki budama ve Shift + budama işlemleri tarama “hatch” geometrisinin kendisini değil, yalnızca taramaların “hatch” sınırlarını kullanır. Örneğin, bu budama işleminde, imleci tarama “hatch” nesnesiyle kesişen nesnenin üzerine getirmek, kırpılacak kısmı vurgular ve nesne seçildiğinde gösterildiği gibi budar. Dahili tarama “hatch” geometrisi, budama işleminin dışında tutulmuştur.

Bu davranış, TRIMEDGES sistem değişkeni tarafından kontrol edilir.

Not: Hızlı “Quick“ modu daha çok seveceğinizi düşünüyoruz, ancak önceki varsayılan budama “trimm” ve uzatma “extend” davranışını geri yüklemek istiyorsanız, TRIMEXTENDMODE sistem değişkenini kullanın.

 • Değiştirilen Komutlar

EXTEND : Nesneleri diğer nesnelerin kenarlarını karşılayacak şekilde uzatır.

TRIM : Diğer nesnelerin kenarlarını karşılamak için nesneleri budar.

 • Yeni Sistem Değişkenleri

TRIMEDGES : Hızlı “Quick“ modda taramaların budanması ve uzatılmasının taramaların kenarlarıyla sınırlı olup olmadığını veya tarama desenleri içindeki nesneleri kapsayıp kapsamadığını kontrol eder.

TRIMEXTENDMODE : TRIM ve EXTEND komutlarının aerodinamik girdiler kullanıp kullanmadığını denetler.

REVİZYON BULUTU GELİŞTİRMELERİ

Revizyon bulutları artık yaklaşık yay kiriş uzunlukları için tek bir değer, yani her bir yay parçasının uç noktaları arasındaki mesafeyi içeriyor.

Bir çizimde ilk kez bir revizyon bulutu oluşturulduğunda, yayların boyutu, geçerli görünümün diyagonal uzunluğunun yüzdesine göre belirlenir. Bu, revizyon bulutunun makul bir boyutta başlamasını sağlar.

Seçili bir revizyon bulutu nesnesinin yay kiriş uzunluğunu Özellikler “Properties” paletinden, kısa yol menüsünden veya yeni REVCLOUDPROPERTIES komutuyla değiştirebilirsiniz.

REVCLOUDARCVARIANCE sistem değişkeni ile yayların kiriş uzunluklarının daha büyük varyasyona sahip olup olmayacağını veya genel olarak daha tekdüze olup olmayacağını kontrol edebilirsiniz. Bu sistem değişkeninin KAPALI “OFF” duruma getirilmesi, revizyon bulutlarının oluşturulduğu önceki yolu geri yüklerken, AÇIK bırakıldığında daha elle çizilmiş bir görünüm elde edilir.

Bir revizyon bulutu nesnesi seçildiğinde, Özellikler “Properties” paleti artık Sürekli çizgi “Polyline” yerine nesne türü olarak Revcloud nesne tipini görüntüler. Revizyon bulutları hala temelde sürekli çizgilerdir, ancak ek bir yay özelliğine ve tutamaç stilleri arasında geçiş yapma seçeneğine (REVCLOUDGRIPS sistem değişkeni) sahiptirler.

 • Yeni Komutlar

REVCLOUDPROPERTIES : Seçilen bir revizyon bulutundaki yaylar için yaklaşık kiriş uzunluğunu kontrol eder.

 • Değiştirilen Komutlar

REVCLOUD : Bir revizyon bulutu oluşturur veya değiştirir.

 • Yeni Sistem Değişkenleri

REVCLOUDARCVARIANCE : Revizyon bulutu yaylarının değişen veya genel olarak tek tip kiriş uzunluklarıyla oluşturulup oluşturulmadığını kontrol eder.

NESNELERİ TEK NOKTADAN KIRMA

Yeni BREAKATPOINT komutuyla, şerit üzerindeki Noktada Kırılma “Break at Point“ aracı artık Enter tuşuna basılarak tekrarlanabiliyor. Bu komut, bir çizgiyi, yayı veya açık sürekli çizgiyi belirtilen bir noktada doğrudan iki nesneye ayırır.

 • Yeni Komutlar

BREAKATPOINT : Seçilen nesneyi belirli bir noktada iki nesneye böler.

MEASURE GEOMETRY SEÇENEĞİ: HIZLI ÖLÇÜM “QUİCK MEASURE”

MEASUREGEOM komutunun Hızlı “Quick” seçeneği artık bir çizimin plan görünümünde geometrik nesnelerle çevrelenmiş bir alan içindeki alanı ve çevreyi ölçmeyi desteklemektedir.

Kapalı bir alan içinde tıklamak, onu yeşil renkte vurgular ve hesaplanan değerleri komut satırında ve dinamik bir araç ipucunda geçerli birimler biçiminde görüntüler. Şayet birkaç alan seçmek için, Shift + tıklama kullanırsanız, kümülatif (toplam) alan ve çevre hesaplanır. Aşağıdaki şekilde, hesaplanan çevre değerine gösterilen kapalı adaların çevreleri de dahildir.

Ayrıca  Shift tıklama işlemi alanların seçimini kaldırır. Seçili alanı temizlemek için, fareyi küçük bir mesafe hareket ettirmeniz yeterlidir.

 • Şerit Erişimi

Ana Sayfa “Home“ sekmesi içerisinde > Yardımcı Programlar “Utilities“ panelinde > Ölç/Hızlı “Measure/Quick.” komutu.

 • Değiştirilen Komutlar

MEASUREGEOM : Boyutların, mesafelerin, açıların ve alanların gerçek zamanlı ölçümleri için Hızlı “Quick“ seçeneğini eklenmiştir.

ÇİZİM GEÇMİŞİ DESTEĞİ (ABONELİK AVANTAJI)

Şayet çizim dosyalarınızı bir OneDrive, Dropbox veya Box hesabına kaydederseniz, siz çalışırken bu çizim dosyalarının ek sürümleri oluşturulur ve bir sürüm geçmişi oluşturulur. Önceki sürümler yeni Çizim Geçmişi “Drawing History“ paletinde listelenecek; böylece bunları çiziminizin mevcut sürümüyle karşılaştırabileceksiniz.

