1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD 2020-Kullanıcı Arayüzüne Giriş

Demek AutoCAD öğrenmek istiyorsunuz! O zaman işe AutoCAD Kullanıcı Arayüzüne Giriş ile işe başlamalısınız.

Yüklemeden sonra, AutoCAD‘i çalıştırdığınız zaman, Hoş Geldiniz ekranı (Çalışma, Öğrenme ve Fazlası) “Welcome Screen (Work, Learn and Extend)” ile karşılanacaksınız. Kapat “Close” düğmesine basarak bu ekranı kapatın. Şimdi AutoCAD penceresi açılacaktır. AutoCAD Kullanıcı Arayüzünün daha iyi anlaşılması için, AutoCAD Arayüzünü 20 ayrı bölüme ayırdım. Her bir bölümü birer birer göreceğiz.

 1. Hızlı Erişim Araç Çubuğu HEAÇ “QAT”:

Hızlı Erişim Araç Çubuğu HEAÇ “QAT”: AutoCAD program penceresinin sol üst köşesinde bulunan ve sıklıkla kullanılan bazı AutoCAD komut simgelerini barındıran bir çubuktur. Varsayılan olarak bu çubuk Yeni “New”, Aç “Open, Kaydet “Save”, Farklı Kaydet “Save As”, Web’ten & Mobil Cihazdan Dosya Aç “Open from Web & Mobil”, Web’e & Mobil Cihaza Kaydet “Save to Web & Mobil”, Bastır “Plot”, Geri Al “Undo” Yinele “Redo” ve Sayfa Seti Yöneticisi “Sheet Set Manager” gibi komut düğmelerini içerir. Bu Hızlı Erişim Araç Çubuğunu HEAÇ “QAT”, Çalışma Alanı listesinin yanındaki aşağı ok şeklindeki simgeye basarak özelleştirebilirsiniz.

 Şayet program pencerenizde, Hızlı Erişim Araç Çubuğunu HEAÇ “QAT” ve Çalışma Ortamları “Workspaces” listesini göremiyorsanız, bu pencerenin tam ekran modunda olmamasından kaynaklanır. Bu nedenle, Çalışma Ortamları “Workspaces” listesini ve Hızlı Erişim Araç Çubuğunu HEAÇ “QAT” göremiyorsanız, sağ üst köşedeki pencereyi maksimuma büyüt “Maximize window” düğmesine basın.

Hızlı Erişim Araç Çubuğunu HEAÇ “QAT” Özelleştirme

Hızlı Erişim Araç Çubuğunu HEAÇ “QAT” özelleştirmek için, Çalışma Ortamları “Workspaces” listesinin sağ tarafındaki aşağıdaki şekilde kırmızı renkli dikdörtgen içerisinde gösterilen aşağı ok simgesine tıklayın ve açılan listeden Hızlı Erişim Araç Çubuğunda HEAÇ “QAT” gösterilmesini istediğiniz komutları seçin.

Ayrıca alternatif olarak, şerit sekmelerindeki (8) komut simgelerinin üzerine sağ tıklayabilir ve Hızlı Erişim Araç Çubuğuna Ekle “Add to Quick Access Toolbar” seçeneğini de seçebilirsiniz.

 1. Şerit Sekmeleri:

Hızlı Erişim Araç Çubuğunun “Quick Access Toolbar” altında, seçili çalışma ortamında “workspace” bulunan tüm şerit sekmelerini ve panellerini bulacaksınız. Ön tanımlı çalışma ortamı “workspace” Çizim ve Açıklama “Drafting and Annotation” çalışma ortamıdır.

Farklı çalışma ortamları “workspace” ve farklı şerit sekmeleri, işinize bağlı olarak farklı şerit panelleri sunar.

 1. Araştır:

AutoCAD’de çalışırken herhangi bir anahtar kelimeyi veya cümleyi girerek herhangi bir komut veya bilgiyi arayabilirsiniz.

 1. Harici Bağlantılar:

Harici Bağlantılar çubuğu, ayrıca AutoCAD 360 programına bağlanan bilgi merkezi olarak da adlandırılır.

 1. Yardım:

Yardım “Help“ araçları ile yardım dosyasıyla bağlantı kurarak yardım içeriğini ve aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi diğer bilgileri de arayabilirsiniz. Hoş Geldiniz “Welcome“ ekranı için, ayarları burada değiştirebilirsiniz.

 1. Başlık Çubuğu:

Burada, o anki geçerli (aktif) olarak açık olan çizim dosyanızın ismini göreceksiniz. Yeni başlattığınız çiziminiz kaydedilene kadar Çizim1 “Drawing1” ismiyle görünecektir.

 1.  Uygulama Menu  Düğmesi(AutoCAD Logosu):

Bu AutoCAD uygulama menüsü, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi varsayılan Hızlı Erişim Araç Çubuğu komutlarıyla birlikte farklı komutlar sunar.

