1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD 2017 & 2018 Sürümlerinde Revizyon Bulutlarını Yaratma ve Düzenleme

Revizyon bulutları, kullanıcıların dikkatini çekmek ve dikkati çizimin nin belirli bir bölümüne yönlendirmek için, AutoCAD‘de kullanılan geometrilerdir. Revizyon bulutları, birbirlerine bağlı yay şeklindeki sürekli çizgilerdir ve ayrıca bir sürekli çizgiler “polyline” gibi düzenlenebilirler.

AutoCAD’in 2016 sürümü, revizyon bulutunun tamamen yenilenmiş özellikleriyle gelmişti. Bu yazıda, bu özellikleri detaylı olarak anlatacağım.

Basit bir Revizyon Bulutu Yaratma:

Basit bir Komut satırında basit bir revizyon bulut tipi yaratmak için, komut satırına REVCLOUD yazın ve Enter tuşuna basın. Komut satırı seçeneklerinden Dikdörtgen “Rectangular” seçeneğine tıklayın ve ardından dikdörtgeni oluşturmak için çizimde iki noktaya tıklayın.

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çizim alanında bir revizyon bulutu yaratılacaktır.

Çok köşeli poligonal “polygonal” bir revizyon bulutu oluşturmak için REVCLOUD komutunun komut satırı seçeneklerinden Poligonal “Polygonal” seçeneğini seçin. Ayrıca, fare imlecinizi serbestçe dolaştırarak bir revizyon bulutu oluşturan Serbest el “Freehand” seçeneğini de seçebilirsiniz.

Bir serbest e “freehand” revizyon bulutu oluşturmak için, REVCLOUD komutunu çalıştırın; ardından komut satırı seçeneklerinden Serbest el “Freehand” seçeneğini seçin ve bir noktaya tıklayın. Fareyi serbest bırakın ve gerekli bölgeyi kapsayan serbest eğri çizin.

Revizyon bulutunun başlangıç noktasına ulaştığınızda, eğri otomatik olarak sona erecek ve kapalı bir revizyon bulutu oluşturulacaktır.

Ayrıca çokgen “polygon”, elips “ellipse“ veya çember “circle” gibi kapalı geometrileri bir revizyon bulutuna dönüştürebilirsiniz. Bunu yapmak için kapalı bir geometri yapın ve ardından REVCLOUD komutunu çalıştırın. Komut satırından Nesne “Object” seçeneğini seçin ve ardından çizim alanından revizyon bulutuna dönüştürmek istediğiniz geometriye tıklayın.

Şayet revizyon bulutunun yaylarının yönünü ters çevirmek isterseniz, komut satırından Evet “Yes” seçeneğini seçin. Ön tanımlı yay yönünü kabul etmek için ise, Enter tuşuna basın.

Revizyon Bulutunu Düzenleme:

Daha önce de bahsettiğim gibi, revizyon bulutları bağlı birbirlerine yay geometrileri ile bir sürekli çizgidir. Revizyon bulutunu, diğer tüm sürekli çizgileri “polyline” yaptığınız gibi tutamaçları kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Herhangi bir tutamacı seçebilir ve revizyon bulutunun şeklini değiştirmek için taşıyabilirsiniz. Revizyon bulutuna daha fazla köşe noktası “vertice” eklemek veya revizyon bulutundan mevcut köşeyi “vertice” kaldırmak için, imlecinizi tutamaklardan birinin üzerine getirin ve orada tutun. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi köşe noktası “vertice” eklemek için, kısa yol menüsünden Köşe Ekle “Add Vertex” seçeneğini, mevcut köşe noktasını “vertice” kaldırmak için, Köşeyi Kaldır “Remove Vertex” seçeneğini seçin.

Ayrıca REVCLOUDGRIPS sistem değişkeni değerini 0 olarak değiştirerek revizyon bulutuna daha fazla köşe noktası “vertex” da ekleyebilirsiniz.

Sistem değişkeninin değerini 0 veya KAPALI “OFF” olarak değiştirmek, revizyon bulutunun her yayında sürekli çizgi “polyline” tutamaçları görüntületir. Sistem değişkeninin değerini 1 veya AÇIK “ON” olarak değiştirmek, sadece revizyon bulutlarının parçaları üzerinde tutamaç görüntületir ve böylece revizyon bulutu basitleştirilmiş olur.

Revizyon bulutunun özellikleri PEDIT komutu kullanılarak da değiştirilebilir. Mevcut örneğimiz için PEDIT komutunu kullanarak revizyon bulutunun genişliğini değiştireceğim.

Komut satırına PEDIT yazın ve Enter tuşuna basın; ardından özelliğini değiştirmek istediğiniz revizyon bulutunu seçin. Komut satırından Genişlik “Width” seçeneğini seçin ve revizyon bulutunun yeni genişliğini belirtin ve iki kere Enter tuşuna basın. Revizyon bulutunun genişliğinin, yeni en değerine göre değişeceğini fark edeceksiniz.

Revizyon Bulutu Tipini Düzenleme:

Revizyon bulutunda kullanılan yaylar standart uzunluk veya tipte değildir. Revizyon bulutunun maksimum ve minimum ark uzunluğunu ve ayrıca revizyon bulutu için kullanılacak ark türünü değiştirebilirsiniz. Revizyon bulutunun yeni yay uzunluğunu belirlemek için, komut satırına REVCLOUD yaıp Enter tuşuna basın.

Komut satırından Yay uzunluğu “Arc length“ seçeneğini seçin; ardından minimum yay uzunluğunu “minimum arc length “ girin ve Enter tuşuna basın, maksimum yay uzunluğunu “maximum arc length” girin ve tekrar Enter tuşuna basın. Belirlenen maksimum yay uzunluğunun, minimum yay uzunluğunun üç katından daha az olduğundan emin olun. Aksi taktirde revizyon bulutu oluşturulamayacaktır.

Bu ayarları yaptıktan sonra, dikdörtgen “rectangular”, poligonal “polygonal “ veya serbest “freehand” tipi gibi oluşturmak istediğiniz revizyon bulutunun tipini seçin ve istediğiniz revizyon bulutunu oluşturun. Revizyon bulutunun belirttiğiniz özelliklerle oluşturulduğunu göreceksiniz.

Ayrıca revizyon bulutunun stilini, basit bir dizi bağlantılı yaydan, kaligrafi stilindeki yaylara da dönüştürebilirsiniz. Bu değişikliği yapmak için, REVCLOUD komutunu çalıştırın ve komut satırının seçeneklerinden Stil “Style” seçeneğini seçin ve stili kaligrafi “calligraphy “ olarak değiştirin ve revizyon bulutunu oluşturun. Elde edilen revizyon bulutu, aşağıdaki şekildeki gibi görünecektir.

Bu Makalemde Anlattıklarımla İlgili herhangi bir sorunuz var mı? Şayet varsa, aşağıdaki yorum kutusuna sorularınızı yazarak bana bildirebilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.