Not: Seçtiğiniz bulut depolama sağlayıcısı, depolanan sürümlerin sayısını belirler ve son kullanma tarihlerini yönetir.

 • Autodesk Hesabınızda oturum açtığınızda, Dropbox, Box veya Microsoft OneDrive hesabınıza kaydedilen bir çizime ilk kez eriştiğinizde bir bildirim görüntülenir. Örneğin, daha önce Dropbox hesabınıza bir çizim kaydettiyseniz, aşağıdaki bildirim görüntülenecektir:

Oturum açtığınızda, Çizim Geçmişi “Drawing History“ paleti, o çizimin önceki sürümlerinin bir listesiyle görüntülenir.

 • Çizim Geçmişi “Drawing History“ paletinde, bir tarih aralığına, bir kullanıcı adına veya sürümler arasında belirli bir minimum zaman artışına göre listelenen sürümleri filtreleyebilirsiniz.

 • Bir çizimin geçerli sürümünü çizim geçmişindeki önceki sürümlerden herhangi biriyle karşılaştırmak için, Çizim Karşılaştırma “Drawing Compare“ özelliğini kullanabilirsiniz. Şayet bir çizime, bulut erişimi olan birkaç kişiden biri bir değişiklik yaparsa, değişikliği yapan kişinin adını ve değişiklikleri karşılaştırmanızı sağlayan bir bağlantı içeren bir bildirim görüntülenir.

Karşılaştırma denetimi, sürümler arasındaki geometrik veya metin farklılıklarını belirlemek için, Çizim Karşılaştırma özelliğini açar. Daha fazla bilgi için Çizimler Arasındaki Farkları Karşılaştırma Hakkında bölümüne bakın.

Bir sağlayıcıda oturum açtıktan ve DWG Geçmişi “DWG History“ özelliğini etkinleştirdikten sonra, bazı durumlarda biraz yavaşlama olduğunu fark edebilirsiniz. Şayet bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyorsanız, burada bir ipucu: OneDrive veya diğer sağlayıcıların DWG Geçmişini okumaktan AutoCAD DWG Geçmişi iznini iptal edecek bir komut veya kullanıcı arayüzü yoktur.

HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.0\ACAD-4101:409\WebServices\Providers\ klasöründeki “Sağlayıcılar” kayıt konumundan Providers belirtecini manuel olarak kaldırmanız gerekir.

 • Şerit Erişimi

Görünüş “View” sekmesi içerisinde> Geçmiş “History“ panelinde> DWG Geçmişi “DWG History” komutu.

 • Yeni Komutlar

DWGHISTORY : Desteklenen bir bulut depolama sağlayıcısı tarafından muhafaza edildiği şekliyle geçerli çizimin sürüm geçmişini görüntüleyen Çizim Geçmişi “Drawing History” paletini açar.

DWGHISTORYCLOSE : Çizim Geçmişi “Drawing History” paletini kapatır.

 • Yeni Sistem Değişkenleri

DWGHISTORYSTATE : Çizim Geçmişi “Drawing History” paletinin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu bildirir.

 • Grafik Performansı

2 boyutta 2B “2D” Görüntü kaydırma “Pan” ve Görüntü yakınlaştırma “Zoom in” hızı, benzer özelliklere sahip nesnelerden yararlanan bir teknikle ve farklı büyütme düzeylerinde uygun ayrıntı düzeylerini gösteren başka bir teknikle artırılmıştır.

AutoCAD tabanlı ürünler, gerçek zamanlı olarak 2B’de pan ve zoom yaparken, gerektiğinde otomatik olarak rejenerasyon işlemlerini gerçekleştirir. Normalde çok büyük çizimler dışında bu işlem fark edilmez. Bu durumlarda, otomatik yenilemeyi önlemek için, RTREGENAUTO sistem değişkenini kapatmak isteyebilirsiniz.

3 boyutlu 3B “3D” modellerle çalışırken, gezinme bazı durumlarda 3 boyutlu 3B “3D” geometrinin daha yüksek veya daha düşük aslına uygun grafik temsillerini üretir. Programın 3B yörünge “3D Orbit”, Görüntü kaydırma “Pan” ve Görüntü yakınlaştırma “Zoom in”  işlemlerini kullanırken yanıt verme hızı, çok çekirdekli işlemcilerden yararlanılarak önemli ölçüde geliştirildi. Bu iyileştirme en çok eğri yüzeyleri oluşturan görsel stiller kullanan karmaşık 3 boyutlu 3B “3D” modellerde fark edilir.

 • Yeni Sistem Değişkenleri

RTREGENAUTO : Gerçek zamanlı Görüntü kaydırma “Pan” ve Görüntü yakınlaştırma “Zoom in” işlemlerinde otomatik yenilemeyi kontrol eder.

BLOK PALET GELİŞTİRMELERİ

Bloklar “Blocks“ paleti, her zaman ve her yerde bloklara daha kolay erişim sağlamak için, geliştirilmiştir. En son bloklarınıza ve blok kitaplık çizimlerinize hızlı ve istediğiniz zaman erişmek için, desteklenen bir bulut depolama sağlayıcısıyla (Box, Dropbox veya Microsoft OneDrive) Autodesk hesabınızı kullanın.

Bloklar “Blocks” paletinin Son Kullanılanlar “Recent“ sekmesi, mevcut çizimde yeni eklenen veya oluşturulan blokların anlık görüntülerini görüntüler. Bir çizimdeki son blokları bir bulut depolama konumuna senkronize edebilir ve bunlara AutoCAD masaüstünü veya AutoCAD web uygulamasını kullanarak herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz. Bloklarınızı Senkronize Edin “Sync Your Blocks“ düğmesine tıklayın; Autodesk hesabınızda oturum açın ve ardından bloklarınızı senkronize etmeye başlamak için, bir bulut depolama konumu belirtin.