 1. Şerit Komut Simgeleri: 

Bunlar, kullanım biçimlerine göre düzenlenmiş tüm komutları sekmeler ve paneller biçiminde bulacağınız ana araç çubuğu alanınızdır. Şerit sekmelerden ve panelden oluşur. Bazı paneller, panelin sağ alt köşesindeki ok simgesine tıklayarak kullanılabilecek iletişim kutuları ile ilişkilendirilmiştir.

 1. Dosya Sekmeleri:

Dosya sekmeleri kısmındaki [+] simgesine tıklayarak yeni çizim dosyaları başlatabilirsiniz. Geçerli AutoCAD oturumunuzda açık durumda olan tüm çizim dosyalarınız bu kısımda başlıklarıyla görüntülenir. Şayet o anki geçerli (aktif) çiziminizin Model ve Yerleşim “Layout” sekmeleri arasında geçiş yapmak istiyorsanız, fare imlecini Dosya “File” sekmesi adının üzerine getirin. Çiziminizin ön izlemesi aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi görünecektir. Buradan yeni Yerleşim “Layout” dosyaları ekleyebilirsiniz.

 1. Görüntü Bakışı “Viewport” Kontrolleri: 

Burası, AutoCAD çizim görünüşlerini ve görsel stilleri farklı seçeneklerle aşağıdaki gibi değiştirebileceğiniz ekran görüntü bakışları “viewport” kontrollerinin bulunduğu kısımdır.

 1. Görüntü Küpü “View Cube”:

Görüntü Küpü “View Cube” ile çizim elemanlarını farklı bakış açılarından görebilir ve görünüşü döndürebilirsiniz.

 1. Koordinat Sistem Kontrolü (DKS “WCS / KKS “UCS”). 

Görüntü Küpü’nün “View Cube” hemen altında, Dünya Koordinat Sistemi’ni (DKS) “World Coordinate System (WCS)” veya yeni bir Koordinat Sistemi oluşturmayı seçebileceğiniz. Koordinat Sistem Kontrolü çubuğu bulunur.

 1. Gezinti Çubuğu: 

Bu gezinti çubuğunu AutoCAD penceresinin farklı (sol veya sağ) taraflarında bulabilirsiniz. Bu çubuk Görüntü Kaydırma “Pan” gibi bazı ek araçlar içerir. Gezinti çubuğunun ön tanımlı yeri AutoCAD penceresinin sağ kenarıdır.

 1. Çizim Alanı / Grafik Alan:

Burası, yeni çizim öğelerinizi yaratacağınız Modelin ana alanıdır. Burası sonsuz bir alandır.

 1. Komut Satırı:

AutoCAD özelliklerini kullanmanın başka bir yolu da komut satırından komut çalıştırmaktır. Bu komut satırı ayar seçenekleri aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir:

 1. Model ve Yerleşim “Layout” Sekmeleri:

Bu sekmeler, çiziminizin modelini oluşturduğunuz Model alan ve çiziminizin kağıt üzerinde yerleşimini ayarlayabileceğiniz kağıt alan arasında geçiş yapmak için, kullanılır. Buradan yerleşimlerinizi “layout” yeniden isimlendirme “Rename” ve silme “Delete” yapabilirsiniz.

 1. Durum Çubuğu:

O anki geçerli (Aktif) çiziminiz için çeşitli modların, ayarların ve yardımcı araçların aktif olup olmadığını gösteren simgelerin bulunduğu alandır. Bu çubuğun en sağ tarafında üç paralel çizgi şeklindeki Özelleştirme “Customization” düğmesini kullanarak hangi modların, ayarların ve yardımcı araçların simgelerinin gösterileceğini belirleyebilirsiniz.

 1.  Kullanıcı Koordinat Sistemi Simgesi:

O anki geçerli (Aktif) çiziminizde aktif olan Koordinat Sistemini ve bu koordinat sistemine ait eksenleri yönleriyle görüntüleyen simgedir.

 1. Çizim Koordinatları:

Bu alan, fare imlecinin çizim alanında bulunduğu yerin koordinatlarını gösterir. İmleci hareket ettirdikçe eş zamanlı olarak bu alandaki değerler güncellenerek değişir.

 1. Şerit Görünüş Kontrolörü:

Bu kontrolörü kullanarak şeritin görünümünü Sekmelere küçültülmüş “Minimized to tabs“, Panel başlıklarına kütültülmüş “Minimized to Panel Titles”, Panel düğmelerine küçültülmüş “Minimized to Panel Buttons” veya Tümüne Döngüle “|Cycle through all” olarak değiştirebilirsiniz.

İpucu: Şayet imleci herhangi bir sekmenin üzerine getirip biraz beklerseniz, imlecin yanında o sekme hakkında size kısa bilgi veren bir araç ipucu penceresi görüntülenir. Şayet bekleme süresini uzatırsanız, , resimlerle birlikte o sekme hakkında detaylı bilgi veren bir araç ipucu penceresi görüntülenir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.