Şayet mevcut çiziminizde halihazırda yeni bloklar varsa veya Autodesk hesabınızda oturum açmak için, Bloklar “Blocks” paletini kullanmadıysanız Bloklarınızı Senkronize Edin “Sync Your Blocks” seçeneği Bloklar “Blocks” paletinde görüntülenmeyebilir.

Bu durumda, Seçenekler “Options” iletişim kutusunun Dosyalar “Files“ sekmesinde son bloklar klasör konumunu değiştirebilir ve bloklarınızı senkronize etmek için, bir bulut depolama konumu belirleyebilirsiniz.

Blok kütüphaneleri ve son bloklar için klasör seçerken, desteklenen bir bulut depolama sağlayıcısında (Box, Dropbox veya Microsoft OneDrive) bulunan klasörlerin kullanılması önerilir. Herhangi bir klasör konumu belirlemenize rağmen, bloklara yalnızca cihazlar arasında ulaşıyor ve bir bulut depolama hizmeti kullanıyorsanız, AutoCAD Web uygulamasında erişilebilir.

Bloklar “Blocks”  paletinin Diğer Çizimler “Other Drawings“ sekmesi Kütüphaneler “Libraries” sekmesi olarak yeniden adlandırıldı. Artık geçerli çizime blok olarak eklemek için, bir klasör, bir çizim dosyası veya bir çizimde saklanan herhangi bir blok tanımını belirleyebilirsiniz. Kütüphaneler “Libraries” sekmesi, daha hızlı erişim için en son kullanılan 5 blok kütüphanesini (klasör veya çizim dosyası) görüntüleyen bir açılır liste içerir. Şayet bir bulut depolama konumunda bir blok kütüphanesi seçerseniz, aynı blokları AutoCAD Web uygulamasında da kullanabilirsiniz.

 • Yeni Komutlar

-INSERTCONTENT: Mevcut çizime bir çizim veya blok ekler. Bu komut, -INSERT komutuna benzer.

 • Değiştirilen Komutlar

BLOCKSPALETTE: Mevcut çizime bloklar ve çizimler eklemek için, kullanabileceğiniz Bloklar “Blocks” paletini görüntüler.

-INSERT: Geçerli çizime bir çizim veya blok ekler.

 • Yeni Sistem Değişkenleri

BLOCKSRECENTFOLDER: En son eklenen veya oluşturulan blokların depolandığı klasör yolunu ayarlar.

Değişen Sistem Değişkenleri

BLOCKNAVIGATE: Bloklar “Blocks” paletinin Kütüphaneler “Libraries” sekmesinde görüntülenen klasör, dosya ve blokları kontrol eder.

XREF KARŞILAŞTIRMA

Çizim karşılaştırma “Drawing compare“ özelliğine benzer şekilde, artık geçerli çizimde harici referans (xref) olarak eklenmiş bir çizim dosyasına yapılan değişiklikleri karşılaştırabilirsiniz. Referans verilen çizimdeki veya karşılaştırılan bir çizimdeki herhangi bir değişiklik, revizyon bulutları kullanılarak vurgulanır.

Şayet Referans verilen bir çizim değiştiyse, uygulama penceresinin (durum çubuğu tepsisi) sağ alt köşesinde bir balon mesajı görüntülenir. Değiştirilen dış referansı yeniden yüklemek veya değişiklikleri karşılaştırmak için, balon mesajındaki bağlantıya tıklayın. Harici Referanslar “External References“ paletindeki xref değişikliklerini de karşılaştırabilirsiniz.

 • Yeni Komutlar

XCOMPARE: Eklenmiş bir xref’i referans verilen çizim dosyasının en son durumu ile karşılaştırır.

XCOMPARECLOSE: Xref Karşılaştır “Xref Compare“ araç çubuğunu kapatır ve karşılaştırmayı sonlandırır.

XCOMPARERCNEXT: Dış referans karşılaştırma sonucunun sonraki değişiklik kümesine yakınlaştırır.

XCOMPARERCPREV: Dış referans karşılaştırma sonucunun önceki değişiklik kümesine yakınlaştırır.

 • Yeni Sistem Değişkenleri

COMPARESHOWCONTEXT: Dış referans karşılaştırmasında kullanılmayan nesnelerin görünürlüğünü kontrol eder.

XCOMPAREBAKPATH: Yedek xref dosyasının depolandığı klasör yolunu belirtir.

XCOMPAREBAKSIZE: Yedek xref dosyasının depolandığı klasörün boyutunu ayarlar.

XCOMPARECOLORMODE: Bir xref karşılaştırması sırasında ana bilgisayar çizimindeki nesnelerin görsel efektini değiştirir.

XCOMPAREENABLE: Bir xref ve referans verilen çizim dosyası arasındaki karşılaştırmayı etkinleştirir.

DOKUNMATİK İYİLEŞTİRMELERİ

Daha iyi bir dokunma deneyimi için hareket desteği geliştirildi. Bir dokunuşla: etkin ekran veya arayüz ile artık aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

 • Görüntü Kaydırma “Pan” ve Görüntü yakınlaştırma “Zoom in” : Devam eden bir komut olmadığında, Görüntü kaydırma “Pan” yapmak için, bir veya iki parmağınızla sürükleyin. Bir komut devam ederken, Görüntü kaydırma “Pan” yapmak için iki parmağınızla çizin. Görüntü yakınlaştırma “Zoom in” yapmak için, iki parmağınızı sıkıştırın veya ayırın.
 • SeçimSelection” : Seçmek için bir nesneye dokunun. Devam eden bir komut nesneleri seçmenizi gerektirdiğinde, bir pencere veya geçiş seçimi oluşturmak için bir parmağınızı sürükleyebilirsiniz.
 • ESC : Bir komutu sonlandırmak veya bir seçimi temizlemek için, bir parmağınızla iki kez dokunun.

Bir komut devam ederken, bir nokta istendiğinde bir konuma dokunun. Nesne çıtçıtları üzerinde daha hassas kontrol için, ihtiyacınız olan nesneyi görene kadar parmağınızı bir nesnenin üzerinde sürükleyin ve ardından parmağınızı bırakın. Görüntü kaydırma “Pan” yapmak ve yakınlaştırmak için, bir komutun ortasında iki parmağınızı kullanabilirsiniz.

GÜVENLİK GELİŞTİRMELERİ

AutoCAD Güvenlik “Security“ ekibi, hem dahili testleri hem de üçüncü taraf değerlendirmelerini ve denetimlerini kullanarak, AutoCAD tabanlı ürünleri yeni ortaya çıkan siber tehditlere karşı güçlendirmeye ve mevcut standartlar ve en iyi uygulamalarla uyumluluğu sürdürmeye devam ediyor.

AutoLISP İYİLEŞTİRMELERİ

AutoLISP ve DCL’de iyileştirmeler yapılmış. Bu iyileştirmeler şunları içeriyor:

 • Microsoft Visual Studio (VS) Code ile çapraz: platform geliştirme

Windows veya Mac işletim sisteminde VS Code ile AutoLISP dosyalarının düzenlenmesine ve hata ayıklanmasına izin veriyor. AutoLISP dosyalarında AutoCAD AutoLISP Uzantısı ile hata ayıklamak için, LISPSYS sistem değişkeni 1 veya 2 olarak ayarlanmalıdır. LISPSYS sistem değişkeni, 0 olarak ayarlandığında, eski AutoLISP motoru ve Visual LISP IDE, AutoLISP dosyalarını düzenlemek ve hata ayıklamak için kullanılır.

 • Unicode desteği
 • DCL artık Windows ve Mac’te desteklenmektedir.

DCL kullanılarak tanımlanan iletişim kutuları artık AutoLISP ile görüntülenebilir. Windows işletim sisteminde desteklenen tüm DCL döşemeleri, Mac işletim sisteminde de destekleniyor; ancak tüm döşeme öz nitelikleri Mac işletim sisteminde desteklenmez.

 • Yeni Komutlar

MAKELISPAPP : Bir veya daha fazla AutoLISP (LSP) kaynak dosyasını, kullanıcılara dağıtılabilen ve kodunuzu koruyabilen bir uygulamayı (VLX) dosyasında derler.

 • Değiştirilen Komutlar

VLISP: AutoLISP geliştirme ortamını görüntüler.

 • Yeni Sistem Değişkenleri

LISPSYS: VLISP komutuyla başlatılan varsayılan AutoLISP geliştirme ortamını kontrol eder.

MİCROSOFT VISUAL STUDIO (VS) KODU İÇİN AUTOLISP UZANTISI

AutoLISP kaynak (LSP) dosyalarını AutoCAD ile düzenlemenize ve hata ayıklamanıza olanak tanıyan VS Kodu ile kullanılmak üzere yeni bir AutoLISP uzantısı yayınlandı.

AutoLISP uzantısını kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Otomatik Tamamlama ve Kod Parçacıkları gibi özellikleri kullanarak LSP dosyalarını oluşturup; değiştirebilirsiniz.
 • Bir LSP dosyasındaki tüm veya seçilen kod ifadelerini biçimlendirebilirsiniz.
 • Bir LSP dosyasında hata ayıklarken saatler ve kesme noktaları ekleyebilirsiniz.
 • Hata Ayıklama Konsolunda AutoLISP kod deyimlerini ve AutoCAD komutlarını çalıştırabilirsiniz.

VS Code ve AutoCAD AutoLISP Uzantısı ile çalışmaya başlama hakkında bilgi için Visual Studio Code ile Başlarken makalesine ve Visual LISP IDE – Visual Studio Kod Özelliği Erişim Karşılaştırması (AutoLISP / VS Kodu) makalesine bakınız.

AUTOLISP UNICODE DESTEĞİ

AutoCAD’in 2020 sürümünde AutoLISP tabanlı ve önceki ürünler Unicode karakterlerini tam olarak desteklemiyordu. Dizelerle çalışmayla ilgili birçok fonksiyon yalnızca çok baytlı karakter kümesini (MBCS) desteklerdi ve bu, bir karakterin uzunluğunu bilmeye dayanan veya bir dizedeki birkaç karakterin uzunluğunu döndüren fonksiyonlarda sorunlara neden oluyordu.

 • Programcılar için API ve Daha Fazlası

Geliştiriciler için bu bir API: son sürümdür.

LISP ve VBA için çoğu uygulama, AutoCAD’in 2021 sürümünde değişiklik olmadan çalışmalıdır.

Kütük kaydı “Registry  R23.1 den R24.0 a değiştirildi.

Bu hata düzeltildi: Bazı karakterlerin beklendiği gibi işlenmediği strcase fonksiyonu Lisp hatası:

Command: (strcase “AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ” T)

“aábcČdĎeéĚfghiíjklmnŇoópqrŘsŠtŤuúŮvwxyýzŽ”

Aşağıdaki fonksiyonlar, Unicode karakter dizilerini / kodlarını desteklemesi için güncellendi:

 • ascii: Bir dizenin ilk karakterinin Unicode karakter koduna (bir tamsayı) dönüştürülmesini döndürür.
 • chr: Unicode karakter kodunu temsil eden bir tamsayıyı tek bir karakter dizesine dönüştürür.
 • load: Bir dosyadaki AutoLISP ifadelerini değerlendirir.
 • open: AutoLISP I/ O fonksiyonlarıyla erişim için bir dosya açar. Dosyayı okurken / yazarken kullanılacak karakter kodlamasının belirlenmesine izin veren yeni bir isteğe bağlı argüman eklendi. Bağımsız değişken sağlanmadığında, dosyanın eski davranış olan çok baytlı bir karakter kümesi (MBCS) içerdiği varsayılır.
 • read-char: Klavye giriş arabelleğinden veya açık bir dosyadan okunan Unicode karakterini temsil eden tamsayıyı döndürür.
 • read-line: Klavyeden veya açık bir dosyadan, bir bitiş: arasında: satır işaretiyle karşılaşılıncaya kadar bir dizeyi okur.
 • strlen: Bir dizedeki karakter sayısı olan bir tamsayı döndürür.
 • substr: Bir dizenin alt dizesini döndürür.
 • vl-directory-files: dizin: dosyalar: Belirli bir dizindeki tüm dosyaları listeler.
 • vl-file-copy: Bir dosyanın içeriğini başka bir dosyaya kopyalar veya ekler.
 • vl: file: delete: Bir dosyayı siler.
 • vl:file:directory:p: Bir dosya adının bir dizini ifade edip etmediğini belirler.
 • vl:file:rename: Bir dosyayı yeniden adlandırır.
 • vl:file:size: Bir dosyanın boyutunu bayt olarak belirler.
 • vl:file:systime: Belirtilen dosyanın son değişiklik zamanını döndürür.
 • vl:filename:mktemp: Geçici bir dosya için kullanılacak benzersiz bir dosya adı hesaplar.
 • vl:list:>string: Bir tamsayı listesiyle ilişkili Unicode karakterlerini bir dizede birleştirir.
 • vl:mkdir: Bir dizin oluşturur.
 • vl:string:>list: Bir dizeyi Unicode karakter kodları listesine dönüştürür.
 • vl:string:elt: Bir dizede belirtilen bir konumdaki karakterin Unicode gösterimini döndürür.
 • vl:string:mismatch: Belirtilen konumlardan başlayarak iki dizge için en uzun ortak önekin uzunluğunu döndürür.
 • vl:string:position: Bir dizede belirtilen Unicode koduna sahip bir karakteri arar.
 • vl:string:search: Bir dizede belirtilen kalıbı arar.
 • vl:string:subst: Bir dizge içinde bir dizeyi diğeriyle değiştirir.
 • vl:string:translate: Bir dizedeki karakterleri belirli bir karakter kümesiyle değiştirir.
 • vl:vbaload: Bir VBA projesi yükler.
 • vlisp:compile: AutoLISP kaynak kodunu bir FAS dosyasına derler.
 • write:char: Ekrana veya açık bir dosyaya bir Unicode karakteri yazar.
 • write:line: Ekrana veya açık bir dosyaya bir dize yazar.

Eski Görsel LISP IDE (Yalnızca Windows): Visual LISP (VL) IDE kullanımdan kaldırılmıştır ve gelecekteki sürümlerde de olmayacaktır. Yeni oluşturulan ve mevcut AutoLISP programlarını güncelleyen Visual Studio (VS) Kodu için AutoCAD AutoLISP uzantısının kullanılması önerilmektedir. VL IDE, AutoLISP dosyalarını düzenlemek ve hata ayıklamak için, kullanılmadan önce, LISPSYS sistem değişkeni 0 olarak ayarlanmalıdır.

AutoCAD 2021 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Özelleştirilmiş Araç Setleri dahil AutoCAD 2021 için Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi Autodesk’in Ürün Destek Yaşam Döngüsü politikasını izleyen 64 bit işletim sistemi. Yani Windows 7 ve 8.1 artık desteklenmiyor.
İşlemci Temel: 2,5–2,9 GHz işlemci

Tavsiye edilen: 3+ GHz işlemci

Çoklu işlemci: Uygulama tarafından desteklenir

Hafıza Temel: 8 GB
Tavsiye edilen: 16 GB
Ekran Çözünürlüğü Geleneksel Ekranlar:

Gerçek Renk ile 1920 x 1080

Yüksek Çözünürlüklü ve 4K Ekranlar:

Windows 10, 64: bit sistemlerde desteklenen 3840 x 2160’a kadar çözünürlükler (uyumlu ekran kartıyla)

Ekran Kartı Temel: 29 GB/sn Bant Genişliği ve DirectX 11 uyumlu 1 GB GPU

Tavsiye edilen: 106 GB/sn Bant Genişliği ve DirectX 11 uyumlu 4 GB GPU

Disk Alanı 7.0 GB
Dağıtım Sihirbazı ile Dağıtım:

Lisans sunucusu ve ağ lisansına bağlı uygulamaları çalıştıracak tüm iş istasyonları TCP / IP protokolünü çalıştırmalıdır.

Microsoft® veya Novell TCP / IP protokol yığınları kabul edilebilir. İş istasyonlarında birincil oturum açma, Netware veya Windows olabilir.

Uygulama için desteklenen işletim sistemlerine ek olarak, lisans sunucusu Windows® Server 2012 R2, Windows Server 2016 ve Windows Server 2019 sürümlerinde çalışacaktır.

İşaretleme Aygıtı MS: Mouse uyumlu
.NET Framework .NET Framework Sürüm 4.8 veya üzeri

Burada bulunan sistem gereksinimlerine göre.

Autodesk Ağ Lisans Yöneticisi için FlexNet sürüm 11.16.2.0.

Autodesk, varsayılan kurulum klasörüne Ağ Lisans Yöneticisinin kurulmasını önerir. Sürüm v11.13.1.2’den başlayarak, varsayılan yükleme klasörü C: \ Autodesk \ Network License Manager olarak değiştirildi.

Lisans yöneticisi için desteklenen işletim sistemleri şunlardır:

 • Microsoft® Windows® Server 2016 64: bit
 • Microsoft Windows Server 2012 64: bit
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 64: bit
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 64: bit
 • Windows 10 (32: bit ve 64: bit)
 • Windows 8 / 8.1 (32: bit ve 64: bit)
 • Windows 7 (32: bit ve 64: bit)
 • Apple® macOS® High Sierra 10.13
 • Apple macOS Sierra 10.12
 • Apple Mac® OS X® El Capitan 10.11
 • Red Hat® Enterprise Linux® 7
 • Red Hat Enterprise Linux 6
 • SUSE Linux Enterprise 12
 • SUSE Linux Enterprise 11

Daha fazla ayrıntıyı burada bulabilirsiniz.

HALA EKSİK BİR ŞEYLER Mİ VAR

Hala eksik bir şeyler olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aşağıdaki Bir dahaki sefere İstek Listesine isteklerinizi yazabilirsiniz. Sizler için isteklerinizi Autodesk’e iletmekten zevk duyacağınızı bilmenizi isterim. İşte sizler için birkaç örnek istek:

 • v  Maalesef, fareyi düşey yerleşim listesindeki bir yerleşim sekmesinin isminin üzerinde tuttuğunuzda hiçbir araç ipucu veya ön izleme görüntüsü yok. Bu, tamamen gösterilemeyecek kadar uzun olan yerleşim isimlerini görmeyi zorlaştırmaktadır.
 •   Sayfa Seti Yöneticisinde “Sheet Set Manager“ çok satırlı metni destekleyin veya yeni bir satırı zorlamak için (satır besleme) Unicode \ U + 000A girilmesine izin verin.
 •   Sayfa Seti Yöneticisine “Sheet Set Manager“ özel alt küme özellikleri oluşturma yeteneği ekleyin.
 • AutoCAD‘in gelecekteki güncellemeleri için bir dilek, DXEVAL sistem değişkeni ayarlarının aynı zamanda Sayfa Listesi Tablosunu da otomatik olarak güncellemek için kullanılmasıdır.
 • Sayfa Revizyon Numarası, Çalışma Sayfası Revizyon Tarihi, Çalışma Sayfası Amacı, Çalışma Sayfası Kategorisi için Çalışma Sayfası Listesi Tablo Veri türleri olarak destek ekleyin.
 • MEASUREGEOM komutunun sonuçlarının sarı renginin, beyaz bir arka planda görülmesi çok zor olduğundan özelleştirilebilir olması gerekir.

MEVCUT HATALAR

Mevcut hatalar, kusurlar, özellik sınırlaması veya diğer sorunlar.

 • WBLOCK iletişim kutusu, nokta içeren blokları doğru şekilde işlemiyor. Dosya adı noktadan sonra kesiliyor.
 • HIGHLIGHTSMOOTHING aracı eksik.
 • Kişisel Mtext Sembolleri işlevselliği bozuk. Birincisi çalışmıyor, ikincisi ilkinden değeri alıyor.
 • exe aracılığıyla baskı, dış referanslardaki Sayfa Seti Yöneticisi bilgi ve etiketlerini güncellemiyor.
 • Sayfa başlığı, Yerleşim “Layout” ismi veya Dosya adı # (sayı işareti, karma veya pound işareti) içeriyorsa, başınız belaya girecektir. Her şeyden önce Sayfa Numarası yanlış olabilir, ikinci olarak Sayfa Başlığı yanlış olabilir ve üçüncüsü, bağlantıyı tıklarsanız Bağlantı hedefi bulunamıyor hata bilgisini alabilirsiniz. Çözüm, buna () benzer görünümlü karakteri kullanmaktır.
 • Bu karakteri () ya buradan kopyalayın veya Alt tuşunu basılı tutun ve 065283 yazdıktan sonra, Alt tuşunu bırakın.
 • Bir çizimden başka bir çizime köprü oluşturmak, şayet büyütülmüşse AutoCAD penceresinin boyutunu değiştirecektir.
 • Küme ilişkisini kaybetmiş bir çizimi açarken, iletişim kutusu gerçek yol ve dosya adı yerine% PathToSheetSetAndFileName% metnini gösteriyor.
 • ATTEDIT iletişim kutusunun yüksekliğini değiştirmeye çalışırken, imleç değiştiği için yükseklik değiştmiş gibi görünüyor; ama gerçekte değişmiyor.
 • ATTEDIT iletişim kutusunda, düğmelerin altında çok fazla ekstra alan var.
 • APPAUTOLOAD sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığında hala .NET uygulamalarını yüklüyor.

Geliştirilmiş Öznitelik Düzenleyicisi “Attribute Editor” (EATTEDIT komutu) eksik ve blok isimlerinde ve (üstteki) etiket adlarında  & içeren. Örneğin a & b adlı bir blok ab olarak görünüyor. ATTEDIT iletişim kutusu ile benzer sorun.

Başlangıç “Start” sekmesinde, Son Kullanılan Belgeler “Recent Documents“ ön izleme simgeleri doğru şekilde ölçeklenmiyor. Daireli bir çizim yapın ve ön izlemede bir elips olarak nasıl sıkıştırıldığına dikkat edin.

EXPORTLAYOUT komutu gizleme “wipeout” nesnelerini desteklemeli. (Yerleşimi Modele Aktar / Yerleşimi Çizim Olarak Kaydet)

Tabaka Özellikleri Yöneticisinden “Layer Properties Manager“ tabaka ayırmak ve ardından LAYUNISO komutunu çalıştırmak LAYISO komutundan geri yüklenecek tabaka yok ile sonuçlanıyor.

(osnap (getpoint) “QUI, END”) her zaman sıfır döndürür çünkü hızlı nesne çıtçıt “osnap” AutoCAD‘in 2016 veya daha yeni sürümlerde mevcut değildir.

BROWSER komutu Internet Explorer’ı açmaya zorlamamalı, Microsoft Edge veya Chrome gibi varsayılan olarak ayarlanmış web tarayıcısını açmalıdır.

Yükleyici, yardım gibi bağlantılara tıklandığında Internet Explorer’ı açmaya devam ediyor.

Karşılaştır “Compare” aracı, öznitelik tanımlarını doğru şekilde işlemiyor.

 İPUÇLARI & HİLELER

AutoCAD 2021, ACAD2021 veya ACAD 2021 olarak da anılır.

AutoCAD’in 2021 sürümünün ürün anahtarı 001M1‘dir.

AutoCAD 2021 için Ağ Lisansı Özellik kodu: 87393ACD_2021_0F

AutoCAD Paketi Özellik Kodu (bakım planında kalıcı): 64300ACD_F

AutoCAD Paketi Özellik Kodu: Süre (çoklu: kullanıcı erişimli abonelik): 64300ACD_T_F

FlexNet özellik kodlarının ve açıklamalarının tam listesi.

DWG 2018 dosya formatı, AutoCAD 2018, 2019 ve 2020 sürümünde olduğu gibi kullanılır.

AutoCAD 2021’i başlatmak için, varsayılan komut satırı: C: \ Program Files \ Autodesk \ AutoCAD 2021 \ acad.exe” / product ACAD / language “en: US

Servis paketi olmayan vanilya AutoCAD‘de:

Command: _VERNUM

_VERNUM = “R.47.0.0 (UNICODE) (salt okunur)

GÜNCELLEMELER VE HİZMET PAKETLERİ

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2021 Nesne Etkinleştirici

 • Diğer İndirmeler:

AutoCAD® 2021 için Ölçek Listesi Temizleme Yardımcı Programı

AutoCAD® 2021 için Regapp Kimliği Temizleme Yardımcı Programı

AutoCAD 2021 Dil Paketleri: İngilizce, Brezilya Portekizcesi (Português: Brasil), Çekçe (Čeština), Fransızca (Français), Almanca (Deutsch), Macarca (Magyar), İtalyanca (Italiano), Korece (한국어), Lehçe (Polski), Rusça (Русский), Basitleştirilmiş Çince (简体 中文), İspanyolca (Español), Geleneksel Çince (繁體 中文)

AutoCAD 2021 Ürün Yardımını İndirin ve Yükleyin

Uygulamalar için Microsoft Visual Basic Modülünü (VBA) indirin

 • Basamaklı Diziler

Autodesk 2021 Ürünleri için Basamaklı Diziler

Autodesk Ürünleri için Kademeli Lisanslamayı Anlama

LİNKLER

 

 • AutoCAD 2021 Çevrimiçi Yardım:

http://help.autodesk.com/view/ACD/2021/ENU/

(Uygulamalar için Microsoft Visual Basic VBA) Modülü buradan indirilebilir.

 • Autodesk App Store

AutoCAD sürümlerini karşılaştırın

AutoCAD abonelik üyeleri, AutoCAD 2021 sürümünü Autodesk Hesabı sayfasından indirebilir.

AutoCAD 2021 sürümünün ücretsiz deneme sürümünü buradan indirin:

Yüklemeyi planladığınız ürün veya paketler için onaylı ve önerilen bilgisayar donanımını bulun. Daha fazla bilgi için www.autodesk.com/hardware adresine gidin.

En son donanım sertifikası XML dosyasını indirmek ve yüklemek için http://www.autodesk.com/autocad:graphicscard adresini ziyaret edin.

 • Geliştiriciler için:

http://www.autodesk.com/developautocad ve http://help.autodesk.com/view/OARX/2021/ENU/

AutoCAD‘in bir sonraki sürümü (AutoCAD 2022) için Beta testine katılmak istiyorsanız, http://beta.autodesk.com adresini ziyaret edin.

YENİ VE GÜNCELLENMİŞ KOMUTLAR

Aşağıdaki komutlar yeni veya AutoCAD 2021‘de güncellenmiştir.

Yeni Komutlar Tanımı
BREAKATPOINT Seçilen nesneyi bir hedef iki nesneye böler.
DWGHISTORY Geçerli çizimin, desteklenen bir bulut depolama sağlayıcısı tarafından korunan sürüm geçmişini görüntüleyen Çizim Geçmişi “Drawing History“ paletini açar.
DWGHISTORYCLOSE Çizim Geçmişi “Drawing History“  paletini kapatır.
:INSERTCONTENT O anki geçerli (Aktif) çizime bir çizim veya blok ekler.
MAKELISPAPP Kullanıcılara dağıtılabilen ve kodunuzu koruyabilen bir uygulama (VLX) dosyasında bir veya daha fazla sayıda AutoLISP (LSP) kaynak dosyasını derler.
:PAGESETUP Komut dosyalarında ve diğer özelleştirmelerde sayfa ayarlarının ayarlarını geçersiz kılmayı amaçlayan PAGESETUP komutunun komut satırı sürümüdür.
REVCLOUDPROPERTIES Seçilen bir revizyon bulutundaki yaylar için uzunluk olan yaklaşık kirişi kontrol eder.
XCOMPARE Ekli bir xref’i referans verilen çizim dosyasının en son durumu ile karşılaştırarak, revizyon bulutları içindeki renk farklılıkları ile vurgular.
XCOMPARECLOSE Xref Karşılaştır “Xref Compare“ araç çubuğunu kapatır ve karşılaştırmayı sonlandırır.
XCOMPARERCNEXT Harici referans karşılaştırma sonucunun sonraki değişiklik setine Görüntü  yakınlaştırma “Zoom in” yapar.
XCOMPARERCPREV Harici referans karşılaştırma sonucunun önceki değişiklik setine Görüntü  yakınlaştırma “Zoom in” yapar.

 

Güncellenmiş

Komutlar

Tanımı Nasıl değişti
:BLOCK Seçilen nesnelerden bir blok tanımı oluşturur. Komut istemine Mod “Mode” komut seçeneği eklendi. Bu seçenek, bir blok oluşturmak için, kullanılan nesneler üzerindeki blok tanımının etkisini seçmenize olanak tanır.
BLOCKSPALETTE Mevcut çizime bloklar ve çizimler eklemek için, kullanabileceğiniz Bloklar “Blocks“ paletini görüntüler. Bloklar “Blocks” paletindeki daha önce Diğer Çizimler “Other Drawings” olan  Kütüphaneler “Libraries” sekmesi,  artık belirli bir çizimden veya bir klasörden blok tanımlarının ön izlemelerini veya listesini görüntülüyor.

Son Kullanılanlar “Recent” sekmesindeki bloklar artık herhangi bir cihazda senkronize edilebilir ve erişilebilir.

COMPAREEXPORT Karşılaştırmanın sonuçlarını Anlık görüntü “Snapshot“ çizimi adı verilen yeni bir çizim dosyasına aktarır. Anlık görüntü “Snapshot“ çizimi mevcut olduğunda artık balon şeklinde bir bildirim görüntüleniyor. Dışa aktarılan Anlık görüntü “Snapshot“ çizimi artık otomatik olarak açılmıyor.
EXTEND Nesneleri diğer nesnelerin kenarlarını karşılayacak şekilde genişletir. Bu komutun varsayılan davranışı, TRIMEXTENDMODE sistem değişkeni tarafından ayarlanan Hızlı “Quick” mod olarak değiştirilmiştir.

Tüm nesneler potansiyel genişletme sınırları haline gelir ve nesne seçimi varsayılan olarak tek tek veya iki nesneye ayarlanır: iki nokta fensi “fence” veya serbest elle “freehand“ sürükleme.

:INSERT O anki geçerli (Aktif)  çizime bir blok veya çizim yerleştirir. Patlat “The Explode” ve Tekrarla “Repeat“ komut seçenekleri artık komut isteminde mevcuttur.
MEASUREGEOM Seçilen nesnelerin mesafesini, yarıçapını, açısını, alanını ve hacmini, bir nokta dizisi veya dinamik olarak ölçer. MEASUREGEOM komutunun Hızlı “Quick“ seçeneği artık bir çizimin plan görünümünde geometrik nesnelerle çevrelenmiş bir alan içindeki alanı ve çevreyi ölçmeyi desteklemektedir.
REVCLOUD Yeni bir revizyon bulutu yaratır veya mevcut bir revizyon bulutunu değiştirir. Yaklaşık yay kirişini kontrol eder: bu tek bir değere sahip seçili bir revizyon bulutundaki yaylar için uzunluktur. Bu değer, seçilen bir revizyon bulutu için kısayol menüsünden veya Özellikler “Properties” paletinden değiştirilebilir.

Yay kiriş uzunluğunun varsayılan değeri, bir çizimde ilk kez bir revizyon bulutu oluşturduğunuzda çizim alanının boyutuna bağlı olarak otomatik olarak belirlenir.

Özellikler “Properties” paleti artık bir nesneyi Sürekli çizgi “Polyline” nesnesi yerine direkt “Revizyon bulutu “Revcloud” olarak tanımlıyor.

TRIM Diğer nesnelerin kenarlarını karşılamak için nesneleri budar. Varsayılan davranış, TRIMEXTENDMODE sistem değişkeni tarafından ayarlanan Hızlı “Quick” mod olarak değiştirilmiştir.

Tüm nesneler potansiyel budama sınırları haline gelir ve nesne seçimi varsayılan olarak tek nesneye veya iki nokta fensine “fence” göre ayarlanır. Kırpılamayan seçili nesneler silinir.

VLISP Visual LISP etkileşimli geliştirme ortamını görüntüler. Tercihe göre Görsel LISP (VL) IDE veya VS Kodunu görüntüler.
:WBLOCK Seçilen nesneleri kaydeder veya bir bloğu belirli bir çizim dosyasına dönüştürür. Komut istemine Mod “Mode” komut seçeneği eklenmiş. Bu seçenek, blok oluşturmanın bir blok oluşturmak için kullanılan nesneler üzerindeki etkisini seçmenize olanak tanır.

 

KALDIRILMIŞ VEYA ESKİ KOMUTLAR

Bu sürümde hiçbir komut eski komut olarak tanımlanmadı.

Komutlar Tanımı Ek Bilgi

 

Bu sürümde hiçbir sistem değişkeni geçersiz olarak tanımlanmadı.

Komutlar Tanımı Ek Bilgi

 

YENİ VE GÜNCELLENEN SİSTEM DEĞİŞKENLERİ

Aşağıdaki sistem değişkenleri AutoCAD 2021‘de yenidir.

Yeni Sistem Değişkenleri Tanımı
BLOCKSRECENTFOLDER Son eklenen veya oluşturulan blokların depolandığı klasör yolunu ayarlar.
COMPARESHOWCONTEXT Harici referans karşılaştırmasında kullanılmayan nesnelerin görünürlüğünü kontrol eder.
DWGHISTORYSTATE Çizim Geçmişi “Drawing History“ paletinin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu raporlar.
LISPSYS VLISP komutuyla başlatılan varsayılan AutoLISP geliştirme ortamını kontrol eder.
REVCLOUDARCVARIANCE Revizyon bulutu “Revcloud” yaylarının değişen veya tek tip kiriş uzunluklarıyla oluşturulup oluşturulmadığını kontrol eder.
RTREGENAUTO Otomatik rejenerasyonu gerçek olarak kontrol eder: eş zamanlı görüntü kaydırma (pan) ve görüntü yakınlaştırma (zoom in) işlemleri.
TEXTGAPSELECTION Karakterler arasındaki boşluklar veya boşluklar içindeki yazıveya çok satırlı yazı “mtext” nesnelerini seçip seçemeyeceğinizi kontrol eder. Bu sistem değişkeni varsayılan olarak kapalıdır.
TRIMEDGES Hızlı “Quick” mod ile taramaların ve taramaların kenarlarıyla budanıp budanmayacağını veya uzatılıp uzatılmayacağını ya da tarama desenlerinin içindeki nesneleri kapsayıp kapsamayacağını kontrol eder.
TRIMEXTENDMODE TRIM ve EXTEND komutlarının varsayılan olarak aerodinamik girdiler kullanıp kullanmadığını denetler.
XCOMPAREBAKPATH Yedek harici çizim “xref” dosyasının depolandığı klasör yolu nu belirtir.
XCOMPAREBAKSIZE Yedek harici çizim “xref” dosyasının depolandığı klasörün boyutunu ayarlar.
XCOMPARECOLORMODE Harici referans karşılaştırması sırasında ana bilgisayar çizimindeki nesnelerin görsel efektini değiştirir.
XCOMPAREENABLE Bir harici referans ile referans verilen çizim dosyası arasındaki karşılaştırmayı etkinleştirir.

GÜNCELLENEN SİSTEM DEĞİŞKENLERİ

Güncellenen Sistem Değişkenleri Tanımı Nasıl değişti
BLOCKNAVIGATE Bloklar “Blocks” paletinin Kütüphaneler “Libraries” sekmesinde görüntülenen klasör, dosya ve blokları kontrol eder. Klasör yolları artık Bloklar “Blocks” paletinin Kütüphaneler “Libraries” sekmesinde desteklenmektedir.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.